Murupolku

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus 

Asiakas- ja potilasturvallisuus on laadun perusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Se käsittää periaatteet ja toimintatavat, joiden tavoitteena on varmistaa, että potilas tai asiakas saa oikeaa hoitoa, hoivaa tai palvelua oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, niin, että toteutetuista toimista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Hoitohenkilökunnan näkökulmasta huomiota kiinnitetään kolmeen suureen kokonaisuuteen: hoidon turvallisuuteen, lääkehoidon turvallisuuteen sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuuteen. Suurten kokonaisuuksien sisällä on paljon pieniä yksittäisiä asioita, kuten esimerkiksi hyvän käsihygienian noudattaminen ja henkilökunnan rokotussuojasta huolehtiminen. 

Turvallinen hoito onnistuu vain yhteistyössä potilaan/asiakkaan kanssa.

Katso seuraavista linkeistä, miten itse pystyt vaikuttamaan turvallisuuteen: 

Asiakkaan ja potilaan ilmoitus haitta- tai vaaratapahtumasta

Hyvinvointialueella on käytössä vaaratilanneilmoituskanava, johon asiakkaat ja potilaat voivat ilmoittaa havaitsemiaan vaaratilanteita hoiva- ja hoitoprosesseissa. Ilmoitukset käsitellään yksiköissä ja mietitään ratkaisuja, joilla pystyttäisiin estämään vastaavat tilanteet jatkossa. Tämän lisäksi ilmoituksista koottuja raportteja käsitellään erilaisissa yhteistyöryhmissä ja johtoryhmissä turvallisempien toimintatapojen kehittämiseksi. Tavoitteena on vaaratilanteesta oppiminen ja vastaavien tilanteiden välttäminen tulevaisuudessa.

Aina asiointi ei suju toivotulla tavalla, ja asiakkaalle saattaa aiheutua hoidosta tai palvelusta haittaa. Vastuu turvallisesta asioinnista on aina hoitavilla työntekijöillä, ja siksi on tärkeää selvittää, mitä on tapahtunut. 

Näitkö tai koitko sinä tai omaisesi hoidon tai palvelun aikana vaara- tai läheltä piti -tilanteen? 
Jos koit asioidessasi Oma Hämeen toimintayksiköissä läheltä piti- tai vaaratilanteen, täytä tästä vaaratilanneilmoitus.

Huomioithan, että ilmoitusten käsittelyssä painopiste on potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Henkilökohtaista hoitoa koskevia kysymyksiä ei käsitellä vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta. Vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta asiakas- ja potilasturvallisuuskoordinaattorit ohjaavat ne käsiteltäväksi yksikköön, jota ilmoitus koskee. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Asiakas- ja potilasturvallisuusyksikkö

Asiakas- ja potilasturvallisuusyksikkö

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella toimii Asiakas- ja potilasturvallisuusyksikkö. Yksikkö toimii Hankinta ja laadunhallintapalvelujen tulosalueella tiiviissä yhteistyössä Hankintapalvelujen ja Ohjaus- ja valvontayksikön kanssa. Yksikössä työskentelee asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö, asiakas- ja potilasturvallisuuskoordinaattorit, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, laitehallinnan asiantuntijat sekä potilasasiamiehet. Asiakas- ja potilasturvallisuusyksikön toimintaa ohjaa Asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 

Lisätietoja antaa potilasturvallisuus(at)omahame.fi 

Tehdään yhdessä hoidosta turvallisempaa!