Murupolku

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen asunnossaan tarvittavat välttämättömät ja kohtuulliset asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asunnon muutostöillä tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä asumista ja suoriutumista kotona.

Muutostöiden arvioinnissa otetaan huomioon vammaisen henkilön mahdollisuus selvitä nykyisessä asunnossa. Arvioinnissa ja suunnittelussa käytetään apuna eri alan ammattihenkilöitä.

Vammaispalveluna korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien tekeminen, kylpyhuoneen ja WC:n muutostyöt.

Asuntoon korvattavia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet, muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Asumistason tai asumismukavuuden parantamisesta aiheutuvia kustannuksia ei asunnon muutostöillä korvata.

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa asunnon muutostöihin liittyen ota yhteyttä vammaissosiaalityöhön ensisijaisesti puhelimitse. Vammaispalveluiden ammattihenkilö selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta.

Voit hakea asunnon muutostöitä myös vammaispalveluhakemuksella. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet.

Sähköinen vammaispalveluhakemus, Hämeenlinna

Sähköinen vammaispalveluhakemus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnan alueella asuville vammaisille henkilöille. Hakemuksen linkistä pääset tunnistusta vaativaan palveluun.

Tarvitset verkkopankkitunnukset tai muun luotettavan tunnistautumisen, esim. mobiilivarmenteen, jotta voit täyttää hakemuksen. Huomaa, että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Hakemukseen tarvitaan myös liitteitä, eli erilaisia selvityksiä elämäntilanteestasi. Jos sinulla on liitteitä sähköisenä, voit lisätä ne hakemukseen. Voit kuitenkin myös lähettää liitteet postissa hakemuksen käsittelijälle. Muista laittaa kirjekuoreen oma nimesi selkeästi.

Vammaispalveluhakemus (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea vammaisille tarkoitettuja palveluja.

Lomakkeet kannattaa täyttää käyttäen Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa.

Lainsäädäntö

Vammaispalvelulaki

Vammaispalveluasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759