Murupolku

Sisältöjulkaisija

paloautoja ulkona
UUTINEN
20.06.2024

Kanta-Hämeen pelastuslaitos korjaa toimintavalmiuttaan

Muun muassa Hämeenlinnan länsiosan valmius paranee.

paloautoja ulkona

Kanta-Hämeen pelastuslaitos korjaa toimintavalmiuttaan

UUTINEN / 20.06.2024

Muun muassa Hämeenlinnan länsiosan valmius paranee.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos korjaa toimintavalmiuttaan

Muun muassa Hämeenlinnan länsiosan valmius paranee.

paloautoja ulkona

UUTINEN / 20.06.2024

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 19.6.2024 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimelle korjausmääräyksen, joka liittyy puutteisiin onnettomuuspaikan ensimmäisenä tavoittavan pelastusyksikön toimintavalmiudessa. 

Aluehallintovirasto edellyttää, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue korjaa pelastustoiminnan palvelutasossaan olevat puutteet ja saattaa sen pelastustoimen järjestämislain mukaisesti riittävälle tasolle. 

Pelastustoimen tulee korjata Hämeenlinnan länsiosan toimintavalmius vaadittavalle tasolle vuoden 2026 kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2026 jälkeen alueella saa olla enintään kaksi riskiruutua, jossa ensimmäisen yksikön toimintavalmius ei täyty, ja vuoden 2028 jälkeen alueella ei saa enää olla yhtään ongelmaruutua. Riskiruutu tarkoittaa neliökilometrin kokoista aluetta, jonka riskiluokka (I-IV) määräytyy ruudussa olevan asukasluvun, kerrosalan ja siinä tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella. 

– Hyvinvointialue on jo aloittanut toimet Hämeenlinnan toimintavalmiuden korjaamiseksi. Assi-sairaalan yhteyteen rakennettavan, ensi vuoden lopulla valmistuvan paloaseman käyttöönoton jälkeen toimintavalmius Hämeenlinnan länsiosassa saadaan vaadittavalle tasolle. Muut toimintavalmiuden kannalta ongelmalliset paikat ovat Riihimäen alueella. Suunnittelu niiden korjaamiseksi on aloitettu, kertoo pelastusjohtaja Petri Talikka Oma Hämeestä.  

Aluehallintovirasto julkaisee oman tiedotteensa korjausmääräyksestään maanantaina 24.6. Siitä on luettavissa tarkempia yksityiskohtia viraston asettamista vaatimuksista perusteineen. 

UUTINEN
20.06.2024

Oma Hämeen päivystys toivottaa leppoisaa ja rauhallista juhannusta kaikille!

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys toivottaa kaikille hyvää juhannusta. Kaikille olisi mukavinta, että...

Oma Hämeen päivystys toivottaa leppoisaa ja rauhallista juhannusta kaikille!

UUTINEN / 20.06.2024

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys toivottaa kaikille hyvää juhannusta. Kaikille olisi mukavinta, että...

Oma Hämeen päivystys toivottaa leppoisaa ja rauhallista juhannusta kaikille!

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys toivottaa kaikille hyvää juhannusta. Kaikille olisi mukavinta, että päivystyksessä ei olisi ruuhkia, ja mahdollisimman moni tapaturma vältettäisiin.

UUTINEN / 20.06.2024

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys toivottaa kaikille hyvää juhannusta. Kaikille olisi mukavinta, että päivystyksessä ei olisi ruuhkia, ja mahdollisimman moni tapaturma vältettäisiin. Juhannuksena on paljon normaalia enemmän ihmisiä liikkeellä, ja suomalaiseen juhannuksen viettoon liittyy usein alkoholin käyttö. Aiemman kokemuksen mukaan tämä väistämättä aiheuttaa erilaisia tapaturmia ja vahinkoja, joiden vuoksi päivystys ruuhkaantuu. Odotusajat voivat olla pitkiä siitä huolimatta, että päivystyksessä on jonkin verran normaalia enemmän henkilökuntaa.

Hätätilanteessa soita aina numeroon 112

Hätätilanteessa pitää soittaa aina numeroon 112. Hätäkeskuksen ammattilainen arvioi hoidon kiireellisyyden ja tarvittaessa hälyttää kohteeseen ensihoidon ammattilaiset. He tekevät hoidon tarpeen arvion uudelleen, ja tarvittaessa kuljettavat potilaan sairaalaan. Ambulanssikyyti ei ole itsestään selvyys, vaikka ensihoito käy tekemässä arvion potilaan luona. Usein potilas voi siirtyä sairaalaan turvallisesti muutenkin kuin ambulanssilla. Ambulanssit varataan niihin hätätilanteisiin, joissa on välttämätöntä käyttää ambulanssikuljetusta.

Soita Päivystysapuun 116 117, jos harkitset päivystykseen lähtöä

Jos harkitset päivystykseen lähtöä, tai epäilet asian olevan kiireellinen, soita aina Päivystysapunumeroon 116 117. Päivystysapunumero on tarkoitettu vain kiireellisten terveysongelmien arviointiin. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon kiireellisyyden ja antaa ohjeet omahoidosta ja hoitoon hakeutumisesta. Ohjeistus perustuu kansalliseen kiireellisen hoidon ohjeistukseen. Numerossa on takaisinsoittojärjestelmä käytössä. Kannattaa huomioida, että myös puhelinpalvelu voi ruuhkautua ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan normaalia pidempään.

Päivystyksessä toimitaan aina kiireellisyysperiaatteella

Päivystykseen tulee monenlaisia potilaita. Osa kävelee paikalle itse, osa tulee ambulanssilla hätätilan takia. Jokaisen potilaan kohdalla tehdään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi. Hätätilapotilaat, joiden hoito vaatii paljon henkilökuntaa, menevät aina muiden potilaiden ”ohi”. Vaikka päivystyksen ns. aulapuolella vaikuttaisi olevan hiljaista, toisella puolella voi olla samaan aikaan kädet täynnä työtä. Päivystyksessä on potilaita hoitamassa aina vähintään viisi lääkäriä ja toistakymmentä hoitajaa. Potilastilanteen mukaan odotusajat voivat silti venyä varsinkin, jos jonossa on paljon tapaturmia.

 

Toivomme kaikille leppoisaa ja tapaturmatonta juhannusta. Päivystyksen ja ensihoidon väki on valmiina 24/7, jos apua tarvitaan!

KHKS Päivystysklinikan ja Kanta-Hämeen Ensihoidon väki

paksu paperipino pöydällä
UUTINEN
18.06.2024

Aluehallitus päätti vuokrasopimusten irtisanomisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

Ahveniston sairaalahankkeen vastaanottoaika aikaistunee.

paksu paperipino pöydällä

Aluehallitus päätti vuokrasopimusten irtisanomisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

UUTINEN / 18.06.2024

Ahveniston sairaalahankkeen vastaanottoaika aikaistunee.

Aluehallitus päätti vuokrasopimusten irtisanomisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

Ahveniston sairaalahankkeen vastaanottoaika aikaistunee.

paksu paperipino pöydällä

UUTINEN / 18.06.2024

Maanantaina kokoontunut aluehallitus päätti irtisanoa kaikki vuokra-asetuksen perusteella kuntien kanssa laaditut vuokrasopimukset päättymään viimeistään vuoden 2025 loppuun. Vuokra-asetus nosti hyvinvointialueen toimitiloihin liittyä kustannuksia noin kymmenen miljoonaa euroa ensimmäisenä tilikautena. Asetuksen vaikutusta hyvinvointialueiden rahoitukseen ei ole huomioitu valtion yleiskatteellisessa rahoituksessa. Kyseiset vuokrasopimukset on tehty toimeenpanolain nojalla, ja osa niistä on epätarkoituksenmukaisia. 

Hyvinvointialue käy kuntakohtaiset vuokrasopimusneuvottelut, joissa voidaan tarkastella toimitilatarpeita aluevaltuuston asettamien raamien puitteissa. Ensisijaisesti pyritään neuvottelemaan pidempiaikainen vuokrasopimus ja alentamaan hyvinvointialueen vuokrakustannuksia, mikäli rakennusten tekninen kunto, sijainti ja toiminnallisuus mahdollistavat pitkäaikaisen toiminnan tiloissa. 

Tasapainottamisohjelman toimenpiteitä nopeutetaan 

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen talouden tasapainottamisohjelma 1:n tilanteen. Ohjelma on käynnistynyt toiminnallisesti pääsääsääntöisesti hyvin, mutta kustannusnousujen takia kaikkia tavoiteltuja säästöjä ei pystytä saavuttamaan täysimääräisesti vuonna 2024. Erityisesti erikoissairaanhoidon tulosalueella asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. 
 
Toteumaennusteen mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä saadaan säästötoimilla noin 10,65 miljoonan euron kustannusvaikutus (65 %) tilikaudelle. Toukokuussa päättyneiden muutosneuvotteluiden tuloksena Oma Hämeen henkilöstö vähenee hallinnossa, johdossa ja tukipalveluissa vajaalla 117 henkilötyövuodella, millä saavutetaan noin kuuden miljoonan euron vuosittaiset lisäsäästöt. Muutosneuvotteluista syntyvät säästöt kohdistuvat pääosin tilikaudelle 2025. 
 
Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä on tarkoitus nopeuttaa, jotta tilikaudelle 2024 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Ylijäämäiset tilikaudet tavoitteena 

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvioraamin ja suunnittelukehyksen sekä merkitsi tiedoksi toimialojen valmistelevat vuoden 2024 budjettiylitysuhille korvaavat menoleikkaustoimet. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taseeseen kertyi konsernitasolla 60,5 miljoonaa euroa alijäämää tilikaudella 2023. Kuluvan vuoden voimassa oleva talousarvio on puolestaan 66,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Mikäli kuluvan vuoden talous toteutuisi talousarvion mukaisena, olisi alijäämää kertynyt taseeseen vuoden 2024 loppuun mennessä 126,7 miljoona euroa. Tämä alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä eli vuosien 2025–2026 tulisi olla yhteensä merkittävästi ylijäämäisiä. 

Vuoden 2024 toukokuussa laadittu toteumaennuste ennakoi kuluvalta tilikaudelta 87,6 miljoonan euron alijäämää, mikä heikentäisi entisestään mahdollisuuksia talouden tasapainoon. Tämän vuoksi hyvinvointialueella on ryhdytty toimenpiteisiin jo päätettyjen talouden tasapainottamisohjelmien tehostamiseksi ja arvioitu muita mahdollisia nopeavaikutteisia sopeuttamiskeinoja. Talouden tasapainoiseen tilaan pääseminen edellyttää päätettyjen ohjelmien täysimääräistä toteutumista. Mikäli hyvinvointialue ei saavuta talouden tasapainoa vuoden 2026 loppuun mennessä, voi hyvinvointialue joutua valtion arviointimenettelyn kohteeksi, jolloin sillä ei itsellään enää välttämättä ole päätäntävaltaa talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. 
 
Vuosien 2025–2027 suunnittelukehys on laadittu laskelmassa siten, että talous on tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä ja käynnistyvä suunnittelukausi selkeästi ylijäämäinen. On kuitenkin huomattava, että kyse on laskentateknisestä tasapainosta ja on epätodennäköistä, että hyvinvointialueen talous saavuttaa tasapainon lainsäädännön vaatimassa aikataulussa. Valtion rahoituksen tason ja kustannusten kasvun välinen epäsuhta johtaa niin suureen tuottavuusvaateen kasvuun tai menoleikkausten nopeuteen, ettei sitä voida saavuttaa annetussa aikataulussa. Ensimmäisten vuosien merkittävistä alijäämistä huolimatta hyvinvointialueen tulee realistisesti tavoitella ylijäämäisiä tilikausia alkavalla taloussuunnittelukaudella. 

Ahveniston sairaalahankkeen vastaanottoaika aikaistunee 

Ahveniston sairaalahankkeen rakentamisvaiheen aikana on noussut esiin mahdollisuus aikaistaa hankkeen vastaanottoaikaa tilaajalle noin kolmella kuukaudella. Aluehallitus päätti, että vastaanottoaikaa voidaan aikaistaa, kun siihen liittyvä riskien hallintasuunnitelma on tehty ja kustannukset täsmentyneet. Aluehallitus päättää suunnitelman hyväksymisestä erikseen. 

Aikaistaminen muun muassa vähentäisi vanhaan sairaalarakennukseen liittyviä toiminnallisia riskejä ja lyhentäisi kahden sairaalarakennuksen yhtäaikaista ylläpitoaikaa. Se myös lyhentäisi tilaajan vastuulla olevien käyttöönotto-, perehdytys- ja muuttosuunnitelmien toimeenpanoaikaa. 
 
Tilaaja ja palveluntuottajat ovat arvioineet, että vastaanottoajan aikaistamiseen liittyvät riskit ovat hallittavissa. Aikaistamisesta tilaajalle aiheutuvien kustannusten palkkioineen arvioidaan olevan enintään 1,2 miljoonaa euroa.  

Erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseen tarvitaan lisää rahaa 

Aluehallitus hyväksyi erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkusuunnitelman. Valvira on antanut keväällä hyvinvointialueelle määräyksen järjestää erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy lainmukaiseksi ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Hoitoon pääsyn parantamiseksi on jo tehty useita toimia, mutta hoitoon pääsyä ei ole saatu lain edellyttämälle tasolle. Lisähaasteita on tuomassa muutto uuteen Assi-sairaalaan, sillä valmistautuminen ja uusien järjestelmien käyttöönotto sitoo henkilökuntaa. Vaikea taloustilanne puolestaan on pakottanut luopumaan ulkopuolisen leikkaussalikapasiteetin vuokraamisesta. 

Suurimpana haasteena on ollut osaavan ja riittävän hoitohenkilöstön saatavuus. Merkittävimmät hoitohenkilöstövajeet ovat olleet leikkaustoiminnassa ja kirurgian vuodeosastoilla. Lääkärivaje on vaikeuttanut toimintaa ja lisännyt jonoja erityisesti silmätaudeilla. Ortopedian lääkäritilanne on ollut vaikea jo pidempään ja huonontunut alkuvuoden 2024 aikana. 
 
Hoitoon pääsyn järjestäminen lainmukaiseksi edellyttää oman toiminnan tehostamisen lisäksi mm. leikkaussalikapasiteetin lisäämistä, lisätöiden tekemistä, palvelusetelitoiminnan laajentamista ja kilpailutuksia palveluiden hankkimiseksi yksityisiltä toimijoilta. Näistä kohdistuu talousarviovuodelle lisäkustannuksia noin 1,4 miljoonaa euroa. Alkuvuodelle 2025 kohdistuva lisäkustannus on noin 800 000 euroa. Kokonaisuudessaan vuonna 2025 arvioidaan tarvittavan erikoissairaanhoidon lainmukaisen hoitoon pääsyn turvaamiseksi lisää enimmillään 2,5 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset otetaan huomioon syksyn 2024 muutostalousarviossa ja vuoden 2025 talousarvion laadinnassa. 

Tukipalveluyhtiön perustaminen etenee 

Oma Hämeen oman tukipalveluyhtiön perustaminen etenee, ja aluehallitus merkitsi tiedoksi yhtiön valmistelutilanteen. Aluehallitus päätti siirtää tukipalveluyhtiöön hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalvelut, sairaala- ja laitoshuoltopalvelut ja kiinteistöhuoltopalvelut. 

Henkilöstö siirtyy tukipalveluyhtiöön vanhoina työntekijöinä ja työsuhteen ehdot säilyvät entisinä. Tarpeelliset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön siirtymisestä aloitetaan 31.8.2024 mennessä. 

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaan. 

UUTINEN
18.06.2024

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Aluehallitus ja elämänkaarilautakunta erotettiin ja valittiin uudelleen.

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

UUTINEN / 18.06.2024

Aluehallitus ja elämänkaarilautakunta erotettiin ja valittiin uudelleen.

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Aluehallitus ja elämänkaarilautakunta erotettiin ja valittiin uudelleen.

UUTINEN / 18.06.2024

Aluevaltuusto kokoontui tiistaina kevätkauden viimeiseen kokoukseensa Riihimäelle Uramon koululle.

Aluevaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ja myönsi hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden. Hyvinvointialueen tulos vuodelta 2023 on 59,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. 
 
– Ensimmäisen tilikautemme tulos ei ole hyvä, mutta suureen alijäämään oli aika mahdoton vaikuttaa, koska otimme vastaan 15 lähtöorganisaation laatimat budjetit, henkilöstön ja palvelurakenteen. Toisaalta vuoden 2023 aikana tulivat ensi kertaa näkyviksi alueemme todelliset sote- ja pelastuskustannukset. Ensimmäisenä toimintavuotena saatiin kuitenkin aikaan merkittävä määrä erilaisia prosesseja, uusia rakenteita, toimintoja, hyviä käytäntöjä ja asiakkaille tarkoitettuja sovelluksia, liikkuvia palveluita sekä toimintojen ja etuisuuksien harmonisaatiota, muistutti aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola puheessaan. 

Lähes kaikki valtuustoryhmät käyttivät tilinpäätöksestä ryhmäpuheenvuoron ja useat valtuutetut omia puheenvuorojaan. Erityistä kiitosta sai Oma Hämeen henkilökunta sitoutuneisuudesta työhön muutoksen keskellä. 

Kiinteistökauppa Hämeenlinnan kaupungin kanssa hyväksyttiin 

Aluevaltuusto hyväksyi Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökaupan. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupan kokouksessaan 10.6. Kauppa vaatii vielä ministeriön hyväksynnän. 

Kiinteistöjärjestelyistä on olemassa jo aiesopimus, jonka mukaan osapuolet luovuttavat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Ahveniston sairaala-alue ja rakennukset siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille, ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. 

Kaupalla halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja. Lue lisää kiinteistökaupasta 

Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus hyväksyttiin 

Aluevaltuusto hyväksyi Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen vuosille 2024–2025. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueita on viisi, ja jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. Kanta-Häme muodostaa Sisä-Suomen yhteistyöalueen Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kanssa. 
 
Yhteistyöalueet edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista ja kehittämistä. Yhteistyöalueen hyvinvointialueet laativat keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta. Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa ovat jo hyväksyneet sopimuksen aluevaltuustossa.

Asiakasmaksuihin muutoksia 

Valtuusto hyväksyi joitakin asiakasmaksujen muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen maksut 1.1.2024 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella -ohjekirjan kohtaan 1.3. täsmennetään: Asiakkaan siirtyessä välittömästi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestämästä laitoshoidosta toiseen laitoshoitoon, lähettävä yksikkö ei laskuta lähtöpäivää. 

Valtuusto päätti, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisöllisessä asumisessa peritään sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta tasasuuruinen asiakasmaksu 35 euroa kuukaudessa. 

Valtuusto vahvisti ikäihmisten yhteisöllisen asumisen lyhytaikaisen palvelun asiakasmaksuksi 30 euroa vuorokaudelta. Oma Hämeessä alkaa elokuussa Kotia kohti -niminen puolivuotinen pilotti, jossa uutta palvelumuotoa kokeillaan. Pilotti toteutetaan Forssassa KuntoTyyki-yksikössä. Lue lisää pilotista

Valtuustolle esitettiin myös, että sosiaalihuoltolain tilapäisestä asumisesta alettaisiin periä 20 euron vuorokausimaksua. Keskustelun aikana Erja Hirviniemi (vas.) teki muutosesityksen maksun poistamisesta. Muutosesitystä kannattivat Mia Heinonen ja koko sd-valtuustoryhmä, Heini Ristavaara (kesk.) ja Kylli Kylliäinen (kd.). Muutosesitys voitti äänestyksessä äänin 27–32. 
 
Aluehallitus ja elämänkaarilautakunta erotettiin – ja uudet toimielimet valittiin 
 
Aluevaltuusto erotti tilapäisen valiokunnan ehdotuksen mukaan aluehallituksen ja elämänkaarilautakunnan luottamuksen menettämisen vuoksi. Erottamispäätös koskee jäseniä ja varajäseniä. 
 
Asian taustalla on Petri Hakamäen ero Keskustasta ja puolueen aluevaltuustoryhmästä. Tämä on muuttanut poliittisia voimasuhteita. Yksittäistä jäsentä ei voi erottaa aluehallituksesta tai lautakunnasta, minkä vuoksi toimielimet on erotettava kokonaan. 

Hakamäki teki Heli Lehtilä-Salmen (liik.) kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan aluehallitus ja elämänkaarilautakunta jatkaisivat nykyisillä kokoonpanoillaan valtuustokauden loppuun saakka. Muutosesitys hävisi äänestyksessä äänin 52–2, 5 tyhjää. 

Aluevaltuusto valitsi uudet aluehallituksen ja elämänkaarilautakunnan. Varajäsenenä erotetussa aluehallituksessa olleen Hakamäen tilalle valittiin Eero Pura (kesk.). Varsinaisena jäsenenä erotetussa elämänkaarilautakunnassa olleen Hakamäen tilalle valittiin Osmo Tokeensuu (kesk.). Muuten toimielimien kokoonpanot ovat samat kuin aiemmin. 
 
Miia Antinille (kok.) myönnettiin ero terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnasta. Hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi valittiin Sari Kortepohja (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mia Heinoselle (sd.) myönnettiin ero yksilöasioiden jaoston varajäsenyydestä ja tilalle valittiin Sari Myllykangas (sd.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimea hoitanut Sävel Rafael Hellsten on kuollut. Hänen paikalleen lautakuntaan valittiin Petri Hakamäki (Petri Hakamäki valtuustoryhmä) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Varavaltuutetun luottamustehtävää hoitanut Pentti Nyholm (sd.) on kuollut. Valtuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään SDP:lle uuden varavaltuutetun.

Muut asiat valtuusto päätti esityslistan mukaan.

UUTINEN
18.06.2024

Aluevaltuuston kokous Riihimäellä tiistaina

Kokousta voi seurata suorana.

Aluevaltuuston kokous Riihimäellä tiistaina

UUTINEN / 18.06.2024

Kokousta voi seurata suorana.

Aluevaltuuston kokous Riihimäellä tiistaina

Kokousta voi seurata suorana.

UUTINEN / 18.06.2024

Aluevaltuusto kokoontuu tänään Riihimäellä Uramon koululla. Kokous alkaa klo 17. Sitä voi seurata suorana tästä linkistä.

Kokouksen esityslista on luettavissa täällä.

hoitajan ja ikäihmisen kädet
UUTINEN
18.06.2024

Riihimäen ja Janakkalan kotihoidossa käytetään ostopalvelua kesän aikana

Kotihoito on ollut yhteydessä asiakkaisiin, joita muutos koskee.

hoitajan ja ikäihmisen kädet

Riihimäen ja Janakkalan kotihoidossa käytetään ostopalvelua kesän aikana

UUTINEN / 18.06.2024

Kotihoito on ollut yhteydessä asiakkaisiin, joita muutos koskee.

Riihimäen ja Janakkalan kotihoidossa käytetään ostopalvelua kesän aikana

Kotihoito on ollut yhteydessä asiakkaisiin, joita muutos koskee.

hoitajan ja ikäihmisen kädet

UUTINEN / 18.06.2024

Oma Häme täydentää omaa kotihoidon palvelutuotantoaan ostopalveluilla Riihimäen ja Janakkalan kotihoidossa. Sitä käytetään kesäkuun puolivälistä lokakuun loppuun. 

Ostopalveluina toteutetaan lähihoitajan, sairaanhoitajan ja hoiva-avustajan tuottamia kotihoidon palveluja. Ostopalvelun käyttö koskee osaa säännöllisen kotihoidon asiakkaista. 

– Ostopalvelut vähentävät omaan henkilöstöön kohdistuvaa työpainetta ja varmistavat asiakkaiden kotihoitopalvelujen saatavuuden kesäajalle, taustoittaa kotihoidon tulosaluejohtaja Anne Hintsala Oma Hämeestä. 

Asiakasmaksuihin ja palvelujen sisältöön ei tule muutoksia. Kotihoito on ollut yhteydessä asiakkaisiin, joita muutos koskee. 

Oma Hämeen sydänlogo
UUTINEN
14.06.2024

Ikäihmisten päivätoimintaan muutoksia Hattulassa ja Tammelassa

Muutokset eivät vähennä asiakkaille tarjottavaa päivätoimintaa.

Oma Hämeen sydänlogo

Ikäihmisten päivätoimintaan muutoksia Hattulassa ja Tammelassa

UUTINEN / 14.06.2024

Muutokset eivät vähennä asiakkaille tarjottavaa päivätoimintaa.

Ikäihmisten päivätoimintaan muutoksia Hattulassa ja Tammelassa

Muutokset eivät vähennä asiakkaille tarjottavaa päivätoimintaa.

Oma Hämeen sydänlogo

UUTINEN / 14.06.2024

Ikäihmisten päivätoiminnan toimipisteissä Hattulassa ja Tammelassa tapahtuu muutoksia loppukesällä ja syksyllä. Muutokset liittyvät osaltaan hyvinvointialueen talouden tasapainottamisohjelmien ja palveluverkkokokonaisuuden täytäntöönpanoon. 

Hattulan päivätoiminta on sijainnut Tuulia-Kodissa, jossa ei ole enää ikäihmisten asumispalveluiden toimintaa. Päivätoiminnassa on kesäsulku ja lomatauko 17.6.–28.7., jonka jälkeen toiminta jatkuu Turengissa Janakkalassa (Tapailanpiha 7). Asiakkailla on halutessaan mahdollisuus siirtyä myös Kalvolan päivätoimintaan (Sauvalanaukio 4, Iittala), jos se on logistisesti parempi vaihtoehto. 

Tammelan päivätoimintaan tulee myöhemmin syksyllä muutoksia. Toiminta päättyy Tammelassa 30.9. ja jatkuu 1.10. alkaen joko Forssan päivätoiminnassa (Eteläinen puistokatu 4) tai Jokioisten päivätoiminnassa (Intalantie 25). Paikka tarkentuu syyskuussa. 

– Muutokset eivät vähennä asiakkaille tarjottavaa päivätoimintaa, vaan asiakkaat saavat saman palvelun kuin aiemmin, mutta eri toimipisteessä. Muutos ei myöskään vähennä henkilöstön tarvetta ikäihmisten päivätoiminnassa, kertoo kotihoidon päällikkö Anu Kinnunen Oma Hämeestä.

– Taustalla on myös se, että Forssan seudulla päivätoiminnoissa asiakasryhmät eivät ole olleet täysiä, joten keskittämisellä saamme aikaan kustannustehokkuutta. 

Oma Häme on muutoksista ja kuljetuksista yhteydessä asiakkaisiin henkilökohtaisesti. 

Vanamon tiloja ulkoapäin Heikanrinteen palvelukeskuksessa
UUTINEN
13.06.2024

Kanervasta ja Kielosta tuli Vanamo

Nimikilpailuun tuli runsaasti ehdotuksia Heikanrinteen palvelukeskuksessa Forssassa.

Vanamon tiloja ulkoapäin Heikanrinteen palvelukeskuksessa

Kanervasta ja Kielosta tuli Vanamo

UUTINEN / 13.06.2024

Nimikilpailuun tuli runsaasti ehdotuksia Heikanrinteen palvelukeskuksessa Forssassa.

Kanervasta ja Kielosta tuli Vanamo

Nimikilpailuun tuli runsaasti ehdotuksia Heikanrinteen palvelukeskuksessa Forssassa.

Vanamon tiloja ulkoapäin Heikanrinteen palvelukeskuksessa

UUTINEN / 13.06.2024

Forssassa Heikanrinteen palvelukeskuksessa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Kanerva ja Kielo ottavat käyttöön yhteisen Vanamo-nimen. Muutos tulee voimaan 17.6. 

– Käytännössä Kanerva ja Kielo ovat jo toimineet yhtenä yksikkönä. Niillä on sama lähijohtaja ja henkilökunta sekä yhteiset toimintatavat. Näin ollen yhteinen nimikin tuntui järkevältä, taustoittaa asumispalveluiden lähijohtaja Sari Sundell

Nimenmuutoksesta järjestettiin aiemmin nimikilpailu, johon sekä asukkaat, omaiset että henkilökunta saivat jättää ehdotuksia. Niitä kertyi 27 kappaletta. 

– Henkilökunta äänesti näistä Vanamon voittajaksi. Olemme iloisia, että ehdotuksia tuli niin paljon. Se kertoo, että nimellä on väliä, Sundell toteaa. 

Nimenmuutos ei vaikuta asiakkaiden palveluihin. Vanamossa on yhteensä 40 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.

Foorumin osallistujia istuu salissa
UUTINEN
13.06.2024

Tiivis yhteydenpito edesauttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevät kunnat ja hyvinvointialue yhdessä.

Foorumin osallistujia istuu salissa

Tiivis yhteydenpito edesauttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä

UUTINEN / 13.06.2024

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevät kunnat ja hyvinvointialue yhdessä.

Tiivis yhteydenpito edesauttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevät kunnat ja hyvinvointialue yhdessä.

Foorumin osallistujia istuu salissa

UUTINEN / 13.06.2024

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ovat vastuussa kunnat, hyvinvointialue ja maakuntaliitto yhdessä. Ne ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen, jonka kärkinä ovat työllisyys ja elinvoima, ikäystävällinen asuminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä hyvinvoivat lapset, nuoret ja perheet.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Lisäksi vuosittain neuvotellaan alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa yhteisistä tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

Tiistaina yhteistyötahot tapasivat strategisen tason foorumissa Hämeenlinnassa. Yhteistyön sujuvuutta, yhteisen tilannekuvan muodostamista, yhteistä luottamusta ja verkostotyön linjaamista varmistava foorumi oli ensimmäinen laatuaan.

Lisäksi käsiteltiin luonnosvaiheessa olevaa hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaa, jota ovat tilaisuuksissaan käsitelleet toukokuun aikana myös lakisääteiset vaikuttamistoimielimet, integraatiovaliokunta sekä hyvinvointialueen lautakunnat.

Yhteinen sävel vastakkainasettelun sijaan

Foorumin avanneen aluehallituksen puheenjohtajan Kaisa Lepolan mukaan työnjako hyvinvointialueen ja kuntien kesken on selvä, vaikka rooleja täsmennetään varmasti toisenkin valtuustokauden ajan.

– Toiveena on, että löytäisimme yhteisen sävelen vastakkainasettelun sijaan. Raha on tiukassa ja se aiheuttaa kahnausta, mutta avoin ja rehellinen vuorovaikutus sekä yhteydenotot puolin ja toisin auttavat onnistumaan yhdessä.

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen muistutti, että lakisääteisen yhteistyövelvoitteen lisäksi työtä pitää tehdä jatkuvasti näiden kokousten ulkopuolellakin – ja tehdäänkin.

– Kiitän kuntia siitä, että esimerkiksi viimeaikaiset ratkaisut ovat olleet eteenpäin katsovia ja keskustelut hyvin rakentavia.

Sekä Lepola että Naukkarinen painottivat, että hyvinvointialue on pystynyt jo avaamaan useita uusia palveluita, kun hartiat ovat leveämmät. Toimintatapaa muutetaan pala kerrallaan suuntaan, jossa tuotantolähtöisten siilojen sijaan palveluita järjestetään asiakaslähtöisesti.

– Oma Häme oli hyvinvointialueista ensimmäinen, joka tarjosi kaikkien asukkaiden käyttöön oman sovelluksen. Toinen hyvä esimerkki on Gerbiili eli liikkuva geriatrinen kotisairaala ja kiireettömän ensihoidon yksikkö, jonka avulla yhä suurempi osa kiireettömistä tehtävistä pystytään hoitamaan ilman ambulanssia, Naukkarinen kertoi.

– Meillä on myös esimerkiksi sairaanhoitaja-chat ja suun terveydenhuollon liikkuva yksikkö. Pystymme järjestämään vaikkapa elintapaohjausta ja auttamaan perheiden arjen hallinnassa paremmin kuin aiemmin yksittäisinä kuntina, Lepola jatkoi.

Kaikissa puitesopimuksen tavoitteissa päästy eteenpäin

Erityisasiantuntija Tuula Salminen Oma Hämeestä kertoi foorumissa, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puitesopimuksen tavoitteet ovat toteutuneet tähän mennessä.

Työllisyyden ja elinvoiman tavoitteesta hän nosti esille mm. asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden mukaan tyytyväisyys hyvinvointialueen palveluihin on noussut. Työttömien terveystarkastuksia on Oma Hämeessä tehty viime vuoden aikana enemmän kuin maassa keskimäärin. Työttömien aktivointiaste jäi hieman tavoitteesta vuonna 2023, mutta on kuitenkin hieman korkeampi kuin maan keskiarvo.

Ikäystävällisen asumisen tavoitteena on esimerkiksi se, että yhteisöllisen asumisen paikkoja pystyttäisiin lisäämään 50 kpl vuosittain.

– Tässäkin tarvitaan yhteistyötä kuntien kanssa, Salminen totesi.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin saralta hän mainitsi mm. vahvassa kehitysvaiheessa olevan perhekeskuksen toimintamallin ja sen, kuinka hyvinvointialue on kyennyt palkkaamaan koulupsykologeja etätyöhön toiselle asteelle.

– Odotukset ovat korkealla, sillä psykologien saatavuudessa on ollut vaikeuksia.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin onnistumista kuvaa esimerkiksi niin sanottu hyte-kerroin, joka kohentui vuodesta 2022 vuoteen 2023.

– Se kertoo, että kunnat ovat aktivoituneet hienosti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, Salminen kiitti.

Loppupuheenvuoroissa seminaarin osallistujat totesivat yhteistuumin, että hyte-työssä onnistuminen lieventää myös talouspaineita, kun kelkkaa saadaan käännettyä raskaista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Linkkejä:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (omahame.fi)
HYTE-kerroin - kannustin hyvinvointialueille (thl.fi)
HYTE-kerroin - kannustin kunnille (thl.fi)

UUTINEN
13.06.2024

Upeaa menestystä Oma Hämeen Tutkijakoululle!

Tutkijakoulun koulutusohjelman tavoite on tarjota osallistujille maistiaisia tutkimustyön maailmasta,...

Upeaa menestystä Oma Hämeen Tutkijakoululle!

UUTINEN / 13.06.2024

Tutkijakoulun koulutusohjelman tavoite on tarjota osallistujille maistiaisia tutkimustyön maailmasta,...

Upeaa menestystä Oma Hämeen Tutkijakoululle!

Tutkijakoulun koulutusohjelman tavoite on tarjota osallistujille maistiaisia tutkimustyön maailmasta, mahdollisuutta kehittää omaa tieteellistä ajattelua ja antaa käytännön vinkkejä sekä opettaa tulkitsemaan tutkimuksia, joihin törmää työssään

UUTINEN / 13.06.2024

Syyskuussa 2023 alkanut Oma Hämeen Kanta-Hämeen keskussairaalassa järjestetty Tutkijakoulu on saavuttanut menestystä ja herättänyt laajaa kiinnostusta. Koulutusohjelman tavoite on tarjota osallistujille maistiaisia tutkimustyön maailmasta, mahdollisuutta kehittää omaa tieteellistä ajattelua ja antaa käytännön vinkkejä sekä opettaa tulkitsemaan tutkimuksia, joihin törmää työssään

Tutkijakoulu on suunnattu kaikille tutkimustyöstä kiinnostuneille Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöille, olipa kyseessä sitten tutkimustyötä aloitteleva lääkäri, väitöskirjaa valmisteleva terveystieteiden tai hallintotieteiden opiskelija tai kokenut konkari, joka haluaa päivittää tietojaan ja saada uutta draivia. Yhteistä osallistujille on kiinnostus tutkimusmaailmaan ja halu kehittää omaa osaamistaan.

Tutkijakoulu kokoontui syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana kerran kuukaudessa, yhteensä yhdeksän kertaa ja osallistuminen laskettiin työajaksi. Koulutuksen aikana käsiteltiin laaja-alaisesti erilaisia tieteelliseen tutkimukseen liittyviä aiheita, kuten tieteellisten lehtien arvostusta, tutkimusryhmän valintaa, kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta sekä tutkimuslupaprosesseja ja rahoitusta. Niinikään kuultiin tutkimustyötä tekevien tai jo väitelleiden nuorien tutkijoiden kokemuksia – mikä meni hyvin, minkä tekisin toisin. Nyt Tutkijakoulu jää kesätauolle ja jatkuu syksyllä 2024.

Koulutuksen sisällöistä ja järjestelyistä vastasivat päivystyksen osastonylilääkäri Ville Hällberg ja tutkimuskoordinaattori Mirva Lähteenmäki. Heidän panoksensa ja intohimonsa koulutuksen kehittämisessä on ollut korvaamatonta. He ovat saaneet ehdotuksia ja tukea useilta tahoilta, joista yksi on ollut akuuttilääketieteen professori Ari Palomäki.

– Tutkijakoulun tavoitteena on edistää Kanta-Hämeen omaehtoista terveydenhuollon tutkimusta sekä yksilöllisesti että yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Tays-piirin tutkijoiden kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä osallistujien aktiivisuuteen ja koulutuksen saamaan positiiviseen palautteeseen, toteaa Ville Hällberg.

– Ensi vuoden ohjelma on jo suunniteltu ja sovittu. Pyrimme laajentamaan sitä entistä enemmän hoitotieteellisen tutkimuksen suuntaan ja vakiinnuttamaan tutkijakoulun toiminnan. Tavoitteemme on myös levittää tietoa koulutuksen mahdollisuuksista koko hyvinvointialueelle ja saada mukaan entistä monipuolisemmin kaikkia tutkimustyötä tekeviä ammattiryhmiä, lisää Mirva Lähteenmäki.

Tutkijakouluun osallistumisesta voi hakea sekä lääkäri erikoistumiskoulutuksen pisteitä että väitöskirjan tekijä väitöstyön teoreettisen koulutuksen pisteitä.

–Tämä on tiedon karttumisen ohella merkittävä hyöty, jonka uskomme kannustavan Oma Hämeen työntekijöitä mukaan tutkijakoulun toimintaan. Tutkijakoulua kohtaan mielenkiintoa on ollut lääkärikunnan ohella hammaslääkäreillä, psykologeilla, sairaanhoitajilla ja taloushallinnon henkilökunnalla. Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua koko koulutussarjaan tai valita itselleen sopivimmat kerrat. Onnistuneen ensimmäisen vuoden jälkeen on selvää, että Tutkijakoulu jatkaa ja kehittyy entisestään, tarjoten yhä parempia mahdollisuuksia Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöille syventyä tieteellisen tutkimuksen maailmaan, lisää Ville Hällberg.

Olemme mukana SuomiAreenassa
UUTINEN
12.06.2024

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

Keskustelemassa on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Olemme mukana SuomiAreenassa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

UUTINEN / 12.06.2024

Keskustelemassa on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

Keskustelemassa on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Olemme mukana SuomiAreenassa

UUTINEN / 12.06.2024

Oma Häme on mukana järjestämässä SuomiAreenassa Porissa keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista. SuomiAreena on maamme suurin yhteiskunnallinen keskustelufestivaali. Oma Hämeen, Suomen Rehtorit ry:n ja Suomen Vanhempainliitto ry:n järjestämän keskustelun otsikkona on Tanssiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan kaikkia – älä jää seinäruusuksi! Ajankohta on torstai 27.6. klo 13–13.45 ja paikka Porin kaupungintalon pihan lava. 

Suomen lastenkulttuurikeskuksen liiton Kaisa Järvelinin jututettavina ovat nuorten edustajan Ethan Kankaanpään lisäksi psykologi ja tietokirjailija Keijo Tahkokallio, Suomen Vanhempainliitto ry:n toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones ja Vuoden Rehtori 2020 Pekka Paappanen, joka edustaa Suomen Rehtorit ry:tä. 

Huomioitavaa keskustelussa on, että nyt ei korjata lasta, vaan hänen toimintaympäristöjään, muistuttaa opiskeluhuollosta ja nuorten palveluista vastaava palvelupäällikkö Sari Tuomivaara Oma Hämeestä. 

– Jokaiselle vähänkään hankalammalle asialle tuntuu nykyään olevan asiantuntijansa. Totuus kuitenkin on, että kaikki vaikuttaa kaikkeen; perheenjäsenet, läheiset, koulujen ja oppilaitosten aikuiset, harrastustoiminnan ohjaajat. Lapset ja nuoret itsekin rakentavat hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä koulutuksestaan ja elämänkokemuksistaan riippumatta. 

– Tittelillä ei ole merkitystä, vaan sillä, miten kohtaamme ja kohtelemme arjessa toisiamme. Tämä on tanssi, jota kaikki osaavat tanssia, kun vain uskaltaa lähteä mukaan.  Vastuuta ei voi sysätä jonnekin muualle, vaan jokaisen on tehtävä oma osuutensa lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, Tuomivaara painottaa.  

Keskustelun yleisön toivotaan osallistuvan myös ajatusten vaihtoon. Yleisöä aktivoimassa on nuoria sekä nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen Hämeenlinnan kaupungilta ja yliopisto-opettaja Taina Laitinen Jyväskylän yliopistosta. Oma Hämeestä paikalla ovat Sari Tuomivaara ja koululääkäri Marke Hietanen-Peltola. Keskustelun kustannuksista vastaa Hauhon Säästöpankkisäätiö.

Linkit:
Oma Hämeen keskustelu SuomiAreenan ohjelmassa (suomiareena.fi)
SuomiAreenan striimit (MTV Katsomo)

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä
UUTINEN
11.06.2024

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

Tulosalueita lakkautetaan keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

UUTINEN / 11.06.2024

Tulosalueita lakkautetaan keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

Tulosalueita lakkautetaan keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä

UUTINEN / 11.06.2024

Maanantaina 10.6. kokoontunut aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2024 talousarviomuutosten hyväksymistä. Talousarvio vuodelle 2024 oli lähes 67 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueen tulee kattaa alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä. Aluevaltuusto on huhtikuun kokouksessaan hyväksynyt ensimmäisen muutostalousarvion, jossa alijäämän yhteismäärä oli reilut 66 miljoonaa euroa ja muutokset keskittyivät siinä tasapainottamisohjelma 2:n tuomiin muutoksiin. 
 
Kesäkuun muutostalousarvion muutosten vaikutuksena hyvinvointialueen toimintakate heikkenee miljoona euroa ja tilikauden alijäämä pienenee 0,9 miljoonaa euroa. Kevan tasausmaksua korotetaan 1,0 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa hyvinvointialueen toimintakatteeseen. Rahoitustuottojen ja -kulujen nettomuutos on 1,9 miljoona euroa positiiviseen suuntaan. Muilta osin kesäkuun muutostalousarvion muutokset ovat pääosin teknisiä, toimialojen sisäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Tilikauden tulos muutetussa talousarviossa on reilut 65,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. 
 
Aluehallitus käsitteli ja lähetti aluevaltuustolle hyväksyttäväksi myös täsmennetyn investointisuunnitelman. Investointisuunnitelma toimii lainanottovaltuuden muutosprosessin perusteena. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialueen lopullista investointisuunnitelmaa joulukuussa 2024. 
 
Kuusi tulosaluetta lakkautetaan 
 
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena toimialojen tulosaluejako muuttuu. Aluehallitus teki muutokset hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaan. 
 
Pelastustoimen nykyiset tulosalueet eli pelastustoimintapalvelut, onnettomuuksien ehkäisyn palvelut, ensihoitopalvelut ja toimialasidonnaiset tukipalvelut lakkautetaan 1.8. lukien. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan päivystykselliset sosiaalipalvelut -tulosalue lakkautetaan 1.11. lukien. Terveydenhuollon toimialan kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka -tulosalue lakkautetaan 1.1.2025 lukien. 
 
Muutosten kohteena olevat tulosalueet järjestellään uudelleen, yhdistetään toisiin tulosalueisiin, muutetaan palvelualueiksi tai lakkautetaan tarpeettomana. 
 
Asiakasmaksuihin muutoksia 
 
Oma Häme kokeilee syksyllä ikäihmisten yhteisöllistä asumista lyhytaikaisena palveluna. Kyseessä on Kotia kohti -niminen puolivuotinen pilotti, joka toteutetaan Forssassa KuntoTyyki-yksikössä. Kotihoidon palveluja tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle asumispalvelulle tai sairaalahoidolle, mutta joille suoraan omaan kotiin siirtyminen ei ole mahdollista. Palveluvuorokausi uudessa yksikössä maksaa 30 euroa. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle asiakasmaksun vahvistamista. 
 
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen maksut 1.1.2024 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella -ohjekirjan kohtaan 1.3. täsmennetään: Asiakkaan siirtyessä välittömästi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestämästä laitoshoidosta toiseen laitoshoitoon, lähettävä yksikkö ei laskuta lähtöpäivää. 
 
Edelleen hallitus esittää valtuustolle, että sosiaalihuoltolain tilapäisestä asumisesta peritään tasasuuruinen asiakasmaksu 20 euroa vuorokausi, ja että mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisöllisessä asumisessa peritään sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta tasasuuruinen asiakasmaksu 35 euroa kuukaudessa. 
 
Keskustelun aikana Aapo Reima (vas.) teki Tarja Filatovin (sd.) kannattamana esityksen sosiaalihuoltolain tilapäisen asumisen asiakasmaksun poistamisesta. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 8–5. Reima jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 
 
Muut käsittelyssä olleet asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. 

UUTINEN
11.06.2024

Kesä ruuhkauttaa päivystystä, miten toimia, kun tarvitset apua?

Kesän myötä päivystyspalvelut ruuhkautuvat, kun alueen kesätapahtumat ja lomailijat lisäävät...

Kesä ruuhkauttaa päivystystä, miten toimia, kun tarvitset apua?

UUTINEN / 11.06.2024

Kesän myötä päivystyspalvelut ruuhkautuvat, kun alueen kesätapahtumat ja lomailijat lisäävät...

Kesä ruuhkauttaa päivystystä, miten toimia, kun tarvitset apua?

Kesän myötä päivystyspalvelut ruuhkautuvat, kun alueen kesätapahtumat ja lomailijat lisäävät terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Jotta päivystyksen resurssit voidaan kohdentaa kiireellisimpiin tapauksiin, on tärkeää hakeutua päivystykseen vain silloin, kun sairaus tai vamma vaatii ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään

UUTINEN / 11.06.2024

Kesän myötä päivystyspalvelut ruuhkautuvat, kun alueen kesätapahtumat ja lomailijat lisäävät terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Jotta päivystyksen resurssit voidaan kohdentaa kiireellisimpiin tapauksiin, on tärkeää hakeutua päivystykseen vain silloin, kun sairaus tai vamma vaatii ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään. Kiireettömät terveysasiat tulee hoitaa omalla terveysasemalla. Helle, loma-aika ja lisääntynyt alkoholin käyttö lisäävät potilasmääriä päivystyksessä kesäisin. Potilasmäärät nousevat yleensä juhannuksen aikaan ja pysyvät korkealla elokuun loppuun. Helteinen sää on jo alkanut lisätä päivystykseen joutuvien potilaiden määrää. On tärkeää muistaa juoda nestettä ja hakeutua varjoon kuumalla säällä.

Asuntojen lämpeneminen vaikuttaa erityisesti vanhuksiin, joilla elimistön nestetasapaino häiriintyy helposti. Kaikille on hyvä neuvo juoda tasaisesti pitkin päivää. Juomisen lisäksi pitää muistaa syödä, jotta hikoilun kautta menetettyä suolaa saadaan takaisin elimistöön. Kuumista asunnoista kannattaa päiväsaikaan hakeutua ulos varjoon, koska ulkona varjossa on usein vilpoisampaa kuin sisällä asunnossa. Päivystyksen toiveena on, että päihtyneenä ei noustaisi skuutin tai pyörän selkään, eikä muutenkaan temppuiltaisi.

Pitkittyvä helle pidentää päivystyksen odotusaikoja

Helteen aiheuttamat sairauskohtaukset, yleistilan lasku ja tapaturmat alkavat pidentää odotusaikoja päivystyksessä. Viikonloppuisin kiireellisten potilaiden hoito keskittyy keskussairaalan päivystyksen lisäksi Riihimäen ja Forssan kiirevastaanotoille. Odotusajat päivystyksessä ovat todennäköisesti jo tulevana viikonloppuna pitkiä. Aina ennen päivystykseen lähtemistä pyydetään soittamaan päivystysavun numeroon 116 117, jotta hoidon tarve ja kiireellisyys voidaan arvioida ja ohjata oikeaan hoitopaikkaan.

–Päivystykseen hakeudutaan vain, jos sairaus tai vamma vaatii ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään. Kiireettömät terveysasiat tulee hoitaa omalla terveysasemalla. Näin voimme varmistaa, että päivystyksen resurssit riittävät niille, jotka tarvitsevat välitöntä apua, toteaa päivystyksen osastonylilääkäri Ville Hällberg.

Oma Hämeellä on myös sairaanhoitaja-chat, josta saa apua nopeasti ja helposti, ilman että tarvitsee jonottaa puhelimessa.  Chatissa on mahdollisuus myös lääkärin konsultaatioon. Voit asioida sairaanhoitaja-chatissa sellaisissa oireissa tai sairauksissa, jotka sopivat hoidettavaksi etäpalvelussa. Ammattilainen arvioi aina tapauskohtaisesti, voidaanko asia hoitaa etäpalvelussa ja ohjaa tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Chat toimii sovelluskaupasta ladattavasta Oma Häme-sovelluksessa tai osoitteessa www.omahame.fi.

–Kesä on vilkasta aikaa, ja sen myötä päivystyksen kuormitus kasvaa merkittävästi. Chat-palvelumme on erinomainen tapa saada nopeasti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja vähentää siten päivystyksen ruuhkaa, toteaa perusterveydenhuollon avopalveluiden palvelualueylilääkäri Suvi Hämäläinen.


Päivystyksen vinkit kesäajalle

Hakeuduthan päivystykseen vain, jos sairaus tai vamma vaatii ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään. Kiireettömät terveysasiat tulee hoitaa omalla terveysasemalla.


Päivystys ruuhkautuu usein kesäaikaan

Alueella on paljon kesätapahtumia, jotka tuovat huomattavan määrän lisää kansalaisia palveluja käyttämään. Tämä puolestaan kasvattaa kesäajan kuormitusta ja jonotusaikoja päivystyksessä.

 

Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista 116 117

Ennen päivystykseen hakeutumista on aina syytä soittaa päivystysapunumeroon 116 117. Numero toimii valtakunnallisesti, eli soita samaan numeroon myös lomareissullasi. Numero ohjautuu alueen Päivystysapuun.

Numerossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden, sekä antaa kotihoito-ohjeita ja ohjaa oikeaan hoitopaikkaan. Kannattaa huomioida, että viikonloppuisin myös puhelinpalvelu voi ruuhkautua ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan normaalia pidempään.

 

Muista myös chat-palvelut ja Oma Häme-sovellus

Oma Hämeen chat on käytössä läpi kesän ja saat neuvontaa sekä ohjausta arkisin klo 8-20. Chatin avulla saat hoidettua asiasi nopeammin kuin soittamalla ja sinulle vastaa kokenut sairaanhoitaja. Chatata voi koko aukioloajan – ruuhkaisin aika chatpalvelussa on aamuisin. Chatissa on aina mahdollisuus myös lääkärin konsultaatioon. Chat palveluihin pääset joko Oma Häme-sovelluksen kautta tai www.omahame.fi.

Hätätilanteessa soita 112

Henkeä uhkaavissa tilanteissa, esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, kouristelu, soita hätänumeroon 112.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä
UUTINEN
10.06.2024

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

UUTINEN / 10.06.2024

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

UUTINEN / 10.06.2024

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille. Kyseessä on ensimmäinen lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen kokeilu Kanta-Hämeessä. 

Oma Häme kokeilee syksyllä ikäihmisten yhteisöllistä asumista lyhytaikaisena palveluna. Kotia kohti -pilotissa kotihoidon palveluja tarjotaan lyhytaikaisesti yhteisöllisen asumisen yksikössä. Palvelua tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle asumispalvelulle tai sairaalahoidolle, mutta joille suoraan omaan kotiin siirtyminen ei ole mahdollista.  

Näitä asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi kuntoutus- ja arviointiasiakkaat, sairaalasta kotiutuvat asiakkaat ja gerontologisen sosiaalityön asiakkaat. Tavoitteena on, että palvelujakson ja kuntouksen jälkeen asiakas voi asua omassa kodissaan tai muussa soveltuvassa palvelussa. 

– Odotamme, että voimme uudenlaisella palvelumallilla vastata palvelutarpeisiin, joihin aiemmin on vastattu raskaammilla palvelumuodoilla kuin ehkä olisi ollut tarpeen, koska muitakaan vaihtoehtoja ei ole ollut. Joillakin ikääntyneillä on sairaalahoidon päättyessä vielä sellaisia avun, hoidon ja kuntoutumisen tarpeita, että suoraan kotiin paluu kotihoidonkaan turvin ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, kertoo asiakasohjauksen tulosaluejohtaja Annukka Kuismin Oma Hämeen ikääntyneiden palveluista. 

Aiemmin nämä asiakkaat ovat olleet ympärivuorokautisessa hoivassa lyhytaikaisasiakkaina. He eivät kuitenkaan ole tarvinneet sellaista määrää hoitoa ja hoivaa, huolenpitoa, mitä tällaisissa yksiköissä annetaan. Pilotissa tutkitaankin myös tapaa estää palvelu- ja hoitoketjujen ruuhkautumista. 

– On asiakkaiden ja palveluiden tuottajien etu, että jokainen saisi sellaista apua ja palveluja kuin tarvitsee oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kotia kohti -mallia on testattu jo toisella hyvinvointialueella, ja uskomme sen sopivan ja tuovan apua myös meille Kanta-Hämeeseen, Kuismin sanoo. 

Pilottiyksikkönä toimii Forssassa entinen ympärivuorokautisen hoivan yksikkö Amerikka, jossa on kymmenen asiakaspaikkaa. Yksikkö on nimetty uudelleen KuntoTyykiksi. Ympärivuorokautisen hoivan palvelut loppuivat Amerikassa toukokuussa, ja nyt tiloja valmistellaan uutta palvelumuotoa varten. 

– KuntoTyyki sijaitsee aivan Forssan keskustassa monipuolisten yhteiskunnan tarjoamien palvelujen äärellä. Lisäksi kotihoito operoi yksikön ympärillä olevaa isompaa palvelutalomaista konseptia. Luotamme siihen, että tämä on sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta houkutteleva ja toimiva ratkaisu, sanoo kotihoidon asiantuntija Maria Mantere

Asiakkaat uuteen yksikköön tulevat ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen kautta. Palveluvuorokausi uudessa yksikössä maksaa 30 euroa. Aluehallitus esittänee aluevaltuustolle asiakasmaksun vahvistamista kokouksessaan maanantaina 10.6. Kotia kohti -pilotti käynnistyy elokuussa ja sitä testataan puoli vuotta, minkä jälkeen arvioidaan sen tuloksia ja toimivuutta.  

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
UUTINEN
04.06.2024

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Kauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

UUTINEN / 04.06.2024

Kauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Kauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

UUTINEN / 04.06.2024

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
Ahvenisto-rakennus on yksi kohteista, jotka kuuluvat kiinteistökauppaan Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella 

Maanantaina kokoontunut aluehallitus hyväksyi osaltaan Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökaupan. Kiinteistöjärjestelyistä on olemassa jo aiesopimus, jonka mukaan osapuolet luovuttavat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Ahveniston sairaala-alue ja rakennukset siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. 

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston päätöksen sekä hyväksynnän ministeriöiltä. Aluevaltuusto käsittelee kauppaa kokouksessaan 18. kesäkuuta. Kaupalla halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja. Lue lisää kiinteistökaupasta

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan myös, että Oma Häme hakee lainanottovaltuuden muuttamista ministeriöiltä. Muutos tarvitaan, jotta hyvinvointialueelle syntyy laskennallinen lainanottovaltuus Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtävien kiinteistöjärjestelyjen toteuttamiseksi. Oma Häme ei tarvitse pitkäaikaista lainaa kiinteistökauppaan ja sen myötä hyvinvointialueen vuokravastuut kokonaisuutena laskevat. Hyvinvointialue voi rahoittaa Forssan sairaalan oston kiinteistökaupasta saatavilla rahoilla. 

Silmäpoliklinikan laiteinvestointeihin tarvitaan hyväksyntä

Lisäksi Oma Häme hakee ministeriöiltä lupaa muuttaa lainanottovaltuuden perusteena olleen investointisuunnitelman kohdennuksia sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman osalta. Muutos tarvitaan Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan laiteinvestointeja varten. 

Aiemmin Oma Häme on ostanut silmätautien hoitoon liittyviä palveluita Forssassa Silmäasema Julkiset palvelut Oy:ltä. Syyskuusta eteenpäin Oma Häme aikoo tuottaa palvelut itse. Forssan sairaalassa on valmiina sopivat tilat ja henkilöstö, mutta laitteet silmätautien poliklinikalle sekä kaihileikkaustoimintaan puuttuvat.

Omalla palvelutuotannolla tavoitellaan säästöjen lisäksi toiminnan tehostamista, koska silmätautien hoidon saatavuus ei ole ollut Kanta-Hämeessä lainmukaisella tasolla. Omaa toimintaa kokeillaan kahden vuoden pilottina, jonka perusteella jatko arvioidaan ennen ASSI-sairaalaan siirtymistä. Silmätautien investointihankinnat voidaan tarvittaessa hyödyntää ASSI-sairaalassa.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi Assi-sairaalanhankkeeseen liittyvät raportit. Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös talouden toteuman ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä toteumaennusteen. Aluehallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat menoleikkaustoimia, joilla korjataan tämän vuoden budjetin ylittymiset. Menoleikkaustoimia käsitellään vuoden 2025 talousarvioraamin käsittelyn yhteydessä aluehallituksen kokouksessa 17. kesäkuuta. 

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 10. kesäkuuta.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.
UUTINEN
04.06.2024

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

Etäpsykologeilla varmistetaan palvelujen riittävyys ja vastataan kysyntään.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

UUTINEN / 04.06.2024

Etäpsykologeilla varmistetaan palvelujen riittävyys ja vastataan kysyntään.

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

Etäpsykologeilla varmistetaan palvelujen riittävyys ja vastataan kysyntään.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.

UUTINEN / 04.06.2024

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.
Oma Hämeen uudet etäpsykologit tekevät myös lähityötä opiskeluhuollossa. Kuvituskuva. 

Oma Hämeen opiskeluhuollon psykologipalvelut toisen asteen oppilaitoksissa ovat olleet esillä mediassa viime päivinä. Maakunnan oppilaitokset ovat huolissaan psykologipalveluiden riittävyydestä ja saatavuudesta. Media on kertonut oppilaitosten yhteisestä kannanotosta, jolla ne ilmaisevat huolensa etäpsykologien palkkaamisesta.

Oma Häme on palkannut kevään aikana yhdeksän, pääosin etänä työskentelevää, psykologia paikkaamaan toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollon psykologipulaa. Etäpsykologeja tarvitaan, koska Oma Häme luopuu ostopalvelupsykologeista taloussyistä. Osa uusista psykologeista tekee lähityötä viikoittain, osa kuukausittain tai harvemmin. Kaikki jalkautuvat oppilaitoksiin tarvittaessa.

– Etäpsykologien rekrytointi lähti liikkeelle kokeiluna. Halusimme kokeilla, saammeko siten paremmin rekrytoitua ammattilaisia. Oma Häme ei ole tehnyt linjausta siitä, että psykologipalveluja tarjottaisiin toisella asteella ainoastaan etänä, painottaa perhekeskuspalvelujen tulosaluejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella oppilashuollossa hoitoon pääsee sujuvasti, sillä merkittävää jonoa ei ole kuraattoreille eikä myöskään psykologeille. Lakisääteinen mitoitus, 780 opiskelijaa yhtä psykologia kohden, toteutuu Kanta-Hämeessä. Tilanne nyt parempi kuin ennen hyvinvointialueen toiminnan alkamista, sillä aiemmin toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja oli maakunnassa tarjolla hyvin vaihtelevasti. Etäpsykologien turvin palvelut pystytään jatkossakin turvaamaan. Peruskouluissa psykologit tekevät edelleen pääsääntöisesti lähityötä.

Lue lisää etäpsykologien rekrytoinnista

Osa nuorista suorittaa opintojaan toisella asteella pääasiassa etänä, joten myös opiskeluhuoltopalvelujen tulee olla mahdollisia etänä. Etätyöstä saatiin kokemuksia korona-aikana, ja valtakunnallisesti psykologien etätyö on jo arkea. Oma Hämeen neuvolapalveluissa on kokeiltu etäpsykologipalvelua, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Oma Häme toivoo tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Oma Hämeen oppilashuolto haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta psykologien etätyö onnistuu mahdollisimman hyvin. Jokaiselle oppilaitokselle on nimetty psykologi, jolla on säännölliset tapaamiset muiden opiskeluhuollon toimijoiden ja tarvittaessa oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa.

Opiskelijoille ollaan tekemässä ohjeita siitä, miten etäpsykologin vastaanotolle hakeudutaan. Käyttöön tulee videovastaanotto. Oppilaitosten oppilashuoltoryhmien toiminta jatkuu niin, että suurin osa tapaamisista pidetään livekokoontumisina. Toimintatapoja kehitetään yhdessä oppilaitosten kanssa.

–  Edelleen Oma Häme mahdollistaa pääsyn psykologille opiskeluhuoltolain vaatimassa seitsemässä arkipäivässä. Pyrimme järjestämään lakisääteiset palvelut parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Lammintausta-Mäkelä.

Opiskeluhuoltopalvelujen kehittäminen etenee osana hyvinvointialueen perhekeskuspalvelujen kokonaiskehittämistä. Kanta-Hämeessä on käynnistetty tiivis yhteistyö kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, jotta lasten, nuorten ja perheiden palvelut olisivat tulevaisuudessa entistä paremmin yhteen sovitettuja ja perheiden kokonaistilanteet huomioivia. Myös etäpsykologin palvelu kiinnittyy perheen muuhun palvelukokonaisuuteen yhteisten toimintamallien rakentamisen kautta.

Oma Hämeen sydänlogo.
UUTINEN
03.06.2024

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa päivitetty

Palvelusetelisääntökirjasta löydät hyväksymiskriteerit ja palvelusetelipalvelun ehdot palveluntuottajille.

Oma Hämeen sydänlogo.

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa päivitetty

UUTINEN / 03.06.2024

Palvelusetelisääntökirjasta löydät hyväksymiskriteerit ja palvelusetelipalvelun ehdot palveluntuottajille.

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa päivitetty

Palvelusetelisääntökirjasta löydät hyväksymiskriteerit ja palvelusetelipalvelun ehdot palveluntuottajille.

Oma Hämeen sydänlogo.

UUTINEN / 03.06.2024

Palvelusetelisääntökirjassa Kanta-Hämeen hyvinvointialue asettaa hyväksymiskriteerit ja palvelusetelipalvelun ehdot palveluntuottajille. Palvelusetelisääntökirja koostuu kahdesta osasta: yleisestä osasta ja palvelukohtaisesta osasta. Yleinen osa koskee kaikkia palvelusetelituottajaksi hakeutuvia palveluntuottajia, kun taas palvelukohtainen osa sisältää yksityiskohtaisempia vaatimuksia kyseisellä palvelusetelillä tuotettavalle palvelulle. Palvelusetelituottaja ja hyvinvointialue sitoutuvat noudattamaan molempien sääntökirjojen vaatimuksia.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 13.5.2024 palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivityksen. Uusi sääntökirja astuu voimaan 1.6.2024. Päivityksen keskeisin muutos koskee palveluntuottajien velvollisuutta hakeutua palvelusetelituottajaksi Effector-järjestelmään palse.fi-portaalin kautta. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa ja yhdenmukaistaa palveluseteleiden hallinnointia. Palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön koko hyvinvointialueella 1.5.2024 ja palveluntuottajia kehotetaan hakeutumaan palvelusetelituottajaksi palse.fi-portaalissa mahdollisimman pian.

Kaikilta palveluseteliä käyttäviltä palveluntuottajilta edellytetään 1.1.2025 alkaen liittymistä Luotettava Kumppani -palveluun tilaajavastuulain mukaisten viranomaisrekisteritarkistusten helpottamiseksi. Lisäksi palvelustelisääntökirjan yleisen osan ehtoja on selkiytetty ja päivitetty vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivityksen merkittävimmät muutokset koskevat sosiaalipalveluita tuottavia palvelusetelituottajia, sillä terveyspalveluiden palvelusetelituottajilla on jo ennestään ollut käytössä Effector-palvelusetelijärjestelmä ja velvoite liittyä Luotettava Kumppani-palveluun. Sääntökirjan yleinen osa koskee kuitenkin yhtä lailla sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelituottajia. 

Nykyisille palvelusetelipalveluntuottajille on lähetetty ilmoitus palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivityksestä. Lisätietoa yleisen palvelusetelisääntökirjan muutoksista saa osoitteesta valvonta(at)omahame.fi.

Katso tästä palvelusetelisääntökirja

Nainen syö vesimelonia.
UUTINEN
31.05.2024

Pitkittyvä helle pidentää päivystyksen odotusaikoja

Soita päivystysavun numeroon 116 117 aina ennen päivystykseen lähtemistä.

Nainen syö vesimelonia.

Pitkittyvä helle pidentää päivystyksen odotusaikoja

UUTINEN / 31.05.2024

Soita päivystysavun numeroon 116 117 aina ennen päivystykseen lähtemistä.

Pitkittyvä helle pidentää päivystyksen odotusaikoja

Soita päivystysavun numeroon 116 117 aina ennen päivystykseen lähtemistä.

Nainen syö vesimelonia.

UUTINEN / 31.05.2024

Helle, loma-aika ja niihin liittyvä lisääntynyt alkoholin käyttö lisäävät potilasmääriä päivystyksessä kesä toisensa jälkeen. Yleensä potilasmäärät nousevat juhannuksen aikoihin ja pysyvät korkealla elokuun loppuun. Nyt helteinen sää on jo alkanut lisätä päivystykseen joutuvien potilaiden määrää. Muista juoda nesteitä ja hakeutua varjoon.

Asuntojen lämpeneminen vaikuttaa erityisesti vanhuksiin, joilla elimistön nestetasapaino häiriintyy helpommin. Kuumalla ei aina muisteta juoda riittävästi. Kaikille on hyvä neuvo juoda pikku hiljaa koko päivän ajan tasaisesti. Erityisen tärkeää elimistön lämpötasapainon kannalta on juoda kylmää juotavaa (ei alkoholia) ja mielellään jotain muutakin kuin pelkkää vettä (esim. kivennäisvettä). Juotavan lisäksi pitää muistaa syödä, jotta hikoilun kautta menetettyä suolaa saadaan takaisin elimistöön.

Kuumista asunnoista kannattaa päiväaikaan hakeutua ulos varjoon, koska ulkona varjossa on yleensä vilpoisampaa kuin sisällä asunnossa. Päivystyksen toiveena on, että päihtyneenä ei noustaisi skuutin tai pyörän selkään, eikä muutenkaan temppuiltaisi.

Pitkittyvä helle pidentää päivystyksen odotusaikoja

Helteen aiheuttamat sairauskohtaukset, yleistilan lasku ja tapaturmat alkavat pidentää odotusaikoja päivystyksessä. Viikonloppuisin kiireellisten potilaiden hoito keskittyy maakunnassa keskussairaalan päivystyksen lisäksi Riihimäen ja Forssan kiirevastaanotoille. Odotusajat päivystyksessä ovat todennäköisesti jo tänä viikonloppuna pitkiä.

Aina ennen päivystykseen lähtemistä pyydetään soittamaan päivystysavun numeroon 116 117. Numerossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden, sekä antaa kotihoito-ohjeita ja ohjaa oikeaan hoitopaikkaan. Kannattaa huomioida, että viikonloppuisin myös puhelinpalvelu voi ruuhkautua ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan normaalia pidempään.

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio perustuu valtakunnalliseen ohjeistukseen. Henkeä uhkaavissa tilanteissa, esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, kouristelu, soita hätänumeroon 112.

Lue lisää helteestä (THL)

UUTINEN
31.05.2024

Vammaissosiaalityön seutujaossa muutoksia 1.6. alkaen

Muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta.

Vammaissosiaalityön seutujaossa muutoksia 1.6. alkaen

UUTINEN / 31.05.2024

Muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta.

Vammaissosiaalityön seutujaossa muutoksia 1.6. alkaen

Muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta.

UUTINEN / 31.05.2024

Oma Hämeen vammaissosiaalityön seutujaossa tapahtuu muutoksia 1.6.2024 alkaen. 

Vammaissosiaalityön henkilöstö on organisoitunut työskentelemään kolmena seudullisena kokonaisuutena. Hämeenlinnan seutuun kuuluvat Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna, Forssan seutuun Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ja Riihimäen seutuun Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki. Asiakkaat ohjautuvat palveluihin asuinkuntansa mukaisesti.  

Seutujen välisten henkilöstöresurssien tasaamisen vuoksi Janakkalan kunnan alue jaetaan 1.6. alkaen siten, että Janakkalan pohjoisosan alueet (Turengin taajama sekä Hiidenjoen ja Lammintien pohjoispuoliset alueet) jäävät Hämeenlinnan seutuun ja Janakkalan eteläiset osat Hiidenjoen ja Lammintien eteläpuolella liitetään Riihimäen seutuun (mm. Janakkalan kirkonkylä, Tervakoski, Leppäkoski). 

Muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta. Mikäli sinulla on kysyttävää asiasta, voit olla yhteydessä vammaispalvelujen neuvontapuhelimeen. Neuvontapuhelin palvelee numerossa 03 629 6578 ma–pe klo 9–12. Heinäkuun ajan puhelinneuvonta palvelee vain tiistaisin ja torstaisin klo 9–12.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
UUTINEN
30.05.2024

Aluehallitus käsittelee maanantaina Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökauppaa

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

Aluehallitus käsittelee maanantaina Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökauppaa

UUTINEN / 30.05.2024

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Aluehallitus käsittelee maanantaina Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökauppaa

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

UUTINEN / 30.05.2024

Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy osaltaan Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökaupan. Kiinteistöjärjestelyistä on olemassa jo aiesopimus, jonka mukaan osapuolet luovuttavat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Ahveniston sairaala-alue ja rakennukset siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. 

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston päätöksen sekä hyväksynnän ministeriöiltä. Kaupalla halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja.

Kaupan kohteiden käypä arvo vastaa arvonmäärityksen marginaalien rajoissa kiinteistöjen aiesopimusvaiheessa arvioituja arvoja. Kauppakirjassa Oma Hämeen omistaman Ahveniston sairaala-alueen myyntihinta on 63 miljoonaa. Hämeenlinnan kaupungin omistamien neljän kohteen myyntihinta on  noin 34 miljoonaa euroa. Tällöin Hämeenlinnan kaupunki maksaisi Oma Hämeelle välirahaa vajaat 29 miljoonaa euroa. 

Kiinteistökaupan solmimisen jälkeen Oma Häme vuokraisi kaupungilta käyttöönsä kaikki Ahveniston sairaala-alueen rakennukset vuoden 2026 loppuun saakka. Oma Häme maksaisi kaikista tiloista kaupungille vuokraa noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa. Osaan tiloista, kuten Ahvenisto-rakennukseen, ensiavun tiloihin sekä C- ja M-rakennuksiin, Oma Häme jäisi vuokralle vuoden 2045 loppuun saakka. Sen sijaan D-, E- ja F-rakennukset jäisivät pois Oma Hämeen käytöstä vuoden 2026 lopussa.

Palvelut paremmin asukkaiden saataville

Kiinteistöjärjestelyn kannattavuus Oma Hämeelle vaihtelee 2020-, 2030– ja 2040-luvuilla. Hyvinvointialueen toiminnallista ja taloudellista tilannetta on vaikea arvioida pitkällä aikavälillä, koska esimerkiksi rahoitukseen, lainsäädäntöön ja hyvinvointialueille määrättyihin tehtäviin liittyy epävarmuustekijöitä.

Lähivuosina kiinteistöjärjestely on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava Oma Hämeelle. Järjestely on lähivuosina myös kannattavampi kuin keväällä julkistetussa palveluverkkosuunnitelmassa ollut vaihtoehto, jossa Hämeenlinnan sote-palveluja olisi keskitetty merkittävästi Oma Hämeen omiin tiloihin eli lähinnä Ahvenistolle.

Kiinteistöjärjestely vähentää toiminnallisia ja taloudellisia riskejä, kun palvelut on hajautettu useampaan toimipisteeseen. Samalla palvelut ovat paremmin asukkaiden saavutettavissa. Hyvinvointialue ei tarvitse pitkäaikaista lainaa kiinteistöjärjestelyille, mutta Oma Hämeen on säädösten mukaan haettava sille kuitenkin laskennallista lainanottovaltuutta ministeriöltä. 

UUTINEN
30.05.2024

Kanta-Hämeen keskussairaalalla tuetaan erikoissairaanhoidon kesäsijaisia työssään syventävällä koulutuksella

Kanta-Hämeen keskussairaalalla aloitetaan tarjoamaan työn tueksi syventävää koulutusta erityisesti...

Kanta-Hämeen keskussairaalalla tuetaan erikoissairaanhoidon kesäsijaisia työssään syventävällä koulutuksella

UUTINEN / 30.05.2024

Kanta-Hämeen keskussairaalalla aloitetaan tarjoamaan työn tueksi syventävää koulutusta erityisesti...

Kanta-Hämeen keskussairaalalla tuetaan erikoissairaanhoidon kesäsijaisia työssään syventävällä koulutuksella

Kanta-Hämeen keskussairaalalla aloitetaan tarjoamaan työn tueksi syventävää koulutusta erityisesti kesäsijaisille ja muille työuraansa erikoissairaanhoidossa aloittaville ammattilaisille 3.6. alkaen. Tämä innovatiivinen koulutus tarjoaa intensiivisiä 15-20 minuutin koulutustuokioita päivystyksen erikoislääkärien johdolla.

UUTINEN / 30.05.2024

Kanta-Hämeen keskussairaalalla aloitetaan tarjoamaan työn tueksi syventävää koulutusta erityisesti kesäsijaisille ja muille työuraansa erikoissairaanhoidossa aloittaville ammattilaisille 3.6. alkaen. Tämä innovatiivinen koulutus tarjoaa intensiivisiä 15-20 minuutin koulutustuokioita päivystyksen erikoislääkärien johdolla.

Koulutusohjelman tavoitteena on syventää osallistujien osaamista kriittisessä sairaan potilaan hoidossa ja seurannassa erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Aihealueet kattavat muun muassa potilaan systemaattisen arvioinnin, hengityksen tukihoidot, EKG:n tulkinnan, hengitystaajuuden merkityksen, sekä nestehoidon perusteet. Näiden aiheiden käsittelyyn on varattu ensimmäisten neljän viikon ajanjaksolla.

Koulutuksia järjestetään joka arkipäivä klo 14, ja ne toistuvat samana viikonpäivänä neljän viikon jakson aikana, jotta mahdollisimman moni vuorotyötä tekevä henkilöstön jäsen pääsee osallistumaan koulutuksiin.

Vastaavanlaisten koulutusten järjestämistä suunnitellaan palautteen myötä mahdollisesti myös tulevina lomakausina, jolloin sairaalassa työskentelee paljon sijaisia ja vastavalmistuneita ammattilaisia. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen uusi työntekijä saa tarvitsemaansa tukea ja koulutusta työuransa alkutaipaleella.

Kirjekuoria pinossa.
UUTINEN
28.05.2024

Ikäihmisten palveluiden laskutus on viivästynyt

Asiakkaita on informoitu suoraan.

Kirjekuoria pinossa.

Ikäihmisten palveluiden laskutus on viivästynyt

UUTINEN / 28.05.2024

Asiakkaita on informoitu suoraan.

Ikäihmisten palveluiden laskutus on viivästynyt

Asiakkaita on informoitu suoraan.

Kirjekuoria pinossa.

UUTINEN / 28.05.2024

Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuihin tuli useita muutoksia alkuvuodesta. Sen vuoksi kaikille asiakkaille on tehtävä uudet maksupäätökset. Niiden tekeminen on iso urakka ja se viivästyttää laskutusta. Oma Häme on tiedottanut asiakkaita viivästyksestä suoraan sekä tammikuussa että nyt toukokuussa.

Tulotietoihin perustuvia asiakasmaksuja (esimerkiksi säännöllinen kotihoito ja pitkäaikaiset asumispalvelut) ei ole voitu laskuttaa lainkaan ennen kuin uudet maksupäätökset on saatu tehtyä. Osan asiakasryhmien osalta tämä työ jatkuu edelleen. 

Suuren asiakasmäärän vuoksi Oma Häme ei ole pystynyt laskuttamaan kaikkia asiakkaita normaalissa aikataulussa, vaan laskutus on viivästynyt. Joistakin palveluista laskutetaan kerralla useamman kuukauden ajalta, minkä vuoksi asiakas voi saada normaalia isomman laskun.

Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää laskulle lisää maksuaikaa, jos sitä tarvitaan. Eräpäivän siirtämiseksi tulee olla yhteydessä Sarastian asiakaspalveluun p. 020 6399 400 tai www.sarastia.fi.

Oma Häme pahoittelee laskujen viivästymistä ja siitä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

ambulanssi ulkona tallinoven edessä
UUTINEN
28.05.2024

Oma Häme turvaa koulujen päätösviikonloppua – uutuutena Sosbulanssit Riihimäellä ja Forssassa

Sosbulanssissa työskentelevät ensihoitaja ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä. 

ambulanssi ulkona tallinoven edessä

Oma Häme turvaa koulujen päätösviikonloppua – uutuutena Sosbulanssit Riihimäellä ja Forssassa

UUTINEN / 28.05.2024

Sosbulanssissa työskentelevät ensihoitaja ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä. 

Oma Häme turvaa koulujen päätösviikonloppua – uutuutena Sosbulanssit Riihimäellä ja Forssassa

Sosbulanssissa työskentelevät ensihoitaja ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä. 

ambulanssi ulkona tallinoven edessä

UUTINEN / 28.05.2024

Nuorten kouluvuoden päättämisjuhlintaa valvotaan tehostetusti koko maakunnan alueella lauantaina 1.6. Viranomaiset vahvistavat yhteistoimintaa illan aikana Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Forssassa sekä alueiden seutukunnissa. Toimintoja on tehostettu ensihoidon ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen yksiköissä. Sosbulanssi-yksikkö työskentelee rinnakkain Ankkuri-partioiden kanssa ja tarttuu mahdollisiin häiriötilanteisiin moniammatillisella otteella.

Sosbulanssit siellä missä nuoretkin 

Uutena kokeiluna on Riihimäelle ja Forssaan perustettu kaksi Sosbulanssi-yksikköä, jotka keskittyvät nuorten tilanteiden selvittelyyn omilla alueillaan.  

– Yksiköt pyrkivät olemaan läsnä ja tavoitettavissa siellä, missä nuoria liikkuu. Ne pystyvät tarjoamaan apua matalalla kynnyksellä sekä arvioimaan yksittäisten nuorten kohdalla esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kiireellisten palveluiden tarvetta, kertoo ensihoitopalveluiden tulosaluejohtaja Lasse Hakala

Sosbulanssissa työskentelevät ensihoitaja ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijä. 

Hämeenlinnan seudulla sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät työskentelevät Hämeenlinnan poliisiasemalla, josta käsin selvitellään Hämeenlinnan ja seutukuntien nuorten tilanteita.  

Yhteistyökutsu vanhemmille ja muille toimijoille 

Perinteisesti koulujen päätösviikonloppu on ollut kiireistä kaikille viranomaisille, niin ensihoidossa, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä kuin poliisissa. Viranomaisten aikaa kuluu paljon vanhempien tavoitteluun sekä nuorten kuljettamiseen esimerkiksi yhteispäivystykseen tai kotiin. 

Nyt palveluita halutaan viedä lähemmäs nuoria ja pyrkiä hyvässä yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa hoitamaan mahdollisia ongelmatilanteita. 

– Tärkeä muistutus meille kaikille on se, että tämä on yhteinen asia. Nuorten turvallisesta illanvietosta on tärkeä huolehtia yhdessä. Toivomme, että vanhemmat sopivat illan pelisäännöt yhdessä nuorensa kanssa. Vanhempien tulee tietää, missä oma lapsi kulkee ja kenen kanssa, sanoo päivystyksellisten sosiaalipalveluiden vs. tulosaluejohtaja Janne Yrjölä

Vanhempien tulee olla tavoitettavissa ja vastata tuntemattomaan numeroon sekä olla valmiudessa hakemaan nuori kotiin tai lähteä esimerkiksi sairaalaan, jos lapsi on sinne päihtymyksen vuoksi kuljetettu. 

Hätätilanteessa soita hätäkeskukseen 

Hätätilanteessa on tärkeää soittaa hätäkeskukseen 112. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi tilanteen ja kutsuu tehtävälle tarvittavat viranomaiset.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakaslinjalle p. 03 629 6560 voi myös soittaa ympäri vuorokauden (24/7). 

UUTINEN
25.05.2024

Palokuntien SM-kilpailuissa uusimpia sammutustekniikoita – Tärkeää, että oppi leviää kentälle

Tämän vuoden kilpailun teemana oli tulevaisuuden pelastajat.

Palokuntien SM-kilpailuissa uusimpia sammutustekniikoita – Tärkeää, että oppi leviää kentälle

UUTINEN / 25.05.2024

Tämän vuoden kilpailun teemana oli tulevaisuuden pelastajat.

Palokuntien SM-kilpailuissa uusimpia sammutustekniikoita – Tärkeää, että oppi leviää kentälle

Tämän vuoden kilpailun teemana oli tulevaisuuden pelastajat.

UUTINEN / 25.05.2024

Palokuntien suomenmestaruudesta kisattiin lauantaina Hämeenlinnassa teemalla tulevaisuuden pelastajat. Helteisessä säässä rehki kymmeniä joukkueita eri puolilta Suomea. Itse kilpailun lisäksi tärkeää on koulutuksellinen näkökulma.

Palokuntien SM-kilpailut järjestettiin Ammattiopisto Tavastian kampusalueella Hämeenlinnassa.


Jehumaljaksi kutsuttu, vuodesta 1952 järjestetty palokuntien SM-kilpailu koostuu kolmesta osuudesta: tieto-, taito- ja kalustokilpailuista. Joukkueita oli tänä vuonna yleisessä sarjassa 33 ja veteraanisarjassa 10. Kilpailuyksikköön kuuluu johtaja ja kolme jäsentä.

Kalustokilpailussa oli tänä vuonna tehtävä, jossa huoneistopaloa sammutetaan uudella tavalla: ikkunan karmiin porataan reikä, työnnetään suihkuputki läpi ja lasketaan vettä. Sammuttaminen tällä tekniikalla ei edellytä savusukellusta.

– Etenkin maaseudulla voi nykyään olla pulaa savusukelluskelpoisista ihmisistä, ja siksi on kehitetty uusia sammutusmenetelmiä, jotta palo voidaan sammuttaa ulkokautta, taustoittaa kalustokilpailun päätuomari Mikko Eerikäinen Hämeenlinnan VPK:sta.

Huoneistopaloa sammutettiin kisassa uudella tavalla, joka ei edellytä savusukellusta.


Kanta-Hämeen pelastusjohtaja Petri Talikka myhäili tyytyväisenä kisapaikalla Ammattiopisto Tavastian kampusalueella. Radat saivat kehuja kilpailijoilta, ja niissä saatiin hyvin parhaat joukkueet esille.

– Kilpailun iso merkitys on se, että jalkautamme osaamista kentälle. Kun täällä tehdään mahdollisimman oikeaoppiset suoritukset, väki vie opit ja kokemukset mukanaan omille toiminta-alueilleen.

Taitokilpailussa piti sammuttaa palava sähköauto. Se vaatii uudenlaisia taitoja.


Myös järjestelytoimikunnan projektipäällikkö, pelastuspäällikkö Olli Heikkilä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta muistuttaa, että niin toimintaympäristö, ohjeistukset kuin sammutustekniikat ja -taktiikat muuttuvat. On siis tärkeää olla ajan hermolla ja pystyä reagoimaan muutoksiin asianmukaisesti.

Heikkilä kiittää kisojen järjestelytehtäviin osallistuneita paria sataa henkilöä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta ja Kanta-Hämeen alueen sopimuspalokunnista.

– Saimme vapaaehtoisia liikkeelle jopa yli odotusten. Kaikki ovat olleet hyvällä mielellä töissä.

Naantalin VPK:n joukkue kalustokilpailun suorituksen jälkeen. – Ei mennyt hyvin, mutta ei ihan huonostikaan, kuului analyysi.
Joukkueet odottivat kilpailuvuoroaan varjossa lepäillen.
Tosifanit. Anjalan VPK:n kannattajia tuli Hämeenlinnaan yhteiskuljetuksella. Mikko Korpela, Ritva Korpela ja Marja Danielsbacka jännittivät voittaako Anjala tänäkin vuonna.

Lisätietoa kilpailusta ja tulokset löytyvät Suomen Palopäällystöliiton sivuilta.
 

Psykologi Sanna Autio istuu pöydän ääressä ja hymyilee katsojalle.
UUTINEN
24.05.2024

Sanna Autio valitsi vakipaikan Oma Hämeestä – etäpsykologien rekrytointi toi hyvän hakijavirran

Yhteistyö oppilaitosten ja huoltajien kanssa on tärkeää.

Psykologi Sanna Autio istuu pöydän ääressä ja hymyilee katsojalle.

Sanna Autio valitsi vakipaikan Oma Hämeestä – etäpsykologien rekrytointi toi hyvän hakijavirran

UUTINEN / 24.05.2024

Yhteistyö oppilaitosten ja huoltajien kanssa on tärkeää.

Sanna Autio valitsi vakipaikan Oma Hämeestä – etäpsykologien rekrytointi toi hyvän hakijavirran

Yhteistyö oppilaitosten ja huoltajien kanssa on tärkeää.

Psykologi Sanna Autio istuu pöydän ääressä ja hymyilee katsojalle.

UUTINEN / 24.05.2024

– Täällä minulla on tuttu ja kiva työyhteisö, Sanna Autio iloitsee.


Psykologi Sanna Autio aloittaa vakituisessa työssä Oma Hämeen oppilashuollossa elokuussa. Helmikuusta 2023 saakka hän on työskennellyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ostopalvelupsykologina. Elokuusta lähtien hänen työnsä on etätyötä toisen asteen oppilaitoksessa. 

– Koen hyvinvointialueen työnantajana vakaammaksi ja paremmaksi. Tähän asti olen tehnyt aika lyhyitä työpätkiä. Vakituisessa pestissä tietää, että työt jatkuvat, ja se tuo varmuutta elämiseen, Autio taustoittaa valintaansa. 

Psykologeista on pulaa, ja Autiollakin on hakijan markkinat. Hän asuu pääkaupunkiseudulla, mutta valitsi silti työskentelyn Kanta-Hämeessä. 

– Olisin luultavasti saanut lähempää kotiakin vastaavaa työtä, mutta minua houkutteli se, että Oma Häme tarjosi etätöitä. Työskentelen siis jatkossa lähes kokonaan etänä, mikä tuo joustavuutta työhön, ja työmatkoihin käytetty aika vapautuu muuhun elämiseen.  

– Toinen syy valintaani on luonnollisesti se, että täällä minulla on tuttu ja kiva työyhteisö. Lähin työkaverini pysyy samana, ja koska olemme tähänkin asti tehneet yhteistyötä, niin se on etätyössäkin helppoa, Autio ennakoi. 

Kanta-Hämeessä pääsee hyvin koulupsykologille ja -kuraattorille 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella oppilashuollossa hoitoon pääsee sujuvasti, sillä merkittävää jonoa ei ole kuraattoreille eikä myöskään psykologeille. Keväällä Oma Häme rekrytoi psykologeja etätyöhön toiselle asteelle. Kesän jälkeen rekrytointi jatkuu perusasteen kouluihin. 

– Saimme oikein hyvin hakijoita. Psykologirekrytointi todisti, että Oma Hämeellä on hyvä maine – meillä noudatetaan niin terveydenhoitajien, kuraattorien kuin psykologienkin kohdalla mitoituksia ja suosituksia, kertoo palvelupäällikkö Sari Tuomivaara Oma Hämeen perhekeskuspalveluista. 

Etätyöstä saatiin kokemuksia korona-aikana, ja valtakunnallisesti psykologien etätyö on jo arkea. 

– Hakijat kertoivat, että toisen asteen opiskelijat ovat ottaneet etäpsykologipalvelut hyvin käyttöön. On olemassa myös opintoja, jotka suoritetaan pelkästään etänä, joten meidänkin palvelujemme on taivuttava uuteen muotoon. Sekin tosin ilahduttaa, että etäpsykologien paikkoihin valitut ovat valmiita työskentelemään myös lähivastaanotoilla. 

Yhteistyöllä varmistetaan hoidon sujuvuus 

Oma Hämeen oppilashuolto haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta etätyö onnistuu mahdollisimman hyvin. 

– Olemme valmiita monenlaisiin uusiinkin avauksiin. Useampi viimeisimmän rekrytoinnin haastateltavista mainitsi, että oppilaitoksissa ja opiskeluhuollossa tulisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä sekä oppilaitosten henkilöstön että opiskelijoiden huoltajien kanssa, Tuomivaara mainitsee. 

Opiskeluhuoltopalvelujen kehittäminen etenee osana perhekeskuspalvelujen kokonaiskehittämistä. Kanta-Hämeessä on käynnistetty tiivis yhteistyö kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, jotta lasten, nuorten ja perheiden palvelut olisivat tulevaisuudessa entistä paremmin yhteen sovitettuja ja perheiden kokonaistilanteet huomioivia. Myös etäpsykologin palvelu kiinnittyy perheen muuhun palvelukokonaisuuteen yhteisten toimintamallien rakentamisen kautta.

Häiriötiedote.
UUTINEN
23.05.2024

Häiriö Oma Hämeen järjestelmissä on ohi

Chat-palvelut toimivat taas normaalisti.

Häiriötiedote.

Häiriö Oma Hämeen järjestelmissä on ohi

UUTINEN / 23.05.2024

Chat-palvelut toimivat taas normaalisti.

Häiriö Oma Hämeen järjestelmissä on ohi

Chat-palvelut toimivat taas normaalisti.

Häiriötiedote.

UUTINEN / 23.05.2024

Tiedotetta päivitetty 23.5.2024 klo 13.38

Oma Hämeen järjestelmissä oli aiemmin tänään häiriöitä, joiden vuoksi chat-palvelut jouduttiin sulkemaan. Nyt chatit toimivat taas normaalisti.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa!

Henkilö pitää puhelinta käsissään.
UUTINEN
23.05.2024

Oma Hämeessä otetaan vaiheittain käyttöön uusi puhelinjärjestelmä

Ajantasaiset numerot löytyvät palveluiden yhteydestä.

Henkilö pitää puhelinta käsissään.

Oma Hämeessä otetaan vaiheittain käyttöön uusi puhelinjärjestelmä

UUTINEN / 23.05.2024

Ajantasaiset numerot löytyvät palveluiden yhteydestä.

Oma Hämeessä otetaan vaiheittain käyttöön uusi puhelinjärjestelmä

Ajantasaiset numerot löytyvät palveluiden yhteydestä.

Henkilö pitää puhelinta käsissään.

UUTINEN / 23.05.2024

Ensimmäisenä uusi puhelinjärjestelmä otetaan käyttöön Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Keskussairaalan palveluissa käytössä olevat takaisinsoittopalveluiden puhelinnumerot eivät muutu. Palveluiden tekstiviestinumerot sen sijaan muuttuvat. Ajantasaiset numerot löytyvät palveluiden yhteydestä. 

Katso linkit palveluihimme

Kuvassa digiopastajia Riihimäen kirjastossa
UUTINEN
22.05.2024

Aktiiviset vapaaehtoiset neuvovat senioreita digiasioissa Riihimäellä

Kotokartanosäätiön digiopastajat neuvovat myös Oma Häme -sovelluksen käytössä.

Kuvassa digiopastajia Riihimäen kirjastossa

Aktiiviset vapaaehtoiset neuvovat senioreita digiasioissa Riihimäellä

UUTINEN / 22.05.2024

Kotokartanosäätiön digiopastajat neuvovat myös Oma Häme -sovelluksen käytössä.

Aktiiviset vapaaehtoiset neuvovat senioreita digiasioissa Riihimäellä

Kotokartanosäätiön digiopastajat neuvovat myös Oma Häme -sovelluksen käytössä.

Kuvassa digiopastajia Riihimäen kirjastossa

UUTINEN / 22.05.2024

Kotokartanosäätiön digiopastajat neuvovat myös Oma Häme -sovelluksen käytössä. Sovelluksesta järjestetty teematilaisuus keräsi salin täyteen väkeä Riihimäellä. Valtakunnallista Digitaitoviikkoa vietetään 20.26.5.2024.

Kotokartanosäätiön toiminnanohjaaja Susanna Tuominen on ylpeä ja iloinen vapaaehtoisten digiopastajien ryhmästä. Kuvassa vasemmalta Markku Koivu, Timo Prinkkilä, Tapio Nylander ja Olli Ikonen.


Riihimäen pääkirjaston monitoimitilasta kuuluu iloinen puheensorina. Paikalla on Kotokartanosäätiön vapaaehtoisia digiopastajia. He auttavat senioreita digiasioissa maanantaisin kirjastossa ja keskiviikkoisin Kotokartanosäätiön Puistonkulmassa. 

– Ihmisille tulee usein yllätyksenä, että tämä on maksutonta neuvontaa. Järjestämme myös etäopastusta ja kotikäyntejä heille, joiden ei ole mahdollista lähteä liikkeelle. Meillä on huippuporukka, 11 digiopasta, jotka haluavat auttaa, kiittää toiminnanohjaaja Susanna Tuominen Kotokartanosäätiöstä. 

Opastuksissa käyvillä senioreilla on monenlaisia kysymyksiä ja avuntarvetta, jotka liittyvät yleensä puhelimiin ja erilaisiin sovelluksiin. 

– On uuden puhelimen käyttöönottoa, puhelimen päivitystä, salasanaopastusta, sovellusten päivittämistä ja käyttöä. Viimeksi olemme opastaneet esimerkiksi VR:n sovelluksen ja Mobilepayn käytössä, kertovat Tapio Nylander ja Timo Prinkkilä

Olli Ikosella on haastattelun aikaan asiakas, joka huikkaa: 

– On todella hyvä, kun täällä on samaa ikäluokkaa olevat opastajat kuin me opastettavat. He osaavat esittää asiat niin, että ymmärtää. 

Oma Häme -sovelluksesta uusi tilaisuus syksyllä 

Kotokartanosäätiö järjestää henkilökohtaisen digiopastuksen lisäksi teemaopastuksia ja luentoja. Tänä keväänä aiheina ovat olleet muiden muassa lippujen ostaminen netin kautta, valokuvien tallennus ja käsittely sekä tietoturva. 

Yhtenä vierailijana oli projektisuunnittelija Mari Karppinen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta. Hän kertoi, miten Oma Hämeen digitaalisia palveluja käytetään, ja esityksen jälkeen oli mahdollisuus testata palvelua omalla laitteella. 

– Sali oli tupaten täynnä tuolloin. Oma Hämeen sovellus ja digitaaliset palvelut kiinnostivat siis kovasti. Järjestämme syksyllä uuden tilaisuuden, Susanna Tuominen kertoo. 

Digiopastajat ovat itsekin käyttäneet Oma Hämeen sovellusta, ja he saivat siihen myös erikseen opastusta Karppiselta. 

– Se on tosi hyvä sovellus, ja kyllä me mainostetaan sitä jatkuvasti. Tärkeää on myös se, että voimme kertoa sovelluksen kehittämisehdotuksia hyvinvointialueelle, he mainitsevat. 

Tuominen kehuu myös Terapianavigaattoria, jonka kautta on vanhustyössä saatu nopeasti apua. 

Digiopastus on win-win-tilanne 

Kotokartanosäätiö on järjestänyt vapaaehtoisille digiopastajille kursseja ja senioreille digiopastuksia vuodesta 2018 saakka. 

Mikä saa opastajat mukaan toimintaan? 

– Kyllä se on antamisen ilo, hyvää palautetta tulee. Ja tässä pysyy itsekin ajan tasalla, kun näitä pohtii, joten kyseessä on win-win-tilanne, Markku Koivu sanoo. 

Perusvireenä on yrittää saada ihmiset oppimaan ja uskaltamaan digimaailmassa. 

– Siinä onnistuttekin erittäin hyvin. Saatte ihmisiä rohkaistua, kehuu Tuominen porukkaansa. 

– Uusia vapaaehtoisia haetaan koko ajan, joten tervetuloa mukaan, hän jatkaa. 

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.
UUTINEN
21.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

UUTINEN / 21.05.2024

Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia.

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

UUTINEN / 21.05.2024

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan ja merkitsi tiedoksi viime vuoden riskiarvioinnin keskeiset tulokset. Aluehallitus edellyttää riskienhallinnan tarkkaa seurantaa, korjaavia toimenpiteitä ja säännöllistä raportointia. 

Oma Hämeen riskienhallintapolitiikassa kuvataan, mitkä ovat eri hyvinvointialueen toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja velvollisuudet riskienhallinnassa. Riskiarvioinnit tehdään hyvinvointialueella kaksi kertaa vuodessa toimi- tulos- ja palvelualuetasoisesti. Tämän lisäksi laaditaan merkittävistä ja laajakantoisista valmistelussa olevista asioista tarvittaessa erillinen riskiarviointi.

Riskienhallinnan käytännön toteutuksesta vastaa riskienhallinnan projektiryhmä, johon kuuluvat riskienhallintapäällikkö ja toimialoittain nimitetyt pääkäyttäjät. Vuoden 2024 alusta riskienhallinta on kuulunut strategia- ja integraatiotoimialaan.

Lisäksi maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen lausunnon vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n luonnokseen, jota sosiaali- ja terveysministeriö on hyvinvointialueilta pyytänyt. Lakiuudistuksessa on tavoitteena tarkentaa vammaispalvelulain soveltamisalaa niin, että se turvaa vammaisten henkilöiden oikeuksia sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja hyvinvointialueiden mahdollisuutta rahoittaa palvelut. Tavoitteena on myös säilyttää vammaispalvelulaki vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. Soveltamisalan tarkentamisella pyritään varmistamaan lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 27. toukokuuta. Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia ja aluevaltuustolla on kokous kesäkuun 18. päivänä Riihimäellä. 

Aluehallituksen 20.5.2024 kokouksen esityslista

tulta ja palomiehiä SM-kilpailuissa Helsingissä 2023
UUTINEN
21.05.2024

Yleisö on tervetullut seuraamaan – palokuntien suomenmestaruudesta kisataan lauantaina Hämeenlinnassa

Kilpailukeskuksena toimii Ammattiopisto Tavastian kampusalue.

tulta ja palomiehiä SM-kilpailuissa Helsingissä 2023

Yleisö on tervetullut seuraamaan – palokuntien suomenmestaruudesta kisataan lauantaina Hämeenlinnassa

UUTINEN / 21.05.2024

Kilpailukeskuksena toimii Ammattiopisto Tavastian kampusalue.

Yleisö on tervetullut seuraamaan – palokuntien suomenmestaruudesta kisataan lauantaina Hämeenlinnassa

Kilpailukeskuksena toimii Ammattiopisto Tavastian kampusalue.

tulta ja palomiehiä SM-kilpailuissa Helsingissä 2023

UUTINEN / 21.05.2024

Palokuntien suomenmestaruudesta kilpaillaan lauantaina 25.5.2024 Hämeenlinnassa. Kilpailun järjestävät Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Suomen Palopäällystöliitto. Kilpailukeskuksena toimii Ammattiopisto Tavastian kampusalue, osoitteessa Hattelmalantie 8. Tapahtuma alkaa klo 10.30. 

Tämänvuotisena teemana on tulevaisuuden pelastajat. Joukkueita on yleisessä sarjassa 33 ja veteraanisarjassa 10. Kilpailuyksikköön kuuluu johtaja ja kolme jäsentä. Järjestelytehtäviin osallistuu pari sataa henkilöä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta ja Kanta-Hämeen alueen sopimuspalokunnista. Kisan suojelija on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Juha Isosuo

– On hienoa olla mahdollistamassa palokuntakilpailua, jolla on pitkät perinteet. Itse kilpailun järjestämisen lisäksi tärkeää on koulutuksellinen näkökulma. Olemme tuottaneet omaa ja uutta koulutusmateriaalia kilpailun ennakkomateriaaliksi, kertoo järjestelytoimikunnan projektipäällikkö, pelastuspäällikkö Olli Heikkilä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. 

Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle. Tavoite on, että voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen. 

Kisa koostuu kolmesta osuudesta 

Jehumaljaksi kutsuttu kilpailu koostuu kolmesta osuudesta: tieto-, taito- ja kalustokilpailusta. Tietokilpailussa kukin kilpailija laatii vastauksensa itsenäisesti sekä henkilökohtaiseen että yksikkökilpailuun. Kilpailuyksikkö suorittaa yhdessä taitokilpailun, jossa arvioidaan yksikön taitoja annettuun tehtävään. Kalustokilpailussa yksikkö suorittaa etukäteen tuntemattomat tehtävät kuin oikean hälytyksen, ja käytetty aika ratkaisee tuloksen. 

Jehumaljalla palkitaan kilpailuyksikkö, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri osakilpailun jälkeen. Jehu-nimi tulee Mako Osakeyhtiön moottoriruiskun nimestä. Erilliset moottoriruiskut olivat SM-kilpailujen alkuvaiheessa eli 1950-luvulla palokuntien päätyökaluja. 

Näyttävää seurattavaa yleisölle 

Yleisö on tervetullut seuraamaan ulkona tapahtuvia taito- ja kalustokilpailuja. Kalustokilpailu käydään Tavastia-Areenan viereisellä parkkipaikalla ja taitokilpailu päärakennuksen viereisellä parkkipaikalla.  Veteraanisarjan kalustokilpailu alkaa noin klo 10.30. Yleisen sarjan taitokilpailu alkaa noin klo 10.45 ja kalustokilpailu noin klo 11.30. Palkintojenjako alkaa arviolta klo 16.30. 

– Kilpailusta ei actionia puutu! Kannattaa tulla seuraamaan ja inspiroitumaan lähietäisyydeltä palokuntaharrastuksesta. Vaikka toiminta näyttää vaativalta, mukaan palokuntien toimintaan pääsee matalalla kynnyksellä, Heikkilä innostaa.  

Käsiä ja palapelin paloja.
UUTINEN
20.05.2024

Hämeenlinnan alueen aikuissosiaalityön neuvontapuhelin on suljettu 21.5.

Muiden alueiden neuvontapuhelimet toimivat normaalisti.

Käsiä ja palapelin paloja.

Hämeenlinnan alueen aikuissosiaalityön neuvontapuhelin on suljettu 21.5.

UUTINEN / 20.05.2024

Muiden alueiden neuvontapuhelimet toimivat normaalisti.

Hämeenlinnan alueen aikuissosiaalityön neuvontapuhelin on suljettu 21.5.

Muiden alueiden neuvontapuhelimet toimivat normaalisti.

Käsiä ja palapelin paloja.

UUTINEN / 20.05.2024

Hämeenlinnan alueen aikuissosiaalityön neuvontapuhelin (p. 03 629 6566) on suljettu tiistaina 21.5. Tarvittaessa voit olla meihin yhteydessä aikuissosiaalityön chatin kautta, joka on auki 21.5. klo 8–10. Kun chat on kiinni, voit jättää meille viestin. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian. Chatin löydät Oma Häme -sovelluksesta ja osoitteesta omahame.fi.

Muiden alueiden neuvontapuhelimet toimivat normaalisti.

Lupiineja maljakossa pöydällä
UUTINEN
20.05.2024

Kesä vaikuttaa Oma Hämeen palveluihin

Tiedot suluista ja supistuksista on koottu omalle sivulle.

Lupiineja maljakossa pöydällä

Kesä vaikuttaa Oma Hämeen palveluihin

UUTINEN / 20.05.2024

Tiedot suluista ja supistuksista on koottu omalle sivulle.

Kesä vaikuttaa Oma Hämeen palveluihin

Tiedot suluista ja supistuksista on koottu omalle sivulle.

Lupiineja maljakossa pöydällä

UUTINEN / 20.05.2024

Kesän aikana osa Oma Hämeen neuvoloista, hammashoitoloista ja muista palvelupaikoista on kiinni  muutaman viikon ajan. Myös pienemmillä terveysasemilla on sulkuja aiempien kesien tapaan. Lisäksi esimerkiksi erikoissairaanhoidossa poliklinikkatoimintaa supistetaan useilla erikoisaloilla aiempien kesien tapaan. 

Pelastuspalveluissa ei ole sulkuja kesällä. Toimintavalmiutta ylläpidetään muun muassa siirtämällä henkilöstöä ja kalustoa tarpeen mukaan eri toimipisteiden välillä.

Lomakauden aikana joitakin hyvinvointialueen palveluita on supistettava, jotta voidaan varmistaa palvelujen jatkuvuus ja tehokas resurssien käyttö. Tiedot kesän poikkeavista aukioloajoista on koottu toimialoittain Kesän poikkeusaukioloajat - sivulle. Tietoja päivitetään tarvittaessa. Ajantasaiset tiedot löytyvät myös palveluiden omilta sivuilta.

Suurin osa Oma Hämeen palveluiden suluista ajoittuu juhannukselta heinäkuun lopulle. Kiinni olevien palveluiden puhelinnumeroissa on ohjaus avoinna olevaan palveluun tai ohjeet kesäsulun ajaksi.

Oma Hämeen sovellus on asiakkaiden käytössä läpi kesän. Myös chat-palvelut toimivat normaalisti lomakautena muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Esimerkiksi sairaanhoitaja-chat on avoinna läpi kesän arkisin klo 8–20.  Chat sopii asiointiin erityisesti silloin, kun asiakkaan hoito ei edellytä tutkimista paikan päällä. Pääset chat-palveluihin sivun oikeasta alakulmasta. Lue lisää digipalveluistamme

Jos tilanteesi vaatii kiireellistä hoitoa ja oma terveysasema on suljettuna, soita Päivystysapuun numeroon 116 117. Päivystysapu on avoinna ympäri vuorokauden. Hätätilanteessa tulee soittaa hätänumeroon 112. 

Oma Hämeen sydänlogo.
UUTINEN
20.05.2024

Muutoksia ikäihmisten asumispalveluiden yksiköissä

Palvelumuutokset tehdään henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Oma Hämeen sydänlogo.

Muutoksia ikäihmisten asumispalveluiden yksiköissä

UUTINEN / 20.05.2024

Palvelumuutokset tehdään henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Muutoksia ikäihmisten asumispalveluiden yksiköissä

Palvelumuutokset tehdään henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Oma Hämeen sydänlogo.

UUTINEN / 20.05.2024

Ikäihmisten asumispalveluiden yksiköihin tulee muutoksia kevään ja kesän aikana. Muutokset perustuvat aluevaltuuston 9. huhtikuuta tekemään päätökseen palveluverkkomuutoksista.

KuntoTuulian toiminta on siirtynyt 6. toukokuuta Ilveskotiin Hämeenlinnaan. Muuton myötä KuntoTuulian toiminta Hattulassa lakkaa. Muutos on tehty nopeasti, jotta on voitu turvata henkilöstön saatavuus ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin.

Hausjärven alueen resurssivajeen vuoksi myös Helmikodin toiminta lakkaa ennen kesälomakautta. Helmikodin toiminta ja henkilökunta siirtyvät Hausjärvellä Koivumäen asumispalveluyksikköön kesäkuun alkuun mennessä. Pitkäaikaishoivaa tarjotaan jatkossa Koivumäen asumispalveluyksikössä. Lakisääteiset omaishoidon vapaavuorokaudet turvataan asiakkaille Oma Hämeen muissa yksiköissä.

Oma Häme on päättänyt keskittää lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoivaa harvempiin yksiköihin henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Tämän vuoksi Amerikan intervalliosasto Forssassa suljetaan kesäkuun lopussa. Toimelan lyhytaikaisyksikkö Lopella on suljettu jo 6. toukokuuta. Lyhytaikaishoidon piirissä oleville asiakkaille on järjestetty hoitojaksot muista yksiköistä.

– Kaikille asiakkaille on turvattu heidän saamansa palvelut muista asumisyksiköistä. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti ja kerrottu näistä muutoksista, kertoo ikäihmisten asumispalveluiden tulosaluejohtaja Raila Lahtinen.

UUTINEN
17.05.2024

Kotihoidon palveluiden yhtenäistäminen etenee – puhelinneuvonta muuttuu Hattulassa ja Janakkalassa

Janakkalassa myös kotihoidon puhelinnumerot muuttuvat 22. toukokuuta.

Kotihoidon palveluiden yhtenäistäminen etenee – puhelinneuvonta muuttuu Hattulassa ja Janakkalassa

UUTINEN / 17.05.2024

Janakkalassa myös kotihoidon puhelinnumerot muuttuvat 22. toukokuuta.

Kotihoidon palveluiden yhtenäistäminen etenee – puhelinneuvonta muuttuu Hattulassa ja Janakkalassa

Janakkalassa myös kotihoidon puhelinnumerot muuttuvat 22. toukokuuta.

UUTINEN / 17.05.2024

Kotihoidon palveluiden ja käytänteiden yhtenäistäminen jatkuu Oma Hämeessä. Asukkaiden yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi on kotihoitoon perustettu etä- ja digitiimi, joka vastaa kotihoitoon liittyvistä teknologiapalveluista sekä kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa neuvonnasta.

Neuvontavastuu siirtyy etä- ja digitiimille vaiheittain – seuraavaksi vuorossa ovat Janakkalan ja Hattulan kotihoito. Muutos on jo tehty Hämeenlinnassa ja syksyllä vuorossa ovat Riihimäki, Hausjärvi, Loppi ja Forssan seutu. 

Tavallisesti kotihoitoon otetaan yhteyttä, kun tarvitaan hoitoon liittyvää neuvontaa tai halutaan esimerkiksi ilmoittaa käyntien peruuntumisesta. Näiden puheluiden ohjautuessa kotihoidon keskitettyyn etäneuvontaan, vapautuu kotikäyntejä tekeville hoitajille enemmän aikaa kotikäynneille.

Jatkossa kotihoidon päivystyspuhelimiin tulevat puhelut ohjautuvat arkisin klo 7–15.30 keskitettyyn etäneuvontaan, jossa puheluihin vastaavat kotihoidon etä- ja digitiimin hoitajat. Iltaisin sekä viikonloppuisin puhelut ohjautuvat edelleen oman alueen kotihoitoon. Tarvittaessa etäneuvonnasta välitetään asia oman tiimin hoidettavaksi. Asiakkaiden asioista tiedotetaan myös hoitavaa tiimiä. 

Joillain alueilla etäneuvontaan siirtyminen tuo muutoksia kotihoidon puhelinnumeroihin. Janakkalan kotihoidon puhelinnumerot muuttuvat 22. toukokuuta. Muuttuvista numeroista on tiedotettu asiakkaita kotiin jaetulla tiedotteella. Hattulan kotihoidon puhelinnumero ei muutu.

Muistutuksena vielä, että kotihoidon neuvonta on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen. Yleistä neuvontaa ikäihmisten palveluista ja tukea kotona asumiseen saa ikäihmisten asiakasohjauksesta. 

Ikäihmisten asiakasohjauksen yhteystiedot

 

Oma Hämeen henkilöstöä parveilee Verkatehtaan Lasipihalla henkilöstöpäivillä toukokuussa 2024.
UUTINEN
17.05.2024

Oma Hämeen toiset henkilöstöpäivät täyttivät Verkatehtaan

Sote- ja pelastusalan ammattilaiset olivat koolla viikolla Hämeenlinnassa.

Oma Hämeen henkilöstöä parveilee Verkatehtaan Lasipihalla henkilöstöpäivillä toukokuussa 2024.

Oma Hämeen toiset henkilöstöpäivät täyttivät Verkatehtaan

UUTINEN / 17.05.2024

Sote- ja pelastusalan ammattilaiset olivat koolla viikolla Hämeenlinnassa.

Oma Hämeen toiset henkilöstöpäivät täyttivät Verkatehtaan

Sote- ja pelastusalan ammattilaiset olivat koolla viikolla Hämeenlinnassa.

Oma Hämeen henkilöstöä parveilee Verkatehtaan Lasipihalla henkilöstöpäivillä toukokuussa 2024.

UUTINEN / 17.05.2024Oma Hämeen väki oli keskiviikkona ja torstaina koolla Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Hyvinvointialueen toiset henkilöstöpäivät kokosivat kahden päivän aikana noin 1 400 henkeä ympäri Kanta-Hämettä. Tänäkin vuonna henkilöstöpäivät järjestettiin kahtena samansisältöisenä päivänä, jotta mahdollisimman moni pystyi osallistumaan tapahtumaan työvuorojensa puitteissa. 

Henkilöstöpäivät avasi keskiviikkona aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.). Lepola kannusti henkilöstöä suhtautumaan muutokseen positiivisesti.

— Tiukka taloustilanne on pakottanut meidät käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut ja tekemään mittavat palveluverkkomuutokset. Silti jokainen meistä voi valita, miten toimii ja viestii. Asukkaiden luottamus hyvinvointialueeseen on kaikkien toiminnasta kiinni. Hyvät vuorovaikutustaidot ja hyvät kohtaamiset eivät maksa mitään. Niistä kuitenkin syntyy palvelujen laatu ja se jää asiakkaan mieleen, Lepola sanoo.

Henkilöstöpäivien pääpuhujana oli hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen, joka puhui Oma Hämeen arvoista ja strategisista painopisteistä. Hän käsitteli puheessaan myös hyvinvointialueen taloutta ja mainetta.

— Viimeisen vuoden aikana on ollut paljon kriisipuhetta. Hallinnollinen uudistus ja taloudelliset paineet aiheuttavat kyllä kriisiä, mutta meillä Kanta-Hämeessä on kuitenkin lupaava tilanne. Kun työntekijöiden on hyvä olla meillä töissä, niin silloin koko hyvinvointialue pärjää, totesi Naukkarinen.

Hyvinvointialuejohtaja puhui myös Oma Hämeen arvoista ja siitä, kuinka ne näkyvät onnistumisina. Yksi arvoista on rohkeus, joka tarkoittaa muun muassa kykyä kokeilla erilaisia toimintatapoja ja valita niistä toimivat. Naukkarinen kertoi, että Oma Häme otti ensimmäisenä hyvinvointialueena käyttöön oman mobiilisovelluksen. Kotisairaalatoiminnan laajeneminen sekä kotisairaalan ja ensihoidon yhteishanke Gerbiili on ollut menestys. Mainetutkimuksessa Oma Häme oli kolmanneksi paras hyvinvointialue ja 70 prosenttia työntekijöistä suosittelisi Oma Hämettä työnantajana.

— Juuri vaikean tilanteen vuoksi meidän on suunniteltava yhdessä, miten tästä mennään eteenpäin. Haluan kaikkien ymmärtävän strategiamme ja tietävän, mitä hyvinvointialueella on suunnitteilla nyt ja tulevaisuudessa. Talouden haasteista huolimatta meillä on tehty paljon positiivista kehitystyötä  ja palveluissa on saatu paljon aikaan ja lisää on tulossa, kannusti Naukkarinen.

Naukkarinen maalaili täpötäydelle Vanaja-salille myös hyvinvointialueen tulevaisuuskuvaa strategiakauden painopisteiden ja niiden toteuttamissuunnitelmien kautta. Kun taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä perusta on saatu rakennettua, voidaan palveluita kehittää asiakaslähtöisemmiksi. Sen jälkeen voidaan kehittää yksilöllisempiä toimintatapoja ja ennakoivaa toimintaa, millä saadaan kasvatettua vaikuttavuutta.

— Päätöksentekijät tekevät kyllä päätöksiä, mutta niiden toteuttaminen ja siinä onnistuminen on kiinni yhdessä tekemisestä. Siksi meillä keskustellaan aktiivisesti palveluverkon ja palvelurakenteiden muutoksista ja niitä suunnitellaan yhdessä asiantuntijoiden ja henkilöstön kanssa tulevien kuukausien aikana, sanoo Naukkarinen.

Verkatehtaan lasipihalla esiteltiin henkilöstölle hyvinvointialueen palveluja ja kehittämistoimintaa erilaisissa toimintapisteissä. Verkatehtaan lasipihalla esiteltiin henkilöstölle hyvinvointialueen palveluja ja kehittämistoimintaa erilaisissa toimintapisteissä. Esimerkiksi ikäihmisten palvelut esittelivät omassa pisteessään Raizer-nostotuolia (alla kuvassa), jolla kotihoidon työntekijät nostavat kaatuneita asiakkaita. Nostotuolia on kokeiltu Riihimäen Robohoiva-hankkeessa, josta saatujen hyvien kokemusten perusteella niiden hankkimista pohditaan muuallekin Oma Hämeen kotihoitoon.

Niina Päärmä (vas.) ja Pauliina Lamberg seuraavat, kun Aleksi Myllymäki esittää asiakasta, jota Tiia Helen nostaa nostimen avulla.

Lisäksi tapahtumassa oli tarjolla Oma Hämeen omien asiantuntijoiden puheenvuoroja esimerkiksi työhyvinvoinnista, tekoälyn hyödyntämisestä, tietojohtamisesta, liikkuvista palveluista, asiakasohjauksesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Lisäksi lähijohtajille oli oma ohjelmaosuus.

— Henkilöstöpäivät ovat ensisijaisesti työntekijöille suunnatut koulutuspäivät, joissa käydään keskustelua toiminnan kehittämisestä ja kurkistetaan yhteiseen tulevaisuuteen. Välillä on hyvä irrottautua arjesta ja ottaa aikaa työkavereiden kohtaamiseen. Jotta voi nähdä lähelle, on hyvä välillä kohdentaa katsetta omasta työyhteisöstä laajempaan kokonaisuuteen, henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

UUTINEN
16.05.2024

Janakkalan alueella muutoksia kuvantamispalveluihin

Turengissa sijaitsevan kuvantamisen toimintayksikön toiminta päättyy 19.5.2024. Muutoksen taustalla on...

Janakkalan alueella muutoksia kuvantamispalveluihin

UUTINEN / 16.05.2024

Turengissa sijaitsevan kuvantamisen toimintayksikön toiminta päättyy 19.5.2024. Muutoksen taustalla on...

Janakkalan alueella muutoksia kuvantamispalveluihin

Turengissa sijaitsevan kuvantamisen toimintayksikön toiminta päättyy 19.5.2024. Muutoksen taustalla on palveluverkkomuutoksista johtuva kuvantamisen alueellisten toimintojen ja henkilöstöresurssien kohdentaminen ja optimointi.

UUTINEN / 16.05.2024

Turengissa sijaitsevan kuvantamisen toimintayksikön toiminta päättyy 19.5.2024. Muutoksen taustalla on palveluverkkomuutoksista johtuva kuvantamisen alueellisten toimintojen ja henkilöstöresurssien kohdentaminen ja optimointi. Tällä tavoin pyritään varmistamaan parempi palveluiden saatavuus ja resurssien tehokas käyttö.

Tämä muutos vaikuttaa Janakkalan seudun, eli Turengin ja Tervakosken terveysasemien asiakkaisiin. Sen sijaan suun terveydenhuolto jatkaa omaan toimintaansa liittyvän hammasröntgenkuvantamisen tarjoamista Turengin toimipisteessä. 

Asiakkaat ohjataan jatkossa muihin röntgen- ja ultraäänitutkimuksiin korvaaviin Oma Hämeen kuvantamisen toimintayksiköihin. Asiakkaat saavat tarvittavan opastuksen ja lähetteen hoitavalta yksiköltä, eli Janakkalan terveysasemien vastaanotoilta.

Jatkossa röntgen- ja ultraäänitutkimuksien korvaavat Oma Hämeen kuvantamisen toimintayksiköt:

Hämeenlinnan pääterveysasema
Käyntiosoite: Viipurintie 1-3, E-rak, 3.krs, HÄMEENLINNA
Takaisinsoittopalvelu: 03 621 9281

Kanta-Hämeen keskussairaala, Riihimäen yksikkö
Käyntiosoite: Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI
Takaisinsoittopalvelu: 019 744 5595
 

Apuvälineitä.
UUTINEN
16.05.2024

Keskussairaalan apuvälinekeskus sekä terveyskeskusten apuvälinelainaamot ovat kiinni 17.5.

Ennalta sovitut apuvälineiden noudot noutopisteistä onnistuvat perjantainakin.

Apuvälineitä.

Keskussairaalan apuvälinekeskus sekä terveyskeskusten apuvälinelainaamot ovat kiinni 17.5.

UUTINEN / 16.05.2024

Ennalta sovitut apuvälineiden noudot noutopisteistä onnistuvat perjantainakin.

Keskussairaalan apuvälinekeskus sekä terveyskeskusten apuvälinelainaamot ovat kiinni 17.5.

Ennalta sovitut apuvälineiden noudot noutopisteistä onnistuvat perjantainakin.

Apuvälineitä.

UUTINEN / 16.05.2024

Kanta-Hämeen keskussairaalan apuvälinekeskus ja apuvälinehuolto sekä terveyskeskusten apuvälinelainaamot ovat kiinni perjantaina 17.5.2024. Ennalta sovitut apuvälineiden noudot noutopisteistä onnistuvat perjantainakin.

Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Aluehallitus nimesi tukipalveluyhtiön hallituksen ja valitsi palveluntuottajan Parolan terveysasemalle

UUTINEN / 14.05.2024

Terveystalo jatkaa palveluntuottajana Hattulassa.

Aluehallitus nimesi tukipalveluyhtiön hallituksen ja valitsi palveluntuottajan Parolan terveysasemalle

Terveystalo jatkaa palveluntuottajana Hattulassa.

Puheenjohtajan nuija pöydällä.

UUTINEN / 14.05.2024

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen tukipalveluyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Perustettava yhtiö vastaa hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalveluista, laitoshuoltopalveluista sekä kiinteistönhuoltopalveluista. Oma Hämeen tukipalveluissa nyt työskentelevä henkilöstö siirtyy perustettavaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen oman yhtiön toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa.

Aluehallitus nimesi perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Aino Närkin (kok.), varapuheenjohtajaksi Lauri Jormanaisen (sd.) ja hallituksen jäseniksi Seppo Kuparisen (kesk.), Kaisa Lepolan (sd.) ja Vesa Mäkisen (ps.). Aluehallitus määräsi yhtiön toimintaa seuraavaksi viranhaltijaksi konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtajan Jussi Savolan. Aluehallitus suosittaa yhtiön hallitukselle, että se kutsuu tekniikka- ja tilapalveluiden tulosaluejohtajan Ville Vuorijärven yhtiön toimitusjohtajaksi.

Aluevaltuusto päätti tukipalveluyhtiön perustamisesta helmikuussa. Yhtiöittäminen koskee hyvinvointialueen omaa toimintaa, jonka euromääräinen arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiöittäminen koskee palvelutuotannon tukipalveluissa sekä kiinteistöhuollon tehtävissä työskenteleviä henkilöitä.  

Terveystalo valiittiin neljän tarjouksen joukosta

Aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan myös Parolan terveysaseman ulkoistamissopimusta. Parolan terveysaseman toiminta Hattulassa on tällä hetkellä ulkoistettuna Suomen Terveystalo Oy:lle. Hattulan kunnan kilpailuttama sopimus päättyy pian, minkä vuoksi Oma Häme teki kilpailutuksen terveysaseman toiminnasta. Kilpailutus on käyty neuvottelumenettelynä viiden yrityksen kanssa, joista neljä jätti tarjouksensa. 

Kilpailutus koskee vain Parolan terveysaseman palveluita. Suun terveydenhuolto, neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä osa kuntoutuspalveluista siirtyivät vuodenvaihteessa Terveystalolta Oma Hämeen tuottamiksi palveluiksi. Tarjousten perusteella palvelutuottajaksi valittiin Terveystalo Julkiset Palvelut Oy, jonka kanssa solmitaan kahden vuoden sopimus, kahden vuoden jatko-optiolla. Aluehallituksen on hyväksyttävä optiokauden käyttäminen vielä erikseen. Terveystalo siis jatkaa palvelutuottajana ja uusi sopimuskausi käynnistyy syyskuussa. 

Valinnassa vertailtiin hintoja sekä palveluntuottajan kykyä tuottaa palveluita erilaisin laadullisin kriteerein. Kilpailutuksen alkaessa Oma Häme järjesti Hattulassa asukastilaisuuden, jossa kuultiin myös asukkaiden näkemyksiä terveyspalveluista.

Palvelusetelien käytölle yhtenäiset käytännöt

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös Palvelusetelisääntökirjan yleisen osan, joka otetaan käyttöön 1. kesäkuuta. Aiemmin palveluseteleitä on hallinnoitu hyvinvointialueella eri järjestelmissä. Pian hallinnointi tapahtuu yhteisessä järjestelmässä ja samalla on voitu yhdenmukaistaa käytäntöjä ja kriteerejä. Aluehallituksen jäsen Johanna Häggman (kesk.) esitti, että palvelusetelisääntökirjaan lisättäisiin vaatimus palveluntuottamisesta suomen kielellä. Häggmanin muutosesitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 10-3, eikä tullut hyväksytyksi.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee esteettömän pääsyn turvaamista sote-palveluihin digitalisaation ulkopuolisille asiakkaille. Aluehallitus teki vastaukseen lisäyksen, jossa vaaditaan helppokäyttöisiä digipalveluita. Niistä on viestittävä selkeästi, ja niiden käyttöön on järjestettävä perehdytystä. 

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 20. toukokuuta. Aluevaltuusto on koolla puolestaan tiistaina 14. toukokuuta. Kokousta voi seurata suorana verkosta.

Aluehallituksen 13.5.2024 kokouksen esityslista

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.
UUTINEN
14.05.2024

Aluevaltuusto valitsi uuden puheenjohtajan tarkastuslautakunnalle ja käsitteli veteraaniselvitystä

Aluevaltuusto teki myös useita henkilövalintoja tarkastuslautakuntaan.

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.

Aluevaltuusto valitsi uuden puheenjohtajan tarkastuslautakunnalle ja käsitteli veteraaniselvitystä

UUTINEN / 14.05.2024

Aluevaltuusto teki myös useita henkilövalintoja tarkastuslautakuntaan.

Aluevaltuusto valitsi uuden puheenjohtajan tarkastuslautakunnalle ja käsitteli veteraaniselvitystä

Aluevaltuusto teki myös useita henkilövalintoja tarkastuslautakuntaan.

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.

UUTINEN / 14.05.2024

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.


 

Aluevaltuusto oli tiistaina koolla Hämeenlinnassa Ahveniston luentosalissa. Kokouksen aluksi hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen piti valtuutetuille ajankohtaisinfon. Naukkarinen kertoi valtuutetuille kehysriihipäätösten vaikutuksista Oma Hämeen talouteen ja toimintaan. Lisäksi hyvinvointialuejohtaja kertoi henkilöstö- ja taloustilanteesta sekä palveluverkkomuutosten valmistelun etenemisestä.

– Hyvin usein isojen ja keskustelua herättäneiden poliittisten päätösten jälkeen odotetaan nopeasti konkreettisia muutoksia. Oma Hämeessä asiat valmistellaan huolella – tässä menee puolitoista vuotta ennen kuin muutokset alkavat näkyä ja olla pilottivaiheessa, painotti Naukkarinen. 

Aluevaltuusto hyväksyi huhtikuussa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin lähivuosina tehtävät muutokset. Pääosin muutokset näkyvät suuressa osassa palveluja vasta loppuvuonna 2025. Siirtymä uusiin toimintamalleihin ja toimipisteisiin tapahtuu vaiheistetusti. Toimintamallien, palveluiden ja tilojen suunnittelu vie aikansa ja se tehdään yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. 

Lisäksi Naukkarinen kertoi valtuutetuille Oma Hämeessä tehtävästä kehitystyöstä, jossa tietojohtaminen nivoutuu asiakasajatteluun uudella tavalla. 
– Tarkoituksena on siirtyä tuotanto- ja organisaatiokeskeisestä ajattelusta henkilökeskeiseen ajatteluun. Pystymme katsomaan tietojärjestelmien tietoja uudella tavalla. Kustannusvaikuttavuuden kannalta on olennaista pystyä johtamaan asiointiprosesseja ja asiakassegmenttejä, sanoo Naukkarinen. 

Naukkarisen mukaan asiakaskeskeinen ajattelu ja tietojohtaminen tulevat vaikuttamaan Oma Hämeen palveluihin enemmän kuin esimerkiksi palveluverkkomuutokset.

Katso täältä valtuustokokouksen tallenne

Veteraanien palvelut halutaan turvata

Tiistaisessa kokouksessaan aluevaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen veteraanien, sotainvalidien sekä heidän leskiensä ja lottien tilanteesta. Aluevaltuusto päätti joulukuussa 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että sotaveteraanien, sotainvalidien sekä heidän leskiensä ja lottien sote-palvelujen tilanne on kartoitettava. Selvitys kirvoitti vielä useita puheenvuoroja, joissa valtuutetut painottivat tämän asiakasryhmän palveluiden merkitystä.

Selvityksen mukaan Kanta-Hämeessä asuvat sotainvalidit, heidän leskensä, sotaveteraanit ja lotat ovat hyvinvointialueen palveluiden piirissä ja he saavat tarpeensa mukaisia palveluita. Sotainvalidit ja rintamaveteraanien avopalveluihin ja kuntoutukseen oikeutetut henkilöt muodostavat erityisryhmän, jota koskee erillinen lainsäädäntö. Heidän palvelutarpeensa ja palvelunsa organisoidaan lainsäädännön perusteella ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Valtiokonttorilta saadaan rahoitusta heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Oma Häme on lisäksi myöntänyt sotainvalideille ja rintamaveteraaneille vapautuksen terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Selvityksen mukaan Kanta-Hämeessä asuu seitsemän sotainvalidia, jotka saavat Valtionkonttorilta sotilasvammalain mukaisia korvauksia. Rintamaveteraaneja maakunnassa asuu 61. Heidän sekä heidän leskiensä ja lottien tilannetta arvioidaan säännöllisesti, jotta heille voidaan taata tarpeenmukaiset palvelut jatkossakin.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi myös vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee lähiruoan käyttämistä Oma Hämeen palveluissa. 

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen puhumassa valtuutetuille.
Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen puhumassa valtuutetuille. Oikealla edessä aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo (kok).

Tarkastuslautakuntaan uusia jäseniä 

Aluevaltuusto teki tiistain kokouksessa myös useita henkilövalintoja, joista moni koskee tarkastuslautakuntaa. Marko Ahtiaisen (kok) erottua aluevaltuustosta hänen tilalleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi aluevaltuusto valitsi Sari Raution (kok.). Lisäksi uutena valtuustoon nousee Kalle Virtanen (kok.). Sari Kortepohjan (kok.) tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Lauri Siukola (kok.).

Noora Tammilehdon (sd.) tilalle tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Mia Heinonen (sd.). Aluehallituksen varajäseneksi Mia Heinosen (sd.) tilalle valittiin Miia Nahkuri (sd.). 

Sari Raution tilalle integraatiovaliokuntaan valittiin Mia Antin (kok.) ja Raution tilalle integraatiovaliokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Lotta Saarenmaa (kok.). 

Ensimmäinen kyselytunti

Ennen varsinaista kokousta oli vuorossa Kanta-Hämeen aluevaltuuston ensimmäinen kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä kevät- että syyskaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista.  Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua.

Ensimmäiselle kyselytunnilla ei nähty varsinaista kyselytulvaa. Valtuutettujen kysymykset koskivat kehysriihen vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja palveluihin, vammaisten oikeuksia ja vammaispalveluja, hoitajamitoitusta ja hoitajien työpanoksen kohdentumista ikäihmisten palveluissa sekä Oma Hämeen palkkojen kilpailukykyä. 

Aluevaltuuston 14.5.2024 kokouksen esityslista

Ovi jossa on Arjen kesyttämön tarra
UUTINEN
14.05.2024

Takkuaako arki? Näkyvätkö keskittymisen haasteet perheessänne?

Kannattaa varmistaa muutamia asioita arjessa ennen kuin pyrkii lapsen kanssa tutkimuksiin.

Ovi jossa on Arjen kesyttämön tarra

Takkuaako arki? Näkyvätkö keskittymisen haasteet perheessänne?

UUTINEN / 14.05.2024

Kannattaa varmistaa muutamia asioita arjessa ennen kuin pyrkii lapsen kanssa tutkimuksiin.

Takkuaako arki? Näkyvätkö keskittymisen haasteet perheessänne?

Kannattaa varmistaa muutamia asioita arjessa ennen kuin pyrkii lapsen kanssa tutkimuksiin.

Ovi jossa on Arjen kesyttämön tarra

UUTINEN / 14.05.2024

Kiireinen ja epäsäännöllinen arki kuormittavat lasta. Kuormitusta kertyy päiväkodin ja koulun sosiaalisista tilanteista, harrastuksista sekä mukavista yllätyksistä ja muutosten tuomasta pettymyksestä. Lapsen kuormittuminen näkyy usein tarkkaavuuden haasteena eli lapsen on vaikea keskittyä rauhallisiin tai keskittymistä vaativiin tehtäviin. Kuormittuminen näkyy myös riehakkaana ja impulsiivisena käyttäytymisenä, jota on vaikea hallita ja saada lasta rauhoittumaan. Se voi näkyä myös tunnesäätelyn haasteena ja kiukutteluna. 

Lapsen oireillessa vanhemman on tärkeää varmistaa, että lapsi 

  • saa riittävästi unta ja liikuntaa joka päivä 
  • syö säännöllisesti ja riittävästi 
  • on digilaitteilla mahdollisimman vähän 
  • arjen ennakoinnin välineet ovat käytössä 
  • kuormittavat tekijät lapsen arjesta on minimoitu 

Jos kaikki yllä olevat asiat ovat kunnossa ja silti arjen haasteet ovat suuria, on perheen ensin hyvä olla yhteydessä päiväkotiin tai opettajaan, jotta selviää, miten siellä sujuu.  

–  Jos tilanne päiväkodissa tai koulussa on samalla tavalla haastavaa, otetaan jäsentämisen ja ennakoinnin välineet myös tässä toimintaympäristössä käyttöön. Sitten jos tilanne pysyy edelleen hankalana, voivat vanhemmat olla yhteydessä neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon lisäselvittelyä varten, sanoo neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Will Oma Hämeestä. 

–  On hyvä huomioida, että jos kodin ja päiväkodin tai koulun arjen jäsentäminen ja lapsen terveystottumukset eivät ole kunnossa, lapsen keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteita on mahdotonta tutkia luotettavasti, hän jatkaa. 

Aina lapsen asioiden kuntoon saaminen ei onnistu perheen omin keinoin, ja silloin tulee pyytää apua lapsiperheiden ohjaus- ja neuvontapisteestä, p. 03 629 6565. Palveluohjauksesta ja neuvonnasta voi lukea täältä.

Nettilinkkejä: 

Tietoa ja tulostettavaa materiaalia arjen jäsentämiseen (omahame.fi)  
Lapsen myönteisen tukemisen vinkit (adhd-liitto.fi)  
Ohjeita ADHD-oireisen lapsen tai nuoren ohjaamisesta (kaypahoito.fi)  
Lapsen unitaitojen tukipolku (palvelupolku.khshp.fi)
Mielenterveystalon kattavat omahoito-ohjelmat (mielenterveystalo.fi)

UUTINEN
08.05.2024

GerBiili laajenee: Iloisia uutisia ikäihmisille Riihimäellä ja Forssassa

Hämeenlinnan kotisairaalan innovatiivinen liikkuva yksikkö, GerBiili, on ottanut suuria askelia...

GerBiili laajenee: Iloisia uutisia ikäihmisille Riihimäellä ja Forssassa

UUTINEN / 08.05.2024

Hämeenlinnan kotisairaalan innovatiivinen liikkuva yksikkö, GerBiili, on ottanut suuria askelia...

GerBiili laajenee: Iloisia uutisia ikäihmisille Riihimäellä ja Forssassa

Hämeenlinnan kotisairaalan innovatiivinen liikkuva yksikkö, GerBiili, on ottanut suuria askelia laajentuakseen palvelemaan entistä laajempaa väestöä, sillä GerBiili aloitti toimintansa Riihimäellä ja Forssassa toukokuun alussa.

UUTINEN / 08.05.2024

Hämeenlinnan kotisairaalan innovatiivinen liikkuva yksikkö, GerBiili, on ottanut suuria askelia laajentuakseen palvelemaan entistä laajempaa väestöä, sillä GerBiili aloitti toimintansa Riihimäellä ja Forssassa toukokuun alussa. Tämä merkittävä laajentuminen on osa GerBiilin alkuperäistä suunnitelmaa ja vastaus alueiden kasvavaan tarpeeseen ikääntyneiden hoidossa.

GerBiilin toiminta käynnistyi menestyksekkäästi jo maaliskuussa Hämeenlinnassa, ja se on saanut lämpimän vastaanoton ikäihmisten palveluiden ammattilaisten keskuudessa. Tähän mennessä GerBiili on tehnyt yli 600 kontaktia, joista peräti 198 on ollut kotikäyntejä. GerBiilin keskeisenä tavoitteena on tarjota ikääntyneille mahdollisuus saada tarvitsemansa hoito omassa kodissaan, vähentäen samalla tarvetta siirtyä raskaisiin laitoshoitoihin. Samalla se tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden tukea ikääntyneitä monipuolisesti heidän omassa ympäristössään.

– Hämeenlinnan GerBiili on jo saanut runsaasti kiitosta ikääntyneiden palveluiden ammattilaisilta. Erityisesti rakentava palaute on ollut arvokasta GerBiilin jatkokehityksessä. Ensimmäisten kuukausien aikana on myös havaittu konkreettisia tuloksia, kuten ensihoidon yli 75-vuotiaiden tehtävien väheneminen 3 prosenttiyksikköä verrattuna edellisvuoteen, kertoo ensihoidon tulosaluejohtaja Lasse Hakala

Forssassa ja Riihimäellä GerBiilin toiminta on käynnistetty perusteellisen henkilöstön koulutus- ja perehdytysjakson jälkeen. Nyt on aika ryhtyä tositoimiin näillä alueilla. Forssan GerBiili toimii osana kotisairaalaa ympäri vuorokauden, kun taas Riihimäellä yövuoro pyritään käynnistämään alkusyksystä. Kesän aikana Hämeenlinnan GerBiili hoitaa Riihimäen aluetta yöllä varmistaen palvelun jatkumisen sujuvana myös uusilla alueilla.

GerBiilin iloinen ja ystävällinen asenne on ollut keskeinen osa sen menestystä, ja samalla se luo turvallisen ja kannustavan ympäristön ikääntyneille ja heidän hoitajilleen. Tulevaisuudessa GerBiilin toiminta jatkuu tiiviissä yhteistyössä ikääntyneiden palveluiden ja ensihoidon kanssa, varmistaen jatkuvan kehityksen ja parhaan mahdollisen hoidon tarjoamisen kaikille asiakkailleen.

UUTINEN
08.05.2024

Johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Suurimmalle osalle irtisanomisuhan alla olevista tarjotaan uutta työtehtävää.

Johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

UUTINEN / 08.05.2024

Suurimmalle osalle irtisanomisuhan alla olevista tarjotaan uutta työtehtävää.

Johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Suurimmalle osalle irtisanomisuhan alla olevista tarjotaan uutta työtehtävää.

UUTINEN / 08.05.2024

Oma Häme käynnisti tiukan talouskuurin vuoksi maaliskuussa yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kanssa. Neuvottelujen piirissä on ollut vajaat 1 400 henkilöä ja tavoitteena on ollut saavuttaa noin kuuden miljoonan euron säästöt. Neuvotteluiden ulkopuolelle jätettiin pääosa välitöntä asiakastyötä tekevistä ammattilaisista, esimerkiksi lääkärit, sosiaalityöntekijät, hoitajat, pelastajat.

Neuvotteluja on käyty henkilöstöjärjestöjen kanssa hyvässä hengessä ja ne on saatu päätökseen tiistaina 7. toukokuuta. Yhdeksässä neuvottelutapaamisessa on käsitelty sataa erilaista asiakohtaa. Neuvotteluissa käytiin läpi esitysten perusteita, vaikutuksia ja mahdollisia riskejä.

 – Tässä vaikeassa taloustilanteessa tuotannolliset ja taloudelliset neuvottelut ovat olleet viimeisin vaihtoehto. Prosessi on ollut raskas kaikille osapuolille, mutta sitä on käyty rakentavassa hengessä, mistä haluan erityisesti kiittää, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Henkilöstöedustajat toivat neuvotteluihin henkilöstöltä saatuja esityksiä ja ehdotuksia toimenpiteiksi.  Myös pääsopijajärjestöiden edustajien mukaan neuvottelut sujuivat vaikeista aiheista huolimatta rakentavassa ja huomioivassa hengessä. Edustajat kokevat, että heitä on kuultu ja kuunneltu.  Neuvotteluasiakirjat ovat tulleet hyvissä ajoin ennen neuvotteluita ja niitä on ehditty käydä läpi, toteavat neuvotteluissa mukana olleet pääluottamusmiehet yhteisesti.

– Irtisanomiset ja perustehtäviin osuneet vähennystarpeet olivat kipeimpiä ratkaisuja. Niistä olimme eniten erimielisiä, toteaa Superin pääluottamusmies Päivi Pöyry.

 – Hallinnosta leikkaaminen on osin mahdotonta tässä vaiheessa, kun organisaatio on vasta muovautumassa. Hallinnon kehittämistä ja johtamisjärjestelmän tarkastelua jatketaan edelleen neuvottelujen jälkeenkin, kommentoi Jukon pääluottamusmies Maria Huuhtanen.

Tarjolla uusia tehtäviä ja uudelleenkouluttautumista

Muutosneuvotteluiden tuloksena Oma Hämeen henkilöstö vähenee hallinnossa, johdossa ja tukipalveluissa vajaalla 117 henkilötyövuodella. Henkilöstö vähenee eläköitymisen kautta, määräaikaisuuksien päättymisellä sekä siten, ettei virkoja tai tehtäviä täytetä. Irtisanomista on pyritty välttämään viimeiseen saakka, mitä myös aluehallitus edellytti. Irtisanomisuhan alla on nyt 69 työntekijää. Heistä 17:llä työt ovat päättymässä Oma Hämeessä. 52:lle tarjotaan uutta työtehtävää tai mahdollisuutta kouluttautua uuteen työhön. Oma Hämeellä on lakisääteinen takaisinottovelvoite suhteessa irtisanottaviin työntekijöihin.

Ylimmän johdon virkatehtävien (34) määrää vähennetään kuudella, mikä on noin 18 prosenttia johtajanimikkeisistä virkatehtävistä. Vähennys tarkoittaa muutoksia Oma Hämeen organisaatioon, kun kuusi tulosaluetta lakkautetaan. Muutokset tulevat koskemaan terveyspalveluita, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluita sekä pelastustoimea. Myös keskijohdossa virkatehtäviin tehdään muutoksia. Keskijohtoon kuuluvat muun muassa erilaiset päällikkö-, ylihoitaja- ja ylilääkärinimikkeiset virkatehtävät. Toimenpiteet koskevat noin 24 prosenttia keskijohdosta eli 31 tehtävää. Muutokset koskevat kaikkia muita toimialoja paitsi ikäihmisten palveluja. Keskijohdossa muutokset tarkoittavat irtisanomisia, nimikemuutoksia, eläköitymisiä, määräaikaisuuksien päättymistä sekä sitä, ettei tehtäviä täytetä.

Samat toimenpiteet kohdistuvat myös lähijohtoon (203 henkilöä). Muutokset koskevat noin kuutta prosenttia lähijohtajista eli 12 tehtävää. Muutokset koskevat terveyspalveluita, ikäihmisten palveluita sekä perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluita.

Muutosten toimeenpano käynnistyy toukokuun puolivälin jälkeen. Toimialat ja tulosalueet käyvät läpi muutoksia ja niiden vaikutuksia yhdessä henkilöstön kanssa. Niihin työntekijöihin, joita muutokset koskevat, ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Tukitoimia tarjolla työntekijöille ja työyhteisöille

Monelle Oma Hämeen johtajalle ja hallinnossa työskentelevälle voi tulla muutoksia työtehtäviin. Suurin osa muutoksista koskee konserni- ja tukipalveluita ja seuraavaksi eniten terveyspalveluita. Muutosten suuruus on linjassa toimialojen työntekijämäärän kanssa.

Henkilöstövähennykset asiantuntija- ja suunnittelijatehtävissä tulevat vaikuttamaan hallinnon valmisteluun ja prosesseihin.

 – Vähennysten seurauksena asioiden valmistelu väistämättä hidastuu. Riskinä tässä on myös se, että jotkut aiemmin hallinnossa ja tukitoiminnoissa hoidetut tehtävät uhkaavat siirtyä hoitajille ja muille ammattilaisille. Muutosten vaikutuksia toimialojen ja tulosalueiden toimintaan pyritään minimoimaan ja niitä seurataan tarkkaan, sanoo konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savola.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vähentäminen hidastaa työnjaon siirtämistä oikein eri ammattitehtävien kesken. Tämä tavoite on kirjattu Oma Hämeen strategiaankin, mutta uudet työnjakoprosessit voivat nyt hidastua.

Yt-prosessi on aina työyhteisölle kuluttava ja yksittäisille työntekijöille raskas. Oma Häme on valmistellut erilaisia tukitoimia sekä työntekijöiden että työyhteisöjen tukemiseksi. Tukitoimissa ovat mukana työterveyshuolto, työsuojelu sekä henkilöstöjärjestöt.

 –  Juuri tässä hyvinvointialueen rakentumiskohdassa ja nykyisessä työmäärässä nämä muutokset ovat vaikeita myös työnantajalle. Päätökset ovat olleet erittäin hankalia. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sekä irtisanottavien tukeen että työyhteisöjen auttamiseen muutoksessa, kertoo henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

 – Henkilöstöä on jatkossakin syytä kuulla erittäin herkällä korvalla ja henkilöstön tulee saada osallistua toiminnan kehittämiseen. Hyvinvoiva henkilöstö on kuitenkin koko hyvinvointialueen tärkein pääoma, muistuttaa Tehyn pääluottamusmies Piritta Järvinen

Kokouspapereita pinossa pöydällä.
UUTINEN
07.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen aiesopimuksen

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan investoinnit.

Kokouspapereita pinossa pöydällä.

Aluehallitus hyväksyi Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen aiesopimuksen

UUTINEN / 07.05.2024

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan investoinnit.

Aluehallitus hyväksyi Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen aiesopimuksen

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan investoinnit.

Kokouspapereita pinossa pöydällä.

UUTINEN / 07.05.2024

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi aiesopimuksen Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen toteutuksesta Riihimäen kaupungin kanssa. Aiesopimuksella on tarkoitus sopia niistä periaatteista, joiden mukaisesti osapuolet voivat valmistella sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen toteutussuunnittelua.

Oma Häme on suunnitellut, että vuosina 2024–2029 Riihimäen seudun sote-palvelut kootaan esisijaisesti Riihimäen sairaalaan ja toissijaisesti Riihimäen pääterveysasemalle. Suunnitelmien mukaisesti Riihimäen sairaalan toiminta muutetaan sote-palvelukeskukseksi. Aiesopimuksella Oma Häme ja Riihimäen kaupunki sopivat periaatteista, joiden mukaisesti osapuolet voivat valmistella sotekeskuksen ja sen edellyttämän pysäköintilaitoksen suunnittelua.

Aluehallituksen jäsen Johanna Häggman (kesk.) esitti kokouksessa aiesopimuksen hylkäämistä. Äänestyksessä Häggmanin muutosesitys hävisi hyvinvointialuejohtajan pohjaesitykselle äänin 2-7. 

Oma Häme on aiemmin käynnistänyt hankkeen tarveselvityksen yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa. Hankkeen laajuus, toteutettavuus ja kustannukset täsmentyvät tarveselvitysvaiheessa. Sote-keskuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta ja velvoitepysäköintipaikkojen järjestämistä.

Hankesuunnittelun käynnistäminen edellyttää tarveselvityksen valmistumista ja investointilupaa valtiovarainministeriöltä, joka päättää asiasta todennäköisesti syksyllä. Aiesopimuksen voimassaolo päättyy viimeistään vuoden 2026 lopussa. Jos ministeriö ei myönnä investointilupaa ja rahoitusvaltuutusta, raukeaa sopimus automaattisesti.

Riihimäen kaupungin on tarkoitus vastata asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ja pysäköintilaitoksen rakentamisesta. Pysäköintilaitoksen toteuttaminen edellyttää muun muassa erillistä esisopimusta, jossa kaupunki sitoutuu pysäköintilaitoksen toteuttamiseen ja hyvinvointialue sote-keskuksen toteuttamiseen.

Tukipalveluyhtiön perustaminen siirtyi

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan myös siirtää toimialajohtajille päätösvallan käynnistää tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut silloin, kun ne koskevat aluevaltuuston päättämien talouden tasapainottamisohjelmien tai palveluverkon täytäntöönpanoa. Tällaisten neuvottelujen tavoitteena ei ole työvoiman vähentäminen. Toimivalta on määräaikainen 1.5.2025 saakka. 

Hallintosäännön mukaan aluehallitus vastaa henkilöstöpolitiikasta. Tähän saakka tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen on kuulunut aluehallituksen toimivaltaan. Päätösvallan siirto mahdollistaa neuvottelujen suunnittelun ja toteuttamisen toimialan muutostarpeiden mukaisesti. Aluehallitus edellyttää säännöllistä raportointia toimivaltuuksien käyttämisestä, se myös seuraa toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan investoinnit. Forssan sairaalassa silmätautien hoitoon liittyviä palveluita on ostettu Silmäasema Julkiset palvelut Oy:ltä. Ostopalvelusopimus päättyy elokuussa, minkä jälkeen Oma Häme aikoo tuottaa palvelut itse säästösyistä. Hyvinvointialue on aiemmin talouden tasapainotusohjelmassaan päättänyt vähentää erikoissairaanhoidon ostopalveluita. 

Nyt hyväksytyillä investoinneilla hankitaan laitteita silmätautien poliklinikalle sekä kaihileikkaustoimintaan. Omalla palvelutuotannolla tavoitellaan lisäksi toiminnan tehostamista, koska silmätautien hoidon saatavuus ei ole ollut Kanta-Hämeessä lainmukaisella tasolla. Omaa toimintaa kokeillaan kahden vuoden pilottina, jonka perusteella jatko arvioidaan ennen ASSI-sairaalaan siirtymistä. Silmätautien investointihankinnat voidaan tarvittaessa hyödyntää ASSI-sairaalassa.

Tukipalveluyhtiön perustamisasian aluehallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteluun, jotta muun muassa yhtiön hallituksen kokoonpano ehditään neuvotella. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 13. toukokuuta.

Aluehallituksen 6.5.2024 kokouksen esityslista

Aluehallitus koolla Ahveniston luentosalissa 2. toukokuuta.
UUTINEN
03.05.2024

Aluehallitus pohti seminaarissaan palveluverkkomuutosten toimeenpanoa ja YTA-yhteistyötä

Aluehallitus kokoontui torstaina Hämeenlinnassa.

Aluehallitus koolla Ahveniston luentosalissa 2. toukokuuta.

Aluehallitus pohti seminaarissaan palveluverkkomuutosten toimeenpanoa ja YTA-yhteistyötä

UUTINEN / 03.05.2024

Aluehallitus kokoontui torstaina Hämeenlinnassa.

Aluehallitus pohti seminaarissaan palveluverkkomuutosten toimeenpanoa ja YTA-yhteistyötä

Aluehallitus kokoontui torstaina Hämeenlinnassa.

Aluehallitus koolla Ahveniston luentosalissa 2. toukokuuta.

UUTINEN / 03.05.2024

Aluehallitus kokoontui torstaina seminaariinsa Hämeenlinnaan. Seminaarin asialistalla oli muun muassa palveluverkkomuutosten toimeenpano. Aluevaltuusto hyväksyi huhtikuussa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin lähivuosina tehtävät muutokset. Ne alkavat näkyä asukkaille vasta loppuvuonna 2025.

Aluehallitus painottaa, että terveysasemat toimivat nykymallilla toistaiseksi. Siirtymä uusiin toimintamalleihin ja toimipisteisiin tapahtuu vaiheistetusti, mistä asukkaita tiedotetaan laajasti. Uusia toimintamalleja pilotoidaan ennen kuin ne otetaan täysimittaisesti käyttöön. Käytännön muutosten suunnittelu tehdään yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa.

Aluehallitus käsitteli myös Hämeenlinnan kiinteistöratkaisuja palveluverkkomuutoksiin liittyen. Oma Häme on selvittänyt yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa, mikä on paras tapa tarjota jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluita kantakaupungin väestölle. Oma Häme on solminut kaupungin kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan osapuolet luovuttaisivat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä.

Sopimuksen mukaan Assi-sairaalan valmistuttua Ahvenistonmäeltä vapautuvat tilat siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. Kiinteistöjärjestelyjen tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja. 

YTA-sopimus tuodaan aluevaltuuston kesäkuussa

Aluehallitus käsitteli torstain seminaarissaan myös Assin tilannetta. Esillä olivat muun muassa Ahveniston sairaalahankkeen aikataulu ja vastuukysymykset. Myös hyvinvointialueiden yhteistyö kuului torstain asialistalle. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueita on viisi, ja jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. Oma Häme muodostaa Sisä-Suomen yhteistyöalueen Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kanssa.

Yhteistyöalueet edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista ja kehittämistä. Yhteistyöalueen hyvinvointialueet laativat keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta. Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa ovat jo hyväksyneet sopimuksen aluevaltuustossa. Oma Hämeessä prosessi on vielä kesken, YTA-sopimus tuodaan aluevaltuustoon kesäkuussa. 

 – Hyvinvointialueella on tulossa päätöksentekoon paljon tärkeitä ja suuria asiakokonaisuuksia. Näiden asioiden valmistelusta saatiin nyt lisää tietoa ja aluehallituksella oli mahdollisuus käydä tärkeää, taustoittavaa keskustelua, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.). 

Aluehallitus käsitteli seminaarissaan myös palkkaharmonisaatiota, joka on ollut viime päivinä mediassakin esillä. Palkkaerojen harmonisointi on Oma Hämeessä kesken, suurelta osin valtakunnallisten ohjeiden puuttumisen vuoksi. Esimerkiksi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien,  KT:n, määrittelemät tasot saadaan todennäköisesti vuodenvaihteessa. 

Aluehallitus sai torstaina myös tilannekatsauksen meneill'ään olevista hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön yt-neuvotteluista. Aluehallitus kiittelee asian valmistelua ja on tyytyväinen, että neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä. 

Aluehallituksen seuraava kokous on 6. toukokuuta. Aluevaltuusto on puolestaan koolla 14. toukokuuta. 

Kuvituskuva, jossa on lukon kuva ja taustalla bittikoodia.
UUTINEN
03.05.2024

Oma Hämeen nimissä on lähetetty huijauslasku

Toimi näin, jos epäilet saaneesi aiheettoman laskun hyvinvointialueelta.

Kuvituskuva, jossa on lukon kuva ja taustalla bittikoodia.

Oma Hämeen nimissä on lähetetty huijauslasku

UUTINEN / 03.05.2024

Toimi näin, jos epäilet saaneesi aiheettoman laskun hyvinvointialueelta.

Oma Hämeen nimissä on lähetetty huijauslasku

Toimi näin, jos epäilet saaneesi aiheettoman laskun hyvinvointialueelta.

Kuvituskuva, jossa on lukon kuva ja taustalla bittikoodia.

UUTINEN / 03.05.2024

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen nimissä on lähetetty huijauslasku terveydenhuollon palveluista. Huijaus selvisi 30. huhtikuuta, kun asiakas alkoi selvittää syytä aiheettomaan, noin 50 euron paperilaskuun. Oma Häme on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Tiedossa ei ole, että huijauslaskuja olisi liikkeellä enempää. Asiakkaan on kuitenkin aina syytä tarkistaa, että hän on saanut sitä palvelua tai sitä hoitoa, jota laskutetaan. Mikäli sinulle herää epäilyksiä Oma Hämeeltä saamasi laskun oikeellisuudesta, ole viipymättä yhteydessä hyvinvointialueen asiakasmaksupalveluun: 

•    puhelimitse 040 5463 902 tai 040 353 4740 tai 040 353 1827 (avoinna ma-pe klo 9–14)
•    sähköpostitse asiakasmaksut@omahame.fi

Hyvinvointialueen pankkitilin numero, jolle asiakasmaksut maksetaan, on FI05 5680 0020 6053 13.

Huutomerkki.
UUTINEN
02.05.2024

Tammelan terveysaseman verkkoyhteyksissä havaittu häiriö on ohi

Pystymme palvelemaan asiakkaita taas normaalisti.

Huutomerkki.

Tammelan terveysaseman verkkoyhteyksissä havaittu häiriö on ohi

UUTINEN / 02.05.2024

Pystymme palvelemaan asiakkaita taas normaalisti.

Tammelan terveysaseman verkkoyhteyksissä havaittu häiriö on ohi

Pystymme palvelemaan asiakkaita taas normaalisti.

Huutomerkki.

UUTINEN / 02.05.2024

Tiedotetta päivitetty 3.5.2024 klo 11.21

Tammelan terveysaseman verkkoyhteyksissä oli 2.–3.5. häiriö, joka vaikutti asiakkaiden palveluun sekä paikan päällä että puhelimitse. Nyt yhteydet toimivat taas normaalisti.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa!

Nainen istuu ikkunalaudalla tietokone sylissä.
UUTINEN
30.04.2024

Fysioterapeutti-chat käynnistyy 6. toukokuuta

Apua tuki- ja liikuntaelinvaivoihin on tarjolla helposti Oma Häme -sovelluksen tai verkon kautta.

Nainen istuu ikkunalaudalla tietokone sylissä.

Fysioterapeutti-chat käynnistyy 6. toukokuuta

UUTINEN / 30.04.2024

Apua tuki- ja liikuntaelinvaivoihin on tarjolla helposti Oma Häme -sovelluksen tai verkon kautta.

Fysioterapeutti-chat käynnistyy 6. toukokuuta

Apua tuki- ja liikuntaelinvaivoihin on tarjolla helposti Oma Häme -sovelluksen tai verkon kautta.

Nainen istuu ikkunalaudalla tietokone sylissä.

UUTINEN / 30.04.2024

Oma Hämeen chat-palvelut laajenevat 6. toukokuuta, kun asiakkaiden käyttöön tulevat myös fysioterapiapalvelut. Fysioterapeutti-chatista saat apua toiminta- tai työkykyyn liittyvissä ongelmissa.

Chatissa neuvotaan tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa sekä apuvälineisiin tai kuntoutuksen palveluihin liittyvissä asioissa. Chat-palvelussa voidaan hyödyntää videoyhteyttä, jonka kautta on mahdollista havainnoida asiakkaan liikkumista ja ohjata liikeharjoituksia. Samalla on mahdollisuus saada liikeharjoitukset talteen omalle laitteelle.
 
Asiointi chatissa on kertaluonteista ohjausta tai neuvontaa. Kontrollikäynnit voivat tarvittaessa tapahtua chatissa, video- tai lähivastaanotolla. Fysioterapeutti-chattiin tunnistaudutaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Chat on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–15. Pääset chatiin joko Oma Häme -sovelluksessa tai osoitteessa omahame.fi klikkaamalla kuvaketta sivun oikeassa alalaidassa. Fysioterapeutti-chat on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisille. 

Chat-palveluja tarjolla laajasti

Chat-palveluiden avulla Oma Häme pyrkii vastaamaan kasvavaan kysyntään ja tarjoamaan digitaalista yhteydenottoväylää niille, joille se sopii.
 
Nyt käytössä ovat fysioterapeutti-chatin lisäksi sairaanhoitaja-. neuvola-, aikuissosiaalityö- sekä asiakaspalvelu-chatit. Voit asioida sairaanhoitaja-chatissa sellaisissa oireissa tai sairauksissa, jotka sopivat hoidettavaksi etäpalvelussa, kuten esimerkiksi flunssaoireet, silmä-, iho- ja allergiaoireet, hyönteisten pistot, vatsaoireet ja naisten virtsatietulehduksiin liittyvät asiat. 
 
Neuvoloiden chat-palveluissa voit hoitaa neuvolaikäisten lapsiperhe-elämään, raskauteen, ehkäisyasioihin tai perhesuunnitteluun liittyviä asioita. Aikuissosiaalityön chatissa voit keskustella sosiaaliohjaajan kanssa erilaisista elämän haasteista. Voit kysyä neuvoa esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan liittyen. Chatin kautta saat myös lisätietoa sosiaalipalveluista sekä ohjausta ja tukea asiointiin ja omien asioiden hoitamiseen.
 
Asiakaspalvelu-chatissa voit kysyä esimerkiksi verkkosivuihin, Oma Häme -sovellukseen tai yhteystietoihin liittyviä asioita. Emme käsittele chatissa potilastietoja, ajanvarauksiin tai laskutukseen liittyviä asioita emmekä anna ohjausta ja neuvontaa terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyen.
 
Tarkemmat tiedot chateista ja niiden aukioloajat löydät täältä.

Euroopan unionin rahoittama.

Kansanedustajia vierailulla Assi-sairaalan työmaalla.
UUTINEN
30.04.2024

Oma Hämeen kehitys ja tulevaisuuden näkymät valokeilassa kansanedustajien vierailulla

Kanta-Hämeen hyvinvointialue sai kunnian isännöidä joukkoa kansanedustajia.

Kansanedustajia vierailulla Assi-sairaalan työmaalla.

Oma Hämeen kehitys ja tulevaisuuden näkymät valokeilassa kansanedustajien vierailulla

UUTINEN / 30.04.2024

Kanta-Hämeen hyvinvointialue sai kunnian isännöidä joukkoa kansanedustajia.

Oma Hämeen kehitys ja tulevaisuuden näkymät valokeilassa kansanedustajien vierailulla

Kanta-Hämeen hyvinvointialue sai kunnian isännöidä joukkoa kansanedustajia.

Kansanedustajia vierailulla Assi-sairaalan työmaalla.

UUTINEN / 30.04.2024

Kanta-Hämeen hyvinvointialue sai kunnian isännöidä joukkoa kansanedustajia, jotka saapuivat tutustumaan alueen hyvinvointialueen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Tilaisuuden avasi hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen, jonka johdolla päivä täyttyi mielenkiintoisesta ohjelmasta.

Kuvassa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen sekä kansanedustaja Päivi Räsänen.

Toimialajohtaja Jarmo Lappalainen avasi terveydenhuollon ajankohtaisia kysymyksiä, painottaen erityisesti alueen terveyspalveluiden nykytilannetta ja tulevaisuuden haasteita ja rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen valotti alueen talouden tilannetta sekä uuden rahoitus- ja investointilain vaikutuksia.

Kansanedustajat saivat kattavan kuvan siitä, miten alueen talous pyritään pitämään vakaana samalla kun investoidaan tulevaisuuteen sekä miten Kanta-Hämeen hyvinvointialue pyrkii vastaamaan väestön terveyspalveluiden tarpeisiin. Digipalveluiden kehittämistyöstä ja sen suorista vaikutuksista asiakkaiden hoitoon pääsyyn käytiin paljon keskusteluja.

Tilannekatsauksen jälkeen oli vierailu uuden Ahveniston sairaalan rakennustyömaalle.


Hankkeen etenemistä kansanedustajille oli esittelemässä projektijohtaja Jari Tirkkonen ja rakennuttajapäällikkö Liisa Haakana. Vierailu tarjosi konkreettisen käsityksen edustajille siitä, miten alueen terveysinfrastruktuuria kehitetään ja Assin rakennusprojekti etenee vahvasti kohti tulevaisuuden inhimillistä sairaalaa.

Oma Hämeen tilannekatsauksessa mukana olivat kansanedustajat Päivi Räsänen, Hilkka Kemppi, Aino-Kaisa Pekonen, Johannes Koskinen ja Rami Lehtinen. Mukana olivat myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola ja viestintäpäällikkö Elina Lintula.

Kuvassa on sosiaalityöntekijä Eemeli Kuvaja
ARTIKKELI
29.04.2024

Eemeli Kuvaja: “On parempi avoimesti ihmetellä ja kysyä kuin vetää omia johtopäätöksiä”

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä haluaa avoimuudellaan muuttaa maailmaa paremmaksi.

Kuvassa on sosiaalityöntekijä Eemeli Kuvaja

Eemeli Kuvaja: “On parempi avoimesti ihmetellä ja kysyä kuin vetää omia johtopäätöksiä”

ARTIKKELI / 29.04.2024

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä haluaa avoimuudellaan muuttaa maailmaa paremmaksi.

Eemeli Kuvaja: “On parempi avoimesti ihmetellä ja kysyä kuin vetää omia johtopäätöksiä”

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä haluaa avoimuudellaan muuttaa maailmaa paremmaksi.

Kuvassa on sosiaalityöntekijä Eemeli Kuvaja

ARTIKKELI / 29.04.2024

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelevä Eemeli Kuvaja kiittää työpaikkaansa yhdenvertaisuudesta. Kuvaja tietää, kuinka vaikeita tilanteita lyhytkasvuiset kohtaavat niin työ- kuin siviilielämässä, ja haluaa avoimuudellaan muuttaa maailmaa paremmaksi. 

Eemeli Kuvaja viihtyy hyvin töissä Oma Hämeessä. ​​​– Saan tehdä töitä samoin kuin muutkin ja voin luottaa työkavereihin. 

Eemeli Kuvaja, 34, valmistui sosiaalityöntekijäksi tänä keväänä. Hän kertoo tienneensä jo pitkään, että sosiaalityö on maailman paras työ, ja että hän sopii hommaan hyvin. 

–  Puhtaan sattuman ja tuttujen henkilöiden kautta päädyin aikoinaan kesätöihin sihteeriksi sosiaalitoimeen. Lopulta tein töitä aika laajalla skaalalla. Minusta näkyi kunnioitus työtä kohtaan sekä kyky oppia ja mukautua, joten työkaverit kehottivat lähteä opiskelemaan alaa, Kuvaja muistelee. 

Opiskeluiden aikana hän kokeili jo sosiaali- ja kriisipäivystystä ja on tehnyt myös vapaaehtoista pelastustyötä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella eli Oma Hämeessä pesti on jatkunut pian vuoden, ja työhaastattelusta lähtien kaikki on sujunut mallikkaasti. 

Koska Kuvaja on lyhytkasvuinen, kohtaaminen uusien ihmisten kanssa tuo aina hetken hämmennyksen. Rohkeus kysyä kuitenkin laukaisee tilanteen. 

 –  Lähijohtajani Terhi Saloranta soitti vielä työpaikkahaastattelun jälkeen ja uskalsi kysyä, että pystynkö esimerkiksi poistumaan nopeasti tai kantamaan pienen lapsen autoon. Nostan hänelle hattua rohkeudesta! Olen fyysinen tyyppi, ja tiesin, ettei noissa tule ongelmia. 

–  Minun on hyvä olla täällä, saan tehdä töitä samoin kuin muutkin ja voin luottaa työkavereihin. 

“Harvoin he ehtivät jännittää tai kummastella”

Kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat myös sujuneet hyvin, Kuvaja kertoo. 

–  Sosiaali- ja kriisipäivystyksen kentällä asiakkaiden tilanteet ovat usein niin vaikeita, että harvoin he ehtivät minua jännittää tai kummastella. Päinvastoin he saattavat ajatella, että tuo työntekijäkin ymmärtää omakohtaisesti jotain siitä, kun on vaikeaa. 

–  Ajattelen, että lastensuojelun pitää olla yhdessä tekemistä, ei ylhäältä sanomista. Koen olevani sovittelija ja tulkki, ja siksi lyhytkasvuisuuteni on etu ja rikkaus, jos sen avulla pääsen lähelle asiakasta. 

“Minulla sattuu olemaan tosi vahva resilienssi ja itsetuntemus” 

Kuvaja haluaa avoimuudellaan auttaa niitä lyhytkasvuisia, joilla ei mene niin hyvin. Hän teki gradunsakin lyhytkasvuisten yksinäisyyden kokemuksista, jotka usein linkittyvät myös työelämään. 

On luonnollista vähän hämmentyä, kun tapaa vähemmistöön kuuluvan ihmisen, Kuvaja sanoo. Asenteet ja ennakkoluulot ohjaavat kuitenkin liikaa ajattelua. Harva tietää, että lyhytkasvuisen toimintakyky on usein huomattavasti parempi kuin monissa muissa vammoissa. Jos ei uskalleta kysyä, tehdään vääriä johtopäätöksiä.  

–  Lyhytkasvuisuus tulee näkyviin joka päivä. Ihmiset tuijottavat, suhtautuvat kuin lapseen tai pitävät toimintakyvyttömänä. Vaatii vahvaa persoonaa, ettei tämä kaikki vaikuttaisi yksityiselämään ja töihin pääsemiseen. Toivon siis, että mieluummin ihmetellään ja kysytään avoimesti, Kuvaja rohkaisee. 

–  Minulla sattuu olemaan tosi vahva resilienssi ja itsetuntemus, mutta monien muiden lyhytkasvuisten tilanne on toinen. Olisi hienoa, että hekin pääsisivät puhkeamaan kukkaan. 

“Emme naura heille, vaan heidän kanssaan” 

Kuvaja on mukana MTV3:n Tabu-ohjelmassa, jossa nauretaan yhdessä asioille, joille ei saisi nauraa. Lyhytkasvuisten jakso esitettiin huhtikuun viimeisenä viikonloppuna.  

–  Huumori on älyttömän hyvä keino päästä asioiden äärelle. Ohjelman ydin on se, että emme naura heille, vaan heidän kanssaan. Tiedostamme ongelmat ja taustat, mutta olemme samalla puolella, se on tie eteenpäin. 

–  Päätin lähteä ohjelmaan etenkin siksi, että voisin auttaa muita lyhytkasvuisia. Toivon, että ihmiset kohtaisivat paremmin ja rohkeammin kaltaisiani, joilla ei mene niin hyvin. 

Kun esimerkiksi työn saaminen on ison kiven takana, motivaatio arvostaa työtä on todennäköisesti tosi korkealla ja se näkyy tekemisessä, Kuvaja muistuttaa. Ja nauraa päälle: 

–  Olemme positiivinen riski työnantajalle! 

  

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakasnumero 03 629 6560 on avoinna ympäri vuorokauden. Mikäli olemme kiireellisellä työtehtävällä, emme pysty vastaanottamaan asiakaspuheluita. 

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112. 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidamme: 

• kiireelliset lastensuojeluasiat 

• alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet 

• perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet 

• akuutit traumaattiset kriisitilanteet ensivaiheesta jatkotyöskentelyyn (esim. läheisen kuolema) 

• tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona 

• muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille. 

Forssan sairaala ilmasta kuvattuna.
UUTINEN
26.04.2024

Forssan sairaalan kiinteistökauppa on viittä vaille valmis

Sairaalakiinteistöjen osto vaatii vielä valtuuden ministeriöiltä.

Forssan sairaala ilmasta kuvattuna.

Forssan sairaalan kiinteistökauppa on viittä vaille valmis

UUTINEN / 26.04.2024

Sairaalakiinteistöjen osto vaatii vielä valtuuden ministeriöiltä.

Forssan sairaalan kiinteistökauppa on viittä vaille valmis

Sairaalakiinteistöjen osto vaatii vielä valtuuden ministeriöiltä.

Forssan sairaala ilmasta kuvattuna.

UUTINEN / 26.04.2024

Oma Häme ostaa Forssan sairaalakiinteistöt Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Hyvinvointialue on neuvotellut kaupasta syksystä saakka. Reilun kahdeksan miljoonan euron kauppa koskee Forssan sairaalaa, Korkeavahan terveysasemaa sekä kolmea pienempää kiinteistöä. Kauppojen syntyminen vaatii vielä valtuuden hyvinvointialueita ohjaavilta ministeriöiltä.

– Seuraavaksi hyvinvointialue avaa keskustelut ministeriöiden kanssa, jotta saadaan valtuus kaupan toteuttamiseksi, sanoo rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus hyväksyi kaupan perjantaina. Kanta-Hämeen aluevaltuusto hyväksyi oston kokouksessaan 9. huhtikuuta. 

Oma Hämeen ostaa tilat itselleen, koska palveluverkkomuutosten myötä toimintaa siirretään hyvinvointialueen omiin kiinteistöihin. Forssan sairaalaan sijoitetaan lähivuosina yksi Oma Hämeen kolmesta sote-palvelukeskuksesta.