Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus

Lapsiperheiden sosiaalityö- ja ohjaus on suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä lapsesi ja perheenne auttamiseksi. Tuemme perheenne arjen sujumista, elämänhallinnan ja osallisuuden vahvistumista. Perheellenne tarpeen mukaisesti järjestetyt palvelut ja tukitoimet perustuvat asiakassuunnitelmaan. Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen työntekijänä toimii sosiaalityötekijä.

Työskentelyssä huomioimme perheenne koko verkoston ja teemme yhteistyötä perhekeskuksen muiden palveluiden, terveydenhuollon, sekä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Perheen ja verkoston kanssa laadimme yhteisen suunnitelman sovittujen tavoitteiden toteutumisen tueksi.

Toimi näin

Asiakkuuteen ohjaudut soittamalla lapsiperheiden palveluohjaukseen.

Mikäli olet jo asiakkaana palvelussa, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan työntekijääsi.

Lapsiperheiden palveluohjauksen ja neuvonnan puhelinasiointi

Lapsiperheiden palveluohjauksen puhelinasiointi tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsille, nuorille ja perheille suunnattuihin sosiaalipalveluihin liittyen.

Palveluohjaukseen voivat soittaa sekä yksityiset henkilöt että ammattilaiset. Palvelu on tarkoitettu kaikille Kanta-Hämeen hyvinvointialueen perheille, joissa on ainakin yksi alaikäinen. Palveluohjaus on maksutonta ja vapaaehtoista.

Mikäli puheluusi ei ehditä vastata puhelinajalla, jää numerosi meille talteen ja soitamme sinulle takaisin.

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä Sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh 03 6296560. Henkeä uhkaavassa tilanteessa on aina otettava yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi päivystyksellisen sosiaalityön tarpeen.

Normaalit aukioloajat

Palveluohjaaja tavoitettavissa:
  • Maanantai - Torstai 09:00 - 12:00

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus, Hämeenlinna

Lapsiperheiden sosiaalityö palvelee hämeenlinnalaisia lapsiperheitä Uppsala talossa.

Osoite

Birger Jaarlin katu 33, 13100 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hämeenlinna

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus, Forssan seutu

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus palvelee Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä asuvia lapsiperheitä Forssan sairaalan 2. kerroksessa.

Osoite

2. kerros

Urheilukentänkatu 9, 30100 FORSSA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus, Hattula

Lapsiperheiden sosiaalityö palvelee hattulalaisia lapsiperheitä.

Osoite

4. krs

Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hattula

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus, Janakkala

Lapsiperheiden sosiaalityö palvelee janakkalalaisia lapsiperheitä.

Osoite

Tapailanpiha 13 B, 14200 TURENKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastensuojeluilmoitus ja lapsiperheiden tuen tarpeen ilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa huolesta, joka liittyy alaikäiseen lapseen tai lapsiperheeseen. Yhteydenottolomakkeen perusteella kartoitamme henkilön sosiaalihuollon tuen ja palvelujen tarvetta.

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
  • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
  • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Lainsäädäntö

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301