Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat

Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat

Omaishoito tarkoittaa sitä, että läheisesi hoitaa sinua kotona. Omaishoito on virallinen järjestely, josta tehdään sopimus hyvinvointialueen kanssa.

Omaishoidon tuen päätöksen tekeminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuoliseen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Arvioon ja päätökseen vaikuttavat

  • avun määrä
  • hoidettavan ja hoitajan toimintakyky
  • hoidon sitovuus ja jatkuvuus.

Omaishoidon tuki koostuu kolmesta osasta: omaishoitajan hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista ja omaishoitajaa tukevista palveluista.

Omaishoitajaksi voi ryhtyä hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen ja täysi-ikäinen henkilö, jonka hoidettava hyväksyy hoitajakseen. Omaishoitajan tulee soveltua omaishoitajaksi myös terveyden ja elämäntilanteen puolesta.

Päätämme tuen myöntämisestä alle 65-vuotiaille vammaispalveluissa ja yli 65-vuotiaille ikäihmisten palveluissa.

Tutustu myös omaishoidon tuen toimintaohjeeseen. Omaishoidon tuen toimintaohjeessa kuvataan omaishoidon tuen

  • kriteerit
  • toimintamalli
  • käytännöt, jotka tukevat omaishoitoa.

Toimi näin

Soita vammaissosiaalityön puhelinnumeroon, jos haluat tietää omaishoidon tuesta. Vammaispalveluiden ammattihenkilö selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta.

Voit hakea omaishoidon tukea myös lomakkeella. Hae tukea ”Hakemus omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat -lomakkeella. Löydät lomakkeen kohdasta ”Sähköiset asiointikanavat”. Lue ohjeet huolellisesti ja täytä lomake niiden mukaisesti. Liitä hakemukseen kaikki pyydetyt tiedot.

Hakemus omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea omaishoidon tukea alle 65-vuotiaalle.

Sähköinen omaishoidon tuen hakemus (alle 65-vuotiaat), Hämeenlinna

Sähköinen omaishoidon tuen hakemus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnan alueella asuvalle alle 65-vuotiaalle vammaiselle tai sairaalle henkilölle.

Hakemuksen linkistä pääset tunnistusta vaativaan palveluun.

Tarvitset verkkopankkitunnukset tai muun luotettavan tunnistautumisen, esim. mobiilivarmenteen, jotta voit täyttää hakemuksen. Huomaa, että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Hakemukseen tarvitaan myös liitteitä, eli erilaisia selvityksiä elämäntilanteestasi. Jos sinulla on liitteitä sähköisenä, voit lisätä ne hakemukseen. Voit kuitenkin myös lähettää liitteet postissa hakemuksen käsittelijälle. Muista laittaa kirjekuoreen oma nimesi selkeästi.

Sijaisomaishoitajan työseloste

Sijaisomaishoitajan työseloste

Lainsäädäntö

Laki omaishoidon tuesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Puhelinluettelo