Navigointivalikko

Vanhemmuuden selvittäminen

Vanhemmuuden selvittäminen

Aviomies on automaattisesti lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, isyys selvitetään ja vahvistetaan.

Joskus lapsella voi olla kaksi äitiä vanhempana. Tällöin toisen naisen äitiys voidaan vahvistaa, jos lapsi on syntynyt yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen naisen kanssa saadun hedelmöityshoidon avulla.

Vanhemmuuden vahvistaminen tuottaa lapselle juridisen sukulaisuussuhteen toiseen vanhempaan sekä oikeuden elatukseen, perintöön ja perhe-eläkkeeseen.

Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Vanhemmuuden tunnustamisen voitte tehdä äitiysneuvolassa raskauden keskivaiheen jälkeen. Ajankohta sovitaan kanssanne äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Käynnillä, jolla tunnustaminen tehdään, täytyy olla molempien vanhempien mukana, ja kaikkien asianosaisten henkilöllisyys on todistettava voimassa olevilla virallisilla asiakirjoilla. Ennakollinen tunnustaminen voidaan tehdä myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos synnyttänyt äiti vastustaa tunnustamista tai asianosaisten henkilöllisyyttä ei kyetä luotettavasti selvittämään (henkilöillä ei ole mitään hyväksyttävistä henkilöllisyysasiakirjoista) tai synnyttävä äiti ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn vuoksi kykene ymmärtämään tunnustamisen merkitystä, tai jos on syytä epäillä, ettei tunnustajaa voida vahvistaa lapsen isäksi tai toiseksi äidiksi, ei tunnustamista voida vastaanottaa äitiysneuvolassa.

Vanhemmuuden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen tapahtuu lastenvalvojan luona. Toimitamme tunnustamista koskevat asiakirjat digi- ja väestötietovirastoon, jossa vanhemmuus vahvistetaan, jollei vahvistamiselle ole laillisia esteitä.

Jos lapsesi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, lapsen isä on mies, joka on antanut suostumuksensa hoitoon yhdessä äidin kanssa. Jos hoitoa on annettu äidille yksin, lapsen isä on mies, joka on suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessaan siittiöitä tai yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostuu isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen. Jos lapsesi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, naisen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti.

Toimi näin

Voit tunnustaa vanhemmuuden äitiysneuvolassa raskauden puolivälin jälkeen. Varatkaa sopiva aika äitiysneuvolaan terveydenhoitajalta käyntinne yhteydessä. Ota vanhemmuuden selvittämiskäynnille mukaan virallinen henkilöllisyystodistus. Lisätietoja saat tarvittaessa neuvolanne terveydenhoitajalta.

Tarvittaessa käänny lastenvalvojan puoleen ottamalla yhteyttä puhelimitse lastenvalvojaan. Löydät yhteystiedot lastenvalvojalle lastenvalvojapalveluiden asiointikanavista.

Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus, Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö

Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojien keskitetty ajanvarausnumero. Ajanvaraus on avoinna maanantaista perjantaihin 10.00-12.00.

Normaalit aukioloajat

Ajanvaraus:
  • Maanantai - Perjantai 10:00 - 12:00

Kunnat:

Ypäjä, Tammela, Forssa, Hämeenlinna, Jokioinen, Riihimäki, Hattula, Loppi, Janakkala, Humppila, Hausjärvi

Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön toimipisteet

Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö tarjoaa perheoikeudelliset palvelut kaikille Kanta-Hämeen alueen asukkaille.

Perheoikeudellisen yksikön toimipisteet löytyvät Hämeenlinnasta, Riihimäeltä ja Forssasta. Asiointi kaikissa toimipisteissä vain ajanvarauksella.


Osoite


Hämeenlinnan toimipiste

Palokunnankatu 26, 4. krs, 13100 HÄMEENLINNA


Riihimäen toimipiste (ti ja to)

Jarrumiehenkatu 15, 11100 RIIHIMÄKI


Forssan toimipiste

Kujalankatu 3, 30100 FORSSA


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Ypäjä, Tammela, Forssa, Hämeenlinna, Jokioinen, Riihimäki, Hattula, Loppi, Janakkala, Humppila, Hausjärvi

Tausta

Vanhemmuuden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tietoja, joiden nojalla lapselle voidaan vahvistaa tai todentaa isä tai toinen äiti. Ennen kuin toinen vanhemmuus voidaan vahvistaa, se tulee tunnustaa. Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Jos äiti on miehen kanssa avioliitossa, kun lapsi syntyy, aviomies on automaattisesti lapsen isä. Näin on myös silloin, jos lapsi syntyy hedelmöityshoitojen avulla. Jos synnyttävä äiti ei ole avioliitossa miehen kanssa, toisen vanhemman vanhemmuus täytyy tunnustaa ja vahvistaa erikseen. Myös toisen äidin täytyy tunnustaa vanhemmuus, vaikka äidit olisivat keskenään avioliitossa. Vanhemmuuden voi tunnustaa jo raskausaikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajalle tai kätilölle. Vanhemmuuden voi tunnustaa myös hyvinvointialueen lastenvalvojalla. Synnyttävän äidin tulee olla paikalla äitiysneuvolassa tai lastenvalvojalla, kun toinen vanhempi tunnustaa vanhemmuutensa. Molemmilla täytyy olla mukana voimassa olevat henkilöllisyystodistukset. Jos tunnustat vanhemmuuden lastenvalvojalla, tarvitsette mukaanne todistuksen raskaudesta. Kun lapsi on syntynyt, Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa toisen vanhemman vanhemmuuden. Jos et ole tunnustanut vanhemmuuttasi raskauden aikana, voit tunnustaa vanhemmuutesi lapsen syntymän jälkeen hyvinvointialueen lastenvalvojalla.


Lainsäädäntö


Vanhemmuuslaki


https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220775
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220775

Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä

Vanhemmuuden selvittäminen - THL