Murupolku

Lomakkeet_päivitetty versio

Lomakkeet

Voit näillä verkkolomakkeilla tarkastaa ja oikaista asiakas-tai potilastietojasi tai  tarkastaa lokitiedot. 

Asiakasrekisterin lokitietopyyntö

Voit pyytää perustellusta syystä kuolleen henkilön potilasasiakirjoja.

Sähköinen lomake

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi (pdf)

Asiakas- ja potilastietojen tarkastus,-oikaisu- ja lokitietopyynnöt

Voit näillä verkkolomakkeilla tarkastaa ja oikaista asiakas-tai potilastietojasi tai tarkastaa lokitiedot. 

PDF-lomakkeet

Sähköinen lomake

Voit hakea tällä lomakkeella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistamista.

Hakemus sosiaalihuollon asiakasmaksujen ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyneiden maksujen kohtuullistamiseksi 

Tuen tarpeen ilmoitus ikäihmiset

Tällä verkkolomakkeella voit ilmoittaa huolestasi, joka koskee Kanta-Hämeen hyvinvointialueella asuvaa ikäihmistä.

Ensikontaktilomake ikäihmisen avun tarpeen kartoittamiseksi, Hämeenlinna

PDF-lomake

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Voit hakea lomakkeella sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Täytä hakemus ja lähetä se oma alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen. Osoitteet löydät hakemuksen lopusta.

Kuljetuspalveluhakemus (sosiaalihuoltolaki, tulostettava pdf)

Sähköinen lomake

Kuvauslupalomake

Tälla lomakkeella vodaan antaa lupa esiintyä valokuvissa tai videoissa, joita voidaan käyttää Kanta-Hämeen hyvinvointialueen viestintämateriaaleissa.

Kuvauslupalomake

Sähköinen lomake

Tuen tarpeen ilmoitus/huoli-ilmoitus

Tällä lomakkeella voit tehdä huoli-ilmoituksen,  joka koskee Kanta-Hämeessä asuvaa lasta tai perhettä.

Lastensuojeluilmoitus ja lapsiperheiden tuen tarpeen ilmoitus

PDF-lomakkeet

Asuntohakemus asumispalveluihin

Hakemus palautetaan sinne hyvinvointialueelle tai siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan.

Asumispalvelujen asuntohakemus (pdf) 

Asumispalvelujen asuntohakemukseen tarvittavat liitteet (pdf)

PDF-lomake

Muistutuslomake

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tyytymättömällä asiakkaalla on mahdollisuus tehdä hoitoa, palvelua tai kohtelua koskeva muistutus. Potilasasiavastaava neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

  • 03 629 3204 (takaisinsoittopalvelu avoinna ma–to klo 8–12)

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuskysymyksissä palvelee sosiaaliasiavastaava

  • 03 629 3210 (takaisinsoittopalvelu avoinna ma–to klo 8–12)

Hoitoon, palveluun ja kohteluun liittyvä muistutuslomake (tulostettava pdf)

Omais- ja perhehoidon hakemukset

Hakemuksella voi hakea omaishoidon tukea.

Hakemus omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat

Työseloste sijaisomaishoitajille

Lomakkeella ilmoitetaan toteutuneet hoitopäivät ja se palautetaan oman alueen vammaissosiaalityön toimipisteeseen.

Sijaisomaishoitajan työseloste (tulostettava pdf)

Sähköinen lomake

Tällä lomakkeella yritys voi hakea sosiaalipalveluiden palvelusetelituottajaksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

Hakemus Oma Hämeen palvelusetelituottajaksi

Sähköinen lomake

Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, jonka avulla kerätään tietoa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Sosiaalisen raportoinnin lomake

PDF-lomake

Kotikunnan saaneiden ukrainalaisten potilastietojen luovutus

Suostumus kotikunnan saaneiden ukrainalaisten potilastietojen luovuttamisesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen terveydenhuollon käyttöön. 

Suostumus potilastietojen luovuttamisesta (tulostettava pdf)

PDF-lomakkeet

Hakemus täydentävään  ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Hakemus käsitellään suoraan, jos sinulla on voimassa oleva Kelan perustoimeentulotuen päätös.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (tulostettava pdf)

Hautausavustushakemus

Hakemuksella voi hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea hauauskustannuksiin. 

Hautausavustushakemus (tulostettava pdf)

Esitieto- ja seurantalomakkeet

Valitse oma asuinalueesi ja kirjaudu palveluun mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Suun terveydenhuollon sähköinen esitietolomake Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen seudun asiakkaille

Lomake terveysaseman vaihtamiseen

Voit vaihtaa hoidosta vastaavaa terveysasemaa kerran vuodessa.

Terveysaseman vaihtaminen

Verenpaineen ja verensokerin seurantalomakkeet

Lomakkeilla voit ilmoittaa verepaine- ja verensokeriarvosi.

Esitieto- ja seurantalomakkeet

Täytä esitietolomake, tulosta ja lähetä se oman alueesi terveysasemalle.

Terveys- ja hoitosuunnitelman esitietolomake (tulostettava pdf)

Tiimin vaihtaminen terveysaseman sisällä

Voit vaihtaa hoidostasi vastaavaan terveysaseman tiimiä kerran vuodessa.

Tiimin vaihtaminen (tulostettava pdf)

Sähköiset lomakkeet

Tuen tarpeen ilmoitus (huoli-ilmoitus)

Lomakkeilla voi ilmoittaa huolen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella asuvasta lapsesta, perheestä, aikuisesta tai ikäihmisestä.

Lastensuojeluilmoitus ja lapsiperheiden tuen tarpeen ilmoitus

Tuen tarpeen lomake, aikuiset

Tuen tarpeen lomake, ikäihmiset

PDF-lomake

Hyvinvointialue on vahingonkorvauslain 3 luvun mukaisessa korvausvastuussa, jos sen lukuun työtä tekevä henkilö aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa potilaalle. Vahinko on esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Hyvinvointialueen korvausvastuu edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta sekä syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon. Tällä lomakkeella ei haeta korvausta potilas- tai lääkevahingosta.

Vahingonkorvausvaatimus (pdf)

Henkilökohtaiseen apuun liittyvät lomakkeet

Lomakkeilla voi ilmoittaa kokemuslisästä ja työtunneista sekä antaa valtakirjan HVA:lle henkilökohtaisen avustajan työnantajavelvoitteen hoitoon.

Hakemus lähetetään allekirjoitettuna oman alueen vammaissosiaalityön asiakasohjaukseen.