Murupolku

Lomakkeet

Esitiedot ja lomakkeet

Lomakkeita yhtenäistetään hyvinvointialueella. Tälle sivulle kootaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella käytettäviä valmiita lomakkeita sitä mukaa kun niitä valmistuu. 

Oma Raitti -palvelussa on mahdollisuus täyttää toimenpiteeseen liittyviä esitietolomakkeita. Sähköisiä esitietolomakkeita voivat täyttää muun muassa naistentautien poliklinikan, silmäyksikön ja kirurgian poliklinikan asiakkaat. Huomaathan, että lomakkeita ei voi täyttää, ellei sinulle ole varattuna käyntiä kyseisiin yksiköihin.                  

Oma Raitti 

Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, jonka avulla kerätään tietoa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Hyvinvointialue on vahingonkorvauslain 3 luvun mukaisessa korvausvastuussa, jos sen lukuun työtä tekevä henkilö aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa potilaalle. Vahinko on esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Hyvinvointialueen korvausvastuu edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta sekä syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon. Tällä lomakkeella ei haeta korvausta potilas- tai lääkevahingosta.

Vahingonkorvausvaatimus (pdf)