Murupolku

Tietosuojaseloste

Tietosuoja Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

 

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä ja sen tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Noudatamme Kanta-Hämeen hyvinvointialueella EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR) sekä kansallista lainsäädäntöä.

Tietoturva on yksi tietosuojan toteuttamisen keino. Sen tarkoitus on suojata tietoaineisto ja tietojärjestelmät. Tietoturva tarkoittaa mm. organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Kun olet asiakkaana Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluissa tai muutoin asioit kanssamme, keräämme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakas- ja potilastiedot ovat henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelylle Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on aina oikeusperuste ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa lainsäädännön vaatimuksia sekä siitä johdettuja sisäisiä ohjeistuksiamme. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti, valvomme henkilötietojen käsittelyä ja seuraamme henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä.

Henkilötietojen käsittely Kanta-Hämeen hyvinvointialueella perustuu yleensä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä hyvinvointialue tällöin tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Joissakin palveluissa henkilötietojesi käsittely kuitenkin perustuu antamaasi suostumukseen, ja tällöin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa.

Tietyin perustein kootuista henkilötiedoista muodostuu käyttötarkoitusten mukaisesti eri rekistereitä, joista on laadittu tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteilta voit lukea, mihin tarkoitukseen ja mitä henkilötietojasi Kanta-Hämeen hyvinvointialueella käsittelemme, ja kuinka voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

Sinulla on rekisteröitynä muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö hyvinvointialueella henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään, sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
PL 39
13101 Hämeenlinna

Tietosuojavastaava

Lisätietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tietosuojasta antaa tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää tietosuojasta ja henkilötietojesi käsittelystä hyvinvointialueella.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

PL 39
13101 Hämeenlinna
Tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Älä lähetä salassa pidettäviä tietoja suojaamattomassa sähköpostissa. Tarkastus- ja oikaisu- sekä lokitieto- ja selvityspyynnöt tulee lähettää kirjeitse.