Terveysaseman vaihtaminen

Terveysaseman vaihtaminen

Sinulla on terveydenhuoltolain nojalla oikeus valita hoidostasi vastaava terveysasema. Terveysasemasi määräytyy asuinkuntasi ja kotiosoitteesi perusteella, jollet ole vaihtanut sitä erillisellä ilmoituksella. Valintasi koskee terveysasemapalvelujen lisäksi neuvolapalveluja, hoitotarvikejakelua, kuntoutuspalveluita ja lyhytaikaista hoitoa terveyskeskussairaalassa. Suun terveydenhuollon palveluihin voi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sisällä hakeutua vapaasti riippumatta terveysaseman valinnasta.

Terveysaseman vaihto sitoo sinua vuoden ajaksi. Voit vaihtaa terveysasemaa uudelleen vasta, kun edellisestä valinnasta on kulunut vähintään vuosi. Terveysaseman vaihtosi ja hoitovastuusi siirtyminen uudelle terveysasemalle järjestetään viimeistään kolmen viikon kuluessa vaihtoilmoituksesi saapumisesta.

Jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuoleisella hyvinvointialueella, työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää hoitosuunnitelmasi mukaisen hoidon toteutumiseen myös muun kuin oman hyvinvointialueesi perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidostasi vastaava terveyskeskus ei muutu.

Toimi näin

• Ilmoitus terveysaseman vaihdosta tulee tehdä sekä nykyiselle terveysasemallesi että terveysasemalle, johon siirryt.

• Kanta-Hämeen hyvinvointialueella voit tehdä terveysaseman vaihtoilmoituksen joko sähköisesti tai paperisen lomakkeen avulla.

• Jos siirryt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ulkopuolisen kunnan terveysasemalle tai ulkopuolisesta kunnasta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen terveysasemalle, huomioithan lisäksi kyseisen kunnan ohjeet.

Terveysaseman vaihtaminen, sähköinen lomake

Voit tehdä ilmoituksen terveysaseman vaihdosta tältä sivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Terveydenhuoltolain nojalla sinulla on oikeus valita hoidostasi vastaava terveysasema. Terveysasemasi määräytyy asuinkuntasi ja kotiosoitteesi perusteella, jollet ole vaihtanut sitä erillisellä ilmoituksella. Ilmoitus terveysaseman vaihdosta tulee tehdä sekä nykyiselle terveysasemallesi että terveysasemalle, johon siirryt.

Valinnan voit tehdä vähintään vuodeksi ja vain yhdelle terveysasemalle kerrallaan. Hoitovastuu siirtyy toistaiseksi voimassa olevana valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluessa vaihtoilmoituksesta.

Terveysaseman vaihtaminen, tulostettava lomake

Terveysaseman vaihtaminen, tulostettava lomake

Lainsäädäntö

Terveydenhuoltolaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a8.7.2022-581