Navigointivalikko

Nuorten tukipalvelu Toppari

Nuorten tukipalvelu Toppari

Toppari palvelu on tarkoitettu pääosin 13–17-vuotiaille nuorille perheineen. Topparin moniammatillisessa tiimissä työskentelee sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisia.

Nuoren, hänen vanhempiensa ja perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Yhteistyötä tehdään tarvittavien sekä nuoren elämässä jo olemassa olevien toimijoiden kanssa, kuten opiskeluhuolto.

Toppari toteuttaa sekä yksilötyötä että ryhmätoimintaa. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja sen kesto ja intensiivisyys vaihtelee tarpeen mukaan. Teemat liittyvät laajasti nuorten elämään. Psyykkiset ja/tai sosiaaliset vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi mielialan tai käyttäytymisen muutoksina tai koulunkäynnin vaikeutena. Myös koti- ja perhetilanteisiin liittyvät haasteet sekä muut elämän kuormittavat tilanteet voivat olla syy työskentelylle.

Toimi näin

Toppariin ohjaudutaan pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta. Ammattilaiset voivat myös täyttää mukaanpyyntölomakkeen perheen kanssa.

Nuorten tukipalvelu Topparin toimipiste, Hämeenlinna

Nuorten tukipalvelu Toppari on sosiaalihuollon nuorisoikäisille suunnattu palvelu Hämeenlinnassa. Topparissa perheiden kanssa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sekä terveydenhuollon- että sosiaalialan ammattilaisia.

Topparin asiakkaaksi voi hakeutua viidennestä luokasta lähtien ja tarvittaessa työskentelyä voi jatkaa täysi-ikäistymiseen saakka.

Topparin asiakkaat ovat nuoria, joilla on psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia. Nämä voivat näkyä esimerkiksi mielialan muutoksina, koulunkäynnin vaikeutena tai vaikkapa käyttäytymisen muutoksina. Myös koti- ja perhetilanteisiin liittyvät haasteet sekä muut elämän kuormittavat tilanteet voivat olla syy työskentelylle. Topparin puoleen voi kääntyä esimerkiksi kun:

* huoli nuoresta on noussut

* nuoren tilannetta on jo arvioitu ja tukitoimet on aloitettu

* nuoren ja tämän vanhempien sekä työntekijöiden kanssa on todettu lisätuen tarve

Topparin työskentelyssä nuori ja tämän perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja hyödynnetään tarvittavia sekä jo olemassa olevia yhteistyötahoja. Työntekijä tekee yksilöllisen suunnitelman yhdessä nuoren ja tämän perheen kanssa työtavasta, joka on heille sopivin ja johon nuoren ja perheen on mahdollista sitoutua. Tavoitteita tarkastellaan määräajoin.

Yhdessä ja/tai erikseen heille sopivassa paikassa. Nuorta voidaan tavata esimerkiksi kotona, koulussa, Topparin toimistolla, kahvilassa tai vaikka keilahallilla. Keskustelun lisäksi tapaamiset voivat olla toimintakykyä ylläpitäviä, arvioidusta tarpeesta riippuen. Työskentelyn kesto on yksilöllistä, kestäen muutamasta viikosta muutamaan vuoteen. Tapaamisvälejä voidaan tiivistää ja harventaa tarpeen mukaan.

Toppari järjestää myös ryhmämuotoista tiimitoimintaa sekä nuorille että vanhemmille tarvelähtöisesti. Lisäksi kesäaikaan järjestämme leirimuotoista toimintaa.

Topparin asiakkaaksi ohjaudutaan pääsääntöisesti lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kautta mutta myös sähköisellä mukaanpyyntölomakkeella.

Mukaanpyyntölomakkeen voivat täyttää perheen kanssa oppilashuollon, lastensuojelun, nuorisopsykiatrian, perheneuvolan, Ankkuri-tiimin, varhaisen tuen perhetyön työntekijät tai ne, jotka ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.


Osoite


2. kerros

Turuntie 4, 13130 HÄMEENLINNA


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Tammela, Riihimäki, Hämeenlinna, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Jokioinen, Humppila, Hattula, Ypäjä, Forssa

Nuorten tukipalvelu Topparin mukaanpyyntölomake, Hämeenlinna

Nuorten tukipalvelu Topparin asiakkaaksi voi hakeutua sähköisen mukaanpyyntölomakkeen kautta.

Mukaanpyyntölomakkeen voivat täyttää perheen tai nuoren kanssa oppilashuollon, lastensuojelun, nuorisopsykiatrian, perheneuvolan, Ankkuri-tiimin, varhaisen tuen perhetyön työntekijät tai ne, jotka ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Nuorten terveysneuvonta

Nuorten terveysneuvonta

Nuorten terveysneuvonta on tarkoitettu koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Palvelua tuottavat terveydenhoitaja, lääkäri ja Hämeenlinnassa myös psykologi.

Palveluun kuuluu terveyteen, hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi tehdään työttömien terveystarkastuksia. Voit asioida myös tartuntatautien ehkäisyyn (rokotuksiin) sekä seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Raskauden ehkäisy on maksuton alle 25-vuotiaille.

Terveydenhoitajat voivat tukea arjen hallintaan, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen, päihteiden käyttöön, pelaamiseen tai muihin riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa tehdään hoitoon motivointia, hoidon seurantaa, jatko-ohjausta esimerkiksi suun terveyteen, lähetteitä tutkimuksiin ja esim. erikoissairaanhoitoon.

Toimi näin

Hakeudu terveydenhoitajan vastaanotolle varaamalla aika. Ajanvarauksen voit tehdä itse, läheisesi tai ammattilainen.

Nuorten terveysneuvonnan ajanvaraus, Hämeenlinna

Ajanvarausnumero nuorten terveysneuvonnan terveydenhoitajalle Hämeenlinnassa. Voit varata ajan soittamalla ajanvarausnumeroon puhelinaikoina.

Normaalit aukioloajat

Ajanvarauksen puhelinajat:
  • Maanantai - Perjantai 10:00 - 11:00

Kunnat:

Riihimäki, Tammela, Jokioinen, Janakkala, Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Hausjärvi, Hattula, Loppi, Ypäjä

Nuorten terveysneuvonta, Hämeenlinna

Nuorten terveysneuvonta Hämeenlinnassa on tarkoitettu työttömille 18-25 –vuotiaille nuorille, jotka eivät kuulu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin.

Voit varata ajan soittamalla terveydenhoitajan puhelinaikana. Terveydenhoitajan vastaanotto palvelee toistaiseksi vain ajanvarauksella. Vastaanoton kesto on n. 30 min. Pääset kertomaan terveydenhoitajalle asiasi/kysymyksesi ja yhdessä sovitte mahdollisesta tapaamisesta.

Nuorten terveysneuvontapisteessä työskentelee terveydenhoitaja ja psykologi. Psykologin vastaanotolle voi hakeutua terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana. Psykologi tukee nuoren itsenäistymistä, hoitaa lievempiasteisia psyykkisiä häiriöitä ja kriisejä ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.


Osoite


Ohjaamon yläkerta. Sisäänkäynti takapihan ovesta, 4A-rapusta.

Turuntie 4, 2.krs, 13130 HÄMEENLINNA


Normaalit aukioloajat

Terveysneuvonta avoinna (ajanvarauksella):
  • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot


Kunnat:

Ypäjä, Tammela, Jokioinen, Janakkala, Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Hausjärvi, Hattula, Loppi, Riihimäki

Nuorten terveyspalvelujen vastaanotto, Riihimäen seutu

Nuorten terveydenpalveluiden vastaanotto (terveydenhoitaja) toimii Penttilänkadulla Riihimäellä. Terveydenhoitaja jalkautuu myös Hausjärvelle ja Lopelle nuoria tapaamaan. Aika nuorten terveyspalveluiden lääkärille varataan terveydenhoitajan kautta.

Nuori voi olla yhteydessä terveydenhoitajaan tai hänet ohjataan terveydenhoitajalle, kun hän tarvitsee esimerkiksi:

* terveystarkastusta ja terveysneuvontaa

* terveydentilan seurantaa, sairauksien ennaltaehkäisyä

* seksuaaliterveysneuvontaa: perhesuunnittelua, raskauden ehkäisyä, raskauden keskeytystä, seksitautien ehkäisyä, seulontaa tai hoitoa

* elämänhallintaan liittyvää neuvontaa, ohjausta tai seurantaa

* apua tai neuvoa ihmissuhde-, ravitsemus- ja painonhallinta-asioissa

* hoidon tarpeen arviointia, lääkärin palvelua

* pientoimenpiteitä, esim. tikkien poistoa, korvien huuhtelua, rokotuksia

* mieliala- ja päihdeasioiden kartoitusta, lievien ongelmien seurantaa ja hoitoa sekä ohjausta jatkohoitoon

Terveydenhoitaja tekee yhteistyötä pajojen, nuorisopalvelujen, ohjaamon, Nupin, työ- ja elinkeinotoimiston sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Nuoret itse, vanhemmat ja yhteistyökumppanit voivat ottaa yhteyttä aivan pienissäkin asioissa ja sopia tapaamisen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitajan voi kutsua myös yhteistapaamiseen nuoren /perheen ja yhteistyökumppanien kanssa.


Osoite


Terveydenhoitajan vastaanotto

Penttilänkatu 5, J-ovi, 4. krs, huone 424, 11100 RIIHIMÄKI


Lääkärin vastaanotto

Kallionkatu 10-16-, E-ovi, 5. krs., 11100 RIIHIMÄKI


Normaalit aukioloajat

Vastaanoton aukioloajat ma-pe: Auki 24/7

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Humppila, Riihimäki, Loppi, Hämeenlinna, Janakkala, Ypäjä, Tammela, Forssa, Hattula, Jokioinen, Hausjärvi

Lainsäädäntö


Terveydenhuoltolaki


https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101326