Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki auttaa silloin, jos sinulla ja perheelläsi on erityisiä tarpeita tai olosuhteita, joiden menot haastavat taloutenne. Tuen avulla voit turvata toimeentuloasi tai edistää itsenäistä suoriutumista. Voit saada tukea erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten lapsen syntymän tai läheisen hautaamisen kuluihin.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Voimme myöntää sinulle sosiaalihuollon harkinnan mukaan myös ehkäisevää toimeentulotukea. Tuki edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja voi ehkäistä syrjäytymistä tai riippuvuutta pitkäaikaisesta toimeentulotuesta.

Voit hakea ehkäisevää toimeentulotukea esimerkiksi, jos haluat

 • turvata asumistasi
 • vähentää taloudellisen tilanteen äkillisen heikkenemisen aiheuttamia vaikeuksia
 • edistää omatoimista suoriutumistasi muulla tavalla

Voit saada tukea esimerkiksi silloin, jos olet ylivelkaantunut tai taloudellinen tilanteesi on heikentynyt äkillisesti.

Toimi näin

 • Hae ensin perustoimeentulotukea Kelasta.
 • Merkitse Kelan hakemukseen, että haluat hakemuksen siirtyvän hyvinvointialueelle täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyyn. Silloin Kela siirtää hakemuksesi hyvinvointialueelle sähköisesti
 • Jos sinulla on Kelan päätös perustoimeentulotuesta tai hakemus Kelassa vireillä, hae täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea suoraan hyvinvointialueelta
 • Toimita hakemuksen mukana tarvittavat liitteet

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea riippumatta siitä, hyväksyikö Kela perustoimeentulotuen hakemuksen vai ei.

Voit hakea toimeentulotukea hyvinvointialueelta

1. sähköisellä lomakkeella. Valitse silloin "Sähköiset asiointikanavat"

2. paperisella hakulomakkeella.Valitse silloin "Lomakkeet", josta saat tulostettavan lomakkeen.

Teemme päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta seitsemän aikapäivän kuluessa. Jos tilanne on kiireellinen, voit saada päätöksen jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Taloudellisen tuen yksikkö puhelinasiointi

Taloudellinen tuen puhelinasiointi.

Voit ottaa yhteyttä taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvontaan aina, kun arjen raha-asiat askarruttavat, oman talouden hoidossa on ongelmia tai rahat eivät tunnu riittävän. Puheluun vastaavat sosiaalihuollon ammattilaiset.

Normaalit aukioloajat

Puhelinpalvelu avoinna
 • Maanantai 09:00 - 12:00
 • Keskiviikko 09:00 - 12:00
 • Perjantai 09:00 - 12:00

Kunnat:

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sähköinen hakemus

Tällä hakemuksella voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti Kanta-Hämeen alueella.

Lomakkeella on käytössä vahva tunnistautuminen. Muista liittää hakemukseesi tarvittavat liitteet käsittelyn nopeuttamiseksi.

Liitä hakemukseen:

 • tiliotteet kaikista tileistäsi 2 kk:n ajalta takautuvasti
 • kaikki muut tositteet, joilla haluat perustella hakemustasi

Huomaathan, että jos et asu Hämeenlinnassa, saat hakemuksen lähetyksen jälkeen virheilmoituksen Hakemus peruutettu. Hakemus on ilmoituksesta huolimatta vastaanotettu ja käsittelyn jälkeen saat päätöksen postitse.

Hautausavustushakemus

Hautausavustushakemus

Lisätiedot

Postita hautausavustushakemus osoitteella Kanta-Hämeen hyvinvointialue Taloudellisen tuen yksikkö PL 505 13101 Hämeenlinna

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Lisätiedot

Postita hautausavustushakemus osoitteella Kanta-Hämeen hyvinvointialue Taloudellisen tuen yksikkö PL 505 13101 Hämeenlinna

Tausta

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea alueen sosiaalihuollosta sen jälkeen, kun hän on ensin saanut Kelasta päätöksen perustoimeentulotuesta. Hakemuksen voi jättää Kelaan samalla, kun hakee perustoimeentulotukea. Toimeentulotuesta saa päätöksen viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Jos tilanne on kiireellinen, päätöksen voi saada jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Lainsäädäntö

Laki toimeentulotuesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412

Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku

Tutustu harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolkuun

Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku ohjaa ja neuvoo eteenpäin taloudellisissa ongelmatilanteissa. Palvelupolun alkuun on koottu tietoa siitä, miten voi itse toimia eri tilanteissa ja mitä kautta on tarvittaessa mahdollista saada ammattilaisten apua taloudellisiin haasteisiin. Palvelupolussa kuvataan toimeentulotuen kokonaisuus sekä eri toimijoiden roolit, painottuen erityisesti harkinnanvaraisen toimeentulotuen käsittelyyn Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.

Harkinnavaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku

 

Taloudellinen tuki_linkit