Murupolku

Ajankohtaista ikäihmisten palveluissa

Linkki ikäihmisten asiakasohjaukseen

Sisältöjulkaisija

Oma Hämeen sydänlogo
UUTINEN
14.06.2024

Ikäihmisten päivätoimintaan muutoksia Hattulassa ja Tammelassa

Muutokset eivät vähennä asiakkaille tarjottavaa päivätoimintaa.

Oma Hämeen sydänlogo

Ikäihmisten päivätoimintaan muutoksia Hattulassa ja Tammelassa

UUTINEN / 14.06.2024

Muutokset eivät vähennä asiakkaille tarjottavaa päivätoimintaa.

Oma Hämeen sydänlogo

UUTINEN / 14.06.2024

Ikäihmisten päivätoimintaan muutoksia Hattulassa ja Tammelassa

Ikäihmisten päivätoiminnan toimipisteissä Hattulassa ja Tammelassa tapahtuu muutoksia loppukesällä ja syksyllä. Muutokset liittyvät osaltaan hyvinvointialueen talouden tasapainottamisohjelmien ja palveluverkkokokonaisuuden täytäntöönpanoon. 

Hattulan päivätoiminta on sijainnut Tuulia-Kodissa, jossa ei ole enää ikäihmisten asumispalveluiden toimintaa. Päivätoiminnassa on kesäsulku ja lomatauko 17.6.–28.7., jonka jälkeen toiminta jatkuu Turengissa Janakkalassa (Tapailanpiha 7). Asiakkailla on halutessaan mahdollisuus siirtyä myös Kalvolan päivätoimintaan (Sauvalanaukio 4, Iittala), jos se on logistisesti parempi vaihtoehto. 

Tammelan päivätoimintaan tulee myöhemmin syksyllä muutoksia. Toiminta päättyy Tammelassa 30.9. ja jatkuu 1.10. alkaen joko Forssan päivätoiminnassa (Eteläinen puistokatu 4) tai Jokioisten päivätoiminnassa (Intalantie 25). Paikka tarkentuu syyskuussa. 

– Muutokset eivät vähennä asiakkaille tarjottavaa päivätoimintaa, vaan asiakkaat saavat saman palvelun kuin aiemmin, mutta eri toimipisteessä. Muutos ei myöskään vähennä henkilöstön tarvetta ikäihmisten päivätoiminnassa, kertoo kotihoidon päällikkö Anu Kinnunen Oma Hämeestä.

– Taustalla on myös se, että Forssan seudulla päivätoiminnoissa asiakasryhmät eivät ole olleet täysiä, joten keskittämisellä saamme aikaan kustannustehokkuutta. 

Oma Häme on muutoksista ja kuljetuksista yhteydessä asiakkaisiin henkilökohtaisesti. 

Vanamon tiloja ulkoapäin Heikanrinteen palvelukeskuksessa
UUTINEN
13.06.2024

Kanervasta ja Kielosta tuli Vanamo

Nimikilpailuun tuli runsaasti ehdotuksia Heikanrinteen palvelukeskuksessa Forssassa.

Vanamon tiloja ulkoapäin Heikanrinteen palvelukeskuksessa

Kanervasta ja Kielosta tuli Vanamo

UUTINEN / 13.06.2024

Nimikilpailuun tuli runsaasti ehdotuksia Heikanrinteen palvelukeskuksessa Forssassa.

Vanamon tiloja ulkoapäin Heikanrinteen palvelukeskuksessa

UUTINEN / 13.06.2024

Kanervasta ja Kielosta tuli Vanamo

Forssassa Heikanrinteen palvelukeskuksessa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Kanerva ja Kielo ottavat käyttöön yhteisen Vanamo-nimen. Muutos tulee voimaan 17.6. 

– Käytännössä Kanerva ja Kielo ovat jo toimineet yhtenä yksikkönä. Niillä on sama lähijohtaja ja henkilökunta sekä yhteiset toimintatavat. Näin ollen yhteinen nimikin tuntui järkevältä, taustoittaa asumispalveluiden lähijohtaja Sari Sundell

Nimenmuutoksesta järjestettiin aiemmin nimikilpailu, johon sekä asukkaat, omaiset että henkilökunta saivat jättää ehdotuksia. Niitä kertyi 27 kappaletta. 

– Henkilökunta äänesti näistä Vanamon voittajaksi. Olemme iloisia, että ehdotuksia tuli niin paljon. Se kertoo, että nimellä on väliä, Sundell toteaa. 

Nimenmuutos ei vaikuta asiakkaiden palveluihin. Vanamossa on yhteensä 40 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä
UUTINEN
10.06.2024

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

UUTINEN / 10.06.2024

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

UUTINEN / 10.06.2024

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille. Kyseessä on ensimmäinen lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen kokeilu Kanta-Hämeessä. 

Oma Häme kokeilee syksyllä ikäihmisten yhteisöllistä asumista lyhytaikaisena palveluna. Kotia kohti -pilotissa kotihoidon palveluja tarjotaan lyhytaikaisesti yhteisöllisen asumisen yksikössä. Palvelua tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle asumispalvelulle tai sairaalahoidolle, mutta joille suoraan omaan kotiin siirtyminen ei ole mahdollista.  

Näitä asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi kuntoutus- ja arviointiasiakkaat, sairaalasta kotiutuvat asiakkaat ja gerontologisen sosiaalityön asiakkaat. Tavoitteena on, että palvelujakson ja kuntouksen jälkeen asiakas voi asua omassa kodissaan tai muussa soveltuvassa palvelussa. 

– Odotamme, että voimme uudenlaisella palvelumallilla vastata palvelutarpeisiin, joihin aiemmin on vastattu raskaammilla palvelumuodoilla kuin ehkä olisi ollut tarpeen, koska muitakaan vaihtoehtoja ei ole ollut. Joillakin ikääntyneillä on sairaalahoidon päättyessä vielä sellaisia avun, hoidon ja kuntoutumisen tarpeita, että suoraan kotiin paluu kotihoidonkaan turvin ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, kertoo asiakasohjauksen tulosaluejohtaja Annukka Kuismin Oma Hämeen ikääntyneiden palveluista. 

Aiemmin nämä asiakkaat ovat olleet ympärivuorokautisessa hoivassa lyhytaikaisasiakkaina. He eivät kuitenkaan ole tarvinneet sellaista määrää hoitoa ja hoivaa, huolenpitoa, mitä tällaisissa yksiköissä annetaan. Pilotissa tutkitaankin myös tapaa estää palvelu- ja hoitoketjujen ruuhkautumista. 

– On asiakkaiden ja palveluiden tuottajien etu, että jokainen saisi sellaista apua ja palveluja kuin tarvitsee oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kotia kohti -mallia on testattu jo toisella hyvinvointialueella, ja uskomme sen sopivan ja tuovan apua myös meille Kanta-Hämeeseen, Kuismin sanoo. 

Pilottiyksikkönä toimii Forssassa entinen ympärivuorokautisen hoivan yksikkö Amerikka, jossa on kymmenen asiakaspaikkaa. Yksikkö on nimetty uudelleen KuntoTyykiksi. Ympärivuorokautisen hoivan palvelut loppuivat Amerikassa toukokuussa, ja nyt tiloja valmistellaan uutta palvelumuotoa varten. 

– KuntoTyyki sijaitsee aivan Forssan keskustassa monipuolisten yhteiskunnan tarjoamien palvelujen äärellä. Lisäksi kotihoito operoi yksikön ympärillä olevaa isompaa palvelutalomaista konseptia. Luotamme siihen, että tämä on sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta houkutteleva ja toimiva ratkaisu, sanoo kotihoidon asiantuntija Maria Mantere

Asiakkaat uuteen yksikköön tulevat ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen kautta. Palveluvuorokausi uudessa yksikössä maksaa 30 euroa. Aluehallitus esittänee aluevaltuustolle asiakasmaksun vahvistamista kokouksessaan maanantaina 10.6. Kotia kohti -pilotti käynnistyy elokuussa ja sitä testataan puoli vuotta, minkä jälkeen arvioidaan sen tuloksia ja toimivuutta.