Tukipalvelut

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat palveluita, joilla ylläpidämme henkilön toimintakykyä ja itsenäisyyttä arjessa. Niihin kuuluvat myös palvelut, jotka tuovat hyvinvointia elämään. Tällä sivulla kerromme tarkemmin tukipalveluista sekä siitä, kenelle ne on suunnattu. 

Järjestämme tukipalveluita ihmisille, joiden toimintakyky on alentunut esimerkiksi 
•    iän
•    sairauden
•    vamman tai
•    muun syyn vuoksi. 

Voimme myöntää tukipalveluita myös ennaltaehkäisevästi, jos henkilöllä ei ole säännöllisiä kotihoidon palveluja ja ne auttavat selviämään kotona itsenäisesti. Arvioimme palvelun tarpeen ennen kuin myönnämme tukipalveluita. 

Tukipalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa. 

Lue lisää sosiaalihuoltolaista

Ikäihmisten tukipalvelut, tärkeitä linkkejä

Ikäihmisten tukipalvelut

Sisältöjulkaisija

Ruokalautasia pinoittain pöydällä.
UUTINEN
15.04.2024

Aluehallitus käynnisti tukipalveluyhtiön perustamisen valmistelun

Yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Ruokalautasia pinoittain pöydällä.

Aluehallitus käynnisti tukipalveluyhtiön perustamisen valmistelun

UUTINEN / 15.04.2024

Yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Ruokalautasia pinoittain pöydällä.

UUTINEN / 15.04.2024

Aluehallitus käynnisti tukipalveluyhtiön perustamisen valmistelun

Aluehallitus käynnisti maanantain kokouksessaan Oma Hämeen oman tukipalveluyhtiön perustamiseen liittyvän valmistelun. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen oman yhtiön toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa. Perustettava yhtiö vastaa hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalveluista, laitoshuoltopalveluista sekä kiinteistönhuoltopalveluista. Oma Hämeen tukipalveluissa nyt työskentelevä henkilöstö siirtyy perustettavaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä. 

Aluevaltuusto päätti yhtiön perustamisesta helmikuussa. Yhtiöittäminen koskee hyvinvointialueen omaa toimintaa, jonka euromääräinen arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiöittäminen koskee noin 200 palvelutuotannon tukipalveluissa sekä kiinteistöhuollon tehtävissä työskentelevää henkilöä. 

Oman toiminnan yhtiöittäminen ja yhtiön perustaminen vaatii suunnittelua ja monenlaisia toimenpiteitä, jotka aluehallitus hyväksyi maanantaina aikatauluineen. Yhtiön perustamiseen liittyvät toimet on tarkoitus tehdä kevään aikana, jolloin kesä ja syksy olisivat käytettävissä käytännön valmisteluun. Hyvinvointialueen johtoryhmä nimeää yhtiön valmistelua varten projektiryhmän. Aluehallitus nimeää toukokuussa yhtiön hallituksen ja ennen kesälomia on tarkoitus valita yhtiölle toimitusjohtaja.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 22. huhtikuuta. 

UUTINEN
13.02.2024

Aluevaltuusto hyväksyi tukipalveluiden yhtiöittämisen pitkän keskustelun jälkeen

Tiistain kokouksessa Forssassa hyväksyttiin myös hyvinvointialueen osallisuusohjelman.

Aluevaltuusto hyväksyi tukipalveluiden yhtiöittämisen pitkän keskustelun jälkeen

UUTINEN / 13.02.2024

Tiistain kokouksessa Forssassa hyväksyttiin myös hyvinvointialueen osallisuusohjelman.

UUTINEN / 13.02.2024

Aluevaltuusto hyväksyi tukipalveluiden yhtiöittämisen pitkän keskustelun jälkeen

 

Vasemmistoliiton valtuutettu Aapo Reima puhumassa tiistain kokouksessa HAMK:in auditoriossa.

Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessaan aluehallituksen esityksen siitä, että hyvinvointialue perustaa oman, ateria- ja ruokapalveluita, laitoshuoltopalveluita sekä kiinteistönhuoltopalveluita hoitavan yhtiön. Päätöksen myötä Oma Hämeen tukipalveluissa nyt työskentelevä henkilöstö siirtyy perustettavaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Samalla aluehallitus valtuutetaan päättämään yhtiöittämisen tarkemmasta aikataulusta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esitykseen kolme, aluevaltuutettu Aapo Reima (vas.). ehdottamaan lisäystä. Kaikki ehdotukset saivat kannatusta useammasta valtuustoryhmästä ja ne saivat äänestyksissä selvän kannatuksen.

Reiman ehdotuksesta päätökseen lisätään, että perustettavassa yhtiössä pyritään toiminnan tehostamiseen mahdollisuuksien mukaan ilman tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtäviä irtisanomisia tai työehtojen heikennyksiä. Lisäys hyväksyttiin äänin 29–27. Reiman ehdotuksesta päätöksen lisätään myös, että yhtiön toiminnassa on kiinnitettävä huomiota laadukkaaseen sopimushallintaan ja -ohjaukseen. Tämä lisäys hyväksyttiin äänin 36–19. Kolmas Reiman ehdottama lisäys on, että perustettavan yhtiön mahdollisesta osake-enemmistön myymisestä päätetään tulevaisuudessa aluevaltuustossa. Tämä lisäys hyväksyttiin äänin 40–16. 

Aluevaltuusto hyväksyi tiistaina hyvinvointialueen osallisuusohjelman. Jokaisen Oma Häme -ohjelman toteutumista tulee seuraamaan integraatiovaliokunta. Osallisuusohjelma ohjaa Oma Hämeen osallisuustyötä. Siinä kuvataan väylät ja tavat, joilla asukas, asiakas, henkilökunta ja sidosryhmän edustajat voivat osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen asioihin.

Voit katsoa tiistain kokouksen kokonaisuudessaan tallenteesta Youtubessa.

Aluevaltuusto teki useita henkilövalintoja

Aluevaltuusto teki parituntisessa kokouksessaan useita henkilövalintoja. Sirpa Ylikerälän (vas.) tilalle integraatiovaliokuntaan valittiin Maria Laakso (vas.) ja Minna Belikin (vas.) tilalle integraatiovaliokunnan varajäseneksi valittiin Satu Viksten (vas.).

Aino Närkin (kok.) tilalle terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan jäseneksi valittiin Miia Antin (kok.) ja Antinin tilalle varajäseneksi valittiin Pirjo Kilpeläinen (kok.). Lisäksi Reijo Saksan (kok). tilalle yksilöasioiden jaoston jäseneksi valittiin Juha Koskelainen (kok). Pentti Nyholmin (sd.) tilalle aluehallituksen varajäseneksi valittiin Johannes Koskinen (sd.). Juha Tuomen (kok). tilalle turvallisuuslautakunnan varajäseneksi valittiin Timo Rintakoski (kok.) 

Lisäksi aluevaltuusto käsitteli useampia vastauksia valtuustoaloitteisiin. Keskustan valtuustoryhmän esityksestä lähiruoan käyttöä hyvinvointialueen ateriapalveluissa koskeva aloite palautettiin uudelleen valmisteluun. Muut annetut vastaukset valtuustoaloitteisiin aluevaltuusto merkitsi tiedoksi.

Aluevaltuusto on seuraavan kerran koolla Hämeenlinnassa 26. maaliskuuta, jolloin päätetään muun muassa palveluverkon muutoksista. Kokousta voi seurata suorana verkosta. 

Aluevaltuuston 13.2.2024 kokouksen esityslista

Ruuanjakoon liittyviä astioita pöydällä.
UUTINEN
02.02.2024

Oma Häme jatkaa neuvotteluja ateriapalveluntuottajan kanssa Janakkalassa

Janakkalan kunta on irtisanomassa omaa sopimustaan Compass Groupin kanssa.

Ruuanjakoon liittyviä astioita pöydällä.

Oma Häme jatkaa neuvotteluja ateriapalveluntuottajan kanssa Janakkalassa

UUTINEN / 02.02.2024

Janakkalan kunta on irtisanomassa omaa sopimustaan Compass Groupin kanssa.

Ruuanjakoon liittyviä astioita pöydällä.

UUTINEN / 02.02.2024

Oma Häme jatkaa neuvotteluja ateriapalveluntuottajan kanssa Janakkalassa

Hyvinvointialue selvittää sopimuksen jatkamista ateriapalvelutuottajan kanssa Janakkalassa. Janakkalan kunta on purkamassa sopimustaan Compass Group Oy:n kanssa kouluruuan laatuongelmien vuoksi. Sama yhtiö tuottaa ateriapalveluja myös hyvinvointialueelle. Oma Hämeen sopimus Compass Groupin kanssa kestää maaliskuulle 2025 saakka. 

Oma Häme neuvotteli yhtiön kanssa 1. helmikuuta Janakkalan ateriapalveluiden tuottamisesta ja palveluiden laatua koskevista kysymyksistä. Oma Häme edellyttää yhtiöltä parannusta aterioiden laatuun sekä selvitystä siitä, miten se voisi jatkaa sopimuksen mukaista aterioiden tuottamista hyvinvointialueen asiakkaille muuttuneessa tilanteessa. Neuvotteluita jatketaan helmikuun lopulla. 

Compass Group tuottaa tällä hetkellä Janakkalan kouluruuan lisäksi samassa keittiössä myös Oma Hämeen vastuulla olevat ateriat Janakkalan alueen palvelulaitoksiin. Ateriapalvelun piirissä on noin 200 Oma Hämeen ikäihmisten palveluiden ja vammaispalvelujen asiakasta. Oma Hämeen asiakkaiden saamat ateriat eivät ole aina täyttäneet ravitsemuksellisia vaatimuksia tai olleet asiakas- ja ikäryhmälle sopivaa ruokaa. Lisäksi erityisruokavalioita noudattavien asiakkaiden aterioissa on ollut ongelmia.

Janakkalan kouluruuan laatu on ollut paljon esillä mediassa viime viikkoina. Compass Group on vastannut ateriapalveluista Janakkalassa viime keväästä lähtien, kun yhtiö valittiin palvelutuottajaksi Janakkalan kunnan ja Oma Hämeen yhteiskilpailutuksessa. Janakkalan kunnan sopimuksen purkamisesta ei ole vielä kunnanvaltuuston päätöstä. 

Aamupala pöydällä.
UUTINEN
26.01.2024

Oma Häme neuvottelee ateriapalvelusopimuksen jatkosta Janakkalassa

Janakkalan kunta on irtisanomassa omaa sopimustaan Compass Groupin kanssa.

Aamupala pöydällä.

Oma Häme neuvottelee ateriapalvelusopimuksen jatkosta Janakkalassa

UUTINEN / 26.01.2024

Janakkalan kunta on irtisanomassa omaa sopimustaan Compass Groupin kanssa.

Aamupala pöydällä.

UUTINEN / 26.01.2024

Oma Häme neuvottelee ateriapalvelusopimuksen jatkosta Janakkalassa

Hyvinvointialue selvittää sopimuksen jatkamista ateriapalvelutuottajan kanssa Janakkalassa. Janakkalan kunta on purkamassa sopimustaan Compass Group Oy:n kanssa kouluruuan laatuongelmien vuoksi. Sama yhtiö tuottaa ateriapalveluja myös hyvinvointialueelle ja Oma Hämeellä on Compass Groupin kanssa oma sopimus. 

Compass Group Oy:n valmistamissa aterioissa on ollut puutteita ja laatupoikkeamia, joista Oma Häme on pyytänyt yhtiöltä selvitystä. Oma Häme vaatii yhtiöltä myös välittömiä toimia ruuan laadun korjaamiseksi. Ensi viikolla hyvinvointialue neuvottelee Compass Groupin kanssa siitä, miten yhtiö pystyy korjaamaan laatupuutteet ja miten toiminta jatkuu Janakkalan kunnan sopimuksen purun jälkeen. 

Compass Group tuottaa Janakkalan kouluruuan lisäksi samassa keittiössä myös Oma Hämeen vastuulla olevat ateriat Janakkalan alueen palvelulaitoksiin. Ateriapalvelun piirissä on noin 200 Oma Hämeen ikäihmisten palveluiden ja vammaispalvelujen asiakasta. Oma Hämeen asiakkaiden saamat ateriat eivät ole aina täyttäneet ravitsemuksellisia vaatimuksia tai olleet asiakas- ja ikäryhmälle sopivaa ruokaa. Lisäksi erityisruokavalioita noudattavien asiakkaiden aterioissa on ollut ongelmia.

Janakkalan kouluruuan laatu on ollut paljon esillä mediassa viime viikkoina. Compass Group on vastannut ateriapalveluista Janakkalassa viime keväästä lähtien, kun yhtiö valittiin palvelutuottajaksi Janakkalan kunnan ja Oma Hämeen yhteiskilpailutuksessa. 

UUTINEN
08.12.2023

Oma Häme suunnittelee omaa yhtiötä ateria- ja ruokapalveluille sekä laitos- ja kiinteistöhuollolle

Tukipalveluiden yhtiöittäminen yhtenäistäisi toimintoja ja toisi säästöjä muun muassa ostopalvelujen...

Oma Häme suunnittelee omaa yhtiötä ateria- ja ruokapalveluille sekä laitos- ja kiinteistöhuollolle

UUTINEN / 08.12.2023

Tukipalveluiden yhtiöittäminen yhtenäistäisi toimintoja ja toisi säästöjä muun muassa ostopalvelujen...

UUTINEN / 08.12.2023

Oma Häme suunnittelee omaa yhtiötä ateria- ja ruokapalveluille sekä laitos- ja kiinteistöhuollolle

Tukipalveluiden yhtiöittäminen yhtenäistäisi toimintoja ja toisi säästöjä muun muassa ostopalvelujen kilpailutuksesta.

Hyvinvointialueen heikentynyt taloustilanne on luonut entistä enemmän painetta säästökeinojen etsimiseen ja toimeenpanoon. Myös valtiovarainministeriö edellyttää, että hyvinvointialueet tekevät rakenteellisia uudistuksia ja tarkastelevat kriittisesti nykyisiä palveluiden tuotantotapoja. Oma Hämeessä tukipalveluiden yhtiöittäminen on nähty yhtenä keinona tasapainottaa taloutta. 

Aluehallitus käynnisti toukokuussa tukipalveluiden yhtiöittämisselvityksen. Sen tarkoituksena oli selvittää hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalveluiden, laitoshuoltopalveluiden ja kiinteistönhoitopalveluiden mahdollinen yhtiöittäminen sekä yhtiöittämisen vaikutukset. Yhtiöittämisselvityksen laatijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella KPMG Oy. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin joitakin toimintoja muun muassa erikoissairaanhoidosta.

Suunnitelman tavoitteena on tehostaa ja joustavoittaa tukipalveluiden toimintaa. Yhtiöön olisi mahdollista liittää jatkossa myös ostopalvelut ja niitä koskevat sopimukset. Ostopalvelut mukaan lukien yhtiöittämistä koskevien palveluiden kokonaisuus on euromäärisesti noin 25 miljoonaa euroa vuodessa.

-    Yhtiöittämisen suurin säästöpotentiaali liittyy toiminnan yhdenmukaistamiseen, ostopalvelusopimusten kilpailutuksen kautta saataviin säästöihin ja palvelurakenteen muutoksiin liittyviin päätöksiin, sanoo palvelutuotannon tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki.

Konserni- ja tukipalveluiden toimialan säästötavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä on asetettu 13,6 miljoonaa euroa, josta yhtiöittämisen kautta on arvioitu saavutettavaksi 2,5 miljoonan euron säästö. 
 

Henkilöstö siirtyisi uuteen yhtiöön

Maanantaina 11. joulukuuta kokoontuvalle aluehallitukselle ja 19. joulukuuta kokoontuvalle aluevaltuustolle esitetään, että hyvinvointialue perustaisi oman yhtiön hoitamaan ateria- ja ruokapalveluita, laitoshuoltopalveluita sekä kiinteistönhoitopalveluita. Oma Hämeen oma palveluntuotanto siirrettäisiin perustettavaan yhtiöön. Aluehallituksen on tarkoitus päättää myöhemmin yhtiöittämisen aikataulusta ja tarvittavista toimenpiteistä.

-    Yhtiöittämisellä pyritään liiketoimintamallin mukaiseen toimintaan, tätä tukevaan tuotteistukseen ja hinnoitteluun, joka lisää myös kustannustietoisuutta, kertoo Pitkämäki.

Yhtiöittäminen olisi tarkoitus toteuttaa mahdollisimman häiriöttömästi, minkä vuoksi ensin yhtiöitettäisiin oma toiminta. Perustettava yhtiö olisi jatkossa hyvinvointialueelle palveluita tuottava sidosyksikkö. 

Yhtiöittämisen piiriin kuuluu noin 160 Oma Hämeen työntekijää. Nykyinen henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä yhtiön palvelukseen erikseen päätettävän aikataulun mukaisesti, mikäli aluevaltuusto päättää yhtiön perustamisesta.  
 

lautaspino
UUTINEN
21.08.2023

Hyvinvointialueen ateriapalveluihin muutoksia Hattulassa

Muutokset tulevat voimaan syyskuun alussa.

lautaspino

Hyvinvointialueen ateriapalveluihin muutoksia Hattulassa

UUTINEN / 21.08.2023

Muutokset tulevat voimaan syyskuun alussa.

lautaspino

UUTINEN / 21.08.2023

Hyvinvointialueen ateriapalveluihin muutoksia Hattulassa

Muutos kotiin kuljetettavissa aterioissa 4.9.2023 alkaen 

Hattulan kunta on vastannut kotiin kuljetettavien aterioiden tuottamisesta ja kuljettamisesta. Hyvinvointialueen alkamisen myötä kotiaterioiden ostosopimus ja toiminta siirtyvät Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 4.9. alkaen. Sopimuksen mukaisena ateriatoimittajana jatkaa edelleen Compass Group Oy. 

Muutos aikaisempaan toimintaan on, että aterian sisältämä erillinen tuoresalaattiannos jää pois. Salaattien säilyvyys on heikkoa, eikä sen turvallisuutta asiakkaalle voida taata. Salaatin asemesta ateriassa on aina kuumennettava kasvis- tai juureslisäke. 

Ateriat toimitetaan edelleen kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Muutoksen vuoksi aterioiden kuljettaja vaihtuu. Uusi kuljetusyrittäjä tiedottaa asiakkaita tarkemmin uudesta toimitusaikataulusta.

Aterian hintaan ei tule muutoksia, vaan se pysyy samana noudattaen hyvinvointialueen määrittelemää taksaa 10,50 € / ateria.

Asiakkaat saavat muutoksista myös kirjeen postitse. 

Ateriapalvelun tuottaja vaihtuu päivätoiminnan ja palveluasumisen kohteissa 1.9.2023 alkaen 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on ostanut ateriapalvelut Hattulan päivätoiminnan ja palveluasumisen asiakkaille Hattulan kunnalta 1.1.2023 alkaen. Näitä kohteita ovat palvelutalot Punojanportti, Juteinikoti, Kissankello ja Tuuliakoti sekä toimintakeskus Säpinä. Hattulan ateriapalvelun piirissä on n. 80 asiakasta. 

Voimaanpanolain 69 a § perusteella hyvinvointialueen sallittujen ostojen määrä Hattulan kunnalta täyttyy 31.8.2023. Aterioiden hankinta kilpailutetaan yhdessä Lopen kunnan kohteiden kanssa niin, että uudet hankintasopimukset alkavat 1.1.2024. 

Edellä mainituista syistä Hattulan palvelutalojen ja toimintakeskuksen asiakkaille ateriapalvelut tuottaa 1.9.–31.12.2023 välisenä aikana Palmia Oy, jonka kanssa Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on voimassa olevia ateriasopimuksia. Palmia Oy on toiminut jo pitkään ateriantuottajana Hämeenlinnan alueella, kuten keskussairaalassa ja useissa palveluasumisen paikoissa.

Ruoka valmistetaan Palmian keittiössä Hämeenlinnan keskussairaalassa ja kuljetetaan sieltä Hattulan kohteisiin. Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Palmia varmistavat yhdessä, että palvelu jatkuu ilman häiriöitä ja asiakasturvallisuus säilyy. Asiakkaille tarjotaan ravitsemussuositusten mukaista ruokaa ja erityisruokavaliot huomioidaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, kuten tähänkin asti. 

Ateria-asioihin liittyvät kysymykset kannattaa esittää ensisijaisesti sen paikan keittiölle, jossa oma ruokailu käytännössä tapahtuu. 

Korjaus 28.8.: Kotiin kuljetettavien aterioiden toimituspäiviksi oli tekstiin laitettu virheellisesti maanantai ja perjantai. Oikeat päivät ovat tiistai ja perjantai.