Siirtymätilanteet

Siirtymätilanteet

Siirtymätilanteet ovat monessa perheessä arjen kipukohtia. Pukemiskiukku lähdön hetkellä ja leikkiin tai muuhun tekemiseen jumittuminen ovat varmasti tuttuja haasteita joka perheessä. Lähtötilanteita kannattaakin harjoitella lapsen kanssa ja pyrkiä löytämään keinoja kiukkukohtausten ja jumien ehkäisemiseksi.

Siirtymät voivat olla lapselle hankalia monesta eri syystä: lapsi joutuu lopettamaan mieluisan tekemisen, hänen voi olla vaikea hahmottaa, mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä ja missä ajassa kaikesta pitää suoriutua. Lasta voi myös jännittää tuttukin asia, tai se ettei hän tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Pukeminen voi tuntua hankalalta ja työläältä ja lähtötilanteessa on usein paljon ärsykkeitä ja monia asioita tapahtuu samanaikaisesti.

Siirtymätilanteita kannattaa ennakoida huolellisesti ja varata niihin riittävästi aikaa. Ennakoinnin välineenä voi käyttää siirtymäapuria, joka auttaa lasta hahmottamaan minkä verran leikkiaikaa on vielä jäljellä ja milloin on aika siirtyä leikistä seuraavaan asiaan.

Siirtymä-apuri

Pienelle lapselle ei kannata antaa ohjeita kysymyksen muodossa. Kysymys ”pukisitko nyt?” aiheuttaa lapsen mielessä hämmennyksen : "Voinko todella valita?"

Ystävällinen ja selkeä, täsmällinen kehotus toimii paremmin: ”Laita takki päälle”on lapselle selkeämpi ohje kuin ”Pueppas nyt reippaasti”. Ja muistetaan kannustus ja kehu, kun lapsi lähtee toimimaan ohjeen mukaan!

Lähtöavustin

Lähtöavustin selkeyttää lapselle lähtemisen vaiheita ja auttaa huomaamaan, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Lapsi saa siirtää nuolta kiekossa sitä mukaa, kun toiminnat edistyvät.

Lähtöavustin

Kuvatuki

Pukemistaitoja voi edistää myös toimintaa ohjaavan kuvatuen avulla. Pukemiskiekon kuvat selkiyttävät pukemisjärjestystä ja auttavat lasta etenemään seuraavan vaatteen pukemiseen.

Pukemiskiekko

Pukemismatto

Vaatteiden pukemista voi helpottaa se, että lapsella on oma, rajattu alue, jossa pukeminen tapahtuu. Se voi olla pieni matto tai vaikka teipillä lattiaan rajattu alue. Vaatekuvat matossa/alueella jäsentävät pukemisjärjestystä.