Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisön tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee sinua ja läheisiäsi sairauden/vammautumisen mukanaan tuomassa elämäntilanteessa.

Kuntoutusohjaaja esimerkiksi

  • Kartoittaa kokonaistilannettasi
  • Ohjaa ja neuvoo sinua kuntoutukseen, asumiseen, sosiaaliturvaan ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa
  • Tukee sinua osallisuuteen arjen ympäristössä ja tekee tarvittaessa koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä
  • Tekee verkostoyhteistyötä esim. Kelan, vammaispalveluiden, yksityisten palveluntuottajien sekä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Kuntoutusohjaajat työskentelevät Kanta-Hämeen hyvinvointialueella erikoissairaanhoidossa.

Toimi näin

Kuntoutusohjaukseen et tarvitse lähetettä. Ota yhteyttä Kanta-Hämeen keskussairaalan Lääkinnällisen kuntoutuksen takaisinsoittoon. Myös läheisesi tai esimerkiksi terveydenhuollon tai sosiaalipalveluiden ammattilainen voi olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan.

Kuntoutusohjaus, Kanta-Hämeen Keskussairaala

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisön tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Käyntiosoite: (vain ajanvarauksella)

Kanta-Hämeen Keskussairaala C-rakennus

Ahvenistontie 20

13530 Hämeenlinna

Normaalit aukioloajat

  • -

Kunnat:

Loppi, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Forssa, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Riihimäki

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
  • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
  • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Lainsäädäntö

Terveydenhuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326