Kouluikäisen lapsen arjen tukeminen

Kouluikäisen lapsen arjen tukeminen

Tasapainoinen ja aikuisen tukema arki tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Päivän mittaan lapselle kertyy normaalia stressiä, joka koostuu yllättävistä muutoksista (kivat yllätykset ja ikävät pettymykset), harmeista kavereiden kanssa, liiallisesta kiireestä, harrastuksen tuottamasta paineesta ja koulupäivien kuormituksesta (vaatimukset, välitunnit, häly, kotitehtävät yms.)

Lapsen kuormittuminen (stressi) saattaa näkyä riehakkaana tai uhmakkaana käyttäytymisenä, lapsi voi olla itkuinen tai passiivinen, haluton leikkimään tai viihtyy tavallista enemmän omissa oloissa.

Oikeassa mittasuhteessa uni, ravinto, liikunta, harrastukset ja sosiaaliset suhteet antavat lapsen päivittäiselle stressikuormalle aikaa laskeutua normaalille tasolle. Lisäksi päivittäin toistuvat rutiinit luovat turvaa ja auttavat lasta mm. toiminnanohjauksessa (aamu- ja iltatoimet, siirtymätilanteet), oppimisessa, kaverisuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä vaikuttavat positiivisesti mielialoihin.

Alta voit tulostaa lapselle arjen rutiineja tukevaa materiaalia sekä stressikupin, jonka avulla voitte yhdessä miettiä millaiset asiat laskevat lapsen kuormittumisen tasoa.

Kouluunlähtijän muistilistan voitte laminoida ulko-oven viereen ja leikata siihen ne kuvat, joista teidän perheessänne useimmiten muistutellaan. Visuaalinen tuki helpottaa lapsen muistamista lähdön hetkellä.

Kouluunlähtijän muistilista

Viikkokalenteri auttaa ennakoimaan tulevan viikon tapahtumia. Lukujärjestys on tarkoitus tyhjentää ja uudelleen täyttää aina sunnuntaisin.

Viikkokalenteri    Viikkokalenterin pikkukuvat

Koulun jälkeen- toiminnanohjauskuvat muistuttavat lasta ennalta sovituista toiminnoista joita koulun jälkeen tehdään.

Koulun jälkeen- toiminnanohjauskuvat

Kotitehtävät- toiminnanohjauskuvat auttavat lasta siirtymään toiminnosta toiseen kotitehtäviä tehdessä.

Kotitehtävät- toiminnanohjauskuvat

Stressikuppi- harjoitus

Stressikuppi