Psykiatria

Psykiatria

Psykiatrian erikoisalalla tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme laaja-alaisesti erilaisista vaikea-asteisista psyykkisistä sairauksista ja mielenterveyshäiriöistä kärsiviä aikuisia. Psykiatrian poliklinikka on avohoitoyksikkö, jossa toimintamuotona ovat yksilövastaanotto, ryhmät ja kotikäynti. Intensiiviyksikkö tarjoaa tehostettua avohoitoa ja se koostuu kolmesta työryhmästä.

Osastohoitoa antaa neljä eri osastoa, joissa hoidetaan psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä ja persoonallisuushäiriötä sairastavia potilaita, joko vapaaehtoisessa hoidossa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Toimi näin

Hoitoon päästäksesi tarvitset lääkärin lähetteen. Lähetteen saapumisen jälkeen ilmoitamme kotiin poliklinikka-ajan tai soittoajan. Jos lähetetietojen perusteella ei tarvita erikoissairaanhoitoa, lähete palautetaan kirjallisen konsultaatiovastauksen kanssa lähetteen tehneelle lääkärille

Psykiatrian poliklinikka, Forssa

Toteutamme hoitoa yksilö- tai ryhmäkäynteinä ja tarvittaessa tapaamme myös läheisiä tai muuta verkostoa. Ohjaamme tarvittaessa tehostettuun avohoitoon tai osastohoitoon.

Akuuttiryhmässä hoidamme akuutteja kriisejä ja vaikeita mielenterveyshäiriöitä, joissa tiivis hoito on aloitettava nopeasti. Akuuttiryhmän vastaanotolle pääset ilman lähetettä. Hoitajan kanssa arvioidaan hoidon tarvetta ja tehdään alustava hoitosuunnitelma. Tarvittaessa hoitajalla on mahdollisuus konsultoida psykiatrian erikoislääkäriä.

Virka-ajan ulkopuolella akuutteja kriisejä hoitaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys.

Osoite

Linikkalankatu 2, 30100 FORSSA

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:15
 • Perjantai 08:00 - 14:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola, Forssa

Purola on erikoissairaanhoidon tehostetun avohoidon yksikkö, jossa tarjoamme tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta vaikeista ja/tai pitkäaikaisista mielenterveyshäiriöistä kärsiville. Hoidon tarve ja hoitomuodot arvioidaan yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä, lähettävän tahon ja Purolan työntekijöiden kanssa psykiatrian erikoislääkärin johdolla. Tarvittaessa hoitoon osallistuvat myös toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Verkostoyhteistyötä tehdään mm. kotihoidon, TE-toimiston ja koulujen kanssa.

Purola A

Hoidon tavoitteena on parantaa itsenäistä selviytymistä, sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja sekä toiminta-, opiskelu- ja työkykyä. Hoitomuotoina ovat yksilöhoitosuhteet, hoidolliset ryhmät, toimintaterapia ja tarvittaessa kotikuntoutus. Hoitojaksot ovat kestoltaan rajattuja.

Purola B

Yksikössä tehtävän työn tavoitteena on, että potilas saa ohjausta, tukea ja hoitoa niin, että hän toipuu ja kuntoutuu normaaliin arkeensa mahdollisimman hyvin. Hoito toteutuu vastaanottokäynteinä, kotikuntoutuksena, toimintaterapiana ja ryhmätoimintana yksilöllisen tarpeen ja hoitosuunnitelman mukaan. Potilaan sitoutuminen omaan hoitoonsa on edellytys hoidon onnistumiselle.

Hoitoon päästäksesi tarvitset psykiatrian poliklinikalta lähetteen.

Osoite

Sairaalankuja 2, 30100 FORSSA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Psykiatrian poliklinikka, Riihimäki

Poliklinikalla työmuotoinamme ovat yksilö- ja perhetapaamiset, kotikäynnit ja ryhmähoidot. Erilaisilla ryhmillä on keskeinen merkitys hoidossa. Työryhmämme tarjoaa myös konsultaatiopalveluita Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköissä tutkimuksessa tai hoidossa oleville aikuisille ja heitä hoitaville työntekijöille. Toteutamme myös määräaikaisia tutkimus- ja hoitojaksoja. Riihimäellä toimii Ketterä-alkuarvioyksikkö, jonne ohjataan lähetteellä asiakkaat, jotka tarvitsevat tarkempaa kartoitusta tarpeenmukaisimman hoitopaikan selvittämiseksi.

Osoite

Sisäänkäynti poliklinikalle, rappu A.

Penttilänkatu 5, 11100 RIIHIMÄKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Tehostetun avohoidon yksikkö, Hämeenlinna

Tehostetun avohoidon yksikköön kuuluvat akuuttityöryhmä ja intensiivityöryhmä.

Akuuttityöryhmä

 • Vastaamme kiireellisellä lähetteellä saapuvien potilaiden hoidon tarpeen arviosta ja akuuttihoidoista. Potilaidemme suunniteltu hoitoaika on kolme kuukautta.
 • Akuuttityöryhmään tarvitset lääkärin lähetteen 1-7- päivän kiireellisyydellä.
 • Keskitymme akuuttihoitoon, teemme tarvekartoituksen ja hoidontarpeen arvion.
 • Toimintamuotoinamme ovat keskustelut ja arviointitapaamiset.
 • Tapaamme asiakasta hoitosuunnitelman mukaisesti 1- 3 kertaa viikossa tai 1-2 kertaa kuukaudessa.

Vastaavat palvelut toteutetaan Riihimäen poliklinikalla omana toimintana.

Intensiivityöryhmä

Intensiivityöryhmässä tarjoamme palveluita aikuispotilaille koko hyvinvointialueen psykiatrian erikoissairaanhoidossa.

Tavoitteenamme on mm.

 • Tiivistää avohoitoa osana polikliinistä hoitoa.
 • Ehkäistä sairaalahoitoja.
 • Asiakkaan kotiin siirtymisen nopeuttaminen psykiatrian vuodeosastohoidosta.
 • Asiakkaan portaittainen kotiin siirtyminen psykiatrisen osastohoidon jälkeen.
 • Asiakkaan hoidon tiivistäminen silloin, kun hoitotyöryhmän tuki ei riitä.

Osoite

Ahvenisto rakennuksessa 2. ja 3. kerroksessa sekä Riihimäen poliklinikan tiloissa.

Parantolankatu 6, 13530 HÄMEENLINNA

Normaalit aukioloajat

Intensiivityöryhmä
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 21:00
 • Lauantai - Sunnuntai 15:00 - 21:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hattula, Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Tammela, Forssa

Psykiatrian poliklinikka, Hämeenlinna

Poliklinikalla työmuotoinamme ovat yksilö- ja perhetapaamiset, kotikäynnit ja ryhmähoidot. Erilaisilla ryhmillä on keskeinen merkitys hoidossa. Työryhmämme tarjoaa myös konsultaatiopalveluita Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköissä tutkimuksessa tai hoidossa oleville aikuisille ja heitä hoitaville työntekijöille. Toteutamme myös määräaikaisia tutkimus- ja hoitojaksoja.

Osoite

Toimipisteemme sijaitsevat Ahvenistolla 1.,3. ja 5. kerroksessa sekä Keinusaaressa.

Parantolantie 6, 13530 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Tammela, Forssa, Hämeenlinna, Jokioinen, Riihimäki, Hattula, Loppi, Janakkala, Humppila, Hausjärvi

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
 • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
 • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.