Murupolku

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu, 59-henkinen aluevaltuusto. 

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueen pakolliset toimielimet ovat aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta. 

Löydät toimielinten kokoonpanot, kokouspäivämäärät sekä esityslistat ja pöytäkirjat toimielinten omilta sivuilta, joille pääset sivun vasemman reunan valikon kautta.

Oma Hämeellä on kolme 13-jäsenistä lautakuntaa: turvallisuuslautakunta, elämänkaarilautakunta ja terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta sekä yhdeksänhenkinen yksilöasioiden jaosto. 

Lautakuntien oman sivun löydät myös vasemman reunan valikosta.

Vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuuston asiat on koottu Vaikuttamistoimielimet-sivulle, jonka löydät myös vasemman reunan valikosta.

Toimielinten vastuut ja tehtävät on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä. 

Luottamushenkilöille maksettavat korvaukset on määritelty hyvinvointialueen palkkiosäännössä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa muun muassa Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 

Aluevaltuutetut on listattu puolueittain Yhteystieto-sivulle

Luottamushenkilön korvaushakemus (ansionmenetys ja muut kulut)

Luottamushenkilön matkakorvaushakemus

 

Sisältöjulkaisija

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
UUTINEN
04.06.2024

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Kauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

UUTINEN / 04.06.2024

Kauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

UUTINEN / 04.06.2024

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
Ahvenisto-rakennus on yksi kohteista, jotka kuuluvat kiinteistökauppaan Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella 

Maanantaina kokoontunut aluehallitus hyväksyi osaltaan Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökaupan. Kiinteistöjärjestelyistä on olemassa jo aiesopimus, jonka mukaan osapuolet luovuttavat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Ahveniston sairaala-alue ja rakennukset siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. 

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston päätöksen sekä hyväksynnän ministeriöiltä. Aluevaltuusto käsittelee kauppaa kokouksessaan 18. kesäkuuta. Kaupalla halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja. Lue lisää kiinteistökaupasta

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan myös, että Oma Häme hakee lainanottovaltuuden muuttamista ministeriöiltä. Muutos tarvitaan, jotta hyvinvointialueelle syntyy laskennallinen lainanottovaltuus Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtävien kiinteistöjärjestelyjen toteuttamiseksi. Oma Häme ei tarvitse pitkäaikaista lainaa kiinteistökauppaan ja sen myötä hyvinvointialueen vuokravastuut kokonaisuutena laskevat. Hyvinvointialue voi rahoittaa Forssan sairaalan oston kiinteistökaupasta saatavilla rahoilla. 

Silmäpoliklinikan laiteinvestointeihin tarvitaan hyväksyntä

Lisäksi Oma Häme hakee ministeriöiltä lupaa muuttaa lainanottovaltuuden perusteena olleen investointisuunnitelman kohdennuksia sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman osalta. Muutos tarvitaan Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan laiteinvestointeja varten. 

Aiemmin Oma Häme on ostanut silmätautien hoitoon liittyviä palveluita Forssassa Silmäasema Julkiset palvelut Oy:ltä. Syyskuusta eteenpäin Oma Häme aikoo tuottaa palvelut itse. Forssan sairaalassa on valmiina sopivat tilat ja henkilöstö, mutta laitteet silmätautien poliklinikalle sekä kaihileikkaustoimintaan puuttuvat.

Omalla palvelutuotannolla tavoitellaan säästöjen lisäksi toiminnan tehostamista, koska silmätautien hoidon saatavuus ei ole ollut Kanta-Hämeessä lainmukaisella tasolla. Omaa toimintaa kokeillaan kahden vuoden pilottina, jonka perusteella jatko arvioidaan ennen ASSI-sairaalaan siirtymistä. Silmätautien investointihankinnat voidaan tarvittaessa hyödyntää ASSI-sairaalassa.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi Assi-sairaalanhankkeeseen liittyvät raportit. Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös talouden toteuman ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä toteumaennusteen. Aluehallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat menoleikkaustoimia, joilla korjataan tämän vuoden budjetin ylittymiset. Menoleikkaustoimia käsitellään vuoden 2025 talousarvioraamin käsittelyn yhteydessä aluehallituksen kokouksessa 17. kesäkuuta. 

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 10. kesäkuuta.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
UUTINEN
30.05.2024

Aluehallitus käsittelee maanantaina Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökauppaa

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

Aluehallitus käsittelee maanantaina Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökauppaa

UUTINEN / 30.05.2024

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

UUTINEN / 30.05.2024

Aluehallitus käsittelee maanantaina Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökauppaa

Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy osaltaan Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökaupan. Kiinteistöjärjestelyistä on olemassa jo aiesopimus, jonka mukaan osapuolet luovuttavat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Ahveniston sairaala-alue ja rakennukset siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. 

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston päätöksen sekä hyväksynnän ministeriöiltä. Kaupalla halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja.

Kaupan kohteiden käypä arvo vastaa arvonmäärityksen marginaalien rajoissa kiinteistöjen aiesopimusvaiheessa arvioituja arvoja. Kauppakirjassa Oma Hämeen omistaman Ahveniston sairaala-alueen myyntihinta on 63 miljoonaa. Hämeenlinnan kaupungin omistamien neljän kohteen myyntihinta on  noin 34 miljoonaa euroa. Tällöin Hämeenlinnan kaupunki maksaisi Oma Hämeelle välirahaa vajaat 29 miljoonaa euroa. 

Kiinteistökaupan solmimisen jälkeen Oma Häme vuokraisi kaupungilta käyttöönsä kaikki Ahveniston sairaala-alueen rakennukset vuoden 2026 loppuun saakka. Oma Häme maksaisi kaikista tiloista kaupungille vuokraa noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa. Osaan tiloista, kuten Ahvenisto-rakennukseen, ensiavun tiloihin sekä C- ja M-rakennuksiin, Oma Häme jäisi vuokralle vuoden 2045 loppuun saakka. Sen sijaan D-, E- ja F-rakennukset jäisivät pois Oma Hämeen käytöstä vuoden 2026 lopussa.

Palvelut paremmin asukkaiden saataville

Kiinteistöjärjestelyn kannattavuus Oma Hämeelle vaihtelee 2020-, 2030– ja 2040-luvuilla. Hyvinvointialueen toiminnallista ja taloudellista tilannetta on vaikea arvioida pitkällä aikavälillä, koska esimerkiksi rahoitukseen, lainsäädäntöön ja hyvinvointialueille määrättyihin tehtäviin liittyy epävarmuustekijöitä.

Lähivuosina kiinteistöjärjestely on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava Oma Hämeelle. Järjestely on lähivuosina myös kannattavampi kuin keväällä julkistetussa palveluverkkosuunnitelmassa ollut vaihtoehto, jossa Hämeenlinnan sote-palveluja olisi keskitetty merkittävästi Oma Hämeen omiin tiloihin eli lähinnä Ahvenistolle.

Kiinteistöjärjestely vähentää toiminnallisia ja taloudellisia riskejä, kun palvelut on hajautettu useampaan toimipisteeseen. Samalla palvelut ovat paremmin asukkaiden saavutettavissa. Hyvinvointialue ei tarvitse pitkäaikaista lainaa kiinteistöjärjestelyille, mutta Oma Hämeen on säädösten mukaan haettava sille kuitenkin laskennallista lainanottovaltuutta ministeriöltä. 

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.
UUTINEN
21.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

UUTINEN / 21.05.2024

Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

UUTINEN / 21.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan ja merkitsi tiedoksi viime vuoden riskiarvioinnin keskeiset tulokset. Aluehallitus edellyttää riskienhallinnan tarkkaa seurantaa, korjaavia toimenpiteitä ja säännöllistä raportointia. 

Oma Hämeen riskienhallintapolitiikassa kuvataan, mitkä ovat eri hyvinvointialueen toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja velvollisuudet riskienhallinnassa. Riskiarvioinnit tehdään hyvinvointialueella kaksi kertaa vuodessa toimi- tulos- ja palvelualuetasoisesti. Tämän lisäksi laaditaan merkittävistä ja laajakantoisista valmistelussa olevista asioista tarvittaessa erillinen riskiarviointi.

Riskienhallinnan käytännön toteutuksesta vastaa riskienhallinnan projektiryhmä, johon kuuluvat riskienhallintapäällikkö ja toimialoittain nimitetyt pääkäyttäjät. Vuoden 2024 alusta riskienhallinta on kuulunut strategia- ja integraatiotoimialaan.

Lisäksi maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen lausunnon vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n luonnokseen, jota sosiaali- ja terveysministeriö on hyvinvointialueilta pyytänyt. Lakiuudistuksessa on tavoitteena tarkentaa vammaispalvelulain soveltamisalaa niin, että se turvaa vammaisten henkilöiden oikeuksia sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja hyvinvointialueiden mahdollisuutta rahoittaa palvelut. Tavoitteena on myös säilyttää vammaispalvelulaki vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. Soveltamisalan tarkentamisella pyritään varmistamaan lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 27. toukokuuta. Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia ja aluevaltuustolla on kokous kesäkuun 18. päivänä Riihimäellä. 

Aluehallituksen 20.5.2024 kokouksen esityslista