Murupolku

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu, 59-henkinen aluevaltuusto. 

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueen pakolliset toimielimet ovat aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta. 

Löydät toimielinten kokoonpanot, kokouspäivämäärät sekä esityslistat ja pöytäkirjat toimielinten omilta sivuilta, joille pääset sivun vasemman reunan valikon kautta.

Oma Hämeellä on kolme 13-jäsenistä lautakuntaa: turvallisuuslautakunta, elämänkaarilautakunta ja terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta sekä seitsenhenkinen yksilöjaosto. 

Lautakuntien oman sivun löydät myös vasemman reunan valikosta.

Vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuuston asiat on koottu Vaikuttamistoimielimet-sivulle, jonka löydät myös vasemman reunan valikosta.

Toimielinten vastuut ja tehtävät on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä. 

Luottamushenkilöille maksettavat korvaukset on määritelty hyvinvointialueen palkkiosäännössä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa muun muassa Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 

Aluevaltuutetut on listattu puolueittain Yhteystieto-sivulle

Luottamushenkilön korvaushakemus (ansionmenetys ja muut kulut)

Luottamushenkilön matkakorvaushakemus

 

Sisältöjulkaisija

Aluehallitus päätti Oma Hämeen työterveyshuollosta ja talousarvioprosessin uudesta aikataulusta

UUTINEN / 25.09.2023

Talousarvion käsittely viivästyy muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi.

Aluehallitus päätti Oma Hämeen työterveyshuollosta ja talousarvioprosessin uudesta aikataulusta

UUTINEN / 25.09.2023

Talousarvion käsittely viivästyy muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi.

UUTINEN / 25.09.2023

Aluehallitus päätti Oma Hämeen työterveyshuollosta ja talousarvioprosessin uudesta aikataulusta

Aluehallitus hyväksyi maanantaina kokouksessaan uuden aikataulun Oma Hämeen vuoden 2024 talousarvion käsittelylle. Keväällä tehdyt suunnitelmat talousarviosta ja sen käsittelyaikataulusta menivät uusiksi, kun valtionrahoituksen taso varmistui elokuussa. Lukuihin odotetaan täsmennyksiä vielä lokakuun alussa. Tämän vuoksi talousarvioprosessin aikataulua pitää muuttaa.

Aluehallitus antaa uuden talousarvioraaminsa 23. lokakuuta, minkä jälkeen lautakuntien on annettava talousarvioesityksensä 3. marraskuuta mennessä. Aluevaltuusto puolestaan käsittelee talousarviota 19. joulukuuta.

Maanantaina Janakkalassa kokoontunut aluehallitus päätti myös Oma Hämeen työterveyshuollon hankinnasta. Hyvinvointialue on kilpailuttanut Oma Hämeen työterveyshuollon sekä järjestämisvastuun mukaiset työterveyspalvelut. Hankinnan ennakoitu arvo on 12 miljoonaa euroa. Oma Häme sai tarjoukset Terveystalolta ja Mehiläiseltä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Terveystalo, joka valittiin työterveyshuollon kumppaniksi.

Kaksivuotinen sopimus alkaa tammikuussa 2024. Terveystalo vastaa tälläkin hetkellä Oma Hämeen työterveyshuollosta, mutta nyt voimassa oleva sopimus on vain vuoden mittainen siirtymävaiheen vuoksi.

Palkkaharmonisoinnille ja pelastustoimen palvelutasopäätökselle hyväksynnät

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös Oma Hämeen palkkaharmonisointisuunnitelman. Palkkaharmonisointityön tavoitteena on rakentaa Oma Hämeelle uusi palkkausjärjestelmä sekä vahvistaa palkkatasa-arvoa ja kilpailukykyä työmarkkinoilla. Palkkaharmonisointia tehdään suunnitelmallisesti yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa taloudelliset reunaehdot huomioiden.

Palkkaharmonisoinnin yksityiskohtaisempiin tavoitteisiin tulevat vaikuttamaan myös valtakunnalliset virka- ja työehtosopimusten palkkausmääräykset. Harmonisointi on monimutkainen, aikaa vievä ja elävä prosessi, minkä vuoksi nyt hyväksytty suunnitelma ei ole kovin yksityiskohtainen. 

Aluehallitus käsitteli maanantaina myös hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöstä ja hyväksyi sen osaltaan. Aluevaltuusto hyväksyy vielä 1.1.2024 voimaan tulevan palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksellä määritellään pelastustoimen tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös Assi-sairaalan sähköisen kalustelukitusjärjestelmän hankinnan sekä muutoksen Assin kuvantamislaitteiden budjettiin.

Muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Aluehallitus on koolla seuraavan kerran 9. lokakuuta.

Juha Isosuo valittiin aluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi

UUTINEN / 05.09.2023

Forssassa koolla ollut aluevaltuusto perusti uuden toimialan.

Juha Isosuo valittiin aluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi

UUTINEN / 05.09.2023

Forssassa koolla ollut aluevaltuusto perusti uuden toimialan.

UUTINEN / 05.09.2023

Juha Isosuo valittiin aluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi

Kanta-Hämeen aluevaltuustolle valittiin tiistaina Forssassa uusi puheenjohtaja ministerin tehtäviinsä keskittyvän Sanni Grahn-Laasosen tilalle.


Kanta-Hämeen aluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Juha Isosuo (kok.). Isosuo valittiin sosiaaliturvaministerin tehtäviinsä keskittyvän Sanni Grahn-Laasosen tilalle. Grahn-Laasonen luopui myös valtuustopaikastaan ja hänen tilalleen Kokoomuksen aluevaltuutetuksi nousee Pia Yli-Pirilä.

Aluevaltuusto teki myös muita henkilövalintoja. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) luopuu myös aluevaltuutetun luottamustoimestaan. Hänen tilalleen aluevaltuuston nousee Sanna Jämsén (ps.). 

Myös aluehallituksessa tapahtuu henkilövaihdos. Anne Lindgren (vihr.) luopuu paikastaan ja hänen tilalleen tulee 30.9. alkaen Hannele Saari (kd.). Muutos perustuu Kristillisdemokraattien ja Vihreiden keskinäiseen sopimukseen aluehallituspaikan jakamisesta. Saari on toiminut aiemmin aluehallituksessa varajäsenenä ja hänen tilalleen varajäseneksi valittiin Sari Jokinen (vihr.).
Sari Jokisen tilalle terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan valittiin Maija Kranni (vihr.). Yksilöasioiden jaostoon Elise Lindroosin (vas.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Riitta Romu (vas.). 

Kokouksen aluksi hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen piti aluevaltuutetuille infon Oma Hämeen taloustilanteesta. Hyvinvointialueen talouden tasapainotustarve on kasvanut entisestään, koska valtion rahoitus on pienentynyt. Lisäksi taloustilanteeseen vaikuttavat esimerkiksi vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen kasvaneet kustannukset. 

Uusi toimiala perustettiin

Aluevaltuusto päätti tiistaina Forssassa pidetyssä kokouksessaan myös hallinto- ja palkkiosääntöjen päivityksistä – ne hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Hallintosäännön päivityksessä aluevaltuusto perusti hyvinvointialueelle kuudennen toimialan. Uuden, strategia ja integraatio -toimialan päätehtävänä on vastata hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelman läpiviemisestä ja palveluiden integroimisesta. 

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi myös tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman tilikausille 2023-2024. Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi useampia vastauksia valtuustoaloitteisiin.

Aluevaltuusto keskusteli pitkään Oma Hämeen neuvolasuunnitelmasta sekä lähisuhdeväkivallasta ja sen torjumisesta. Neuvolasuunnitelmaan oli kirjattu elämänkaarilautakunnassa toivomus neuvolapalvelujen järjestämisestä ensisijaisesti lähipalveluna. Valtuusto keskusteli siitä, mitä lähipalvelu tarkoittaa ja mitä lapsiperheet tarvitsevat. Neuvolasuunnitelmaan ehdotetut muutokset ja lisäykset kuitenkin kaatuivat äänestyksissä ja neuvolasuunnitelma hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Lähisuhdeväkivalta nousi keskustelun aiheeksi valtuustoaloitteen kautta. Lähisuhdeväkivallan haittojen torjumisesta on tehty aiemmin valtuustoaloite, jossa vaadittiin hyvinvointialueelta lisäpanostuksia lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi. Aloitteeseen annettuun vastaukseen tehtiin kokouksessa lisäys, jonka mukaan lähisuhdeväkivallan ehkäisytyölle on luotava Oma Hämeessä konkreettiset tavoitteet ja mittarit niiden seurantaan. Työn edistymisestä on raportoitava osana hyvinvointikertomusta.

Kokouksen aluksi valtuusto piti hiljaisen hetken Irmeli Lehtosen (kd.) muistoksi. Lehtonen oli varavaltuutettu sekä turvallisuuslautakunnan varsinainen jäsen.

Kokouksen tallenne on katsottavissa Youtubesta. Kokouksen esityslista puolestaan löytyy täältä.
 

Aluevaltuusto koolla Forssassa 7. maaliskuuta.

Aluevaltuustolle valitaan uusi puheenjohtaja tiistaina Forssassa

UUTINEN / 04.09.2023

Kokousta voi seurata suorana Youtubesta.

Aluevaltuusto koolla Forssassa 7. maaliskuuta.

Aluevaltuustolle valitaan uusi puheenjohtaja tiistaina Forssassa

UUTINEN / 04.09.2023

Kokousta voi seurata suorana Youtubesta.

UUTINEN / 04.09.2023

Aluevaltuustolle valitaan uusi puheenjohtaja tiistaina Forssassa

Kanta-Hämeen aluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu. Tiistaina kokoontuva valtuusto valitsee itselleen uuden puheenjohtajan Sanni Grahn-Laasosen (kok.) tilalle. 

Sosiaaliturvaministerinä toimiva Grahn-Laasonen on pyytänyt eroa aluevaltuutetun luottamustoimesta sekä aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä. Myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) pyytää eroa aluevaltuutetun luottamustoimesta. Aluevaltuusto kutsuu uudet valtuutetut Grahn-Laasosen ja Ranteen tilalle valtuustoon.

HAMK:in auditoriossa Forssassa pidettävää kokousta voi seurata Yoututubesta suorana klo 17 alkaen.

Aluevaltuusto päättää tiistaina myös hallinto- ja palkkiosääntöjen päivityksistä. Lisäksi kokouksessa tehdään muita henkilövalintoja ja käsittelyssä on useampi vastaus valtuustoaloitteisiin. Kokouksen esityslista 

Lisäksi aluevaltuusto saa tietoa valtion rahoituksen muutoksesta, josta kerrottiin perjantaina. Valtion rahoitus laski – inflaatio ja korkojen nousu kurittavat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloutta tänä vuonna - Oma Häme (omahame.fi)