Murupolku

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu, 59-henkinen aluevaltuusto. 

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueen pakolliset toimielimet ovat aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta. 

Löydät toimielinten kokoonpanot, kokouspäivämäärät sekä esityslistat ja pöytäkirjat toimielinten omilta sivuilta, joille pääset sivun vasemman reunan valikon kautta.

Oma Hämeellä on kolme 13-jäsenistä lautakuntaa: turvallisuuslautakunta, elämänkaarilautakunta ja terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta sekä yhdeksänhenkinen yksilöasioiden jaosto. 

Lautakuntien oman sivun löydät myös vasemman reunan valikosta.

Vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuuston asiat on koottu Vaikuttamistoimielimet-sivulle, jonka löydät myös vasemman reunan valikosta.

Toimielinten vastuut ja tehtävät on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä. 

Luottamushenkilöille maksettavat korvaukset on määritelty hyvinvointialueen palkkiosäännössä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa muun muassa Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 

Aluevaltuutetut on listattu puolueittain Yhteystieto-sivulle

Luottamushenkilön korvaushakemus (ansionmenetys ja muut kulut)

Luottamushenkilön matkakorvaushakemus

 

Sisältöjulkaisija

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

UUTINEN / 06.02.2024

Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä järjestettäviä tilaisuuksia voi seurata verkon kautta.

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

UUTINEN / 06.02.2024

Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä järjestettäviä tilaisuuksia voi seurata verkon kautta.

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

UUTINEN / 06.02.2024

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteita esitetään muutettavaksi Kanta-Hämeessä lähivuosina. Tammikuun lopussa julkaistiin luonnos palveluverkkosuunnitelmasta, jossa esitetään muutoksia Oma Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuotoihin, saatavuuteen ja toimipisteisiin. Ennen päätöksentekoa luonnoksesta käydään keskustelua eri foorumeilla. Suunnitelmaluonnos on myös lähetetty lausuntokierrokselle.

Aluevaltuusto tekee päätöksen palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta. Helmikuun aikana asukkaiden kanssa käydään suunnitelmasta aktiivista keskustelua. Asukkailla on useita tapoja ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Oma Häme järjestää neljä asukastilaisuutta, joihin ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuuksien sisältö on samanlainen jokaisella paikkakunnalla. Teams-infon sisältöä muokataan etukäteiskysymysten perusteella.

Keskustelu jatkuu maaliskuussa aluevaltuuston päätöksen jälkeen, kun palveluverkkomuutosten toteuttamisen suunnittelu alkaa. Muutokset näkyvät palveluissa isommin vasta vuodesta 2026 alkaen.

Tietoa keskustelun tueksi

Palveluverkkosuunnitelman luonnokseen voi tutustua Oma Hämeen verkkosivuilla. Sivuilla on  koostettuna asiaan liittyvää tietoa, jota päivitetään. 

Asukkaat pääsevät keskustelemaan suunnitelmaluonnoksesta verkossa, Otakantaa.fi-sivustolla 16. helmikuuta alkaen. Toivomme, että asukkaat tuovat siellä esille näkemyksiään monipuolisesti. 

Lisäksi 19. helmikuuta avautuu nuorille oma sähköinen keskustelualusta. Maaliskuussa on luvassa ikäihmisten kyselytunti, joka toteutetaan etätapahtumana. Aluevaltuuston maaliskuisen päätöksen jälkeen eri asukasryhmien kanssa käydään arviointikeskusteluja ja suunnitellaan palvelujen järjestämistä muuttuneessa palveluverkossa.  

Tarkemmat tiedot ja osallistumislinkit päivitetään Osallistu ja vaikuta -sivulle

Mitä on osallisuus? Lue lisää asiantuntijamme blogista

Lausunnot, kannanotot, ideat ja ehdotukset


Lausuntoja, ehdotuksia, ideoita ja kannanottoja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen omahame@omahame.fi tai postittaa osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 13100 Hämeenlinna. Kantaa voi ottaa joko palveluverkkosuunnitelman luonnokseen ennen 23.2. tai päätökseen palveluverkosta 26.3. jälkeen. Lausunnoissa voi ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Yleiset havainnot ja kommentit palveluverkon muutosesityksestä tai päätöksestä
  • Esitettyjen toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset edustamanne tahon palveluihin?
  • Mitä hyötyjä tunnistatte muutosesityksessä tai päätöksessä?
  • Mitä haittavaikutuksia tunnistatte muutosesityksessä tai päätöksessä ja miten haittavaikutuksia voidaan pienentää?
  • Mihin käytännön asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluverkkosuunnitelman toimeenpanossa?

Aloitteen lähettäminen kirjaamoon

Hyvinvointialueen asukkaat voivat milloin tahansa tehdä aloitteen hyvinvointialuetta koskevasta asiasta ja toimittaa sen hyvinvointialueelle. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut.

Näin teet aloitteen:  
1.    Kirjoita alkuun selkeästi “Aloite”. 
2.    Ilmaise, mitä asiaa aloitteesi koskee. 
3.    Liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi sisältäen myös osoitetietosi. 
4.    Toimita aloite hyvinvointialeen kirjaamoon omahame(at)omahame.fi tai postita osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 5. kerros, 13100 Hämeenlinna.

Toimielimet ja vaikuttamistoimielimet

Asukkaat voivat ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin ja vaikuttamistoimielimien jäseniin. He käsittelevät palveluverkkoon liittyviä asioita seminaareissa ja kokouksissa.

Aluevaltuuston yhteystiedot

Lisätietoa vaikuttamistoimielimistä

Kokousten esityslistat

 

Keskustelu palveluverkkosuunnitelmasta on nyt vilkkaimmillaan

UUTINEN / 19.02.2024

Asukastilaisuudet käynnistyvät maanantaina ja verkkokeskustelut on avattu.

Keskustelu palveluverkkosuunnitelmasta on nyt vilkkaimmillaan

UUTINEN / 19.02.2024

Asukastilaisuudet käynnistyvät maanantaina ja verkkokeskustelut on avattu.

UUTINEN / 19.02.2024

Keskustelu palveluverkkosuunnitelmasta on nyt vilkkaimmillaan

Aluevaltuusto tekee päätöksen palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta. Helmikuun aikana asukkaiden kanssa käydään suunnitelmasta aktiivista keskustelua. Asukkailla on useita tapoja ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Nyt keskustelu on vilkkaimmillaan, kun Oma Hämeen asukastilaisuudet käynnistyvät ja verkkokeskustelut on avattu. Asukkailla on myös mahdollisuus saada monella tapaa tietoa palveluverkkosuunnitelmasta.

Palveluverkkoon suunniteltuja muutoksia ja palvelurakenteiden uudistuksia avataan Muutospodi-sarjassa, jota voi kuunnella Youtubesta. Podcast-sarjassa on useita, noin 10 minuutin mittaisia äänitteitä, joissa hyvinvointialueen asiantuntijat selittävät muutoksia, niiden taustoja ja muutosprosessia. Myös Oma Hämeen johtavat päättäjät ovat mukana podcasteissa. Kuuntele Muutospodi-sarjaa

Helmikuussa Oma Häme järjestää neljä asukastilaisuutta, joihin voi osallistua myös verkon kautta. Tilaisuuksien sisältö on samanlainen jokaisella paikkakunnalla. Etäkatsojat voivat myös lähettää kysymyksiä lähetystä katsoessaan.

Lisäksi asukkaita varten on tehty kooste palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta Prezi-alustalla. Sen kautta palveluverkosuunnitelmaan voi tutustua helposti seutukunnittain tai toimialoittain.

Tutustu koosteeseen Prezissä

Toimialakohtaiset muutokset tarkoittavat esimerkiksi muutoksia ikäihmisten palveluissa, sosiaalipalveluissa tai terveydenhuollon palveluissa. Prezi-alustalla kerrotaan myös asukkaiden mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa palveluverkkosuunnitteluun ja muutoksen läpiviemiseen. 
 
Asukkaat pääsevät antamaan omia näkemyksiään palveluverkkosuunnitelmasta Otakantaa.fi -palvelussa. Keskustelualusta on käytössä 25. helmikuuta saakka. Keskustelusta tehdään kooste, joka viedään päätöksenteon tueksi. Tästä pääset osallistumaan keskusteluun 
 

Forssan sairaalan alue ilmasta kuvattuna.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan Forssan sairaalan kiinteistökaupan

UUTINEN / 20.02.2024

Ehtona aluevaltuuston hyväksynnälle on valtiovarainministeriön myöntämä valtuus.

Forssan sairaalan alue ilmasta kuvattuna.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan Forssan sairaalan kiinteistökaupan

UUTINEN / 20.02.2024

Ehtona aluevaltuuston hyväksynnälle on valtiovarainministeriön myöntämä valtuus.

Forssan sairaalan alue ilmasta kuvattuna.

UUTINEN / 20.02.2024

Aluehallitus hyväksyi osaltaan Forssan sairaalan kiinteistökaupan

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli kokouksessaan Forssan sairaalan kiinteistökauppaa. Hyvinvointialue on neuvotellut syksystä saakka Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa Forssan sairaalakiinteistöjen ostamisesta. Kuntayhtymän yhtymähallitus teki tammikuussa myyntitarjouksen. Kauppa koskisi Forssan sairaalaa, Korkeavahan terveysasemaa sekä kolmea pienempää kiinteistöä.
 
Oma Hämeen on järkevää ostaa tilat itselleen, koska palveluverkkomuutosten myötä on tarkoitus siirtää toimintaa hyvinvointialueen omiin kiinteistöihin. Tällöin toimintaa ja tiloja voidaan kehittää puhtaasti hyvinvointialueen lähtökohdista. Palveluverkkosuunnitelman luonnoksessa Forssan sairaalaan on suunniteltu yhtä Oma Hämeen kolmesta sote-palvelukeskuksesta.
 
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Oma Häme ostaa kiinteistöt Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä reilulla kahdeksalla miljoonalla eurolla. Kaupan toteutuminen edellyttää, että valtiovarainministeriö myöntää siihen valtuuden. 

 
Aluehallitus hyväksyi lääkäreiden uraporrasjärjestelmän 

Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan lääkäreiden virka- ja työehtosopimuksen mukaisen uraporrasjärjestelmän. Se korvaa aiemmin käytössä olleen tehtävän vaativuuden arvioinnin järjestelmän. Valtakunnallisen uraporrasjärjestelmän tavoitteena on tukea hoidon laadun ja tuloksellisuuden kehittämistä sekä palkita lääkäreitä ja hammaslääkäreitä oikeudenmukaisesti ja uran eri kohdissa.
 
Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen Etevan toiminnan jakamisesta. Oma Häme on tehnyt Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan, Päijät-Hämeen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden kanssa sopimuksen erityishuoltopiiri Eteva-kuntayhtymän toiminnan siirtymisestä hyvinvointialueille. 
 
Aluehallitus käsitteli myös hyvinvointialueen vastausta digisyrjäytymisen ehkäisemistä koskevaan valtuustoaloitteeseen. Se päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi, jotta siihen saadaan integraatiovaliokunnan, vanhusneuvoston sekä vammaisneuvoston lausunnot. 

Muut esitykset aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 11. maaliskuuta.