Murupolku

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalvelut palvelevat yli 18-vuotiaita Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aikuisia. Autamme, kun henkilö tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän mielenterveyteen ja riippuvuuksiin liittyvissä tilanteissa.

Voit ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi jos sinulla on:

• vaikeuksia selvitä arjesta

• mielenterveys- tai riippuvuusongelma

Ensin sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin ja sen perusteella suunnittelee tilanteeseen sopivat palvelut ja toimintatavat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalvelujen sosiaalipalveluja ovat muun muassa:

• Ohjaus- ja neuvonta

• Sosiaalityö

• Sosiaaliohjaus

• Tuettu asuminen

• Yhteisöllinen asuminen

• Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Toimi näin

Jos sinulle on jo nimetty omatyöntekijä, asiointi tapahtuu hänen kanssaan ajanvarauksella.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalveluja haetaan tekemällä hakemus, yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.

Toivomme ensisijaisesti puhelimitse tehtyjen sijaan kirjallisesti tehtyjä hakemuksia, yhteydenottoja ja ilmoituksia. Asiakirjat toimitetaan postitse henkilön kotikunnan mukaisen toimipisteeseen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön henkilöstölle tai sähköisen asioinnin kautta. Löydät tarvittavat lomakkeet Oma Hämeen kotisivuilta kohdasta Palvelumme - Asioi sähköisesti.

Laskutus ja muut tiedustelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Alueelliset yhteystiedot mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden laskutusasioissa.


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Tiilikadun kuntoutumisyksikön puhelinnumero

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa asiakkailleen lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Tästä numerosta tavoitat kuntoutumisyksikön ohjaajat.


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Kalevanrinteen ja Tiilikadun kuntoutumisyksiköiden palveluvastaava

Tästä numerosta tavoitat Kalevanrinteen ja Tiilikadun kuntoutumisyksiköiden palveluvastaavan.

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Kalevanrinteen kuntoutumisyksikön puhelinnumero

Kalevanrinne on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Riihimäen keskustassa. Tästä numerosta tavoitat Kalevanrinteen kuntoutumisyksikön työntekijät.


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Palvelualuepäällikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalveluiden palvelualuepäällikön puhelinnumero


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakasnumerosta vastataan ympäri vuorokauden (24/7). Mikäli olemme kiireellisellä työtehtävällä, emme pysty vastaanottamaan asiakaspuheluita.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon 112 tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä.

  • Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 036296560
  • Hätäkeskukseen soitetaan kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella. puh. 112

Normaalit aukioloajat

Päivystävä sosiaalityöntekijä Avoinna ympäri vuorokauden.
Hätäkeskus Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat:

Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Humppila, Hattula, Tammela, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Ypäjä, Jokioinen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, keskitetty palveluohjaus ja -neuvonta

Keskitetty palveluohjaus ja -neuvonta, voit tiedustella muun muassa seuraavanlaisia asioita: paikkatilannetiedot, ajanvaraukset ja -perumiset, laskujen ja muut tiedustelut

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai 10:00 - 12:00
  • Tiistai 13:00 - 14:30
  • Torstai 10:00 - 12:00

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on kaksi selviämishuonetta, joita voidaan käyttää lisäksi yön yli majoitukseen (klo 20.00–08.00). Tiilikadulla on yksi kriisihuone lyhytaikaiseen 1–2 vuorokautta kestävään tilapäisen asumisen tarpeeseen. Lisäksi Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa asiakkailleen lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Tillikadun kuntoutumisyksikössä ei anneta katkaisuhoitoa.

Osoite

Tiilikatu 4, 11120 RIIHIMÄKI


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Kalevanrinteen kuntoutumisyksikkö

Kalevanrinne on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Riihimäen keskustassa.

Kalevanrinne on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitajien apua ja ohjausta suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoistaan vuorokauden kaikkina aikoina. Kuntoutuja tarvitsee tukea muun muassa arjen askareissa, itsensä hoitamisessa, vuorokausirytmin ylläpidossa, lääkehoidossa, sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja kaupungilla liikkumisessa.

Kaikessa ohjauksessa otetaan huomioon kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä esiin tulleet kuntoutujan omat voimavarat, tiedot ja taidot. Tavoitteena on se, että kuntoutuja selviytyy paremmin arjesta omia voimavarojaan hyödyntäen.

Osoite

Kalevankatu 23, 11100 RIIHIMÄKI


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela