Ajankohtaista lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Palvelupaikkahakemisto (HVA)

Sisältöjulkaisija

Kolme nuorta vierekkäin katsomassa auringonlaskua.
UUTINEN
27.06.2024

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö huolestuttaa laajasti kantahämäläisiä

Kyselyn mukaan neuvontaa ja valistusta tarvitaan enemmän nuorille.

Kolme nuorta vierekkäin katsomassa auringonlaskua.

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö huolestuttaa laajasti kantahämäläisiä

UUTINEN / 27.06.2024

Kyselyn mukaan neuvontaa ja valistusta tarvitaan enemmän nuorille.

Kolme nuorta vierekkäin katsomassa auringonlaskua.

UUTINEN / 27.06.2024

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö huolestuttaa laajasti kantahämäläisiä

Kanta-Hämeessä toteutettiin huhtikuussa kysely päihdetilanteesta. Kyselyllä kartoitettiin kantahämäläisten näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien haitoista. Lisäksi kysyttiin keinoista, joilla käyttöä voitaisiin ehkäistä ja käytön haittoja vähentää. Kyselyyn osallistui 3 908 vastaajaa, joista 2 238 oli 13–17-vuotiaita. Suurin osa vastaajista oli naisia. 

Täysi-ikäisten vastauksissa nousivat esiin erityisesti nuorten nikotiinituotteiden käyttö, alaikäisten päihteiden käyttö ja välitys sekä julkisilla paikoilla häiriköivät päihtyneet henkilöt. Puolet vastaajista toivoivat rahapelimainonnan rajoittamista etenkin kaupoissa. Noin 60 prosenttia kyselyyn osallistuneista haluaisi vaikuttaa, mikäli oman kodin välittömään lähiympäristöön suunniteltaisiin anniskeluravintolaa tai siellä sijaitsevalle ravintolalle haettaisiin jatkoaikaa tai lupaa terassianniskeluun. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla oli otettu päihdeasioita puheeksi. Vastaajilta, jotka olivat käyneet vastaanotolla viimeisen vuoden aikana, oli noin puolelta kysytty alkoholin ja nikotiinituotteiden käytöstä. Huumausaineiden käytöstä oli kysytty 30 prosentilta, rahapelaamisen tai lääkkeiden väärinkäytöstä oli kysytty vain alle 10 prosentilta ammattilaisen vastaanotolla käyneistä. Puolet vastaajista ei tarvinnut neuvontaa päihteisiin tai rahapelaamiseen liittyen.

– Neuvontaa oli saanut vain muutama prosentti vastaajista. Päihteiden käyttöä ja rahapelaamista pitää jatkossa ottaa puheeksi entistä enemmän. Pitää myös antaa neuvontaa, jotta vakavampien haittojen syntyä voitaisiin ehkäistä jo varhaisessa vaiheessa, toteaa ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Anna Kenni Oma Hämeestä.

Kyselyyn vastanneet toivoivat ehkäisevältä päihdetyöltä esimerkiksi parempaa valvontaa ja puuttumista alaikäisten tupakointiin sekä nuuskan ja päihteiden käyttöön. Vastaajat toivoivat myös enemmän valistusta ja tietoa päihteiden haitoista ja riippuvuuksista sekä matalan kynnyksen apua ja hoitoa päihdeongelmaisille. Vastauksissa toivottiin niin ikään positiivista tekemistä nuorille ja rahapelikoneiden poistamista kaupoista.

Päihdetilannekysely tehtiin nyt ensimmäistä kertaa maakunnan laajuisesti Kanta-Hämeessä, hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyönä. Oma Häme ja kunnat käyttävät kyselyn tuloksia ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen tulevina vuosina. 

Nuoret toivovat lisää tietoa päihdehaitoista

Nuorten kyselyn vastaajat olivat pääosin yläkouluikäisiä. Alaikäisten alkoholin käyttöä oli nähnyt 60 prosenttia vastaajista, sähkösavukkeiden eli vapen käyttöä 80 prosenttia ja nikotiinipussien käyttöä noin puolet vastaajista. Noin 40 prosentilta nuorista oli viimeisen vuoden aikana joku kodin ulkopuolinen aikuinen kysynyt, ovatko he joskus kokeilleet tai käyttäneet alkoholia, tupakkaa tai vapeja. Huumausaineiden, rahapelaamisen tai lääkkeiden väärinkäytöstä oli kysytty harvemmin. Puolet nuorista tiesi mistä saa apua, jotta ei käyttäisi päihteitä tai pelaisi rahapelejä.  

Kyselyssä kysyttiin, mitä pitäisi tehdä, jotta nuoret eivät käyttäisi päihteitä tai pelaisi rahapelejä. Nuoret toivovat enemmän valvontaa ja rajoituksia päihteiden myynnissä ja saatavuudessa sekä enemmän tietoa niiden haitoista ja vaaroista. He toivoivat myös enemmän mielekästä tekemistä, kuten urheilua, taidetta, retkiä ja tapahtumia, jotka tarjoaisivat terveellisiä ja päihteettömiä elämyksiä. Lisäksi nuoret pitivät tärkeänä, että heidän mielenterveydestään huolehdittaisiin ja että heille tarjottaisiin apua ja tukea, jos heillä on ongelmia tai muita vaikeuksia.

– Nuoret korostivat, että vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeää olla kiinnostuneita ja läsnä heidän elämässään. Vanhempien toivottiin asettavan heille selkeät rajat ja puhuvan avoimesti päihteiden käytöstä. Nuoret myös ehdottivat, että koulut järjestäisivät enemmän päihteisiin liittyviä luentoja ja oppitunteja, ja että opettajat puuttuisivat enemmän etenkin vapen käyttöön, Kenni täydentää.

Tukea ja vinkkejä hyvinvointiin ja päihteettömyyteen

Palautejärjestelmää kuvaavat naamahymiöt.
UUTINEN
25.06.2024

Oma Hämeen asiakaspalautejärjestelmä uudistuu

Palautekyselyitä lähetetään asiakkaille myös tekstiviestitse.

Palautejärjestelmää kuvaavat naamahymiöt.

Oma Hämeen asiakaspalautejärjestelmä uudistuu

UUTINEN / 25.06.2024

Palautekyselyitä lähetetään asiakkaille myös tekstiviestitse.

Palautejärjestelmää kuvaavat naamahymiöt.

UUTINEN / 25.06.2024

Oma Hämeen asiakaspalautejärjestelmä uudistuu

Oma Häme on uudistamassa asiakaspalautteen muotoja ja asiakaskokemustiedon keruuta. Uudistuksella halutaan mahdollistaa asiakaspalautteen antaminen eri tavoin sekä yhtenäistää palautteiden käsittelyä. Lisäksi hyvinvointialue haluaa saada kattavasti tietoa asiakaskokemuksesta, joka on yksi tärkeä, strateginen mittari palveluiden toimivuudelle. Koostettua asiakaspalautetietoa hyödynnetään jatkossa entistä enemmän toiminnan kehittämisessä. 
 
Osassa hyvinvointialueen palveluista ovat olleet jo käytössä tekstiviestitse lähetettävät asiakaskyselyt. Käytäntöä laajennetaan kesän aikana. Kyselyn sisältöä muutetaan kansallisen suosituksen mukaiseksi, mikä mahdollistaa kansallisen vertailutiedon saamisen.

Uuden käytännön mukaan asiakas saa numerosta 18220 tekstiviestillä pyynnön vastata lyhyeen kyselyyn. Pyyntö tulee kahden vuorokauden päästä siitä, kun asiakas on asioinut jossain hyvinvointialueen toimipisteessä. Neljä kysymystä sisältävään kyselyyn vastaaminen on maksutonta.
 
Tekstiviestikyselyn lähetys pohjautuu asiakkaan aiemmin antamaan lupaan lähettää muistutuksia tulevista ajanvarauksista tekstiviestillä. Suostumus on voitu kysyä esimerkiksi terveysasemalla tai muissa palveluissa yhteystietojen tarkistamisen yhteydessä. Suostumus merkitään potilastietojärjestelmään (Lifecare). Kyselystä voi myös kieltäytyä ilmoittamalla siitä ammattilaiselle. Muistutukset ajanvarauksista tulevat kyselykiellosta huolimatta.

Lue lisää tekstiviestisuostumuksesta
 
Oma Häme kerää asiakaspalautetta myös muilla tavoilla. Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenyksikössä ja sosiaalipalveluissa testataan parhaillaan palautelaitteita. QR-koodin avulla vastaaminen on puolestaan kokeilussa Ankkuri-toiminnassa. Asiakaspalautetta voi antaa myös vapaamuotoisesti esimerkiksi Oma Hämeen verkkosivujen kautta ja suullisesti asioinnin yhteydessä.
 
Tavoitteena on, että syksyllä jokaisella hyvinvointialueen yksiköllä olisi käytössä jokin palautekanava, jota kautta asiakas voi vastata kyselyyn. Myös verkkosivujen kautta pystyy antamaan tuolloin vapaamuotoista asiakaspalautetta, joka ohjataan suoraan kyseisen yksikön vastuuhenkilön käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että asiakas saisi vastauksen palautteeseensa viikon kuluessa.

Täältä löydät palautelomakkeemme


 

Olemme mukana SuomiAreenassa
UUTINEN
12.06.2024

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

Keskustelemassa on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Olemme mukana SuomiAreenassa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

UUTINEN / 12.06.2024

Keskustelemassa on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Olemme mukana SuomiAreenassa

UUTINEN / 12.06.2024

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

Oma Häme on mukana järjestämässä SuomiAreenassa Porissa keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista. SuomiAreena on maamme suurin yhteiskunnallinen keskustelufestivaali. Oma Hämeen, Suomen Rehtorit ry:n ja Suomen Vanhempainliitto ry:n järjestämän keskustelun otsikkona on Tanssiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan kaikkia – älä jää seinäruusuksi! Ajankohta on torstai 27.6. klo 13–13.45 ja paikka Porin kaupungintalon pihan lava. 

Suomen lastenkulttuurikeskuksen liiton Kaisa Järvelinin jututettavina ovat nuorten edustajan Ethan Kankaanpään lisäksi psykologi ja tietokirjailija Keijo Tahkokallio, Suomen Vanhempainliitto ry:n toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones ja Vuoden Rehtori 2020 Pekka Paappanen, joka edustaa Suomen Rehtorit ry:tä. 

Huomioitavaa keskustelussa on, että nyt ei korjata lasta, vaan hänen toimintaympäristöjään, muistuttaa opiskeluhuollosta ja nuorten palveluista vastaava palvelupäällikkö Sari Tuomivaara Oma Hämeestä. 

– Jokaiselle vähänkään hankalammalle asialle tuntuu nykyään olevan asiantuntijansa. Totuus kuitenkin on, että kaikki vaikuttaa kaikkeen; perheenjäsenet, läheiset, koulujen ja oppilaitosten aikuiset, harrastustoiminnan ohjaajat. Lapset ja nuoret itsekin rakentavat hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä koulutuksestaan ja elämänkokemuksistaan riippumatta. 

– Tittelillä ei ole merkitystä, vaan sillä, miten kohtaamme ja kohtelemme arjessa toisiamme. Tämä on tanssi, jota kaikki osaavat tanssia, kun vain uskaltaa lähteä mukaan.  Vastuuta ei voi sysätä jonnekin muualle, vaan jokaisen on tehtävä oma osuutensa lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, Tuomivaara painottaa.  

Keskustelun yleisön toivotaan osallistuvan myös ajatusten vaihtoon. Yleisöä aktivoimassa on nuoria sekä nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen Hämeenlinnan kaupungilta ja yliopisto-opettaja Taina Laitinen Jyväskylän yliopistosta. Oma Hämeestä paikalla ovat Sari Tuomivaara ja koululääkäri Marke Hietanen-Peltola. Keskustelun kustannuksista vastaa Hauhon Säästöpankkisäätiö.

Linkit:
Oma Hämeen keskustelu SuomiAreenan ohjelmassa (suomiareena.fi)
SuomiAreenan striimit (MTV Katsomo)