Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö / Terveydenhuollon sosiaalityö – potilaan ja läheisten tukena 

Sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeesi ja elämäntilanteeseesi. Terveyssosiaalityö turvaa arkielämäsi jatkuvuutta osallistumalla sinun kokonaisvaltaisen hoidon- ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Terveyssosiaalityön palvelualueen työntekijät työskentelevät sisällä terveydenhuollossa. Toimimme sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa tehden yhteistyötä potilaan, omaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme työssä arkisin virka-aikana ja palvelumme ovat potilaalle maksuttomia. Tehtävämme on ohjaava ja neuvova, emme tee sosiaalihuoltolain mukaista viranhaltijatyötä.

Mitä terveyssosiaalityöntekijä / terveyssosiaaliohjaaja tekee? 

 • Antaa tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä etuuksissa, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet sekä vammaisetuudet 
 • Auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä  
 • Ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluissa, kuten vammaispalvelut, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu, omaishoidon tuki 
 • Antaa tukea kriisitilanteissa 
 • Tekee sosiaalisen tilanteen arviointeja, osallistuu perhearvioinnin tekemiseen
 • Neuvoo potilasta muutoksenhakuun liittyvissä tilanteissa 
 • Tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa 

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta:

Terveyssosiaalityö, Hämeenlinna, Janakkala ja Riihimäki

Voit ottaa terveyssosiaalityön palvelualueen työntekijään yhteyttä arkisin virka-aikaan. Et tarvitse lähetettä.

 • Hämeenlinnan terveysasemat puh. +358 503180766
 • Riihimäen sairaala osastot 3 ja 4, palliatiivinen poliklinikka, avovastaanoton asiakkaat puh. +358 403305710
 • Vanajaveden sairaala puh. +358 503180765
 • Riihimäen mielenterveys- ja päihdeyksikkö, MPY. Yhteydenotot sosiaalityöntekijään takaisinsoittojärjestelmän kautta. puh. +358 197585960
 • Janakkalan osastot 1 ja 2, avovastaanotot puh. +358 403515694

Kunnat:

Janakkala, Riihimäki, Hämeenlinna

Terveyssosiaalityö, Forssan seutu

Voit ottaa terveyssosiaalityön palvelualueen työntekijään yhteyttä arkisin virka-aikaan. Et tarvitse lähetettä.

 • osastot F1 (sisätaudit) ja F3 (kirurgia), dialyysiyksikkö, geriatria ja geriatrinen muistipoliklinikka, sairaalan poliklinikat (ei psykiatria, ei ea.) puh. +358 504159768
 • osasto 11, aikuispsykiatrian tehostetun avohoidon yksikkö Purola, päivystys puh. +358 406371070
 • psykiatrian poliklinikka, lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat puh. +358 405466027
 • Forssan seudun terveysasemat, osaamiskeskus, lasten kuntoutustyöryhmä ja maakunnallinen lasten kuntoutustyöryhmä, kuntoutus puh. +358 401616990

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Terveyssosiaalityö, Hämeenlinnan keskussairaala ja Riihimäen sairaala

Voit ottaa terveyssosiaalityön palvelualueen työntekijään yhteyttä arkisin virka-aikaan. Et tarvitse lähetettä.

 • lastenneurologia, vastasyntyneiden teho ja tarkkailu, osasto 1, äitiys-, HAL- ja naistentaudit, Riihimäen nuorisopsykiatria puh. +358 4577347159
 • lastenpsykiatrian poliklinikka, seri-tukikeskus (seksuaalirikokset) puh. +358 406686706
 • lastenpsykiatrian osasto, lastenosasto 3A, lasten ja nuorten poliklinikka puh. +358 404810401
 • osastot: 6A, 6BK, 6BH ja teho, munuaispoliklinikka ja dialyysiyksikkö, sisätautien, keuhkosairauksien, silmätautien poliklinikat puh. +358 405709141
 • osastot: 5A, 5B, Ensiapu, kirurgian poliklinikka, fysiatria, suusairauksien, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikat, päiväkirurgia puh. +358 407513877
 • osasto 4B, neurologian, syöpätautien, palliatiivinen kipu-, iho- ja allergiapoliklinikka, päiväsairaala puh. +358 405887562
 • nuorisopsykiatrian osasto P6, JOPO puh. +358 4577311978
 • nuorisopsykiatrian poliklinikka, Keinusaari puh. +358 401525961
 • osasto P2, akuuttitiimi / intensiiviyksikkö / yleissairaalapsykiatria puh. +358 406717043
 • akuuttipsykiatrian osasto P3P, akuuttipsykiatrian osasto P5 , aikuispsykiatrian poliklinikka HML puh. +358 405436530
 • akuuttikuntoutusosasto P4K, Riihimäki aikuispsykiatrian poliklinikka puh. +358 404807524
 • Sosiaaliohjaajan ohjaus ja neuvonta puh. +358 4577347159
 • Riihimäen nuorisopsykiatria puh. +358 405448693

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
 • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
 • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.