Murupolku

Palveluseteli

Palveluseteli

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on Oma Hämeen sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on käytössä seuraavat palvelusetelit:

 • Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikäihmisten tilapäinen kotihoito
 • ikäihmisten säännöllinen kotihoito
 • vammaisten henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuen sijaishoito
 • vammaisten päivätoiminta
 • kehitysvammaisten asumispalvelu
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia)
 • perusterveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia ja puheterapia) ja jalkaterapia
 • peruukkipalvelu
 • tukipohjallispalvelu
 • rintamaveteraanien kuntoutus
 • silmätaudit

Palvelusetelisääntökirjat

Oletko palvelusetelituottaja ja etsit ohjeita?

Palvelusetelituottajat ja yksityiset tukipalveluiden tuottajat

Palvelusetelituottajat ja yksityiset tukipalveluiden tuottajat

 

Sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajat

Palveluntuottajat vastaavat itse tietojensa ajantasaisuudesta. Muutokset yhteystiedoissa tai muissa palveluntuottajan tiedoissa voi ilmoittaa osoitteeseen valvonta(at)omahame.fi tai muuttaa itse palse.fi -portaalissa siellä olevien palvelusetelituottajien osalta.

Terveyspalveluiden palvelusetelituottajat ja osa sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajista löytyvät palse.fi -portaalista.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on siirtymässä Effector-järjestelmän käyttöön sosiaalipalvelujen palvelusetelien hallinnoinnissa vuoden 2024 aikana. Effector-järjestelmä toimii yhdessä palse.fi -portaalin kanssa. Sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajia on jo hyväksytty ja asiakkaiden palveluseteleitä myönnetty palse.fi -portaaliin.

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman itsenäisesti. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointipalvelu ja osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu rinnastetaan tukipalveluihin.

Rekisteröidyt yritykset voivat tarjota tukipalveluja arvonlisäverottomasti, mikäli palvelujen saaja on sosiaalihuollon tarpeessa ja palveluntuottaja täyttää arvonlisäverottomuuden muut edellytykset. Arvonlisäverottomana ostetusta palvelusta voi myös saada kotitalousvähennyksen, jos palvelu on vähennykseen oikeuttavaa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löytyy Verohallinnon sivuilta.

Valvira ja Aluehallintovirastot vastaavat tukipalvelutuottajien rekisterin ylläpidosta 1.1.2024 alkaen. Oma Häme pitää palveluntuottajien listaukset verkkosivuillaan siihen saakka, kunnes Valviran ja Aluehallintovirastojen yhteinen Soteri-rekisterin julkinen tietopalvelu toimii. Oma Hämeen listat perustuvat 31.12.2023 tilanteeseen, eikä Oma Häme vastaa listausten ajantasaisuudesta.

Forssan seudun tukipalvelutuottajat
Hattulan tukipalvelutuottajat
Hausjärven tukipalvelutuottajat
Hämeenlinnan tukipalvelutuottajat
Janakkalan tukipalvelutuottajat
Lopen tukipalvelutuottajat
Riihimäen tukipalvelutuottajat

Palveluntuottajarekisteri Soteri - Aluehallintovirasto (avi.fi)