Murupolku

Aseptiikka hoitotoimenpiteissä

Aseptiikka hoitotoimenpiteissä

Yleistä 


Virtsaputken katetrointi on invasiivinen toimenpide, johon liittyy infektioriski ja siksi katetrointi on aina suoritettava aseptisesti sairaalassa/laitoksessa. Katetroinnin tarpeellisuutta on harkittava erikseen ja mietittävä sen korvaamista muilla toimenpiteillä. Kerta- tai toistokatetrointi on parempi vaihtoehto kuin kestokatetrointi. Virtsatieinfektio on yksi yleisimmistä hoitoon liittyvistä infektioista. Hoidon aikana ilmenneestä virtsatieinfektioista tehdään SAI-ilmoitus (K-HKS).

 
Kestokatetrointi


Noudata kestokatetrin asettamisessa ja käsittelyssä huolellisesti THL:n ohjeistusta:
•    Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsittely.

 

Infektioiden torjunta kestokatetrihoidossa


Mikäli kestokatetrihoitoa tarvitaan, tulee katetrin tarve arvioida päivittäin ja se on poistettava heti tilanteen salliessa. Virtsakatetrin käytön pitkittyessä virtsatieinfektioriski kasvaa huomattavasti. Katetriperäisen virtsatieinfektion syntymistä ehkäistään käsittelemällä katetria ja keräyspussia oikein. Merkittävimpiä riskejä kestokatetrin infektoitumiselle aiheuttavat: 

 • Katetrin kontaminoituminen asettamisen yhteydessä.
 • Suljetun systeemin kontaminoituminen avaamisen yhteydessä.
 • Katetri pääsee liikkumaan edestakaisin etenkin yhdistettynä intiimialueen huonoon hygieniaan.
 • Keräyspussin kontaminoituminen lattialla tai tyhjennyksen yhteydessä.
 • Keräyspussin käsittelyn yhteydessä syntynyt takaisin virtaus.


Kerta- ja toistokatetrointi


Noudata kerta- ja toistokatetroinnin yhteydessä huolellisesti THL:n ohjeita eri toimintayksiköiden osalta;

 • sairaalassa
 • ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan yksikössä sekä kotisairaanhoidossa.

 

Infektioiden torjunta kerta-ja toistokatetroinnissa


Terveydenhuollon ammattilaisen lisäksi kerta-tai toistokatetrointeja tekee myös potilas itse, hänen omaisensa tai avustajansa. Terveydenhuollon ammattilaisen katetroidessa hygieniatason on oltava korkeampi, koska ammattilainen hoitaa työvuoronsa aikana useita potilaita/asiakkaita. Kaikkien katetrointia tekevien on huolehdittava aseptiikan toteutumisesta. Kertakatetrin rakkoon menevä osa ei saa kontaminoitua ennen rakkoon viemistä. Sairaalan tiloissa katetrin kostuttamiseen käytetään aina steriiliä vettä tai keittosuolaa vesijohtoveden sijaan, riippumatta siitä kuka katetroinnin tekee. 

Virtsarakon katetrointi (tulostettava pdf)
 

Kystostooman laitto

 

 • Kädet desinfioidaan ennen välineiden keräämistä .
 • Punktiokohta puhdistetaan etanolilla (A 12 T 80 %), ja käytetään tehdaspuhtaita taitoksia ja – suojakäsineitä, jotka on puettu desinfioituihin käsiin.
 • Punktiokohdan ympäristö peitellään steriilisti ennen ihon puuduttamista.
 • Toimenpiteen suorittaja käyttää steriilejä suojakäsineitä, jotka on puettu desinfioituihin käsiin.
 • Mikäli käytetään pallokatetria, täytetään katetrin ballongi (hypertoninen keittosuola-/10-prosenttinen glyseroliliuos).
 • Toimenpiteen jälkeen katetri suljetaan korkilla tai katetrin päähän asetetaan virtsa keräyspussi, joka pidetään aina rakon tason alapuolella ja estetään keräyspussin kosketus lattiaan.
 • Kädet desinfioidaan suojakäsineiden riisumisen jälkeen.


Kystostooman päivittäinen käsittely

 

 • Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen kystostooman/mahdollisten sidosten ja virtsa keräyspussin tai korkin koskettelua - käytetään tehdaspuhtaita suojakäsineitä.
 • Iho katetrin ympärillä pestään päivittäin.
 • Jos pistopaikka on infektoitunut tai erittävä, sitä voi puhdistaa vetyperoksidiliuoksella ja sen peittämisessä käytetään imevää taitosta.
 • Suprapubisen katetrin hoidossa pätevät samat periaatteet kuin kestokatetrin hoidossa: huolellinen käsihygienia, takaisinvirtauksen esto ja suljetun systeemin  ylläpito.
 • Rutiininomaista mikrobilääkeprofylaksiaa ei suositella.


Lisäksi

 

 • Potilas ohjataan pesemään/desinfioimaan kädet aina ennen ja jälkeen kystostooman koskettelua.
 • Kystostooman hoitoon ja seurantaan liittyvät tapahtumat/huomiot, myös laitto-/vaihtopäivä ja poistoajankohta kirjataan potilastietojärjestelmään
 • Kystostoomaan liittyvä infektio ilmoitetaan K-HKS:ssa sairaalainfektioiden seurantaohjelmaan (SAI).

Suprapubisen kystostooman (cystofix) käsittelyohje (tulostettava pdf)