Murupolku

Opiskelijasivut_banneri

Kuvituskuva.

 

Opiskelijasivut

Tervetuloa opiskelijaksi Oma Hämeelle!

Kanta-Hämeen hyvinvointialue toimii opetusorganisaationa eri alojen opiskelijoille. Opiskelijat ovat tärkeä osa toimintaamme. Toivomme, että työssäoppimis- tai harjoitteluaikasi on antoisa ja voit kehittyä ammatillisesti. 

Opiskelijana saat nimetyn ohjaajan, joka tukee oppimistasi. Ohjausta ja tukea saat jokaiselta yksikkösi työntekijältä. Seuraamme ja kehitämme ohjauksen ja opetuksen laatua opiskelijapalautteiden pohjalta.  

Käy kurkkaamassa millaisia sijaisuuksia meillä on tarjota opiskelijoille ja valmistuneille ammattilaisille.

Katso sijaisuudet

Jos opiskelet sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajaksi tai hoiva-avustajaksi, meillä on sinulle monipuolisia oppimispaikkoja ympäri vuoden. Työssäoppimispaikan saat omasta oppilaitoksestasi.

Meitä löytyy työssäoppimispaikkoja myös muille alan opiskelijoille, kuten tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille. 

Käy tutustumassa tulevaan työyksikköösi ja sen toimintaan ennen jaksosi alkua:

Katso kaikki palvelumme

Ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjoamme monipuolisia ja eri pituisia harjoittelujaksoja. Ohjaajaksi saat vastaavan koulutuksen saaneen sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön. 

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan, että opiskelija tekee työsuhteessa suunnitellusti opintoja johonkin opintojaksoon tai sen osaan. 

Opettaja tekee arvion siitä, soveltuuko työ opinnollistamiseen eli voiko siellä päästä harjoittelun osaamistavoitteisiin. Opinnollistamisesta sovitaan ennen työn aloitusta.
Opinnollistamisesta pidetään kolmikantaneuvottelu, johon osallistuu ohjaava opettaja, opiskelija ja työnantajan edustaja. Yhdessä tehdään "Sopimus opinnollistamisesta" jonka avulla varmistetaan, että eri osapuolilla on yhteinen ymmärrys opinnollistamisen tarkoituksesta ja tavoitteista.

Työnantaja sitoutuu antamaan opiskelijalle ohjausta sairaanhoitajalle tyypillisistä työtehtävistä. Harjoittelun tavoitteet tehdään ja hyväksytään ennen opinnollistamisajan aloitusta. Opiskelija kirjaa tavoitteet, työvuorot ja arvioinnit Workseediin.

Työsuhteen on oltava vähintään harjoittelun mittainen, mieluiten pidempi etenkin lähihoitajan työsuhteissa, että oppimistilanteita tulee riittävästi (esim. 6 viikon harjoittelun opinnollistamisessa 8 viikkoa).

Käy tutustumassa tulevaan työyksikköösi ja sen toimintaan ennen jaksosi alkua:

Katso kaikki palvelumme

Meillä on harjoittelupaikka myös sinulle, jos opiskelet yliopistossa (esim. sosiaalityöntekijä, psykologi). Voit saada rahallisen korvauksen harjoittelustasi, jos opiskelet yliopistossa. Lisätietoja palkan määrästä ja harjoittelusta saat henkilöstöhallinnosta.

Käy tutustumassa tulevaan työyksikköösi ja sen toimintaan ennen jaksosi alkua:

Katso kaikki palvelumme

Kuva_opiskelija

Kuvituskuva.