Palvelusetelit

Palvelusetelit palveluntuottajille

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. 

Palveluseteleiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on Oma Hämeen sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisen palvelusetelijärjestelmän (palse.fi) kautta. 

1.1.2024 alkaen Aluehallintovirastot ja Valvira ylläpitävät valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksikköjen rekisteriä (Soteri). Palveluntuottajan tulee olla merkittynä Soteriin palvelusetelillä tuotettavien palveluiden osalta. Kolmen vuoden siirtymäaikana (Valvontalaki 741/2023 55 §) sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen ja henkilökohtaisen avun tuottajat voivat hakea palvelusetelituottajiksi myös hyvinvointialueen rekisteröinnin mukaisesti. Rekisteröinnin tulee olla voimassa niiden kuntien alueilla, joilla palvelusetelituottaja aikoo toimia.

Palvelusetelituottajan tulee tehdä uusi hakemus palvelusetelituottajaksi, mikäli hän haluaa laajentaa toiminta-aluettaan hyvinvointialueella.

Palvelusetelijärjestelmät, laskutus ja yhteystiedot

Terveyspalveluiden palveluseteleissä on käytössä sähköinen palvelusetelijärjestelmä Effector (palse.fi). Hämeenlinnan ja Janakkalan alueiden sosiaalipalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä Vaana (vaana.fi). Muualla Kanta-Hämeessä sosiaalipalveluiden palveluseteleillä ei ole käytössä erillistä järjestelmää, vaan hyväksytyt palvelusetelituottajat on listattu sivulla Palvelusetelit ja yksityiset palvelut. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on siirtymässä Effector-järjestelmän käyttöön sosiaalipalvelujen palvelusetelien hallinnoinnissa vuoden 2024 aikana. Sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajia on jo hyväksytty ja asiakkaiden palveluseteleitä myönnetty palse.fi -portaaliin. 

Sosiaalipalveluiden palveluseteleiden laskutusohje. Palse.fi -portaalissa olevat sosiaalipalvelujen palvelusetelit laskutetaan portaalissa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Terveyspalveluiden laskutus on ohjeistettu palvelukohtaisissa sääntökirjoissa. 

Infotilaisuus palvelusetelituottajille palvelusetelijärjestelmän muutoksista

Info- ja koulutustilaisuudet palvelusetelituottajille palvelusetelijärjestelmän muutoksista

Palvelusetelituottajille järjestettiin infotilaisuus palvelusetelijärjestelmän muutoksista 5.4.2024. Infotilaisuuden diat voi katsoa tästä linkistä

Lisäksi infotilaisuudessa esiteltiin palse.fi -palveluseteliportaalia palveluntuottajan ja asiakkaan näkökulmasta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue järjesti Palse.fi -portaalin käyttökoulutusta palvelusetelituottajille yhdessä Polycon Oy:n kanssa. Koulutuksessa käydään läpi:
•    rekisteröinti portaaliin
•    palveluntuottajaksi hakeutuminen
•    asiakkaan haku ja päätöksen aktivointi
•    tapahtumien kirjaaminen ja laskutus.

Linkki koulutustallenteeseen

Koskeeko muutos kaikkia palvelusetelituottajia?

 • Muutos koskee sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajia eikä vaikuta terveyspalvelujen palvelusetelituottajiin, joilla palse.fi -portaali on jo ollut käytössä ennestään.

Siirtyvätkö palveluntuottajat automaattisesti uuteen järjestelmään?

 • Palveluntuottajia ei siirretä automaattisesti uuteen järjestelmään eli palveluntuottajien pitää hakeutua palvelusetelituottajaksi portaalin kautta. Sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajahaku aukeaa portaalissa 1.5.2024.

Jos on jo palveluntuottaja, pitääkö tehdä erillinen hakemus jokaiselle palvelusetelille?

 • Joka palveluseteliin tehdään erillinen hakemus.

Mistä näkee hakemukseen tarvittavat liitteet? Pitääkö koko hakemus täyttää kerralla?

 • Hakemukseen tarvittavat liitteet näkyvät portaaliin rekisteröidyille palveluntuottajille portaalissa. Hakemusta ei tarvitse täyttää kerralla valmiiksi, joten hakemusta voi täydentää tarvittavilla liitteillä myöhemmin. Hakemusta ei voi lähettää portaalista käsittelyyn, jos pakollinen liite puuttuu.

Siirtyvätkö vanhatkin palvelusetelit portaaliin?

 • Sosiaalipalvelujen asiakkaiden uudet 1.6.2024 tai sen jälkeen alkavat palvelusetelit myönnetään Effectoriin, josta ne siirtyvät portaaliin. Vanhat palvelusetelit siirretään erillisen aikataulun mukaisesti.

Mitä tarkoittaa hakemuslomakkeella mainittu Soteri-rekisteröinti?

 • Soteri-rekisteröinti on korvannut aikaisemmat Valviran tai Aluehallintoviraston tekemät luvat ja rekisteröinnit. Valveri-rekisterissä olleet rekisteröinnit ovat siirtyneet sellaisenaan uuteen rekisteriin. Palveluntuottajat voivat jatkaa toimintaansa normaalisti, jos toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muutoksista pitää tehdä ilmoitus Soteri-rekisteriin.

Miten toimitaan, kun vammaisten henkilökohtaisen avun tai omaishoidon tuen sijaishoidon tuottajalla ei ole Soteri-rekisteröintiä?

 • Vammaisten henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen sijaishoidon palvelusetelituottajaksi voi hakea valvontalain siirtymäaikana myös hyvinvointialueen tai kunnan tekemän henkilökohtaisen avun rekisteröinnin perusteella, mikäli Soteri-rekisteröintiä henkilökohtaiseen apuun ei vielä ole.

Tarkoittaako portaaliin kirjaaminen, että kotihoito kirjaa käynnit sekä Hilkkaan että portaaliin?

 • Portaaliin ei kirjata esim. kotihoidon käyntien asiakastietoja vaan käynnin tehnyt henkilö ja käyntiajat. Portaalin kirjaukset siis korvaavat vanhan käsin tehdyn tuntien ilmoittamisen.

Saako käynnit siirrettyä portaaliin toisesta järjestelmästä automaattisesti?

 • Portaaliin on mahdollista hankkia integraatio esim. DomaCare- tai Hilkka-järjestelmään. Rajapinnan käyttöä varten palveluntuottajan on ensin sovittava käyttöönotosta toiminnanohjausjärjestelmän järjestelmätoimittajan kanssa ja sen jälkeen oltava yhteydessä Polyconiin sähköpostitse: portaali(at)palse.fi

Mistä näkee palvelusetelien arvot?

 • Palvelusetelien arvot ja maksimiarvot löytyvät palvelukohtaisista sääntökirjoista.

Miten portaali huomioi ilta- ja viikonloppulisät hintoihin?

 • Portaaliin on tehty erilliset palvelut ilta- tai viikonloppulisille palveluseteleihin, joissa tällaisia lisiä on käytössä. Lisät huomioidaan automaattisesti, kunhan palvelutapahtuma on kirjattu oikein.

Mitä jos palveluntuottajalla on eri hintoja eri kunnissa?

 • Portaaliin tehdään erillinen hakemus eri kuntiin.

Miten asiakas näkee päätöksen ja hyväksytyt palveluntuottajat, jos asiakkaalla ei ole käytössä nettiä?

 • Asiakkaalle voidaan tulostaa päätös ja palveluntuottajaluettelo paperisena.

Miten nykyisten asiakkaiden palvelut jatkuvat ja laskutetaan?

 • Nykyisten asiakkaiden palvelut ja laskutus hoidetaan kuten aikaisemminkin. Asiakkaille tehdään uudet palvelusetelit erillisen aikataulun mukaan ja vanhat setelit ovat voimassa toistaiseksi päättymispäivänsä mukaisesti. Asiakasohjaus kontaktoi asiakkaat tähän liittyen.

Miten kuunvaihde kirjataan palveluasumisessa, jos poissaolo jatkuu seuraavan kuukauden puolelle?

 • Päättymispäivä jätetään merkitsemättä.