Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.
UUTINEN
06.02.2024

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä järjestettäviä tilaisuuksia voi seurata verkon kautta.

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

UUTINEN / 06.02.2024

Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä järjestettäviä tilaisuuksia voi seurata verkon kautta.

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

UUTINEN / 06.02.2024

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteita esitetään muutettavaksi Kanta-Hämeessä lähivuosina. Tammikuun lopussa julkaistiin luonnos palveluverkkosuunnitelmasta, jossa esitetään muutoksia Oma Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuotoihin, saatavuuteen ja toimipisteisiin. Ennen päätöksentekoa luonnoksesta käydään keskustelua eri foorumeilla. Suunnitelmaluonnos on myös lähetetty lausuntokierrokselle.

Aluevaltuusto tekee päätöksen palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta. Helmikuun aikana asukkaiden kanssa käydään suunnitelmasta aktiivista keskustelua. Asukkailla on useita tapoja ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Oma Häme järjestää neljä asukastilaisuutta, joihin ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuuksien sisältö on samanlainen jokaisella paikkakunnalla. Teams-infon sisältöä muokataan etukäteiskysymysten perusteella.

Keskustelu jatkuu maaliskuussa aluevaltuuston päätöksen jälkeen, kun palveluverkkomuutosten toteuttamisen suunnittelu alkaa. Muutokset näkyvät palveluissa isommin vasta vuodesta 2026 alkaen.

Tietoa keskustelun tueksi

Palveluverkkosuunnitelman luonnokseen voi tutustua Oma Hämeen verkkosivuilla. Sivuilla on  koostettuna asiaan liittyvää tietoa, jota päivitetään. 

Asukkaat pääsevät keskustelemaan suunnitelmaluonnoksesta verkossa, Otakantaa.fi-sivustolla 16. helmikuuta alkaen. Toivomme, että asukkaat tuovat siellä esille näkemyksiään monipuolisesti. 

Lisäksi 19. helmikuuta avautuu nuorille oma sähköinen keskustelualusta. Maaliskuussa on luvassa ikäihmisten kyselytunti, joka toteutetaan etätapahtumana. Aluevaltuuston maaliskuisen päätöksen jälkeen eri asukasryhmien kanssa käydään arviointikeskusteluja ja suunnitellaan palvelujen järjestämistä muuttuneessa palveluverkossa.  

Tarkemmat tiedot ja osallistumislinkit päivitetään Osallistu ja vaikuta -sivulle

Mitä on osallisuus? Lue lisää asiantuntijamme blogista

Lausunnot, kannanotot, ideat ja ehdotukset


Lausuntoja, ehdotuksia, ideoita ja kannanottoja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen omahame@omahame.fi tai postittaa osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 13100 Hämeenlinna. Kantaa voi ottaa joko palveluverkkosuunnitelman luonnokseen ennen 23.2. tai päätökseen palveluverkosta 26.3. jälkeen. Lausunnoissa voi ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Yleiset havainnot ja kommentit palveluverkon muutosesityksestä tai päätöksestä
  • Esitettyjen toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset edustamanne tahon palveluihin?
  • Mitä hyötyjä tunnistatte muutosesityksessä tai päätöksessä?
  • Mitä haittavaikutuksia tunnistatte muutosesityksessä tai päätöksessä ja miten haittavaikutuksia voidaan pienentää?
  • Mihin käytännön asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluverkkosuunnitelman toimeenpanossa?

Aloitteen lähettäminen kirjaamoon

Hyvinvointialueen asukkaat voivat milloin tahansa tehdä aloitteen hyvinvointialuetta koskevasta asiasta ja toimittaa sen hyvinvointialueelle. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut.

Näin teet aloitteen:  
1.    Kirjoita alkuun selkeästi “Aloite”. 
2.    Ilmaise, mitä asiaa aloitteesi koskee. 
3.    Liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi sisältäen myös osoitetietosi. 
4.    Toimita aloite hyvinvointialeen kirjaamoon omahame(at)omahame.fi tai postita osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 5. kerros, 13100 Hämeenlinna.

Toimielimet ja vaikuttamistoimielimet

Asukkaat voivat ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin ja vaikuttamistoimielimien jäseniin. He käsittelevät palveluverkkoon liittyviä asioita seminaareissa ja kokouksissa.

Aluevaltuuston yhteystiedot

Lisätietoa vaikuttamistoimielimistä

Kokousten esityslistat