Ikääntyvien asuminen

Ikääntyvien asuminen

Ikääntyminen tuo muutoksia ihmisen elämään. Oma asunto voi muuttua toimimattomaksi ikääntyessä, asunto ei ehkä ole esteetön tai se ei ole muuten toimiva ikäihmisen tarpeisiin. Ikääntyvän kannattaa pohtia asumiseen liittyviä tarpeita ja vaihtoehtoja riittävän ajoissa, jotta mahdolliset muutokset pystyy tekemään hyvissä ajoin ja omaehtoisesti. Hyvä ja toimiva asunto tukee kotona asumista ja itsenäistä elämää ja on myös turvallinen ja terveellinen. Ikääntyvän on hyvä pysähtyä pohtimaan asunnon lisäksi lähiasuinympäristöään sekä mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita. Asumiseen liittyvät tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, minkälainen asunto tai asumisen muoto on kullekin sopivin vaihtoehto. Eri toimijat ovat kehittäneet testejä ja tarkistuslistoja ikääntymisen ja asumisen pohtimiseen. 

Asumisen turvallisuus:

Henkilön puolesta asiointi:

Suomi.fi sivuston kautta pystyy tekemään hyvin monenlaisiin asioihin valtuutuksen. Asumiseen liittyy monia hoidettavia asioita ja maksuja. Näistä voi etukäteen tehdä valtuutuksen eli sopia siitä, kuka voi hoitaa asioita puolesta jos itse ei asioita pysty hoitamaan. 

Kanta-Hämeen kuntien asumisen sivut

Kanta-Hämeen kunnat ja kaupungit tarjoavat erilaista vuokra-asumista kuntalaisilleen. Monissa maakunnan kunnista asunnot ovat kunnan tai kuntakonsernin omistaman vuokrataloyhtiön, yhdistyksen tai säätiön omistamia. Suurin osa asunnoista on kaikille soveltuvaa asumista joko kerrostaloissa tai rivitaloissa. Osalla kunnista on tarjolla myös ikääntyville asukkaille suunnattuja asuntoja. Kuntien sivuilla on myös yhteystiedot, joista saa neuvontaa asuntojen hakemiseen. 

Muita asumisen toimijoita Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä on useita eri toimijoita, jotka tarjoavat ikääntyville suunnattua asumista kaikissa sen muodoissaan. Tähän on koottuna tietoja Kanta-Hämeen asumisen toimijoita, lista ei ole täysin kattava.

Ikäihmisille suunnattua asumista löytyy kootusti KotiOpas-sivustolta, jonne asumisen toimijat itse voivat lisätä tietonsa. Yksityiset palvelutalot, hoivakodit ja senioritalot Suomessa 

Asuntojen hakupalveluja

Vapaita asuntoja voi hakea usean eri hakupalvelusivuston kautta. Tähän on koottuna useita palvelusivustoja, joista voi etsiä niin omistus-, vuokra- kuin muitakin asuntoja. 

Tietoa eri asumismuodoista ja asumisen kustannuksista

Ikääntyessä on hyvä varautua myös asumisen taloudelliseen puoleen. Asuminen ei ole ilmaista. Asumisen kalleus riippuu monesta eri osatekijästä, esimerkiksi iäkkään taloudellisesta tilanteesta, eläkkeen suuruudesta, asunnon korjauksista ja lainojen määrästä. Asuintaloon on mahdollisesti tulossa isojakin kunnostuksia tai korjauksista johtuen asuinrakennuksen ikääntymisestä. Asua voi hyvinkin eri tavalla. Asunto voi olla omistusasunto, vuokra-asunto, asumisoikeusasunto tai erityisryhmille tarkoitettu asunto. Asua voi niin omakotitalossa, rivitalossa kuin kerrostalossakin. Joissain tilanteissa asumiseen on mahdollista saada asumistukea Kelalta. 

Vuokra-asuminen ARA-vuokra-asunnossa 

Monet ikäihmisille suunnatut asunnot ja kuntien vuokra-asunnoista ovat ARA-vuokra-asuntoja. ARA on Valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio on tukenut rakentamista antamalla taloudellista tukea talon rakentajalle. Asukkaiksi on säännösten mukaan ensisijaisesti valittava kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. ARA-rahoitetuissa taloissa vuokra-taso on usein edullisempi.  

Asumisoikeusasuminen 

Kanta-Hämeen alueella on tarjolla asumisoikeusasuntoja (ASO). Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. ASO-asuntoihin haetaan 1.9.2023 alkaen ARA:n kautta. 

Asunnon korjausneuvonta ja korjausavustus 

Nykyisen asunnon pienetkin muutostyöt voivat parantaa asumisen mahdollisuuksia kotona. Valtion varoista myönnetään erilaisia korjausavustuksia. Avustuksia on tarjolla sekä henkilöasiakkaille, taloyhtiöille että ARA-asuntoja omistaville yhteisöille. Asunnonmuutostöihin on saatavilla neuvontaa. Oma Häme ei myönnä avustuksia asunnon muutostöihin. 

Asuntojen korjausneuvonta 

Asumisen teknologia ja apuvälineet

Ikääntyvän on mahdollista hankkia itse kotiinsa on mahdollista erilaisia teknisiä ratkaisuja ja apuvälineitä, joiden avulla voidaan lisätä esimerkiksi asumisen turvallisuutta. Teknologiset ratkaisut kehittyvät jatkuvasti eteenpäin. 

Palveluita kotiin

Ikääntyminen voi vaikuttaa eri tavoin toimintakykyyn ja siten esim. kodin siivoamiseen, ruoanlaittoon tai kaupassa käymiseen. Oma Hämeen sivuille on koottuna tietoa yksityisistä tukipalveluiden tuottajista, jotka tuottavat palveluita Kanta-Hämeen alueella. 

Oma Hämeen ikäihmisten palvelut tuottavat mm. tukipalveluita, kotihoitoa ja asumispalveluita. Palvelut myönnetään palvelutarpeen perusteella. Palvelutarpeen arviointiin pääsee ottamalla yhteyttä alueesi asiakasohjaukseen.