Navigointivalikko

Navigointivalikko

Palveluverkkoselvityksen teko jatkuu – toimitilojen ja palvelujen nykytila on saatu kartoitettua

UUTINEN / 09.10.2023

Päätöksenteko alkaa vaiheittain joulukuussa.

Palveluverkkoselvityksen teko jatkuu – toimitilojen ja palvelujen nykytila on saatu kartoitettua

UUTINEN / 09.10.2023

Päätöksenteko alkaa vaiheittain joulukuussa.

UUTINEN / 09.10.2023

Palveluverkkoselvityksen teko jatkuu – toimitilojen ja palvelujen nykytila on saatu kartoitettua

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on käynnissä palveluverkkoselvitys. Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen toimipisteisiin liittyvän selvityksen tekemisestä toukokuussa. Selvitystä tehdään parhaillaan yhteistyössä kuntien ja valittujen kumppanien kanssa, ja se valmistuu loka-marraskuun vaihteessa.

Selvityksellä kartoitetaan hyvinvointialueen palveluverkon nykytilannetta, henkilöstön saatavuutta, toimitilojen kuntoa sekä väestön tulevia palvelutarpeita myöhemmän päätöksenteon pohjaksi. Aluehallitus on käsitellyt selvityksen nykytila-analyysin luonnosta maanantaina. Aluevaltuustoa puolestaan infotaan asiasta tiistain valtuustokokouksen yhteydessä.

Palveluverkkoselvityksellä halutaan tietoa siitä, millaisia palveluita väestö tarvitsee tulevina vuosina sekä mihin henkilöstö ja rahoitus riittävät. Tähän mennessä on saatu kartoitettua Oma Hämeen käyttämien toimitilojen tekninen kunto, käyttöaste ja tilatehokkuus. Lisäksi on selvitetty palveluverkon nykytila, käyntivolyymit ja henkilöstömäärät. Edellä mainittuja tietoja verrataan nyt väestörakenteeseen ja sen ennakoituihin muutoksiin. Lisäksi palveluiden sijaintia peilataan maakunnan asumiskeskittymiin.

Päätöksenteko on vaiheistettu

Palveluverkko on erittäin laaja ja moniulotteinen kokonaisuus, jonka käsittely ja päätöksenteko on haluttu Oma Hämeessä vaiheistaa. 

Joulukuussa tehdään aluehallitukselle ja aluevaltuustolle päätösesitys, jossa hyödynnetään selvitystä ja huomioidaan väestön esiin nostamat näkökulmat ja annetut lausunnot. Ennen päätöksentekoa selvitystä käsitellään hyvinvointialueen päättäjien ja lautakuntien sekä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Myös asukkaiden ajatuksia kerätään. Joulukuun kokouksessaan aluevaltuusto käsittelee selvityksen pohjalta laadittuja tulevaisuuskuvia sekä päättää palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista. 

Päätöksenteko jatkuu helmi-maaliskuussa 2024, jolloin aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista. Esitettyjen muutosten osalta toteutetaan laaja kuulemiskierros ja tehdään vaikutusten arvioinnit. Tällöin on tarkoitus linjata Oma Hämeen toimipisteiden ja terveysasemien sijainti vuodesta 2026 eteenpäin. Palveluverkkoselvityksen käsittelyaikataulu voi täsmentyä toimielimien päätöksellä. 

Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan kolmea ajanjaksoa: ensin tehdään lyhyen aikavälin tarkastelu 2024–2026. Pidemmän aikavälin tarkasteluissa 2026–2030 ja 2030–2040 ovat keskiössä henkilöstön saatavuus ja väestön muuttuva palveluiden tarve.

Palvelurakennetta on pakko uudistaa

Kunnilta siirtynyttä palveluverkkoa on perusteltua tarkastella uudelleen hyvinvointialueella ilman kuntarajoja, suhteessa väestön muuttuviin palvelutarpeisiin. Henkilöstön saatavuus tai valtionrahoituksen taso eivät mahdollista nykyisellä palvelurakenteella jatkamista. Samaa aikaan väestö ikääntyy Kanta-Hämeessä muuta maata nopeammin, mikä aiheuttaa muutospaineita hyvinvointialueen palveluihin. Oma Hämeen strategian mukaisesti palvelurakennetta kevennetään. Samalla panostetaan kotiin annettaviin ja liikkuviin palveluihin sekä digipalveluihin. Lisäksi arvioidaan uusien tilojen tarve palvelupisteille. 

Palveluverkon tavoitetilan on oltava linjassa Oma Hämeen strategian, palvelustrategian, ja talouden viitekehyksen kanssa sekä vastata näissä tunnistettuihin haasteisiin. Selvityksen lähtökohtana on hillitä toiminnan kokonaiskustannusten kasvua ja varmistaa pysyvät hoitosuhteet, toimipisteiden lukumäärä ei sinänsä ole olennaista.

Tarkoituksena on, että selvityksellä saadaan suuntaviivoja yhdenvertaisten palvelukokonaisuuksien suunnitteluun ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus tarjota yhdenvertaisia sote-palveluja maakunnan asukkaille. 

Liitteet:

Palveluverkkoselvityksen nykytila-analyysin luonnos 9.10.2023

Tarkasteluraportti hyvinvointialueen toimitiloista 9.10.2023