Navigointivalikko

Oma Häme uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja panostaa palveluiden integraatioon

UUTINEN / 01.06.2023

Aluehallitus käsittelee esitystä maanantaina.

Oma Häme uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja panostaa palveluiden integraatioon

UUTINEN / 01.06.2023

Aluehallitus käsittelee esitystä maanantaina.

UUTINEN / 01.06.2023

Oma Häme uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja panostaa palveluiden integraatioon

Oma Hämeen johtamisjärjestelmää aiotaan uudistaa hyvinvointialueen käynnistämisvaiheen jälkeen. Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään uuden toimialan perustamista. Uusi toimiala keskittyisi strategian toimeenpanoon sekä toimintojen ja palvelurakenteen yhtenäistämiseen. Strategia ja integraatio - toimialalle on tarkoitus siirtää organisatorisesti palvelu- ja tulosalueilta yksiköitä ja työntekijöitä, jotka mahdollistavat strategisten painopisteiden ja niihin liittyvien toimintojen tuloksellisen johtamisen. 

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Oma Hämeen johtoryhmän ja toimialajohdon kanssa. Uudelle toimialalle siirtyisi henkilöstöä nykyisiltä toimialoilta, erityisesti konserni- ja tukipalveluista. Siirtyvät tulosalueet ja palvelukokonaisuudet määritellään muutoksen valmistelussa ja yhteistoiminnassa.  

Suunniteltu organisaatiomuutos astuisi voimaan vuoden 2024 alusta. Se ei pidä sisällään irtisanomisia tai lomautuksia. Uuden toimialan uudet roolit pyritään miehittämään sisäisesti.

– Tiedossani alkaa olla hyvinvointialueelle siirtyneiden johtajien potentiaali ja olen hyvin toiveikas sen suhteen, että voisimme hoitaa tämän vaiheen sisäisin järjestelyin, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen

Muutosta käsitellään henkilöstön kanssa useamman kerran kesälomien jälkeen. Siirtyminen edellyttää yhteistoimintamenettelyjä, mutta niissä ei käsitellä henkilöstövähennyksiä. 

Ylimmästä johdosta lakkautetaan kaksi virkaa

Nyt esitetyn muutoksen mukaan hyvinvointialueen käynnistysvaiheeseen luotu johtamisjärjestelmä muuttuisi niin, että järjestämisjohtajan ja muutosjohtajan virat lakkaisivat. Samalla sosiaali- ja terveysjohtajan virka muutettaisiin strategia- ja integraatiojohtajan viraksi. Sosiaali- ja terveysjohtajan ja järjestämisjohtajan virkoja ei ole tähän mennessä täytetty. 

– Emme nähdäkseni tarvitse tähän vaiheeseen uusia johtajia organisaation ylimpään johtoon. Painopistettä siirretään yhä lähemmäs työntekijöiden lähijohtajia. Syksyllä on hyvä tutkia, onko ensimmäinen lähijohtajaporras riittävä. Muutoksen läpivienti on ollut heille hyvin kuormittavaa, painottaa Naukkarinen.

Uuden toimialajohtajan myötä siis poistuisi muutosjohtajan virka, jota on nyt määräaikaisesti hoitanut sairaanhoitopiirin yhtymäjohtaja Seppo Ranta. Ranta jää tehtävästään pois heinäkuun alussa, eikä siihen valita enää uutta henkilöä.  

– Haluan kiittää Seppo Rantaa siitä, että hän antoi oman panoksensa tähän siirtymään. Se on hyvin arvokas. On ollut myös ilo vastaanottaa hyvin hoidettu sairaanhoitopiiri osaksi hyvinvointialuetta, toteaa Naukkarinen.

Aluehallitus käsittelee esitystä organisaatiomuutoksesta ja uudesta toimialasta 5. kesäkuuta. Esitystä on pohjustettu toimialajohtajien kanssa sekä toimialojen johtoryhmien ja aluehallituksen kanssa. Aluevaltuusto käsittelee asiaa 13. kesäkuuta. Suunnitelma on, että uuden toimialan perustaminen viedään hyvinvointialueen hallintosääntöön viimeistään aluevaltuuston syyskuun kokouksessa.  

Keskustelua henkilöstön kanssa jatketaan toimielinkäsittelyn jälkeen yhteistoimintamenettelyssä. Menettelystä, henkilöstön osallisuudesta ja organisaatiomuutoksen vaiheista tiedotetaan Oma Hämeen työntekijöitä aktiivisesti valmistelun edetessä.