Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
12.04.2023

Oma Hämeen palvelustrategian luonnos on julkaistu ja avattu keskustelulle 

Aluevaltuusto käsittelee palvelustrategiaa 9. toukokuuta.

Oma Hämeen palvelustrategian luonnos on julkaistu ja avattu keskustelulle 

UUTINEN / 12.04.2023

Aluevaltuusto käsittelee palvelustrategiaa 9. toukokuuta.

UUTINEN / 12.04.2023

Oma Hämeen palvelustrategian luonnos on julkaistu ja avattu keskustelulle 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelustrategian luonnos on julkaistu. Luonnoksessa määritellään keskeiset tavoitteet ja periaatteet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle Kanta-Hämeessä, asukkaiden palvelutarpeet huomioiden. Palvelustrategia on osa hyvinvointialueen strategiaa ja se toimii talouden ja toiminnan suunnittelun sekä johtamisen välineenä.  

Yhdenvertaisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottaminen edellyttää vahvaa toiminnan yhteensovittamista hallinnossa ja palvelutuotannossa. Lisäksi tarvitaan paljon yhteistyötä hyvinvointialueen sisällä, mutta myös kuntien kanssa. Sote-uudistuksen tavoitteet eivät täyty, jos kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyneitä palveluita ei kehitetä hyvinvointialueella.  

Kun väestö ikääntyy ja palvelujen tuottamistavat monipuolistuvat, hyvinvointialueen palveluja tullaan tuottamaan ja käyttämään jatkossa erilaisessa toimintaympäristössä kuin nyt. Siksi palvelustrategian luonnoksessa on vahva tulevaisuusnäkökulma.  
 
Palvelustrategian laatiminen on aloitettu vuoden 2023 alussa. Sen tekemisessä on hyödynnetty aiempaa valmistelua sekä sote-kehittämishankkeiden työtä. Nyt luonnos on lausuntokierroksella, jonka aikana siihen kerätään kommentteja henkilöstöltä, päättäjiltä, kunnilta ja sidosryhmiltä. Aluevaltuusto käsittelee palvelustrategiaa 9. toukokuuta.  

— Palvelustrategiaa on valmistelu hyvinvointialueella hyvässä yhteistyössä eri toimialojen kanssa, toteaa kehittämisjohtaja Teija Suorsa-Salonen. 

Palvelustrategia kokoaa yhteen hyvinvointialueen järjestämät palvelut ja niiden tuottamiseen tarvittavat kumppanit. Strategiassa otetaan huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Näiden perusteella määritellään palveluiden verkosto ja pitkän aikavälin investointisuunnitelma.  

Palvelustrategiassa esitetään tavoitteet sekä linjausehdotukset, joilla tavoitteisiin päästään. Palvelustrategian luonnoksessa esitetään palvelurakenteen muutoksia, esimerkiksi uusien ja kustannustehokkaampien palvelumuotojen käyttöönottoa. Myös henkilöstön riittävyyden turvaaminen edellyttää palveluiden verkoston kriittistä tarkastelua. Vastaavasti sähköisten palvelujen ja etäpalvelujen avulla voidaan parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Palvelustrategian toteuttaminen edellyttää hallittuja rakenteellisia muutoksia, esimerkiksi palveluiden verkostossa.

Palvelustrategian luonnos