Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Yleislääketieteen erikoislääkäri Minna Mantila ja sairaanhoitaja Leila Hällfors Riihimäen terveyskeskuksesta pohtivat asiakkaan terveys-ja hoitosuunnitelmaa.
BLOGI
21.12.2022

Miten yhteinen terveys- ja hoitosuunnitelma palvelee parhaiten meitä kaikkia?

Ajatellaanpa, että iäkäs asiakas ottaa yhteyttä kiireellisen hoidon yksikköön.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Minna Mantila ja sairaanhoitaja Leila Hällfors Riihimäen terveyskeskuksesta pohtivat asiakkaan terveys-ja hoitosuunnitelmaa.

Miten yhteinen terveys- ja hoitosuunnitelma palvelee parhaiten meitä kaikkia?

BLOGI / 21.12.2022

Ajatellaanpa, että iäkäs asiakas ottaa yhteyttä kiireellisen hoidon yksikköön.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Minna Mantila ja sairaanhoitaja Leila Hällfors Riihimäen terveyskeskuksesta pohtivat asiakkaan terveys-ja hoitosuunnitelmaa.

BLOGI / 21.12.2022

Miten yhteinen terveys- ja hoitosuunnitelma palvelee parhaiten meitä kaikkia?

Ajatellaanpa, että iäkäs asiakas ottaa yhteyttä kiireellisen hoidon yksikköön. Päivystyksessä hoitaja saa helposti kuvan asiakkaan tilanteesta terveys- ja hoitosuunnitelman avulla. Suunnitelmasta löytyvät yhteystiedot asiakkaan palveluihin. Yhteystietoja voi tarvita esimerkiksi silloin, kun ilmenee tarvetta selvittää mitä hoitoa asiakas on jo saanut toisessa paikassa. Lisäksi ajankohtainen lääkitys ja diagnoosit ovat koottuina suunnitelmassa ja hoidon linjaukset kirjattuina yhdelle lehdelle. Ammattilainen voi siis keskittyä heti asiakkaan kiireellistä hoitoa vaativaan asiaan, kun taustatietojen selvittämiseen ei kulu aikaa.Kiireettömässä hoidossa puolestaan voidaan keskittyä heti esimerkiksi pitkäaikaissairaan vaivaan, kun kokonaistilanne ja seuraavan kontrollin suunnitelma selviävät terveys- ja hoitosuunnitelmasta. Tässä oli vain kaksi pientä esimerkkiä havainnollistamaan hoitosuunnitelmien merkitystä hoidossa.

Kanta-Hämeessä on ollut aiemmin terveys- ja hoitosuunnitelman kehityshankkeita, ja nyt olemme saaneet kansallisen määrittelyn mukaisen sovelluksen yhteiseen potilastietojärjestelmään. Se toimii omahoidon tuen ja jatkuvuuden työkaluna. Lisäksi maakunnassa on kehitetty monialaisen asiakkaan hoitopolku. Terveys- ja hoitosuunnitelma palvelee erityisesti heidän hoitoaan, sen jatkuvuutta ja koordinointia – eli kokoaa monialaisen asiakkaan hoidon yhteen.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke haluaa edistää yhdenmukaisen terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Sen vuoksi me perusterveydenhuollon suunnittelijat järjestimme tänä syksynä ammattilaisille terveys- ja hoitosuunnitelmien koulutussarjan. Tavoitimme yli 300 ammattilaista.

Lisäksi tuemme mielellämme sisäisten prosessien suunnittelua työpaikoilla, jotta ammattilaiset ehtisivät kiireen keskellä työstää tätäkin asiaa. Hoitovelkaahan on kertynyt meille koronan myötä runsaasti, joten on ensiarvoisen tärkeää saada mm. pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden hoito koordinoitua hyvin. Terveys- ja hoitosuunnitelmalla on siinä tärkeä merkitys, koska se tuo asiakkaan ja ammattilaiset niin sosiaalityöstä kuin terveydenhoidosta yhteen. Laki myös velvoittaa meitä laatimaan nämä suunnitelmat kaikille niitä tarvitseville.

Tärkeintä on se, että ”asiakas on kuljettajan paikalla” eli suunnittelemassa ja toteuttamassa omaa hoitoaan. Ensi keväänä potilastietojärjestelmä päivitetään siten, että terveys- ja hoitosuunnitelmat näkyvät asiakkaalle Omakannan kautta. Ne näkyvät myös häntä hoitaville ammattilaisille, jos asiakas on antanut siihen luvan. Terveys- ja hoitosuunnitelmia päivitetään käynneillä aina silloin, kun hoidon linjauksiin tulee muuksia. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan muuttuneesta terveydentilastaan, jotta suunnitelma pysyy ajan tasalla. Näin saamme ajan myötä yhtenäisen kuvan hoidon linjauksista hajanaisen tiedon sijaan.

Terveys- ja hoitosuunnitelmilla on monta tavoitetta. Ne tekevät hoidosta entistä kokonaisvaltaisempaa ja koordinoivat etenkin monisairaiden ja monialaisesti palveluita tarvitsevien asiakkaiden hoitoa. Hoidon jatkuvuus paranee ja päällekkäinen työ vähenee. Asiakas ja hänen läheisensä saavat hoidon kannalta tarpeelliset tiedot helposti. Tiedon saanti puolestaan lisää luottamusta palveluiden saantiin, mikä vähentää tarvettaa ottaa yhteyttä moneen eri paikkaan. Suunnitelmat ohjaavat omahoitoon, jolla on suuri merkitys hoidon onnistumisessa. Iso merkitys on myös omahoitajalla ja omalääkärillä sekä monisairaiden kohdalla monialaisen tiimin yhteistyöllä. Olipa yhteyshenkilö sitten sosiaalihuollossa tai terveydenhuollossa, on asiakkaan näkökulmasta tärkeää, että jo tutuksi tullut ammattilainen on vastassa ja hoidon jatkuvuus on taattu. Näin voidaan molemmin puolin jatkaa siitä, mihin viimeksi on jääty, eikä tarvitse aloittaa kertomusta aina alusta. 

Kun saamme terveys- ja hoitosuunnitelman palvelemaan kaikkia sitä tarvitsevia, hyötyvät niin ammattilaiset kuin asiakkaatkin. Työtä on tehtävänä vielä paljon, joten tarttukaamme tuumasta toimeen!

Leena Onttonen, perusterveydenhuollon suunnittelija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke