Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ilveskodin rakennus ulkoa kuvattuna.
UUTINEN
22.12.2023

Liikkeenluovutussopimus Ilveskodista on allekirjoitettu

Ilveskodin toiminnan jatkoa suunnitellaan alkuvuonna.

Ilveskodin rakennus ulkoa kuvattuna.

Liikkeenluovutussopimus Ilveskodista on allekirjoitettu

UUTINEN / 22.12.2023

Ilveskodin toiminnan jatkoa suunnitellaan alkuvuonna.

Ilveskodin rakennus ulkoa kuvattuna.

UUTINEN / 22.12.2023

Liikkeenluovutussopimus Ilveskodista on allekirjoitettu

Ilveskodin toiminta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle liikkeenluovutuksella vuodenvaihteessa. Ilveskodin toiminnasta vastaavan Kanta-Hämeen sairaskotisäätiön ja Oma Hämeen edustajat allekirjoittivat sopimuksen 22. joulukuuta. Liikkeenluovutuksessa säätiön henkilöstö, omaisuus, oikeudet sekä velat ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle. 

Hämeenlinnassa toimiva Ilveskoti tarjoaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotiemme veteraaneille ja muille tarvitseville. Ilveskodin toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö, joka kuuluu hyvinvointialueen konserniin. Säätiön hallitus hyväksyi liikkeenluovutussopimuksen torstaina kokouksessaan.

– Mielestäni yhteistyö säätiön ja HVA:n välillä on toiminut sovitusti. Tällä menettelyllä turvaamme tulevaisuutta niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin kannalta, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.).

Säätiön hallitus päätti aiemmin ajaa toimintansa alas talousvaikeuksien vuoksi. Säätiö on loppuvuoden aikana ilmoittamassa Patentti- ja rekisterihallitukselle hakeutumisestaan selvitystilaan.

Säätiön henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti vanhoina työntekijöinä palkkansa ja lomaoikeutensa säilyttäen. Samalla Ilveskodin toiminnan ja henkilöstön johtamisesta vastaa 1.1.2024 alkaen hyvinvointialueen lähijohtaja hallintosäännön mukaisella toimivaltuudella. Päätös lähijohtajasta tehdään ennen vuodenvaihdetta. Henkilöstö saa tiedon päätöksestä mahdollisimman pian.

Hyvinvointialue tekee alkuvuonna Ilveskodin toiminnan jatkosta suunnitelman, jonka aluehallitus käsittelee. Asiakkaiden palvelujen mahdollisista muutoksista keskustellaan asiakkaiden ja omaisten kanssa. Ilvesmajan asukkaiden vuokrasopimukset siirtyvät Oma Hämeelle entisin vuokraehdoin.

Sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelutarve selvitetään

Ilveskoti on tarjonnut Kanta-Hämeessä Valtiokonttorin puitesopimuksella sotainvalidien kuntoutus- ja hoivapalveluja. Valtiokonttorin puitesopimukset eivät ole siirrettävissä julkiselle toimijalle. Näin ollen Valtiokonttorin ja Kanta-Hämeen sairaskotisäätiön sopimus raukeaa vuodenvaihteessa. 

Rintamaveteraanien avopalvelut ja kuntoutus ovat hyvinvointialueen järjestämää toimintaa, jonka Valtiokonttori korvaa. Oma Häme on järjestänyt jo pidempään suurimman osan rintamaveteraanien käyttämistä palveluista.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 19. joulukuuta, että Oma Häme selvittää sotaveteraanien, sotainvalidien, heidän leskiensä sekä lottien palvelutarpeen. Oma Hämeen tehtävänä on turvata Ilveskodin asiakkaiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden jatkuvuus. Asiakkaiden palveluista ja henkilöstön siirtymisestä hallitusti hyvinvointialueen palvelukseen huolehditaan. Sotainvalidien ja veteraanien palveluiden turvaaminen on hyvinvointialueelle kunniatehtävä.