Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Henkilö istuu ikkunalaudalla ja katsoo chat-ruutua Oma Hämeen verkkosivuilla.
UUTINEN
04.09.2023

Älykäs esitietolomake nopeuttaa ja helpottaa chat-asiointia

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on hyviä kokemuksia uudesta teknologiasta.

Henkilö istuu ikkunalaudalla ja katsoo chat-ruutua Oma Hämeen verkkosivuilla.

Älykäs esitietolomake nopeuttaa ja helpottaa chat-asiointia

UUTINEN / 04.09.2023

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on hyviä kokemuksia uudesta teknologiasta.

Henkilö istuu ikkunalaudalla ja katsoo chat-ruutua Oma Hämeen verkkosivuilla.

UUTINEN / 04.09.2023

Älykäs esitietolomake nopeuttaa ja helpottaa chat-asiointia

Kanta-Hämeen hyvinvointialue otti ensimmäisenä hyvinvointialueena käyttöön älykkään esitietokyselyn, CE-merkityn lääkinnällisen laitteen Smart Symptom Check -ohjelmiston, osana chat-palvelua.


 

Oma Häme otti kesäkuun alussa käyttöön digitaaliset terveyspalvelut, joihin kuuluu sairaanhoitajan chat-palvelu. Palvelussa asiakkaiden käytössä ovat myös Omaolon oirearviot ja muuta itsehoitoa tukevaa sisältöä. Oma Hämeen käyttämä chat-ratkaisu mahdollistaa kuvien liittämisen, videopuheluun vaihtamisen sekä keskustelun siirtämisen lääkärille tarpeen mukaan. 
 
Sairaanhoitaja-chatissa asiakkaat, joilla on jokin sairaus tai oire, ohjautuvat vahvan tunnistautumisen jälkeen esitietolomakkeelle. Ennen sairaanhoitajan keskustelua kerätään esitietolomakkeen kautta tietoja asiakkaasta. Tietoja kerätään asiakkaan iän, sukupuolen ja yhteydenoton syyn tai oireiden mukaisesti. Sairaanhoitaja-chattiin vastaava ammattilainen saa asiakkaan ilmoittamat esitiedot tutustuttavaksi ja pystyy niiden avulla tarkentamaan asiakkaan tilannetta. 
 
Esitiedot tukevat myös ammattilaisen kirjaamista, sillä ne on helppo siirtää potilastietojärjestelmään. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa kiireellisen hoidon perusteiden mukaisia suosituksia hoidon ja kirjaamisen tueksi. 
 
Oma Hämeessä on saatu hyviä kokemuksia chatin kautta saadusta palvelusta. Chatissa on käyty reilusti yli 2 000 kertaa, ja sekä asiakasmäärä että positiivinen asiakaspalaute ovat olleet kasvussa. Jopa 88 % palautteen antajista antoi palvelusta positiivista palautetta. Myös chatissa työtään tekevät sairaanhoitajat ovat olleet tyytyväisiä palveluun. 
 
– Älykäs esitietolomake nopeuttaa asiakkaan asian käsittelyä, koska se antaa vastaukset heti muuten erikseen kysyttäviin kysymyksiin. Näin asiakkaan asiaa pystytään alkaa hoitaa ilman turhia välivaiheita. Tämä hyödyttää niin asiakasta, kuin asiaa hoitavaa ammattilaistakin, toteaa sairaanhoitaja Marica Lindroos
 
Uusi, älykäs esitietolomake yhdistettynä chat-palveluun tarjoaa useita etuja. Se nopeuttaa ja tehostaa palvelua. Lisäksi chat-keskustelussa voidaan keskittyä asiakkaan tilanteen tarkennuksiin ja varsinaiseen hoidon suunnitteluun. Samalla hoidon tarpeen arviointi vakioituu systemaattisesti kerättyjen esitietojen avulla. Esitietolomakkeen kautta kerätyt tiedot muodostavat asiakkaan oiretilanteesta koosteen, joka voidaan helposti siirtää potilastietojärjestelmään. Lisäksi JST Healthcare Solutions Oy:n valmistama Smart Symptom Check -ohjelmisto tarjoaa myös ammattilaiselle artikkelilinkkejä hoidon suunnittelun ja koodiehdotuksia kirjaamisen tueksi. 
 
Tavoitteena entistä toimivampi chat-palvelu
 
Kanta-Hämeen hyvinvointialue halusi parantaa perusterveydenhuollon palveluvalikoimaa ja hoitoon pääsyä ratkaisulla, joka yhdistää hoidon tarpeen arviointia nopeuttavan, älykkään esitietokyselyn ja chat-asioinnin. Kesäkuun alussa käyttöön otettiin SAG Flowmedik Oy:n chat-ratkaisu.
 
 Tavoitteenamme on tarjota entistä sujuvampi ja tehokkaampi chat-palvelu, sekä asiakkaidemme että ammattilaistemme avuksi, sanoo perusterveydenhuollon avopalvelujen tulosaluejohtaja Tiina Merivuori
 
Palveluvalikoimaan on jo aiemmin kuulunut Omaolo-palvelu, joka on myös CE-merkitty lääkinnällinen laite ja jonka avulla asiakas voi saada itsehoito-ohjeita, ajanvarausoikeuden tai yhteyden ammattilaiseen. Omaolossa on 16 yleisimpiin oireisiin soveltuvaa arviota, joita kannustetaan jatkossakin käyttämään. Uusi esitietokysely täydentää palvelua chat-palvelussa. 
 
Esitietoratkaisuna pilottikäytössä oleva Smart Symptom Check -ohjelmisto on kehitetty virallisten hoitosuositusten ja lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Se on CE-merkitty lääkinnällinen laite luokassa I. Esitietoratkaisu tarjoaa noin 750 erilaista kliinistä lähtötilannetta, jotka kattavat lähes kaikki aikuisten ja lasten hoidon tarpeen arviotilanteet. Palvelu hankittiin Kustannus Oy Duodecimilta, joka toimii ratkaisun jakelijana.
 
SAG Flowmedikin chattiin saatiin kytkettyä esitietoratkaisu nopeasti käyttöön kesäkuun alussa. Kahden ohjelmistotoimittajan yhteistyö on ollut hedelmällistä.
 
– Älykkäät esitietokyselyt parantavat tavoitteellisesti etänä tuotettavien palvelujen laatua ja tuottavuutta. Kyseisen ratkaisun yhdistäminen eKonsultaatioalustaan tapahtui nopeasti ja hallitusti, toteaa SAG Flowmedik Oy:n teknisenä arkkitehtina toimiva Jani Hallikainen.