Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Tuemme lastasi sijaishuollon tai avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen kotiutumisen, asumisen, koulutuksen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn, terveydenhuollon sekä toimeentulon suhteen. Autamme aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle taloudellisen ja muun tuen avulla samalla tavoin kuin vanhemmat tavanomaisesti tukevat ja avustavat aikuistuvaa lastaan. Nuorelle järjestetään jälkihuoltoa siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta.

Jälkihuollon työskentely perustuu yksilöllisesti laadittavaan asiakassuunnitelmaan ja on vapaaehtoista.

Alla olevasta sähköisestä asiointikanavasta pääset tarvittaessa tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli olet huolissasi alaikäisen lapsen tai hänen perheensä tilanteesta.

Lastensuojelu, Hattula

Sosiaalityöntekijät hoitavat lasten ja nuorten asioita. He selvittävät avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. Saat apua, neuvontaa, ohjausta ja tukea lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Osoite

Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastensuojelu, Hausjärvi

Sosiaalityöntekijät hoitavat lasten ja nuorten asioita. He selvittävät avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. Saat apua, neuvontaa, ohjausta ja tukea lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Osoite

Keskustie 2-4, 12100 OITTI


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastensuojelu, Janakkala

Sosiaalityöntekijät hoitavat lasten ja nuorten asioita. He selvittävät avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. Saat apua, neuvontaa, ohjausta ja tukea lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Osoite

Juttilantie 1, 14200 TURENKI


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastensuojelu, Hämeenlinna

Sosiaalityöntekijät hoitavat lasten ja nuorten asioita. He selvittävät avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. Saat apua, neuvontaa, ohjausta ja tukea lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Osoite

Talaskuja 3, 13200 HÄMEENLINNA


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastensuojelu, Riihimäki

Sosiaalityöntekijät hoitavat lasten ja nuorten asioita. He selvittävät avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. Saat apua, neuvontaa, ohjausta ja tukea lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Osoite

Jarrumiehenkatu 15, 11100 RIIHIMÄKI


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastensuojelu, Forssa

Sosiaalityöntekijät hoitavat lasten ja nuorten asioita. He selvittävät avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. Saat apua, neuvontaa, ohjausta ja tukea lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Osoite

Urheilukentänkatu 9, 30100 FORSSA


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastensuojeluilmoitus ja lapsiperheiden tuen tarpeen ilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa huolesta, joka liittyy alaikäiseen lapseen tai lapsiperheeseen. Yhteydenottolomakkeen perusteella kartoitamme henkilön sosiaalihuollon tuen ja palvelujen tarvetta.

Tausta

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 25 vuotta. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä. Jälkihuollon järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti hyvinvointialue, jolla lapsen tai nuoren asuinkunta sijaitsee. Jälkihuollon kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka on vastannut sijaishuollon kustannuksista.

Lainsäädäntö

Lastensuojelulaki

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Lastensuojelun jälkihuollon palvelupolku täysi-ikäiselle asiakkaalle

Tutustu lastensuojelun jälkihuollon palvelupolkuun

Jälkihuollon polulta löydät tietoa 18–23-vuotiaiden lastensuojelun jälkihuollon asiakkuuden eri vaiheista ja palveluista, kuten asiakkaaksi tulosta ja työskentelystä. Lisäksi löydät tietoa muista ikäryhmää koskevista palveluista, ja tietoa mm. asumiseen, työllistymisen ja koulutuksen tukeen ja taloudelliseen tukeen liittyen. Polulle on koottu linkkejä jälkihuoltonuoria mahdollisesti kiinnostavista tahoista. 

Lastensuojelun jälkihuollon palvelupolku