Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
11.04.2023

Oma Häme avasi monikielisen palveluneuvonnan maahanmuuttajia varten

Ukrainalaisille on koottu omat tietopaketit sote-palveluista.

Oma Häme avasi monikielisen palveluneuvonnan maahanmuuttajia varten

UUTINEN / 11.04.2023

Ukrainalaisille on koottu omat tietopaketit sote-palveluista.

UUTINEN / 11.04.2023

Oma Häme avasi monikielisen palveluneuvonnan maahanmuuttajia varten

Ukrainalaisten oikeus hakea kotikuntaa on lisännyt ukrainankielisen viestinnän tarvetta hyvinvointialueella. 

 


Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet maaliskuun alusta alkaen hakea kotikuntaa Suomesta. Kotikuntaa voi hakea vuoden maassa oleskelun jälkeen. Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus terveyspalveluihin samassa laajuudessa kuin henkilöillä, joilla on kotikunta Suomessa. Myös välttämättömiin sosiaalipalveluihin on oikeus. Kotikunnan myöntämisen jälkeen sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy vastaanottokeskuksilta hyvinvointialueelle. Kotikunnan myöntämisen jälkeen tilapäistä suojelua saava on oikeutettu sekä sosiaali- että terveyspalveluihin samassa laajuudessa kuin muut kuntalaiset.

Kanta-Hämeessä on tällä hetkellä paljon ukrainalaisia ja määrä kasvaa edelleen. Esimerkiksi Riihimäelle on asettunut ukrainalaisia eniten koko maassa kaupungin väkilukuun suhteutettuna. Maaliskuisen muutoksen myötä Oma Häme on lisännyt tiedotusta ukrainalaisille ja heidän kanssaan toimiville. Nyt omahame.fi-verkkosivuille on lisätty tietoa hyvinvointialueen palveluista ukrainaksi ja englanniksi. Venäjänkielistä materiaalia on tulossa lähiaikoina.

Oma Hämeen maahanmuuttajapalveluiden sivulle on koottu ukrainaksi tietoa tärkeimmistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuntakohtaisesti kootuissa tiedostoissa on muun muassa kuvaukset palveluista sekä ohjeet asioimiseen ja ajanvaraukseen. Ohjeet koskevat perusterveydenhuoltoa, sairaalapäivystystä, suun terveydenhuoltoa, neuvolaa, ikäihmisten palveluja sekä sosiaalipalveluja.

Ohjetiedostoja jaetaan vastaanottokeskuksiin sekä kuntien palvelupisteisiin.

Oma Häme varmistaa palveluidensa saavutettavuuden kielestä riippumatta


Erikielisten asiakkaiden palvelemisen helpottamiseksi Oma Häme on avannut monikielisen palveluneuvonnan. Neuvontanumerossa +358 40 646 3733 vastataan kolmena päivänä viikossa suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Muun kielisille asiakkaille järjestetään puhelintulkkaus. Palveluneuvonnasta voi saada apua oikean palvelun löytämiseen tai ajanvarauksen tekemiseen. Palveluneuvonnassa ei arvioida hoidon- tai palveluntarvetta.

— Halusimme helpottaa palveluihin hakeutumista ja varmistaa palveluidemme saavutettavuuden eri kieliryhmille, toteaa kotoutumispalvelujen päällikkö Milla Parviainen.

Lisäksi Oma Häme on avannut tulkkiavusteiset ajanvarausnumerot terveysasemille ja hammashoitoloihin. Myös ikäihmisten asiakasohjausnumero palvelee tarvittaessa tulkkiavusteisesti. Tällöin asiakas lähettää palvelunumeroon tekstiviestin, jossa kertoo kielen, jolla tarvitsee palvelua. Ajanvaraaja soittaa asiakkaalle takaisin tulkin kanssa.

Oma Häme on varautunut tarjoamaan monikielistä palveluneuvontaa siirtymävaiheen ajan. Tarve vähentynee, kun hyvinvointialueen toiminta tulee tutuksi ja Oma Hämeen verkkosivujen palvelutiedot saadaan riittävälle tasolle.

Tarkemmat tiedot monikielisestä palveluneuvonnasta ja ajanvarauksen tulkkausavusta löydät verkkosivuiltamme Maahanmuuttajapalvelut - OmaHäme (omahame.fi)