Navigointivalikko

Hoitotakuu kiristyy 1. syyskuuta – nämä asiat Oma Hämeen asiakkaan on syytä tietää muutoksesta

UUTINEN / 28.08.2023

Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon on päästävä 14 vuorokaudessa ja hammashoitoon neljässä kuukaudessa...

Hoitotakuu kiristyy 1. syyskuuta – nämä asiat Oma Hämeen asiakkaan on syytä tietää muutoksesta

UUTINEN / 28.08.2023

Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon on päästävä 14 vuorokaudessa ja hammashoitoon neljässä kuukaudessa...

UUTINEN / 28.08.2023

Hoitotakuu kiristyy 1. syyskuuta – nämä asiat Oma Hämeen asiakkaan on syytä tietää muutoksesta

Syyskuun alussa astuvat voimaan hoitotakuun kiristykset perusterveydenhuollon kiireettömässä hoidossa sekä suun terveydenhuollossa. Asiakkaan tulee päästä hoitoon perusterveydenhuoltoon 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Suun terveydenhuollossa hoitoon on päästävä neljässä kuukaudessa. 

Lakiuudistuksella halutaan nopeuttaa suomalaisten hoitoon pääsyä. Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2022 lakimuutoksen, joka astuu voimaan 1. syyskuuta. Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon enimmäisaikoihin ei ole tehty muutoksia.

Oma Häme on varautunut hoitotakuun muutoksiin monin eri tavoin koko vuoden. Kesäkuun alussa avatut digitaaliset terveyspalvelut ovat yksi keino. Kaikilla kantahämäläisillä on mahdollisuus saada neuvontaa ja hoitoa sairaanhoitaja-chatissa sekä tarvittaessa lääkäriltä. Digitaaliset palvelut laajenevat vielä syksyn aikana ja Oma Häme –sovellus saadaan käyttöön syys-lokakuussa.

Oma Häme ennakoi haasteita hoitotakuun toteutumisessa. Terveydenhuollossa takuuseen ei päästä kattavasti resurssivajeen vuoksi. Tilanne on sama suun terveydenhuollossakin. 

– Osassa terveydenhuollon palveluista takuuseen päästään jo nyt. Mutta hoitotakuun kiristyminen yhdistettynä hyvinvointialueiden aloittamiseen aiheuttaa valtavasti työtä. Aloitusta olisi ollut hyvä porrastaa, koska toiminnallisten uudistusten edistäminen yhtä aikaa organisaatiouudistuksen kanssa on ongelmallista. Kanta-Hämeessä yksiköitä on siirtynyt hyvinvointialueelle hyvin erilaisista lähtötilanteista; erilaisilla rahoituksilla ja henkilöstöresursseilla, muistuttaa perusterveydenhuollon avopalveluiden tulosaluejohtaja Tiina Merivuori.

– Kiireettömässä hammashoidossa pääsemme melko hyvin neljän kuukauden odotusajan sisään. Tämä ei kuitenkaan toteudu jokaisessa toimipisteessä vielä syyskuun alusta alkaen. Oma Hämeelle on periytynyt ruuhkaantuneita toimintoja suun terveydenhuoltoon, toteaa suun terveydenhuollon tulosaluejohtaja Laura Nikkarila.

Asiakkaalle tehtävä arvio hoidon tarpeesta saman päivän aikana

1. syyskuuta alkaen hoidon tarve on arvioitava samana arkipäivänä, kun asiakas ottaa yhteyttä. Näin toimitaan riippumatta siitä, tuleeko asiakas terveyskeskukseen vai onko hän yhteydessä puhelimitse tai vaikka chatin kautta. Tarvittaessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä vielä virka-ajan jälkeen.
Hoidon antamisen tavasta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiointi voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kiireettömään hoitoon päästävä kahdessa viikossa

Asiakkaan tulee päästä perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon 14 vuorokaudessa. Jos tarjottu palvelu tai aika ei sovi asiakkaalle, voidaan ajasta poiketa. Tiukennettu hoitotakuu koskee sairastumista, vammaa, pitkäaikaissairauden vaikeutumista tai uusia oireita tai toimintakyvyn alenemaa. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. 

Asiakas voidaan myös tarvittaessa ohjata muualle kuin hänen omalle terveysasemalleen. Ensisijaisesti hoitoa pyritään tarjoamaan omalla asemalla hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus jäädä odottamaan hoitoa omalle terveysasemalle tai tietylle ammattihenkilölle. Tällöin hyvinvointialueella ei ole velvoitetta järjestää hoitoaikaa hoitotakuuajassa.

Jos hyvinvointialue ei pysty järjestämään asiakkaalle vastaanottoaikaa säädetyssä enimmäisajassa, on sen järjestettävä asiakkaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualla, esimerkiksi toisella hyvinvointialueella tai ostopalvelujen kautta. Tästä ei saa aiheutua asiakkaalle ylimääräisiä kuluja.


Kiireettömään suun terveydenhuoltoon päästävä neljässä kuukaudessa

Suun terveydenhuollossa kiristyneen hoitotakuun mukaan asiakkaan on päästävä kiireettömään hammashoitoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Aiemmin määräaika oli kuusi kuukautta. Myös hammashoidossa hoidon tarve on arvioitava samana arkipäivänä, jolloin asiakas ottaa yhteyttä.

Kaikissa Oma Hämeen hammashoitoloissa ei tulla vielä syyskuun aikana pääsemään neljän kuukauden määräaikaan. Mikäli asiakkaan lähihoitolassa ei odotusaika toteudu, hänelle tarjotaan aikaa toimipisteeseen, missä odotusaika on lyhyempi. Asiakas saa itse valita toimipisteiden ja odotusaikojen väliltä itselleen sopivimman vaihtoehdon. 

14 vuorokautta ei koske kaikkia terveyspalveluja 

Hoitotakuun kiristyminen ja hoitoon pääsy 14 vuorokaudessa ei koske kaikkia terveydenhuollon palveluja. Esimerkiksi pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmien mukaiset hoitotapahtumat eivät kuulu hoitotakuuseen. Kiristynyt hoitotakuu ei koske myöskään seulontoja, terveystarkastuksia, rokotuksia eikä seurantakäyntejä. Erikoissairaanhoidon hoitotakuuseen ei tule muutoksia. 

Suun terveydenhuollossa hoitotakuuaika ei koske asiakkaita, joilla on jo olemassa oleva hoitosuunnitelma. Takuuaika ei myöskään koske lasten ja nuorten neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvaa hammashoitoa, jolla on omat määräajat. 

Hoitotakuuseen on tulossa lisää kiristyksiä 1.11.2024. Silloin hoitotakuu perusterveydenhuollossa on 7 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa kolme kuukautta. Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.