Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.
UUTINEN
14.05.2024

Aluevaltuusto valitsi uuden puheenjohtajan tarkastuslautakunnalle ja käsitteli veteraaniselvitystä

Aluevaltuusto teki myös useita henkilövalintoja tarkastuslautakuntaan.

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.

Aluevaltuusto valitsi uuden puheenjohtajan tarkastuslautakunnalle ja käsitteli veteraaniselvitystä

UUTINEN / 14.05.2024

Aluevaltuusto teki myös useita henkilövalintoja tarkastuslautakuntaan.

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.

UUTINEN / 14.05.2024

Aluevaltuusto valitsi uuden puheenjohtajan tarkastuslautakunnalle ja käsitteli veteraaniselvitystä

Aluevaltuuston kokous 14. toukokuuta Hämeenlinnassa.


 

Aluevaltuusto oli tiistaina koolla Hämeenlinnassa Ahveniston luentosalissa. Kokouksen aluksi hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen piti valtuutetuille ajankohtaisinfon. Naukkarinen kertoi valtuutetuille kehysriihipäätösten vaikutuksista Oma Hämeen talouteen ja toimintaan. Lisäksi hyvinvointialuejohtaja kertoi henkilöstö- ja taloustilanteesta sekä palveluverkkomuutosten valmistelun etenemisestä.

– Hyvin usein isojen ja keskustelua herättäneiden poliittisten päätösten jälkeen odotetaan nopeasti konkreettisia muutoksia. Oma Hämeessä asiat valmistellaan huolella – tässä menee puolitoista vuotta ennen kuin muutokset alkavat näkyä ja olla pilottivaiheessa, painotti Naukkarinen. 

Aluevaltuusto hyväksyi huhtikuussa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin lähivuosina tehtävät muutokset. Pääosin muutokset näkyvät suuressa osassa palveluja vasta loppuvuonna 2025. Siirtymä uusiin toimintamalleihin ja toimipisteisiin tapahtuu vaiheistetusti. Toimintamallien, palveluiden ja tilojen suunnittelu vie aikansa ja se tehdään yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. 

Lisäksi Naukkarinen kertoi valtuutetuille Oma Hämeessä tehtävästä kehitystyöstä, jossa tietojohtaminen nivoutuu asiakasajatteluun uudella tavalla. 
– Tarkoituksena on siirtyä tuotanto- ja organisaatiokeskeisestä ajattelusta henkilökeskeiseen ajatteluun. Pystymme katsomaan tietojärjestelmien tietoja uudella tavalla. Kustannusvaikuttavuuden kannalta on olennaista pystyä johtamaan asiointiprosesseja ja asiakassegmenttejä, sanoo Naukkarinen. 

Naukkarisen mukaan asiakaskeskeinen ajattelu ja tietojohtaminen tulevat vaikuttamaan Oma Hämeen palveluihin enemmän kuin esimerkiksi palveluverkkomuutokset.

Katso täältä valtuustokokouksen tallenne

Veteraanien palvelut halutaan turvata

Tiistaisessa kokouksessaan aluevaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen veteraanien, sotainvalidien sekä heidän leskiensä ja lottien tilanteesta. Aluevaltuusto päätti joulukuussa 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että sotaveteraanien, sotainvalidien sekä heidän leskiensä ja lottien sote-palvelujen tilanne on kartoitettava. Selvitys kirvoitti vielä useita puheenvuoroja, joissa valtuutetut painottivat tämän asiakasryhmän palveluiden merkitystä.

Selvityksen mukaan Kanta-Hämeessä asuvat sotainvalidit, heidän leskensä, sotaveteraanit ja lotat ovat hyvinvointialueen palveluiden piirissä ja he saavat tarpeensa mukaisia palveluita. Sotainvalidit ja rintamaveteraanien avopalveluihin ja kuntoutukseen oikeutetut henkilöt muodostavat erityisryhmän, jota koskee erillinen lainsäädäntö. Heidän palvelutarpeensa ja palvelunsa organisoidaan lainsäädännön perusteella ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Valtiokonttorilta saadaan rahoitusta heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Oma Häme on lisäksi myöntänyt sotainvalideille ja rintamaveteraaneille vapautuksen terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Selvityksen mukaan Kanta-Hämeessä asuu seitsemän sotainvalidia, jotka saavat Valtionkonttorilta sotilasvammalain mukaisia korvauksia. Rintamaveteraaneja maakunnassa asuu 61. Heidän sekä heidän leskiensä ja lottien tilannetta arvioidaan säännöllisesti, jotta heille voidaan taata tarpeenmukaiset palvelut jatkossakin.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi myös vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee lähiruoan käyttämistä Oma Hämeen palveluissa. 

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen puhumassa valtuutetuille.
Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen puhumassa valtuutetuille. Oikealla edessä aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo (kok).

Tarkastuslautakuntaan uusia jäseniä 

Aluevaltuusto teki tiistain kokouksessa myös useita henkilövalintoja, joista moni koskee tarkastuslautakuntaa. Marko Ahtiaisen (kok) erottua aluevaltuustosta hänen tilalleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi aluevaltuusto valitsi Sari Raution (kok.). Lisäksi uutena valtuustoon nousee Kalle Virtanen (kok.). Sari Kortepohjan (kok.) tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Lauri Siukola (kok.).

Noora Tammilehdon (sd.) tilalle tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Mia Heinonen (sd.). Aluehallituksen varajäseneksi Mia Heinosen (sd.) tilalle valittiin Miia Nahkuri (sd.). 

Sari Raution tilalle integraatiovaliokuntaan valittiin Mia Antin (kok.) ja Raution tilalle integraatiovaliokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Lotta Saarenmaa (kok.). 

Ensimmäinen kyselytunti

Ennen varsinaista kokousta oli vuorossa Kanta-Hämeen aluevaltuuston ensimmäinen kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä kevät- että syyskaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista.  Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua.

Ensimmäiselle kyselytunnilla ei nähty varsinaista kyselytulvaa. Valtuutettujen kysymykset koskivat kehysriihen vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja palveluihin, vammaisten oikeuksia ja vammaispalveluja, hoitajamitoitusta ja hoitajien työpanoksen kohdentumista ikäihmisten palveluissa sekä Oma Hämeen palkkojen kilpailukykyä. 

Aluevaltuuston 14.5.2024 kokouksen esityslista