Navigointivalikko

Aluehallitus päätti tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta

UUTINEN / 22.05.2023

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää selvityksen tukipalveluiden yhtiöittämisestä.

Aluehallitus päätti tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta

UUTINEN / 22.05.2023

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää selvityksen tukipalveluiden yhtiöittämisestä.

UUTINEN / 22.05.2023

Aluehallitus päätti tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta

Maanantaina kokoontunut aluehallitus päätti, että Oma Hämeen perustietotekniikkapalvelut ulkoistetaan 2M-IT Oy:lle. Perustietotekniikkapalveluilla tarkoitetaan muun muassa tukipalveluita, laitehallinta-, kyberturvallisuus- ja valvomopalveluita sekä pilvipalveluiden hallintapalveluita. Aluehallituksen hyväksymä sopimussuunnitelma on minimissään nelivuotinen ja kokonaisarvoltaan noin 24,3 miljoonaa euroa. 

Aluehallituksen kokouksessa Juhani Lehto (vas.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, mitä Johannna Häggman (kesk.) kannatti. Lehdon esitys hävisi äänestyksessä 11-2, joten Oma Häme voi solmia ulkoistussopimuksen 2M-IT:n kanssa.

Oma Häme haluaa hakea perustietotekniikan kumppanin sidosyksikkö-asemassa toimivien yhtiöiden joukosta, koska hyvinvointialueen perustietotekniikan kehittämisellä on kiire. Ulkoistamispäätöksen pohjaksi Oma Häme pyysi tietoja neljältä yhtiöltä, jotka toimivat inhouse-yhtiön asemassa hyvinvointialueella. Yksi yhtiö jättäytyi pois tietopyyntövaiheesta, mutta hyvinvointialue sai vastaukset Kuntien Tiera Oy:lta, Istekki Oy:lta ja 2M-IT Oy:lta.

Saatujen vastausten perusteella Oma Hämeen kumppaniksi valikoitui 2M-IT. Sen valintaa puolsivat kustannusten lisäksi yhtiön kokemus sote-alasta sekä heidän tukipalveluidensa sopivuus Oma Hämeen tarpeisiin.  

Palveluasumisen vuokriin korotus

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää selvityksen ruoka-, laitoshuolto- ja kiinteistöhuoltopalveluiden yhtiöittämisestä. Tarkoituksena on selvittää yhtiöittämisen edut ja haitat sekä vertailla vaikutuksia asiakkaiden, henkilöstön ja hyvinvointialueen näkökulmasta. Erityisesti halutaan selvittää millä keinoilla ja miltä osin talouden tasapainottamisohjelmassa asetettu 2,5 miljoonan euron säästötavoite saadaan toteutettua yhtiöittämisratkaisulla. Selvityksen on oltava valmis syyskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen voidaan arvioida yhtiöittämisen toteuttamista. 

Aluehallitus hyväksyi lisäksi korotuksen palveluasumisen vuokriin. Oma Häme yhtenäistää tämän vuoden aikana hyvinvointialueelle siirtyneiden asumispalveluiden vuokrasopimukset. Asukkaille tiedotetaan muutoksista erikseen. Vuokrasopimusten yhdenmukaistamisessa huomioidaan asukkaiden nykyiset sopimusehdot. Uudet vuokrat astuvat voimaan 1. syyskuuta niissä asumispalveluyksiköissä, jotka ovat siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle. Viiden prosentin korotus koskee vain niitä asukasvuokria, joiden vuokrantarkistusta ei ole vielä vuoden 2023 aikana tehty.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 29. toukokuuta.