Navigointivalikko

Aluehallitus tutustumassa Assi-sairaalan rakennustyömaahan

Aluehallitus päätti katkaisu- ja vieroitushoitoyksikön perustamisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

UUTINEN / 20.06.2023

Päätettäviä asioita oli paljon ennen kesätaukoa.

Aluehallitus tutustumassa Assi-sairaalan rakennustyömaahan

Aluehallitus päätti katkaisu- ja vieroitushoitoyksikön perustamisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

UUTINEN / 20.06.2023

Päätettäviä asioita oli paljon ennen kesätaukoa.

UUTINEN / 20.06.2023

Aluehallitus päätti katkaisu- ja vieroitushoitoyksikön perustamisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

Aluehallitus kokoontui maanantaina 19.6. viimeiseen kokoukseensa ennen kesätaukoa. Päätettävänä oli pitkä lista asioita.  

Kokouksensa yhteydessä aluehallitus pääsi tutustumaan rakenteilla olevaan Assi-sairaalaan.


Hyvinvointialueen talouteen liittyviä asioita kokouksessa oli useita.  

Aluehallitus muun muassa hyväksyi muutetun käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Käyttösuunnitelma on päivitetty vastaamaan vuoden 2023 muutettua talousarviota. Aluevaltuusto hyväksyi huomattavia muutoksia sisältävän talousarvion kokouksessaan 13.6. 

Hallitus hyväksyi niin ikään hyvinvointialueen talousarvion laadintaohjeen ja talousarvioraamin. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana ovat hyvinvointialueen strategian päämäärät. Hyvinvointialueen talouden suunnitteluraami on laadittu siten, että talous säilyy tasapainoisena jo kuluvalla taloussuunnittelukaudella ja suunnittelukausi 2024–2026 on ylijäämäinen.  

Aluehallituksen päätöksellä Kanta-Hämeen hyvinvointialue hakee lainanottovaltuuden muuttamista järjestämisvastuullaan olevien välttämättömien palveluiden turvaamiseksi. Pitkäaikaisen lainan tarve vuodelle 2024 on arvioitu olevan noin 47,8 miljoonaa euroa, josta pysyvien vastaavien osuus on 39,6 miljoonaa ja investointeja vastaavien sopimusten osuus 8,2 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen rahoitusasema on tällä hetkellä suhteellisen vahva, mutta valtion rahoituksen taso heikentää tilannetta merkittävästi loppuvuoden aikana ja on todennäköistä, että rahavarat eivät riitä kattamaan kaikkia suunniteltuja investointeja vuonna 2024. 

Oma katkaisu- ja vieroitushoitoyksikkö ja päihdekuntoutujille asumispalveluja 

Hyvinvointialueen päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinnan periaatteet, tavoitteet ja sopimuskannusteet hyväksyttiin. Tavoitteena on, että tarjouspyyntö voidaan julkaista kesäkuussa ja että uudet sopimukset saadaan voimaan 1.1.2024 alkaen. 

Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen oman katkaisu- ja vieroitushoitoyksikön perustamisen Hämeenlinnaan viimeistään 1.1.2024 alkaen. Katkaisuhoitoon sopiviksi remontoidut toimitilat ovat Vanajaveden sairaalassa. Tällä hetkellä A-klinikka Oy lähettää katkaisu- ja vieroitushoitoa tarvitsevat asiakkaat Kanta-Hämeen ulkopuolella sijaitseviin yksikköihinsä. A-klinikan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen välinen kumppanuussopimus päättyy 31.12.2023. 

Hattulan terveydenhuollon palveluiden tuottamiseksi aluehallitus päätti käynnistää kilpailutuksen. Sopimuskausi on mallia 2 + 2 vuotta, ja kausi alkaa viimeistään 1.9.2024. Kilpailutukseen eivät sisälly perusterveydenhuollon osastopalvelut, kotisairaalatoiminta ja suun terveydenhuolto. Optiona kilpailutukseen sisällytetään neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut.

Myös Oma Hämeen työterveyshuollon palveluiden kilpailutuksen periaatteet hyväksyttiin. Laadullisten vaatimusten lisäksi palveluntarjoajalla on oltava toimipisteet vähintään Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Palveluiden käynnistymisen aikataulutavoite on 1.1.2024, sillä nykyinen sopimus Terveystalon kanssa on voimassa vuoden 2023 loppuun. Kilpailutus käynnistetään mahdollisimman pian. Aluehallitus päättää palveluntuottajasta alkusyksystä.  

Aluehallitus nimesi konserni- ja tukipalvelujen toimialajohtaja Jussi Savolan hyvinvointialuejohtajan sijaiseksi 1.7.2023 lukien. 30.6. saakka sijaisena toimii muutosjohtaja Seppo Ranta. Rannan virkasuhde päättyy sovitusti tuolloin. 

Kokouksen yhteydessä aluehallitus pääsi kierrokselle rakenteilla olevaan Assi-sairaalaan. 

–  Oli vaikuttavaa nähdä, miten hieno sairaala meille rakentuu. Maailman inhimillisin sairaala ei ole turha slogan, vaan se näkyy kaikessa tekemisessä ja toteutuksessa, iloitsee aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola