Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Aluehallitus nimesi tukipalveluyhtiön hallituksen ja valitsi palveluntuottajan Parolan terveysasemalle

UUTINEN / 14.05.2024

Terveystalo jatkaa palveluntuottajana Hattulassa.

Puheenjohtajan nuija pöydällä.

UUTINEN / 14.05.2024

Aluehallitus nimesi tukipalveluyhtiön hallituksen ja valitsi palveluntuottajan Parolan terveysasemalle

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen tukipalveluyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Perustettava yhtiö vastaa hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalveluista, laitoshuoltopalveluista sekä kiinteistönhuoltopalveluista. Oma Hämeen tukipalveluissa nyt työskentelevä henkilöstö siirtyy perustettavaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen oman yhtiön toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa.

Aluehallitus nimesi perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Aino Närkin (kok.), varapuheenjohtajaksi Lauri Jormanaisen (sd.) ja hallituksen jäseniksi Seppo Kuparisen (kesk.), Kaisa Lepolan (sd.) ja Vesa Mäkisen (ps.). Aluehallitus määräsi yhtiön toimintaa seuraavaksi viranhaltijaksi konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtajan Jussi Savolan. Aluehallitus suosittaa yhtiön hallitukselle, että se kutsuu tekniikka- ja tilapalveluiden tulosaluejohtajan Ville Vuorijärven yhtiön toimitusjohtajaksi.

Aluevaltuusto päätti tukipalveluyhtiön perustamisesta helmikuussa. Yhtiöittäminen koskee hyvinvointialueen omaa toimintaa, jonka euromääräinen arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiöittäminen koskee palvelutuotannon tukipalveluissa sekä kiinteistöhuollon tehtävissä työskenteleviä henkilöitä.  

Terveystalo valiittiin neljän tarjouksen joukosta

Aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan myös Parolan terveysaseman ulkoistamissopimusta. Parolan terveysaseman toiminta Hattulassa on tällä hetkellä ulkoistettuna Suomen Terveystalo Oy:lle. Hattulan kunnan kilpailuttama sopimus päättyy pian, minkä vuoksi Oma Häme teki kilpailutuksen terveysaseman toiminnasta. Kilpailutus on käyty neuvottelumenettelynä viiden yrityksen kanssa, joista neljä jätti tarjouksensa. 

Kilpailutus koskee vain Parolan terveysaseman palveluita. Suun terveydenhuolto, neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä osa kuntoutuspalveluista siirtyivät vuodenvaihteessa Terveystalolta Oma Hämeen tuottamiksi palveluiksi. Tarjousten perusteella palvelutuottajaksi valittiin Terveystalo Julkiset Palvelut Oy, jonka kanssa solmitaan kahden vuoden sopimus, kahden vuoden jatko-optiolla. Aluehallituksen on hyväksyttävä optiokauden käyttäminen vielä erikseen. Terveystalo siis jatkaa palvelutuottajana ja uusi sopimuskausi käynnistyy syyskuussa. 

Valinnassa vertailtiin hintoja sekä palveluntuottajan kykyä tuottaa palveluita erilaisin laadullisin kriteerein. Kilpailutuksen alkaessa Oma Häme järjesti Hattulassa asukastilaisuuden, jossa kuultiin myös asukkaiden näkemyksiä terveyspalveluista.

Palvelusetelien käytölle yhtenäiset käytännöt

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös Palvelusetelisääntökirjan yleisen osan, joka otetaan käyttöön 1. kesäkuuta. Aiemmin palveluseteleitä on hallinnoitu hyvinvointialueella eri järjestelmissä. Pian hallinnointi tapahtuu yhteisessä järjestelmässä ja samalla on voitu yhdenmukaistaa käytäntöjä ja kriteerejä. Aluehallituksen jäsen Johanna Häggman (kesk.) esitti, että palvelusetelisääntökirjaan lisättäisiin vaatimus palveluntuottamisesta suomen kielellä. Häggmanin muutosesitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 10-3, eikä tullut hyväksytyksi.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee esteettömän pääsyn turvaamista sote-palveluihin digitalisaation ulkopuolisille asiakkaille. Aluehallitus teki vastaukseen lisäyksen, jossa vaaditaan helppokäyttöisiä digipalveluita. Niistä on viestittävä selkeästi, ja niiden käyttöön on järjestettävä perehdytystä. 

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 20. toukokuuta. Aluevaltuusto on koolla puolestaan tiistaina 14. toukokuuta. Kokousta voi seurata suorana verkosta.

Aluehallituksen 13.5.2024 kokouksen esityslista