Navigointivalikko

Aluehallitus käynnisti ikäihmisten asumispalvelujen hankinnan valmistelun

UUTINEN / 20.02.2023

Integraatiovaliokunnan ja yksilöjaoston roolit olivat myös kokouslistalla.

Aluehallitus käynnisti ikäihmisten asumispalvelujen hankinnan valmistelun

UUTINEN / 20.02.2023

Integraatiovaliokunnan ja yksilöjaoston roolit olivat myös kokouslistalla.

UUTINEN / 20.02.2023

Aluehallitus käynnisti ikäihmisten asumispalvelujen hankinnan valmistelun

Integraatiovaliokunnan ja yksilöjaoston roolit olivat myös aluehallituksen käsiteltävänä maanantaina.

Arkistokuva aluehallituksen kokouksesta Forssasta 6. helmikuuta. Kuva: Ella Sulin / Oma Häme.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aikoo kilpailuttaa ikäihmisten asumispalvelut. Maanantaina kokoontunut aluehallitus päätti käynnistää ikäihmisten asumispalvelujen hankinnan valmistelun siten, että uudet sopimukset saadaan voimaan 1.12.2023 alkaen. Ikäihmisten palvelujen toimiala ja hankintayksikkö on velvoitettu valmistelemaan hankinnan tavoitteet ja periaatteet aluehallitukselle hyväksyttäväksi ennen tarjouspyynnön julkaisua.

Syynä uuteen kilpailutuksen ovat muun muassa henkilöstömitoituksen nosto, kiihtynyt inflaatio sekä päättyvät sopimukset. Hyvinvointialueelle on tarkoituksenmukaista saada yhtenäinen hankinta ja palvelusisältö, mikä lisää palvelujen hallittavuutta. Oma Hämeen hankinnan kokonaisarvoksi tulee esimerkiksi neljän vuoden sopimuksella yli 200 miljoonaa euroa. Aluehallituksen maanantain kokouksen esityslista


Asiakasmaksupäätökseen täydennys terveydenhuollon osalta


Kanta-Hämeen aluevaltuusto päätti joulukuun kokouksessaan perustaa hyvinvointialueelle määräaikaisen integraatiovaliokunnan seuraamaan Oma Hämeen palveluintegraation toteutumista. Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli integraatiovaliokunnan roolia ja päätti esittää aluevaltuustolle 16-jäsenisen valiokunnan perustamista. Valiokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten tuleen olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja, siten, että jokaisella aluevaltuustossa edustetulla ryhmällä on valiokunnassa vähintään yksi edustaja.

Vuoden 2024 loppuun saakka toimivan valiokunnan tehtäviksi määriteltiin palveluintegraation seurannan lisäksi asukas- ja asiakaspalautteen seuranta, palautejärjestelmien kehittäminen sekä kuntien ja hyvinvointialueen palvelurajapinnan toimivuuden seuranta. 

Aluehallitus käsitteli myös hyvinvointialueen yksilöjaoston roolia. Yksilöjaoston tehtävänä on hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan ja toimivaltaan kuuluvat yksilöpäätökset, viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset sekä raportoida lautakunnille palvelujärjestelmään liittyvistä kehittämiskohteista. Yksilöasioiden jaostossa käsiteltävät asiat ovat salassa pidettäviä.

Yksilöjaoston sijoittuminen organisaatioon vaatii myös hyvinvointialueen hallintosääntöön muutoksen, jota aluehallitus esittää aluevaltuustolle. Aluehallitus päätti esittää valtuustolle, että yksilöasioiden jaostoon valitaan yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Jaoston puheenjohtajiston on oltava aluehallituksen varsinaisia jäseniä.

Aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan myös Oma Hämeen asiakasmaksuja. Aluevaltuusto hyväksyi marraskuussa hyvinvointialueen asiakasmaksut sekä maksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvät toimintaohjeet. Silloin tehdystä päätöksestä jäi pois mahdollisuus hakea terveydenhuollon osastohoitoon liittyvistä tasasuuruisista maksuista alennusta tai perimättä jättämistä. Tämä asettaa erityisesti psykiatriset potilaat eriarvoiseen asemaan. Aluevaltuustolle esitetään nyt tämän epäkohdan korjaamista niin, että terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen alentamismahdollisuus kattaa laajemmin terveydenhuollon maksuja ja mahdollistaa harkinnanvaraisen käsittelyn. 


Assin pysäköintilaitoksen suunnitelma ylimääräisenä asiana kokouksessa

Lisäksi aluehallitus käsitteli kokouksessaan ylimääräisenä asiana Assi-sairaalahankkeen pysäköintilaitoksen suunnittelua, joka ei näy asialistalla. Aluehallitus katsoi tulleensa ohitetuksi pysäköintilaitoksen ja henkilöstöravintolan suunnittelua koskeneessa viranhaltijapäätöksessä. Hallitus katsoi, että päätöksessä on lisäksi hankintajuridisia ongelmia, minkä vuoksi aluehallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan ja kumosi viranhaltijapäätöksen.

Maanantain kokouksen esittelijänä toiminut vs. hyvinvointialuejohtaja Seppo Ranta oli valmistellut asiasta uuden päätösesityksen, koska etukäteiskeskustelujen perusteella otto-oikeuden käyttö näytti todennäköiseltä. Valmistelun keskeisin perustelu oli se, että jos suunnitelman kohteena olevalla pysäköintilaitosmallilla edetään, on toteutuspäätös tehtävä kesällä. Muutoin pysäköintilaitosta ja henkilöstöravintolaa ei ehdittäisi rakentaa sairaalarakennustyömaan fasiliteetteja hyödyntäen. Näin ollen aluehallitus hyväksyi suunnitteluprojektin hankinnan Assi-sairaalan allianssilta sopimuslaajennuksena enintään 500 000 euron kustannusarviolla. 

Pykälät 46-48 aluehallitus jätti pöydälle. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 13. maaliskuuta.