Navigointivalikko

Aluehallitus hyväksyi puitesopimuksen kuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle

UUTINEN / 28.03.2023

Lisäksi aluehallitus hyväksyi tilinpäätöksiä sekä siirsi sairaalaremontteja.

Aluehallitus hyväksyi puitesopimuksen kuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle

UUTINEN / 28.03.2023

Lisäksi aluehallitus hyväksyi tilinpäätöksiä sekä siirsi sairaalaremontteja.

UUTINEN / 28.03.2023

Aluehallitus hyväksyi puitesopimuksen kuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle

Lisäksi aluehallitus hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksiä sekä siirsi sairaalaremontteja.

Maanantaina kokoontunut aluehallitus hyväksyi puitesopimuksen kuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle. Sopimuksessa määritellään keskeiset tavoitteet, yhteistyörakenteet sekä toimintatavat yhteistyölle. 

Hyvinvointialueen kuuluu tehdä yhteistyötä alueen kuntien kanssa esimerkiksi asukkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Hämeen liitto on puolestaan tärkeä yhteistyökumppani muun muassa ennakointityössä ja aluesuunnittelussa. Puitesopimuksella halutaan varmistaa sujuva yhteistyö ja selkeyttää osapuolten vastuunjakoa.

Yhteistyön keihäänkärjiksi on nostettu työllisyys ja elinvoima, ikäystävällinen asuminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä hyvinvoivat lapset, nuoret ja perheet. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä monilla tasoilla ja foorumeilla. Päättäjät ja ylin johto toimivat strategisella tasolla. Operatiivinen johto ja sote-ammattilaiset puolestaan työskentelevät esimerkiksi yhteisten palveluiden ja ennaltaehkäisyn työryhmissä. Lisäksi yhteistyötä tehdään avoimissa verkostoissa esimerkiksi asukkaiden ja järjestöjen kanssa. 

Aluehallitus ehdottaa sopimuksen allekirjoittamista kunnille ja Hämeen liitolle. Puitesopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet. Kuntia ja Hämeen liittoa pyydetään lisäksi nimeämään edustajansa yhteistyöfoorumeihin ja työryhmiin toukokuun loppuun mennessä. 


Forssan ja Riihimäen sairaaloiden korjaukset siirtyvät


Maanantain kokouksessaan aluehallitus lisäksi hyväksyi osaltaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Eteva-kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätökset. Sairaanhoitopiirin tulos on lähes 2,3 miljoonaa alijäämäinen — hyvinvointialue ja Eteva tekivät nollatulokset. 

Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle vuoden 2023 investointisuunnitelman supistamista. Tarkoituksena on siirtää Riihimäen sairaalan ja Forssan sairaalan korjausinvestointeja vuosille 2024—2026, minkä vuoksi tämän vuoden investointikustannukset laskevat reilut kaksi miljoonaa.

Aluehallitus perusti kymmenen uutta lääkärin virkaa perusterveydenhuoltoon. Uudet lääkärit on tarkoitus palkata vakinaiseksi varahenkilöstöksi. Oma Häme tiedottaa uudistuksesta erikseen lähipäivinä.  Aluehallitus hyväksyi myös täydennyskoulutuksen periaatteet.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 14. huhtikuuta.