VATE

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2022.

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielimen on mm. selvitettävä hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella tätä koskeva siirtosuunnitelma, osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten, irtaimiston ja kiinteän omaisuuden sekä tietojärjestelmäratkaisujen selvittämiseen sekä valmisteltava hyvinvointialueen talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä, sekä osallistuttava ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat hyvinvointialueen perustamisen täytäntöönpanosta ja yleisestä edusta. Henkilöstöjärjestöillä on kokouksissa edustajansa.

VATE kokoustaa vielä 21. tammikuuta ja 18. helmikuuta ennen kuin aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022.

Väliaikaisen toimeenpanoelimen esityslistat, pöytäkirjat ja kuulutukset (linkki vie Hämeen liiton sivuille).

Väliaikaisen toimeenpanoelimen jäsenet

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Jari Kesäniemi (Timo Finning), Forssan kaupunki
Pekka Järvi (Jari Wihersaari), Hattulan kunta
Teija Suorsa-Salonen (Pekka Määttänen), Hausjärven kunta
Jyri Sarkkinen (Matias Penttinen), Humppilan kunta
Olli-Poika Parviainen (Jussi Oksa), Hämeenlinnan kaupunki
Päivi Raukko (Tarja Majuri), Hämeenlinnan kaupunki
Päivi Niiranen (Reijo Siltala), Janakkalan kunta
Jukka Matilainen (Birgitta Mäkelä), Jokioisten kunta
Anne Hintsala (Jenny Saarela), Lopen kunta
Jere Penttilä (Jouni Sakomaa), Riihimäen kaupunki
Kalle Larsson (Pekka Lintonen), Tammelan kunta
Tatu Ujula (Pirjo-Maarit Hellman), Ypäjän kunta
Mikko Komulainen (Susanna Lumio), Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Seppo Ranta (Sally Leskinen), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Miia Luukko (Tero Pitkämäki), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Jarmo Lappalainen (Sari Järvinen), Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä
Esa Pulkkinen (Petri Talikka), Kanta-Hämeen pelastustoimi
Sampo Salo (Armi Marttila) Eteva kuntayhtymä

Henkilöstön edustajat

Helena Pimperi (Päivi Pöyry), Super (vuorottelee Tehyn kanssa)
Maarit Lindholm-Teräväinen, Tehy (vuorottelee Superin kanssa)
Anita Mäkelä, JHL (Leena Huotilainen, Jyty), JAU
Maria Huuhtanen (Kirsi Alastalo), JUKO

Yhteyshenkilöt