VATE

Päivitetty 5. syyskuuta 2021

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielimen on mm. selvitettävä hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella tätä koskeva siirtosuunnitelma, osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten, irtaimiston ja kiinteän omaisuuden sekä tietojärjestelmäratkaisujen selvittämiseen sekä valmisteltava hyvinvointialueen talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä, sekä osallistuttava ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat hyvinvointialueen perustamisen täytäntöönpanosta ja yleisestä edusta. Henkilöstöjärjestöillä on kokouksissa edustajansa.

Yhteyshenkilöt

Jukka Lindberg

Muutosjohtaja

+358 40 595 0631