Väliaikainen valmistelutoimielin

Maakunnan väliaikainen hallinto huolehtii niistä välttämättömistä valmistelevista toimista, joita on tehtävä ennen ensimmäisen vaaleilla valitun maakuntavaltuuston ja -hallituksen toimikauden alkamista. Maakuntahallitus asetti väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessaan 21.8.2017. Maan hallituksen uuden aikataulun mukaan väliaikaishallinto aloittaa virallisesti kesä- heinäkuussa 2018.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät lakiesityksen mukaan:

  • selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
  • osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
  • osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
  • osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
  • valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä. Valmisteltavia asioita ovat esimerkiksi ehdotus maakunnan hallintosäännöksi, johtamisjärjestelmäksi sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteiksi.
  • päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta
  • osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen, kuten maakuntavaalilautakunnan asettamisen valmisteluun
  • valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Väliaikainen valmistelutoimielin hoitaa edellä mainitut tehtävät yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano:

Varsinainen jäsen

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo
Hämeenlinna

Kaupunginlakimies Merja Korhonen
Hämeenlinna

Kunnanjohtaja Tanja Matikainen
Janakkala

Sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa
Riihimäki

Kunnanjohtaja Mikko Salmela
Loppi

Talousjohtaja Leena Järvenpää
Forssa

Kunnanjohtaja Jarmo Määttä
Jokioinen

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen
Hämeen liitto

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Hallintojohtaja Miia Luukko
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen
Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Ylijohtaja Tommi Muilu
Hämeen ELY-keskus

Johtaja Eija Mannisenmäki
Hämeen TE-toimisto

Varajäsen

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Hämeenlinna

Hallintopäällikkö Niina Kuusela
Hämeenlinna

Kunnanjohtaja Katariina Koivisto
Hattula

Perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen
Hausjärvi

Kaupunginlakimies Hannu Tuominen
Riihimäki

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi
Forssa

Kunnanjohtaja Kalle Larsson
Tammela

Yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi
Hämeen liitto

Johtajaylilääkäri Seppo Ranta
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Pelastuspäällikkö Petri Talikka
Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Yksikön päällikkö Jarmo Paukku
Hämeen ELY-keskus

Palvelujohtaja Jaana Hokkanen
Hämeen TE-toimisto

Henkilöstöllä on kolme edustajaa varaedustajineen läsnäolo- ja puheoikeuksin. Valmistelutoimielimeen on nimetty seuraavat henkilöstön edustajat:

Varsinainen edustaja

Johanna Rantanen
Juko ry

Anita Mäkelä
Kunta-alan Unioni ry

Päivi Kaisla
Tehy, KoHo ry

Varaedustaja

Jouni Riihimäki
Pardia

Silja-Liisa Niinikoski
Super, KoHo ry

Helena Pimperi
Super, KoHo ry