Vaikuta toimielimien kautta

Vaikuta toimielimien kautta
 

Vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialueella on kolme lakisääteistä vaikuttamistoimielintä, jotka ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin. Ne edistävät demokratiaa ja myös niiden asukkaiden osallisuutta ja kuulemista, jotka muutoin voisivat tulla heikosti kuulluksi ja huomioiduiksi. 

Kunnissa toimivat vastaavat kolme lakisääteistä vaikuttamistoimielintä, ja niiden asiat tulevat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimien käsiteltäviksi kuntien vaikuttamistoimielimien kautta. 

Lisätietoa alueemme lakisääteisistä vaikuttamistoimielimistä:  
Vaikuttamistoimielimet

Aluevaltuusto

Hyvinvointialueen vaalikelpoisena asukkaana voit asettua ehdokkaaksi aluevaaleihin ja tulla valituksi valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi aluevaltuustoon päättämään hyvinvointialueen asioista. 

Lisätietoa oikeusministeriön vaalisivuilta:
Aluevaalit