Vammaisten palvelut

Työryhmän tehtävät:

  • Suunnitella ja kartoittaa vammaispalvelujen maakunnallinen nykytilanne
  • Selvittää vammaispalvelujen asiakkaiden tarpeet (erityisesti kiinnittää huomiota kalliisiin asiakkaisiin ja erityisen tuen tarpeessa oleviin asiakkaisiin) ja esittää konkreettisia muutosehdotuksia
  • Kuvata vammaispalvelujen palvelutarjoama
  • Suunnitella palveluprosesseja ja sähköisiä palveluja
  • Selvittää, miten huomioidaan esteettömyys maakunnan palveluissa ja valmistella esteettömyyskartoituksia
  • Suunnitella tarvittavia koulutuksia
  • Esittää pilotointikokeiluja

Työryhmän kokoonpano:

Kiertävä puheenjohtajuus
Riikka Haahtela (sihteeri), projektiasiantuntija, Oma Häme
Tanja Avelin, kuntoutuspäällikkö, KHSHP
Merja Saarela, tutkijayliopettaja, Matec-tutkimusryhmän vetäjä, HAMK
Katja Valkama, yliopettaja, HAMK
Pirjo Riikonen, tulosaluejohtaja, Eteva
Maarit Mustakangas-Leppänen, etuuskäsittelyn päällikkö, Kela
Pia Nieminen, vammaispalvelupäällikkö, FSHKY
Timo Turunen, palvelualuepäällikkö, Riihimäen kaupunki
Janne Parikka, asiakasohjausyksikön päällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Pia-Nina Mohr, vammaisneuvostojen edustaja
Leena Vesto, henkilöstön edustaja, Super
Ilpo Romppanen, henkilöstön edustaja, JHL
Heidi Bergström, henkilöstön edustaja, JUKO