Terveydenhuollon integraatio

Työryhmän tehtävät

  • Kuvata nykytilanne
  • Integroida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminta huomioiden sosiaalipalvelut ja kuntiin jäävä toiminta sekä yhteistoiminta-alue
  • Suunnitella maakunnan päivystys- ja kiirevastaanottojen toimintaa
  • Suunnitella maakunnan palveluverkkoa yhdessä suun terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen kanssa ja nivoa sen muiden työryhmien suunnitelmiin

Työryhmän kokoonpano

Seppo Ranta, puheenjohtaja, johtajaylilääkäri, KHSHP
Auli Anttila, sihteeri, projektiasiantuntija, Oma Häme
Lasse Hakala, ensihoitopäällikkö, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Taina Hammaren, erikoissairaanhoidon palvelualueen johtaja, FSHKY
Ville Hällberg, apulaisylilääkäri, KHSHP
Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinna
Kati Kortelainen, ylilääkäri, KHSHP
Petrus Kukkonen, palvelutuotantojohtaja, KHSHP
Virpi Kröger, ylilääkäri, Janakkala
Kirsi Leino, hallintoylihoitaja, KHSHP
Outi Luoma, osastonhoitaja, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Tuula Metsä, psykiatrian ylilääkäri, KHSHP
Ari Palomäki, professori, KHSHP
Eija Patteri, ylihoitaja, KHSHP
Kirsi Peltola-Haavisto, ylihammaslääkäri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Veli-Pekka Rautava, terveysjohtaja, Hämeenlinna
Teija Raivisto, ylihammaslääkäri, Hämeenlinna
Heini Ristavaara, johtava sosiaalityöntekijä, KHSHP
Juhani Tavasti, osaston ylilääkäri, KHSHP
Juha Tiainen, johtajaylilääkäri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Tiina Tuominen, ylilääkäri, KHSHP
Maarit LIndholm-Teräväinen, henkilöstön edustaja, Tehy
Antti Mali (Ilkka Kankaanpää), henkilöstön edustaja, Juko