Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihde- ja mielenterveyspalveluihin keskittyvässä työryhmässä on huomattu, että haasteet ovat Kanta-Hämeessä samanlaiset, vaikka seudut ovat erilaiset. Pääpulmia ovat: ihmiset eivät pääse palveluihin, moniammatillisuus ei toimi ja jotkin palvelut puuttuvat kokonaan.

– Yhteinen haaste on esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittäminen. Nyt se ostetaan lähestulkoon kokonaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Haasteena on palvelun laadun kehittäminen yhdessä yksityisten tuottajien kanssa ja kuntoutumisen edistäminen, sanoo päihde- ja mielenterveyspalvelujen työryhmän puheenjohtaja Liisa Lepola.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen johtava sosiaalityöntekijä Johanna Hämäläinen ja KoHo ry:n edustaja Anna Kenni pitävät kokonaisuuden hahmottamista yhtenä työryhmän haasteista.

– Tällaista yhteistyötä ei olla aikaisemmin tehty. Haasteena on oppia tuntemaan toistemme työ ja se, mitä seuduilla tehdään, jotta voitaisiin sovittaa työtapoja yhteen, Anna Kenni sanoo.

Työryhmän tehtävät:

  • Kartoittaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen nykytila
  • Muodostaa toimiva päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuus maakuntaan huomioiden asukaslähtöisyys, sote-integraatio, kustannustehokkuus ja tiedolla johtaminen

Työryhmän kokoonpano:

Liisa Lepola, puheenjohtaja, tilaajapäällikkö, Hämeenlinna
Auli Anttila, sihteeri, projektiasiantuntija, Oma Häme
Satu Ahvonen, mielenterveys- ja päihdetyötekijä, Hattula
Markku Anttonen, psykiatri, Janakkala
Johanna Hämäläinen, johtava sosiaalityöntekijä, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Tarja Nurmi-Niemelä, A-klinikan päällikkö, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Hanna Kiesi, psykiatrian ylilääkäri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Sari Kiviranta, sosiaalipalvelujen ohjaaja, Hattula
Suvi LInnanmäki-Koskela, sosiaalityöntekijä, Hausjärvi
Jaakko Maijala, osastonhoitaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pirjo Meriläinen, ylihoitaja, Janakkala
Tuula Metsä, psykiatrian tulosalueen ylilääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Minna Porras, palvelupäällikkö, Hämeenlinna
Minna Ritakallio, ylihoitaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Ilpo Vaarnamo, osaston ylilääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Leena Westerberg, ylilääkäri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Anna Kenni, henkilöstön edustaja, Tehy
Joanna Teräväinen-Karhinen, henkilöstön edustaja, JUKO
Jerkko Ahtinen, henkilöstön edustaja, JHL