Kuntoutus

Työryhmän tehtävät:

  • Koordinoi maakunnallista kuntoutuksen valmistelua
  • Kartoittaa maakunnan kuntoutuksen nykytilanteen
  • Tarkastelee kuntoutusta elämänkaarimallin mukaisesti kokonaisuutena
  • Määrittelee yhdyspinnat (kunnat – maakunta – yksityiset)
  • Tarkastelee, mitkä asiakasryhmät hyötyvät eniten kuntoutuksesta, kohdentuuko kuntoutus oikein, onko väliinputoajia
  • Kokoaa/ luo palveluketjut/ hoitopolut/ palveluntuottajaverkostot
  • Tuo esiin uudenlaiset toimintatavat
  • Varmistaa henkilöstön koulutuksen ja osaamisen
  • Luo seurantaa varten mittarit vaikuttavuuden varmistamiseksi

Työryhmän kokoopano:

Jaana Paasikangas, puheenjohtaja, palvelualueen johtaja FSHKY
Riikka Haahtela, sihteeri, projektiasiantuntija Oma Häme
Auli Anttila, sihteeri, projektiasiantuntija Oma Häme
Satu Ahvonen, mielenterveys- päihdetyöntekijä, Hattula
Annukka Kuismin, ikäihmisten muutosagentti, Oma Häme
Hanna Kuusisto, hallintoylilääkäri, KHSHP
Liisa Lähteenmäki, johtaja, Ilveskoti
Sari Miettinen, yliopettaja, HAMK
Marika Paasikoski, palvelupäällikkö, Hämeenlinna
Tarleena Rantanen, palvelupäällikkö (maakunnan työvoimapalvelukeskus), Hämeenlinna
Tarja Saari, vastaava fysioterapeutti, Janakkala
Leena Toivonen, johtava sosiaalityöntekijä, Riihimäki
Päivi Vuorinen, aluepäällikkö, Eteva
Jaana Öhman, kuntoutuksen tiimipäällikkö, Kela
Varpu Vesterinen, järjestöedustaja, varalla Ritva Aho ja Sari Lehikoinen
Päivi Malmivaara, henkilöstön edustaja
Eija Salminen, henkilöstön edustaja, Tehy
Päivi Malmivaara, henkilöstön edustaja, JUKO