Henkilöstöstrategia-työryhmä

Osallistu Kanta-Hämeen maakunnan henkilöstöstrategian laatimiseen ja kerro meille ajatuksiasi Onnellisten maakunta -työskentelysivustolla, joka on avoinna elo-lokakuussa 2018. Sivustolla kuvataan työpajatyöskentelyn tuloksia huumoria unohtamatta. Sivustoa muokataan ja täydennetään työskentelyn edetessä. Osallistu työhön kommentoimalla ja esittämällä ajatuksiasi osoitteessa: onnellistenmaakunta.wordpress.com 

Maakunnan henkilöstöstrategia on osa maakuntastrategiaa, jonka maakuntavaltuusto hyväksyy toimikautensa alkaessa. Henkilöstöstrategiassa määritellään henkilöstöjohtamisen linjaukset, jotka tukevat maakuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tavoite on, että henkilöstöstrategisia linjauksia noudatettaisiin jo maakunnan valmisteluaikana.

Tutustu luonnokseen maakuntastrategiasta tästä >>.

Henkilöstöstrategiaa valmistellaan työryhmässä, jonka muodostavat johto- ja esimiestason ammattilaiset maakunnan eri kuntaorganisaatiosta ja Hämeen ELY-keskuksesta sekä henkilöstön edustajat. Työryhmä kokoontuu työpajoihin kolme kertaa: 10.8., 15.8. ja 7.9.2018. Luonnos henkilöstöstrategiaksi valmistuu syyskuun 2018 loppuun mennessä. Työpajoja ja henkilöstöstrategiatyötä vetävät Jaana Utti ja Ville Mäkelä Tamora Oy:stä.

Kaikilla on mahdollisuus osallistua henkilöstöstrategian valmisteluun näiden nettisivujen kautta kommentoimalla tehtyä työtä ja esittämällä omia ajatuksia. Kommentoi rohkeasti, kaikki kommentit ovat tervetulleita!

Matti Korkala, Oma Häme

 

Työryhmän kokoonpano:

Tarja Andersson (varalla Jukka Saarinen, KHSHP), JUKO
Päivi Laaksonen (varalla Juha Kankus), JAU
Helena Pimperi (varalla Tanja Rajahalme-Tahvanainen), KoHo
Jukka Lindberg, muutosjohtaja, Oma Häme
Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Oma Häme
Matti Korkala, projektipäällikkö henkilöstöasiat, Oma Häme
Annukka Kuismin, muutosagentti, I&O -kärkihanke, Oma Häme
Satu Raatikainen, projektipäällikkö, LAPE-hanke, Oma Häme
Eija Mannisenmäki, johtaja, Hämeen TE-toimisto
Esa Pulkkinen, pelastusjohtaja, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Katri Pellinen, johtava sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityö, Hämeenlinnan kaupunki
Kristiina Kalliovalkama, palvelupäällikkö, koti- ja vanhuspalvelut, Riihimäen kaupunki
Virpi Kröger, ylilääkäri, Janakkalan kunta
Sari Järvinen, johtaja ylihoitaja, Riihimäen seudun terveydenhuollon ky.
Petri Alaluusua, henkilöstöjohtaja, KHSHP
Kirsi Leino, hallintoylihoitaja, KHSHP
Taina Haavisto, asumispalvelupäällikkö, FSHKY
Heli Paavola, hallintopäällikkö, Lopen kunta